iEQ9 Enneagramtest voor teams

Ontdek het ware potentieel van je team: Een transformerende reis met de iEQ9 Enneagram Workshop

Teams vormen de kern van elke succesvolle organisatie. Ze zijn de hoeksteen van buitengewone prestaties. Toch brengt de dynamische en complexe aard van teams vaak uitdagingen met zich mee op het gebied van afstemming en ontwikkeling.

Ontwar de knopen, bouw vertrouwen op en katapulteer de prestaties naar een hoger niveau met onze baanbrekende iEQ9 enneagram teamrapporten en workshops.

Boek een teamworkshop
Begrip schept vertrouwen

Verbind. Inspireer. Motiveer.

Onze benadering inspireert individuen en teams door hun verborgen drijfveren bloot te leggen, hun unieke talenten in de schijnwerpers te zetten en de weg te wijzen naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit leidt tot ingrijpende gedragsveranderingen, sterkere relaties, verhoogd engagement en uiteindelijk tot buitengewone prestaties van zowel het team als de organisatie.

icon lock

Professionele begeleiding door een gecertificeerde iEQ9 Enneagram coach.

icon join

Uitgebreid iEQ9 rapport speciaal voor jouw team.

icon movement

Boeiende interactieve oefeningen voor het team en individuen.

icon growth

Exclusieve Enneagram materialen en hulpmiddelen.

Ga op een gedeelde reis van ontdekking en verbetering

Ontwikkeling op maat: afgestemd op de unieke behoeften van jouw team

Geen twee teams zijn hetzelfde, en hun weg naar succes is net zo uniek. Onze workshops bieden op maat gemaakte ontwikkelingstips die teams begeleiden bij het ontdekken van gedeelde waarden, prioriteiten en manieren van samenwerken, waardoor een uniek teamkarakter ontstaat. Benut de kracht van het enneagram om de bijzondere reis van jouw team naar topprestaties te navigeren.

Ons teamrapport biedt een springplank voor het vergroten van interpersoonlijk bewustzijn en teambewustzijn, waarbij de unieke talenten van het team worden aangeboord. Zo kunnen teams uiteindelijk hun doel en potentieel ten volle tot uitdrukking brengen.

Ga op een gedeelde reis van ontdekking en verbetering
95 percent accurate

Vertrouwen opbouwen, resultaten oogsten.

Onze iEQ9 enneagram-workshops stellen teams in staat om diep in hun onderlinge dynamiek te duiken, waarbij een hoger niveau van psychologische veiligheid en vertrouwen wordt bevorderd. Het resultaat? Superieure samenwerking, collectief leren en een sprong voorwaarts in prestaties. Breng de ontwikkelingsdoelen van je team in lijn met de groeipaden van het enneagram voor een werkelijk transformerende ervaring.

iEQ9 Teams-rapport

Vier diversiteit, versterk eenheid.

Geweldige teams zijn als een symfonie van uiteenlopende talenten. Onze workshops inspireren teams om ieders unieke bijdrage te waarderen, empathie te ontwikkelen voor individuele teamleden en praktische inzichten te verwerven over hoe effectief samen te werken met verschillende persoonlijkheden.

Ontsluit het collectieve potentieel van je team door de kracht van diversiteit ten volle te benutten.

iEQ9 Teams-rapport

Jouw team zal worden toegerust met de vaardigheden om:

icon checkmark Het individuele enneagramtype van elk teamlid te leren kennen en hun bijdragen te waarderen.
icon checkmark De talenten van je team op een diepgaand en krachtig niveau te benutten.
icon checkmark Praktische tips te ontdekken voor een effectieve samenwerking met verschillende enneagramtypes.
icon checkmark De unieke enneagramstijl en het profiel van het team te verkennen.
icon checkmark Te ontdekken hoe anderen jou ervaren op je best en op je slechtst.
icon checkmark Instinctieve gedragspatronen te herkennen en een staat van zelfbewustzijn te ontwikkelen.
Overbrug de kloof: van onenigheid naar synergie

Overbrug de kloof: van onenigheid naar synergie

Transformeer conflicten in vruchtbare samenwerking. Onze enneagramteamrapporten brengen potentiële wrijvingspunten en hun onderliggende patronen aan het licht, waardoor teams inzicht krijgen in hun sociale interacties en conflictstijlen.

De Team Exploration Kit biedt een diepgaand begrip van de teamdynamiek door de unieke bijdrage van elk teamlid aan de teamstructuur te combineren.

Zet jullie collectieve dynamiek om van een hindernis in een katalysator voor uitmuntende prestaties.

Overbrug de kloof: van onenigheid naar synergie

Boek nu jouw workshop!

Zet de eerste stap richting de transformatie van jouw team. Ervaar de kracht van het enneagram bij het cultiveren van zelfbewustzijn, het verbeteren van teamwerk en het behalen van uitzonderlijke resultaten. Ontdek een compleet nieuw niveau van teamdynamiek dat vertrouwen, wederzijds respect en ongeëvenaarde prestaties stimuleert.

Jij en je team zijn veel meer dan de som der delen. Verken jullie potentieel en stijg naar ongekende hoogten met onze Enneagram Teams Workshop!

Teamworkshop boeken
graphic flourish

Wat is inbegrepen in het Teampakket?

Elk teamlid ontvangt een persoonlijk Professioneel Individueel Rapport van 44 pagina's. Daarnaast krijgen teams een uitgebreid iEQ9 Teamrapport van 23 pagina's en een op maat gemaakte, professioneel ontworpen presentatie van 77 dia's, specifiek voor het team, met gepersonaliseerde aanbevelingen voor ontwikkeling.

Tijdens de Team Exploration-workshop wordt het team begeleid om gezamenlijk de resultaten te verkennen, inzichten te bespreken, kansen te prioriteren en een actieplan op te stellen.


Enneagram Teampakket (alleen Engels)

Enneagram Professioneel Individueel Rapport

Enneagramtest, persoonlijkheidsprofiel van 44 pagina's

Wat is inbegrepen?
 • Kern-enneagramtypes
  Wil je jezelf beter leren kennen? Het identificeren van je enneagramtype helpt je om je unieke denk-, voel- en gedragspatronen te begrijpen. Door met je type aan de slag te gaan, neem je verantwoordelijkheid voor je gedrag en groei door beter te begrijpen waarom je handelt en reageert zoals je doet.
 • Motivatie, Gedrag, Psychodynamiek
  Veel meer dan alleen een persoonlijkheidsprofiel dat ons vertelt hoe we ons kunnen gedragen, belicht het enneagram de onderliggende motivaties, afweermechanismen en angsten die verborgen zitten in de onbewuste lagen van de psyche. Het enneagram ontsluit potentieel en verandering vanuit een dieper niveau dat verbonden is met persoonlijke waarden, door ons in staat te stellen de motivatiepatronen te begrijpen die ons drijven.
 • Blinde vlekken, Sterktes en Uitdagingen
  Ontdek je natuurlijke sterktes die voortkomen uit je innerlijke wereldbeeld of perspectief. Dit deel helpt je om de sterktes en positieve aspecten van je enneagramtype te benutten en waarderen. Als deze sterktes gezond en evenwichtig worden ingezet, ondersteunen ze je welzijn, doelen en relaties. Geen enkel ontwikkelingstraject mag zwakke punten negeren.
 • Centra van expressie
  De centra van expressie hebben betrekking op hoe we ons in de wereld presenteren en hoe we waarschijnlijk door anderen worden waargenomen. Er zijn drie centra van expressie: Denken, Voelen en Handelen. Het verkennen van de centra helpt je te begrijpen hoe je externe prikkels verwerkt, beslissingen neemt en jezelf uitdrukt in relaties. Dit deel identificeert je dominante centrum en de minder prominent tot uitdrukking komende centra, en werpt licht op je primaire levensstrategieën.
 • Triadische centrumstijlen
  Er is een bepaalde manier waarop je omgaat met je gevoelens, acties en gedachten, die gekleurd wordt door je enneagramprofiel. Je bent je hier misschien het meest van bewust wanneer je getriggerd of in de war bent, of wanneer je beseft dat je onderbuikgevoel het ene zegt, je hoofd iets anders en je hart weer iets anders. De combinatie van deze drie geeft je persoonlijkheid een andere manier van expressie. Het observeren en je bewust worden van de energiestroom van elk centrum kan je ontwikkeling en groei ten goede komen.
 • 27 subtypes
  Wanneer je dominant instinct samengaat met je kern-enneagramtype, wordt de combinatie van de twee je subtype genoemd. Subtypes werpen licht op waarom mensen met hetzelfde enneagramtype zich toch op verschillende manieren kunnen gedragen. Het begrijpen van je subtype kan een veelzeggende, gedetailleerde en genuanceerde beschrijving van je persoonlijkheid geven en biedt zinvolle verschuivingen en gerichte ontwikkelingspaden.
 • Invloed van de vleugel
  De invloed van de vleugel verwijst naar de enneagramtypes naast je kerntype, bekend als je "vleugels". Hoewel je doorgaans beide vleugels gebruikt, is er voor de meeste mensen vaak één vleugel dominant. Deze sectie beschrijft hoe elke vleugel je persoonlijkheid en gedrag kan beïnvloeden.
 • Zelfbewustzijn en integratie
  Deze sectie onthult je niveau van integratie, wat aangeeft in hoeverre je op de 'automatische piloot' leeft of in een staat van zelfbewustzijn. Voor veel mensen is het ontdekken van hun enneagramtype een keerpunt, omdat ze voor het eerst zien hoe hun ego hen heeft beperkt en hoe ver ze verwijderd kunnen zijn van hun ware essentie. Het pad van integratie met het enneagram is een reis terug naar je essentie, waarbij je de beperkingen van je persoonlijkheid ontstijgt en in contact komt met een vrijer, onbegrensder zelf.
 • Spanningsniveaus
  Je spanningsprofiel weerspiegelt je subjectieve gevoel van hoeveel stress je op een bepaald moment ervaart in vijf domeinen:
  • Interpersoonlijke spanning - Het evalueren van stress in je relaties.
  • Omgevingsspanning - Het meten van stress veroorzaakt door je omgeving.
  • Psychologische spanning - Je huidige niveau van stress op het gebied van geestelijke gezondheid.
  • Fysieke spanning - Het peilen van de stressniveaus van je lichamelijke gezondheid.
  • Beroepsspanning - Het bepalen van stressniveaus gerelateerd aan je werk.
  • Geluk - Een variabele die vaak moeilijk te bepalen is.
 • Lijnen van spanning en loslaten
  Het enneagram is veel meer dan negen punten of een verzameling categorieën of types. Het is een rijk, complex psychodynamisch raamwerk dat een krachtig model biedt om te begrijpen hoe mensen functioneren, zich ontwikkelen en integreren. De enneagramlijnen bieden veel potentieel voor verkenning en ontwikkeling, omdat ze balans en nieuwe bronnen aanreiken voor iemands kerntype.
 • Communicatie
  Het vermogen om effectief te communiceren is een van de cruciale competenties voor professioneel succes. Kijk naar je luistergewoonten, verbale communicatiestijl, non-verbale signalen (lichaamstaal) en schriftelijke communicatiepatronen. Communicatiestijl omvat je meta-boodschap, de onderliggende boodschap die je mogelijk aan anderen overbrengt - een boodschap die mensen kunnen opmerken aan je toon, inhoud en intentie.
 • Feedback geven en ontvangen
  Krijg inzicht in je stijl van feedback geven en ontvangen - een cruciale schakel in de keten van professionele prestatieverbeteringen en effectiviteit. Het begeleidt je bij het benutten van je sterke punten terwijl je opbouwende informatie overbrengt, waarschuwt je voor mogelijke valkuilen die je moet vermijden en anticipeert op je reacties wanneer je geconfronteerd wordt met uitdagende boodschappen van anderen.
 • Feedbackgids voor alle types
  Iedereen is op zoek naar doeltreffende manieren om "opbouwende kritiek" te geven aan mensen die anders zijn dan wij. Dit onderdeel biedt je persoonlijke adviezen over jouw communicatiestijl, met praktische tips om je aanpak voor het geven van feedback aan mensen van bekende types te verfijnen, bij te sturen en te verbeteren.
 • Conflicten en triggers
  We gaan allemaal anders om met conflicten en hebben verschillende triggers die conflicten uitlokken. Door inzicht te krijgen in jouw reactie op conflicten en mogelijke triggers, kun je je eigen unieke strategieën voor conflictoplossing ontwikkelen. Zodra je je bewust wordt van je onproductieve en schadelijke patronen, kun je in plaats van impulsief te reageren op triggers, werken aan een meer evenwichtige, doelgerichte reactie op deze situaties.
 • Besluitvorming
  Het rapport analyseert diepgaand de wisselwerking tussen jouw centrum van intelligentie, enneagramtype en mate van spanning. Deze synthese biedt genuanceerde inzichten in hoe deze sleutelfactoren jouw vermogen om beslissingen te nemen beïnvloeden. Het onderzoekt je besluitvormingsneigingen op basis van je enneagramkenmerken en dominant centrum van expressie, om je te helpen je besluitvormingsstrategieën beter te begrijpen en te optimaliseren.
 • Leiderschap en management
  Het onderdeel Strategisch Leiderschap geeft inzicht in jouw leiderschapsstijl en verkent aspecten zoals visieontwikkeling, strategisch denken, het beoordelen van de afstemming van het team op doelen en het managen van veranderingen binnen de organisatie. Ontdek je sterke punten en groeimogelijkheden als leider.
 • Teamgedrag
  Jouw gedrag in een team vormt de basis voor het ontdekken van je favoriete rol binnen het team en wat jouw impact is op de teamprestaties. Dit onderdeel onderzoekt hoe je functioneert in de 4 fasen van teammaturiteit, jouw invloed op het team en je voorkeursdoelen en teamrol.
 • Coachingrelaties
  Het onderdeel Coachingrelatie geeft inzicht in jouw dynamiek binnen een coachingcontext. Of je nu een business- of lifecoach hebt, of van plan bent er een in te schakelen, dit segment helpt je om deze interacties te verbeteren.

Enneagram
Teamrapport

23 pagina's teamprofiel

Wat zit erin?
Kenmerken van de teamstijl
 • Enneagramprofiel van het team
  Een teamstijl verwijst naar de unieke gedragsdynamiek en interactiepatronen die binnen een groep naar voren komen. Het manifesteert zich door zowel bewuste als onbewuste vooroordelen, die de energie-uitwisselingen, affiliaties, conflicten, opkomende leiderschapsstijlen en de balans tussen groepscohesie en individuele differentiatie vormgeven. Het bepaalt in wezen hoe de groep functioneert, communiceert en naar zijn doelstellingen toewerkt.
 • Primaire teamstijl
  Dit gedeelte verkent de primaire enneagramstijl van het team, die de collectieve waarden en drijfveren weerspiegelt die waarschijnlijk belangrijk zijn en aanwezig zijn in het team. Ontdek de primaire teamstijl door de overtuigingen en normen te onderzoeken die het team 'karakter' geven en van invloed zijn op hoe de leden hun doel, rollen en verantwoordelijkheden zien.
 • Secundaire en onderontwikkelde teamstijlen
  Door te begrijpen met welk type je hele team resoneert, is het ook belangrijk om te onderzoeken met welke types je team minder verbonden is en hoe jullie zouden profiteren van het verkrijgen van deze nieuwe perspectieven.
 • Centra van expressie van het team
  De centra van expressie hebben betrekking op hoe we ons in de wereld presenteren en hoe we waarschijnlijk door anderen worden waargenomen. Er zijn drie centra van expressie: denken, voelen en handelen. Het verkennen van de centra helpt je te begrijpen hoe je team externe prikkels verwerkt en beslissingen neemt. Duik in het dominante centrum van je team en de minder prominent tot uitdrukking gebrachte centra, en belicht jullie primaire bedrijfsstrategieën.
 • Fases van teamontwikkeling
  Iedereen heeft zijn eigen manier van groeien nodig, jouw team is niet anders. Door het perspectief van je team te integreren, kun je unieke strategieën ontdekken over hoe jullie je individueel en collectief kunnen ontwikkelen.
 • Spanningsprofiel van het team
  Dit gedeelte biedt inzichten om jullie subjectieve stressniveaus te beoordelen op vijf domeinen:
  • Interpersoonlijke spanning - Het evalueren van stress binnen jullie relaties.
  • Omgevingsspanning - Het meten van stress veroorzaakt door jullie omgeving.
  • Psychologische spanning - Jullie huidige niveau van stress op het gebied van "mentale gezondheid".
  • Fysieke spanning - Het meten van de stressniveaus van jullie fysieke gezondheid.
  • Beroepsspanning - Het bepalen van stressniveaus gerelateerd aan jullie werk.
  • Geluk - Een variabele die vaak moeilijk te bepalen is.
 • Team Instincten
  Het kern-enneagramtype van je team en een unieke combinatie van de drie instincten - zelfbehoudend, één-op-één en sociaal - stellen het iEQ9-rapport in staat om een diepgaand inzicht te geven in de fundamentele structuur en dynamiek van je team.
 • Teaminteractie en Conflictstijlen
  In dit gedeelte worden de voorkeursinteractiestijlen en conflictstijlen van je team onderzocht en eventuele spanningen binnen het team blootgelegd.
 • Enneagramstijl van de Teamleider
  Door het kern-enneagramtype van de Teamleider te vergelijken met dat van het Team, worden de verweven dynamieken van deze kenmerkende combinatie duidelijk, wat de basis vormt voor het ontwikkelen van effectieve toekomststrategieën.

Enneagramteam
Exploratie Powerpoint

Powerpoint-presentatie van 77 pagina's

Wat zit er in het pakket?
Kennismaking met het enneagram
 • Inchecken en afspraken maken
 • Individuele enneagramprofielen
Feedback en reflectie op data
 • Teamstijl en huidige stand van zaken
 • Sterktes, blinde vlekken en risico's van het team
Teamdynamiek
 • Relatiepatronen binnen het team
 • Individuele behoeften in het team
Vooruitblik
 • Fasen van teamontwikkeling
 • Actie en verandering
Boek een Teamworkshop
Laat het ons weten als je interesse hebt. We brengen je dan in contact met een ervaren iEQ9 enneagram-professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van teams.

Ervaringen van klanten

Lisa Gould-Lewis Thumbnail
Het Integrative 9 Teams-materiaal biedt deelnemers uitgebreide informatie waarmee teams elkaar met meer compassie kunnen benaderen en tegelijkertijd groeikansen voor het team kunnen ontdekken. De presentatiedia's zijn van hoogstaande kwaliteit en het ondersteunende materiaal om een diepgaande, doeltreffende workshop te geven is ronduit fantastisch. Ik ben zo dankbaar voor deze training!
Lisa Gould-Lewis Transformationeel Leiderschapscoach, Californië, VS
Tim Kiy Thumbnail
Een absolute aanrader voor wie met teams werkt. De kwaliteit van het cursusmateriaal en de begeleiding is ongeëvenaard, met een diepgang aan kennis en inzicht die ik nergens anders heb aangetroffen. De cursus is praktijkgericht, met een weloverwogen focus op toepassing bij cliënten. Ik kan het niet genoeg aanbevelen.
Tim Kiy Integrale Coach, Londen, VK
Sue Bates Thumbnail
Aan de slag gaan met het iEQ9 Team Training-materiaal was werkelijk van een ander niveau. Het was als de overgang van een röntgenfoto naar een MRI-scan, met daarbij een plan om op alle vlakken te groeien, te helen en beter te worden. Dit materiaal is GOUD waard voor elk team!
Sue Bates Leiderschapscoach, Atlanta, VS
Ros McCabe Thumbnail
We hebben de Integrative Enneagram-rapporten ingezet als onderdeel van een leiderschapsontwikkelingsprogramma bij een grote klant. Deze rapporten zorgden voor een sterk interpersoonlijk bewustzijn en inzicht in het functioneren van de teams. Ze waren een katalysator voor open communicatie en hielpen de teams concrete veranderingen te identificeren die ze in hun denkwijze konden doorvoeren.
Ros McCabe Ernst & Young Advisory Services, Kaapstad, Zuid-Afrika

iEQ9 Teamfacilitators hebben al meer dan
10.000 enneagramteamworkshops gegeven.
Hiermee hebben ze de gezamenlijke kracht ontgrendeld en
teams geholpen hun volledige potentieel waar te maken.

We hebben meer dan 10.000 teamworkshops verzorgd We hebben meer dan 10.000 teamworkshops verzorgd

Een nieuw tijdperk voor teamwerk breekt aan.
De wereldwijde pandemie heeft een volledig nieuwe manier van werken geïntroduceerd. Hoewel deze plotselinge verandering velen in verwarring en gedesoriënteerd heeft achtergelaten, geloven wij dat het spannende nieuwe mogelijkheden biedt voor de groei van organisaties. Communicatie is meer afhankelijk geworden van technologie en teams zijn flexibeler en aanpassingsvermogen geworden, met een grotere nadruk op vertrouwen en autonomie.

Rust je teams uit met de vaardigheden die nodig zijn om te excelleren door het versterken van veerkracht, samenwerking, communicatie, integriteit en productiviteit - wat uiteindelijk je bedrijfsresultaten ten goede komt.

Praktische en direct toepasbare inzichten

Praktische en bruikbare inzichten
 • Inzicht verschaffen in de beweegredenen achter het gedrag en de weerstand van teams en individuen. Reflecteren op groepsdynamiek en drijfveren.
 • Gepersonaliseerde ontwikkelingstrajecten bieden om veranderingsprocessen in goede banen te leiden.
 • De impact en het rendement van de ontwikkelingsactiviteiten van uw organisatie optimaliseren door emotionele intelligentie en diep zelfbewustzijn in alle toepassingen te integreren.
 • Diepgaande en blijvende transformaties in een stroomversnelling brengen op het vlak van persoonlijke groei, betrokkenheid van medewerkers en organisatiecultuur.
 • Onderzoeken wat medewerkers engageert en hun veerkracht versterkt. De aandacht vestigen op de voornaamste risico's van terugtrekken of burn-out.
 • Coaches, managers en leidinggevenden de tools aanreiken voor doeltreffende ontwikkelingsstrategieën.
 • Niet enkel focussen op het 'Wat?' van assessment, maar ook op het 'Wat nu?' en 'Hoe verder?' van ontwikkeling om vooruitgang te boeken.
Teamworkshop boeken
Klaar voor baanbrekende resultaten?

Ben je klaar voor opzienbarende resultaten?

Stap in voor een transformerende reis met ons. Geef je team de tools om te excelleren in een steeds uitdagendere wereld. Ontsluit het ware potentieel van je team en herschrijf de toekomst van je organisatie met de iEQ9 enneagramteam workshops.

Zet de stap met iEQ9 - waar goede teams buitengewoon worden!

Reserveer een teamworkshop
graphic flourish

Veelgestelde vragen

Ja, voor een volledig teamrapport is het noodzakelijk dat elk teamlid de iEQ9 Professional invult. Een team bestaat uit minimaal drie en doorgaans niet meer dan twaalf leden. Daarnaast is het belangrijk dat er een teamleider wordt aangewezen.

Voor grotere entiteiten, zoals leergroepen, hele afdelingen of zelfs complete organisaties, kunnen we groepsprofielen opstellen. Het teamrapport is zowel geschikt voor bestaande als nieuw gevormde teams, al is de inhoud ervan voornamelijk afgestemd op teams die al actief zijn.

Bij wijzigingen in de teamsamenstelling kunnen we nieuwe teamrapporten genereren. Ook nieuwe leden dienen de iEQ9 in te vullen. Het is goed om te weten dat het teamrapport geen toelichting bevat op de enneagramaspecten die op pagina's 1-20 van het individuele rapport worden behandeld. Deze aspecten worden beschouwd als basiskennis voorafgaand aan de teamanalyse.

Als dynamisch raamwerk bevordert het enneagram binnen een teamomgeving de communicatie, conflictoplossing, empathie, wederzijds begrip, leiderschapsontwikkeling en persoonlijke en professionele groei. Door dieper inzicht te geven in de drijfveren, angsten en verlangens van elk teamlid, verbetert het enneagram de onderlinge communicatie. Dit verhoogde bewustzijn stelt individuen in staat hun communicatiestijlen op elkaar af te stemmen, wat leidt tot effectievere uitwisselingen en minder misverstanden. Het enneagram is een essentieel instrument voor het oplossen van conflicten. Hoewel conflicten in elk team voorkomen, kunnen ze effectief worden aangepakt door de onderliggende oorzaken te herkennen die voortkomen uit de verschillende enneagramtypen. Dit begrip stelt teams in staat conflicten constructief en harmonieus te benaderen, wat de teamcohesie en productiviteit ten goede komt. Een ander waardevol aspect van het enneagram is het vermogen om empathie en wederzijds begrip tussen teamleden te stimuleren. Door hun eigen enneagramtype te leren kennen en te identificeren, krijgen teamleden meer waardering voor de verschillen en overeenkomsten binnen het team, wat bijdraagt aan een meer ondersteunende en respectvolle teamomgeving. Het enneagram draagt ook bij aan leiderschapsontwikkeling. Door hun enneagramtype te begrijpen, kunnen (potentiële) leiders cruciale inzichten krijgen in hun eigen sterke en zwakke punten. Dit bewustzijn kan hun persoonlijke ontwikkeling verder sturen en hun leiderschapsvaardigheden aanscherpen, wat de algehele teamdynamiek ten goede komt. Kortom, het enneagram is een krachtig, holistisch instrument voor team-ontwikkeling en coaching. Door de teamdynamiek te verbeteren, empathie en begrip te bevorderen, de communicatie te versterken, conflictoplossing te vergemakkelijken en persoonlijke en professionele groei te stimuleren, kan het de teamprestaties en -cohesie enorm verbeteren, waardoor het een essentieel onderdeel wordt van elke coachingstrategie voor team-ontwikkeling.

Hoewel we het iEQ9 teamrapport niet rechtstreeks via onze website verkopen, bieden we een verrijkende en uitgebreide reis aan met professionele enneagramcoaching. Onze coaches, ervaren in het enneagram en de iEQ9-tools, fungeren als gidsen die jouw team naar diepgaande groei, verhoogde focus en verbeterde productiviteit leiden.

Nauw samenwerken met een van onze deskundige enneagramcoaches biedt tal van voordelen. Ze verzorgen grondige nabesprekingen om het begrip te vergroten en bieden doorlopende ondersteuning gedurende het hele proces om ervoor te zorgen dat concepten beklijven en in de praktijk worden gebracht. Hun expertise zorgt ervoor dat jouw team optimaal profiteert van de oefeningen en processen, en biedt waardevolle inzichten in de teamdynamiek en individuele drijfveren.

De rol van onze coaches gaat verder dan alleen begeleiding; ze helpen jouw team verantwoordelijk te blijven en versterken de betrokkenheid en focus. Dit leidt tot een versnelling van het groeiproces, waardoor jouw team haar potentieel en doelstellingen sneller en efficiënter kan bereiken.

Deze workshops zijn zeer succesvol gebleken en zijn uitgevoerd met toonaangevende bedrijven zoals Genentech, McKinsey, Dropbox, Microsoft, Apple, Shopify en NASA. Ze bevorderen een dieper begrip van de teamdynamiek, faciliteren interpersoonlijk en teambewustzijn en benutten de unieke talenten van elk teamlid.