Enneagramtype 1 Persoonlijkheid - De Hervormer - Strikte Perfectionist
Kies een type om te verkennen
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 1 - Beschrijving van de strikte perfectionist

enneagram type 1 beschrijvende afbeelding erwten sorteren

Enneagram enen hechten veel waarde aan principes en integriteit. Ze worden gedreven door een diepgewortelde motivationele behoefte om goed en juist te handelen. Hun naam is dan ook afgeleid van dit streven naar perfectie en zelfbeheersing. Integriteit en kwaliteit staan bij hen hoog in het vaandel. Over het algemeen waarderen enen normen, principes en structuur. Wanneer ze op hun best zijn, stralen enen tolerantie, zelfacceptatie en sereniteit uit. Ze brengen waardigheid en onderscheidingsvermogen naar zichzelf en de wereld om hen heen. Minder gezonde enen neigen echter naar een veroordelende, compromisloze en pedante houding. Ze worden voortgedreven door een kritische blik en een scherp bewustzijn van hun eigen onvolkomenheden, gepaard met het gevoel niet goed genoeg te zijn.

Interne dialoog
"De wereld is niet perfect en het is mijn taak om eraan te werken deze te verbeteren. Ik moet het goede doen, juist handelen, perfect zijn en fouten vermijden. Het is aan mij om onderscheid te maken tussen goed en kwaad en me volledig in te zetten om van de wereld een betere plek te maken."
organiseer enneagram type 1 beschrijvende afbeelding

De gaven van het enneagram Één omvatten:

  • Principieel: Enen hechten veel waarde aan integriteit en willen graag het goede voorbeeld geven. Ze staan pal voor wat juist en goed is.
  • Objectief: Enen kunnen details, mensen en situaties nuchter en zonder emoties beoordelen.
  • Nauwgezet: Betrouwbaar en verantwoordelijk als ze zijn, houden Enen zich aan hun woord en zetten zich ijverig in om zaken tot een goed einde te brengen.
  • Gestructureerd: Enen genieten van mogelijkheden om dingen te structureren en hebben van nature aanleg voor organiseren, prioriteren en orde scheppen.
  • Kwaliteitsgericht: Enen hebben oog voor detail en besteden veel aandacht aan kwaliteitsnormen en het toepassen van regels en procedures.

Typische actiepatronen:

Enen bevinden zich in het actiecentrum van het enneagram, maar hun controle en daadkracht zijn voornamelijk innerlijk gericht en uiten zich in discipline, principes en zelfbeheersing. Deze principes zijn erg belangrijk voor Enen en anderen ervaren hen doorgaans als verantwoordelijk, georganiseerd, kwaliteitsbewust en kritisch. Enen zijn vaak bedreven in het organiseren en plannen, zijn zeer hardwerkend en plichtsbewust. Ze werken het liefst op een gestructureerde en systematische manier, waardoor ze informatie goed kunnen analyseren. Dit kan echter ook leiden tot uitstel van handelen bij belangrijke of dubbelzinnige kwesties.

Typische denkpatronen:

Enen hebben een zeer sterk gevoel van goed en fout en geloven dat het niet de moeite waard is om iets te doen als het niet op de juiste manier wordt gedaan. Daarom stellen zij extreem hoge eisen aan zichzelf en houden zichzelf en anderen verantwoordelijk voor het naleven van deze normen. Hun innerlijke criticus is waarschijnlijk goed ontwikkeld en enen zijn mogelijk voortdurend verwikkeld in een interne dialoog over of dingen goed zijn, of ze goed genoeg zijn uitgevoerd en hoe ze kunnen verbeteren wat er al is. Deze innerlijke conversatie bevat mogelijk veel "ik zou moeten", "ik moet" en "ik behoor te", omdat enen ernaar verlangen volgens de regels te leven en mogelijk een interne scorekaart creëren waaraan ze zichzelf afmeten. Deze lijst van wat ze "zouden moeten" of "niet zouden moeten" doen, kan leiden tot beperking of uitbreiding in hun leven. Als ze bijvoorbeeld geloven dat we onszelf creatief "moeten" uiten, zullen enen waarschijnlijk een artistieke activiteit nastreven om te voldoen aan dit beeld van wat een goed persoon zou moeten doen. Deze drang kan enen er ook toe aanzetten bepaalde groepen op te zoeken die hen in staat stellen enkele van hun behoeften te uiten. Ze geven zichzelf toestemming vanwege de inherente "regels" van die groepen, die een achterdeur bieden naar een activiteit die de ene anders niet voor zichzelf of anderen zou kunnen rechtvaardigen.

Typische gevoelspatronen:

Hoewel Enen veel woede ervaren, zullen ze deze zelden openlijk tonen. In plaats daarvan uit hun woede zich eerder in momenten van irritatie en wrok, ondanks hun grote inspanningen om deze emoties onder controle te houden. Deze gevoelens van irritatie en wrok zijn vaak gericht op anderen. Enen kunnen anderen regelmatig zien als onverantwoordelijk, onverschillig over kwaliteit, onethisch of op de een of andere manier niet voldoend aan hun hoge normen. Ondanks het feit dat Enen zeer zelfkritisch zijn, kunnen ze slecht omgaan met kritiek van anderen. Kritisch zijn op zichzelf en anderen is voor hen een soort verdedigingsmechanisme. Hoewel Enen streven naar perfectie, hebben ze een enorme afkeer van het feit dat anderen wijzen op hun onvolkomenheden. Wanneer de woede zich opbouwt, hebben Enen de neiging om fysiek gespannen en uiterst beleefd te worden. Als ze ervoor kiezen om hun woede te uiten, doen ze dit weloverwogen en kunnen ze deze rechtvaardigen met een lijst van grieven en details over eerdere ervaringen en teleurstellingen. De woede van Enen wordt vaak getriggerd wanneer ze nadenken over hoe dingen "zouden moeten zijn". Op zulke momenten kan het voor hen moeilijk zijn om verbonden te blijven met de huidige stand van zaken.

Blinde vlekken

  • Enen kunnen kritisch of ongeduldig overkomen, zelfs als ze in de omgang met anderen constructief proberen te zijn.
  • Enen zijn zich er misschien niet van bewust hoe irritatie, woede en wrok in hun lichaamstaal naar voren komen, ondanks hun uiterste best om deze emoties te beheersen en te onderdrukken.
  • Wanneer ze sterk overtuigd zijn van hun gelijk in een kwestie, kan het voor Enen moeilijk zijn om dit rechtvaardige standpunt los te laten en te accepteren dat anderen ook een geldig, afwijkend perspectief of een andere reactie kunnen hebben.

Groei door de vleugels

Klik hieronder om de vleugels te verkennen

Type 1 Vleugel 9: Sta open voor meerdere gezichtspunten   Type 1 Vleugel 2: Richt je op de behoeften van anderen

Enneagram 1 subtypes

Het streven van de Enneagram One naar perfectie komt op verschillende manieren tot uiting bij de drie subtypes.

Self Preservation
Zelfbehoud
Instinct
Subtype kernwoord:
ONGERUSTHEID

De echte perfectionist die veel piekert, alles onder controle wil hebben en risico's en problemen probeert te voorzien. SP Enen hebben een strenge innerlijke criticus en zijn veeleisend voor zichzelf, met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Ze zijn vaak angstig en houden ervan om tot in de puntjes voorbereid te zijn. Dit subtype vermijdt het uiten van woede, maar kan zich diep gefrustreerd voelen als ze worden verstoord.

One-on-One
Een-op-een
(Seksueel) instinct
Subtype kernwoord:
IJVER (tegentype)

Dit SX dominant instinct E1 tegentype springt eruit tussen andere Enen vanwege hun intensiteit en impact op anderen. Ze hebben een idealistisch beeld van hoe dingen zouden moeten zijn en voelen zich geroepen om mensen of de samenleving te hervormen naar hun manier van kijken of doen. SX Enen kunnen hun boosheid en frustratie onomwonden uiten wanneer er weerstand is tegen deze pogingen om anderen te verbeteren.

Social
Sociaal
(of groeps)instinct
Subtype kernwoord:
NIET-AANPASSING

SO Enen vestigen de aandacht op wat goed, juist en gepast is en geven het voorbeeld van integriteit en principieel gedrag. Strikte zelfbeheersing en hoge normen onderscheiden hen van de mensen om hen heen. Gedreven door rechtvaardigheid en op hun best 'de dingen rechtzetten', zijn het systeemdenkers en rolmodellen voor correct gedrag (vaak gedemonstreerd met stijve lichaamstaal) en het naleven van idealen, overtuigingen en waarden.

enneagram type 1 beschrijvende afbeelding erwten sorteren

organiseer enneagram type 1 beschrijvende afbeelding

corrigerend enneagram type 1 beschrijvend beeld

perfectie enneagram type 1 beschrijvende afbeelding
lijn van stretch en release enneagram type 1 beschrijvend beeld
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Zet vandaag nog de eerste stap op jouw pad van zelfbewustzijn
en persoonlijke ontwikkeling!

ONTDEK JOUW ENNEAGRAMTYPE met de iEQ9

De Integrative Enneagram Questionnaire is een dynamische, adaptieve en intelligente vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten en geeft inzicht in jouw Enneagramprofiel, 27 Subtypes, Centra, Vleugels, Lijnen, Integratieniveaus en 6 dimensies van Spanning.

Ontdek Jouw Type
Selecteer een type om te verkennen
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigatie