Wat is de iEQ9 Enneagramvragenlijst
iEQ9-producten

De Integrative Enneagram Vragenlijst (iEQ9)

De Integrative Enneagram Questionnaire is een dynamische, adaptieve en intelligente test. Het is de meest nauwkeurige enneagramtest op de markt. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten en de test meet je enneagramprofiel, de 27 subtypes, centra, vleugels, lijnen, niveaus van integratie en 6 dimensies van stress en spanning.

Adaptieve test
Adaptieve test

De iEQ9 is een adaptieve online test die slim gebruikmaakt van technologie. De vragen in de vragenlijst worden dynamisch aangepast op basis van de antwoorden van de deelnemer, terwijl er tegelijkertijd op een zeer gedetailleerd niveau wordt gecontroleerd op eventuele mistypering.

Zeer nauwkeurig (95%)
Uiterst nauwkeurig (95%)

Zoals bij alle vragenlijsten gebaseerd op zelfrapportage, is er een element van subjectiviteit aanwezig in de resultaten van de respondenten. Om ervoor te zorgen dat de uitkomsten zo betrouwbaar mogelijk zijn, heeft de Integrative Enneagram Questionnaire ingebouwde betrouwbaarheidscontroles op het gebied van consistentie, oprechtheid en invultijd. Uit feedback van cliënten blijkt dat de iEQ9 een baanbrekend assessment instrument is dat zeer betrouwbaar en uitermate accuraat is. Integrative herziet regelmatig de vragen en blijft de nauwkeurigheid continu verbeteren.

Verfijnd
Geavanceerd

De iEQ9 is een unieke test in zijn soort. Het is een geavanceerd instrument dat afzonderlijk het centrum van expressie, het enneagramtypeprofiel, de invloed van de vleugels, 27 instinctieve subtypes, het niveau van integratie meet en daarnaast 6 dimensies van stress en spanning in kaart brengt. De tool en het bijbehorende rapport bieden verschillende lagen van diepgang, waardoor genuanceerde inzichten mogelijk worden en er op lange termijn waardevolle inzichten en ontwikkelingsmogelijkheden aan het licht komen.

Integrative Enneagram iEQ9 Report

Zet vandaag nog de eerste stap op jouw pad van zelfbewustzijn
en persoonlijke ontwikkeling!

ONTDEK JOUW ENNEAGRAMTYPE met de iEQ9

De Integrative Enneagram Questionnaire is een dynamische, adaptieve en intelligente vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten en geeft inzicht in jouw Enneagramprofiel, 27 Subtypes, Centra, Vleugels, Lijnen, Integratieniveaus en 6 dimensies van Spanning.

Ontdek Jouw Type

Betrouwbaarheid en validiteit

De iEQ9 overwint de uitdagingen op het gebied van betrouwbaarheid en validiteit die gepaard gaan met op assessment gebaseerde benaderingen van het enneagram. Dit wordt bereikt door de adaptieve kracht van technologie te combineren met statistische methodes volgens de best practices.

De iEQ9 realiseert een hoge betrouwbaarheid en vermindert mistypering dankzij een intelligent ontwerp. Dit ontwerp legt de onderliggende motivatie bloot, voert kruislingse tests uit om potentiële typering en mistypering te valideren, en maakt gebruik van adaptief testen om in te zoomen en het type met 95% nauwkeurigheid vast te stellen. We houden alle gerapporteerde gevallen van mistypering bij, analyseren deze grondig en blijven onze instrumenten continu verbeteren.

iEQ9-rapporten bieden betrouwbaarheid en validiteit
Validiteit

We meten en testen de validiteit van de iEQ9 grondig op verschillende dimensies. Hierdoor kunnen we het enneagramtype bepalen met een betrouwbaarheidsinterval van 95%, ondersteund door zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens. We maken gebruik van feedback van toonaangevende Enneagram-experts wereldwijd, gegevens en onafhankelijke onderzoeken naar de Enneagram-constructen, gedetailleerde analyses, testpanels en grote internationale steekproefgroepen. Daarnaast vergelijken we onze resultaten met andere typeringsmethoden en werken we samen met onderzoekspartners.

Huidig validiteitsniveau: +95%

Betrouwbaarheid

We hebben de test-hertestbetrouwbaarheid vastgesteld met statistisch significante steekproeven voor het meten van het enneagramtype. Onze ingebouwde betrouwbaarheidsmetingen, die zijn opgenomen in de coaching companion, helpen je om de betrouwbaarheid van de resultaten van elke kandidaat op individuele basis te beoordelen en je aanpak daarop aan te passen.

We rapporteren over vijf afzonderlijke betrouwbaarheidsmetingen in de resultaten van elke vragenlijst, waaronder consistentie van antwoorden, eerlijkheid bij zelfrapportage, duur van testindicatoren, niveau van integratie versus 'goed voordoen' en het vergelijken van overlappende modellen van harmonische/horneviaanse stijlen.

Navigatie