Enneagramtype 7 Persoonlijkheid - De Enthousiast - Enthousiaste Visionair
Kies een type om te verkennen
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 7 - Beschrijving van de enthousiaste visionair

hoog springen enneagram type 7 beschrijvende afbeelding

Enneagram zevens hebben de motivationele behoefte om het leven volop te beleven en pijn te vermijden. Zevens hechten veel waarde aan een gevoel van vrijheid en richten zich op optimisme, inspiratie opdoen en kansen grijpen zodra die zich aandienen. Zevens zien het leven als een avontuur en waarderen speelsheid en spontaniteit. Op hun best ervaren anderen zevens als tevreden en sereen, wanneer ze in staat zijn soberheid te omarmen en volledig aanwezig te zijn bij zichzelf en de wereld om hen heen. Op een minder gezond niveau kunnen anderen zevens ervaren als impulsief, vrijblijvend en ongefocust, omdat ze worden afgeleid door hun onverzadigbare zoektocht naar vervulling en de angst om iets te missen.

Interne dialoog
"De toekomst bruist van spannende kansen en ik wil ze allemaal ervaren! Ik voel me goed; ik verdien wat ik verlang. Wat ligt er in het verschiet? Ik moet verder, mijn vrijheid omarmen."
opwinding enneagram type 7 beschrijvende afbeelding

De gaven van de enneagram Zeven zijn onder andere:

  • Optimistisch: De focus van Zevens op wat vreugde, geluk en plezier in het leven brengt, stelt hen in staat optimisme uit te stralen.
  • Flexibel: Doordat Zevens oog hebben voor mogelijkheden en graag hun opties open houden, kunnen ze zich soepel aanpassen aan veranderingen, tegenslagen en uitdagingen.
  • Toekomstgericht: Met hun blik op de toekomst stellen de enthousiaste en visionaire kwaliteiten van Zevens hen in staat een opwindende toekomst te voorzien en vorm te geven.
  • Praktisch: Op hun best weten Zevens hun ideeën te combineren met een praktische en productieve instelling, waardoor ze dingen gedaan krijgen.
  • Avontuurlijk:Als speelse, veelzijdige en spontane personen genieten Zevens van hun vrijheid en verkennen ze graag nieuwe terreinen en ervaringen.

Typische denkpatronen:

Zevens hebben een levendige geest die moeiteloos tussen ideeën beweegt en verbanden legt. Dit type wil zijn energie en tijd wijden aan de dingen die hen boeien en reageert onmiddellijk op prikkels. De denkstijl van de Zeven combineert daarom snelle mentale verwerking met een grote behoefte aan mentale stimulatie. Ze houden van opties en hebben een hekel aan het gevoel dat hun keuzes beperkt worden of dat ze op de een of andere manier aan banden worden gelegd. Dankzij hun denkstijl kunnen Zevens een brede kennis opbouwen op uiteenlopende gebieden. Deze generalistische kennis kan creativiteit en innovatie bevorderen, omdat ze kunnen putten uit een schat aan inzichten en daar verbanden tussen kunnen leggen. Zevens worden geprikkeld door hun vermogen om een veelheid aan ideeën te genereren en met anderen te delen. Wanneer ze nieuwe informatie tegenkomen, verwerken en integreren ze deze snel, waarbij ze vaak al doende leren en in de praktijk ervaring opdoen.

Typische actiepatronen:

Zevens raken snel verveeld en saaie of repetitieve taken kunnen hen neerslachtig maken. Daarom gaan ze actief op zoek naar opwinding en proberen ze nieuwe dingen uit, waarbij ze vaak taken onafgemaakt laten zodra ze aan iets nieuws beginnen. Zevens willen vaart in het leven brengen en nemen daadkrachtige beslissingen om de boel in beweging te houden. Ze genieten van de adrenalinekick die gepaard gaat met opwinding en het verkennen van nieuwe ervaringen. Onder druk zullen Zevens multitasken, jongleren met plannen en geneigd zijn meer hooi op hun vork te nemen dan realistisch is. Het lichaam van de Zeven is waarschijnlijk net zo actief als de geest. Deze belichaming van energie kan zich uiten in levendige lichaamstaal en constante beweging - de meeste Zevens hebben een afkeer van langer dan een paar minuten stilzitten. Voor anderen kan het overkomen alsof Zevens rusteloos zijn, altijd bezig met het jongleren van taken of onderweg naar iets anders.

Typische gevoelspatronen:

Zevens voelen zich aangetrokken tot de positieve kant van het emotionele spectrum en uiten zichzelf meestal op een opgewekte en energieke manier. Anderen ervaren Zevens vaak als vreugdevol, optimistisch en enthousiast. Wanneer Zevens geconfronteerd worden met ongemakkelijke en negatieve emoties zoals angst, verveling, vrees of verdriet, richt hun instinctieve reactie zich op positieve mogelijkheden en toekomstplannen. Hierdoor kunnen ze aan het ongemak ontsnappen en het overwinnnen. Zevens zijn vaak ook heel bedreven in het 'herinterpreteren' van negatieve ervaringen, zodat ze in een positief daglicht komen te staan als kansen of leermomenten. Deze vorm van rationalisatie kan het voor een Zeven lastig maken om volledige persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen als er iets misgaat, maar helpt hen ook om positief te blijven. Zevens houden er niet van als hun capaciteiten in twijfel worden getrokken en kunnen boos worden als mensen dat doen. Ze zullen waarschijnlijk actief proberen de stemming te veranderen naar iets positievers en luchtigs wanneer de sfeer zwaar wordt, of proberen de boel op te vrolijken door grappen te maken.

Blinde vlekken

  • De Zeven is bijzonder snel in het synthetiseren en aanleren van nieuwe informatie en vaardigheden. Ze kunnen echter de mate waarin ze deze kennis daadwerkelijk beheersen en geïnternaliseerd hebben, overschatten. Ze kunnen zichzelf neerzetten als een 'instant expert' zonder over de diepgaande kennis te beschikken die nodig is voor echte expertise. Dit kan ertoe leiden dat mensen vraagtekens zetten bij hun capaciteiten en authenticiteit.
  • De Zeven moet actief en betrokken zijn en hun zeer levendige lichaamstaal, communicatiestijl en gedachten kunnen voor henzelf stimulerend zijn, maar voor anderen afleidend en frustrerend. Als hun stijl resulteert in friemelen of ijsberen, besteden mensen mogelijk niet voldoende aandacht aan hun ideeën. De Zeven is zich wellicht niet bewust van de impact hiervan op anderen en groepsprocessen.
  • Hun actieve en snelle geest kan ertoe leiden dat Zevens aannemen dat ze weten wat andere mensen gaan zeggen. Hierdoor luisteren ze mogelijk niet volledig naar wat mensen werkelijk zeggen.
  • Zevens willen misschien het gevoel hebben dat ze zichzelf volledig accepteren, maar vermijden voortdurend de dingen die hen in staat stellen zich zo te voelen. Door het rationaliseren van fouten, het nastreven van positieve emoties en het zoeken naar opwinding, kunnen Zevens zichzelf ervan weerhouden zichzelf als geheel te ervaren.
  • Zevens kunnen angst en onwil maskeren door verveling te uiten en erop af te stemmen. Wanneer ze zich ergens doodsbang voor voelen, kunnen ze zich uiteindelijk richten op de manieren waarop deze mogelijkheid hen zal beperken om te voorkomen dat ze hun angsten onder ogen moeten zien.

Groei door de vleugels

Klik hieronder om de vleugels te verkennen

Type 7 Vleugel 6: Loyaliteit aan groep, autoriteit   Type 7 Vleugel 8: Koers vasthouden, doorzetten

Enneagram 7 subtypes

Het streven van de Enneagram Zeven naar vrijheid en het vermijden van ongemak wordt door de drie subtypes op verschillende manieren tot uitdrukking gebracht.

Zelfbehoud
Instinct
Subtype sleutel:
NETWERK

Deze energieke Zeven is een fantastische netwerker, verzamelt een 'familie' van trouwe supporters en wordt gedreven door het beste voor iedereen te willen. Ze houden van de goede dingen in het leven en lopen het risico zelfzuchtig en genotzuchtig te worden. Dit subtype is doorgaans goed in het krijgen van wat ze nodig hebben om plezier te hebben en zich veilig te voelen, maar kan ook bedreven zijn in het rationaliseren en verdedigen van alles wat ze maar willen doen.

Een-op-een
(Seksueel) instinct
Subtype sleutel:
FASCINATIE

De dromer, de idealist, de romanticus... de SX Zeven ziet de werkelijkheid door een roze bril, verbonden met de mogelijkheden in alles. Hun enthousiasme en optimisme kunnen onrealistisch of naïef overkomen, omdat ze geneigd zijn te geloven in het goede van alles en iedereen. Ze willen dat de wereld meer is dan somber en saai en kunnen de werkelijkheid verfraaien. Ze hebben een afkeer van relaties die saai en voorspelbaar zijn geworden.

Sociaal
(Of groeps)instinct
Subtype sleutel:
Opoffering (tegentype)

Het sociaal dominante instinct Zeven tegentype gaat in tegen de gulzigheid die de Zeven kenmerkt en heeft de neiging zichzelf te mistyperen als Enneagram 2. Ze zijn vrijgevig en hebben een sterk verlangen om dienstbaar te zijn, om een ​​betere wereld te creëren. Ze zullen hun eigen behoeften opofferen om te voorzien in de behoeften van een groep of persoon die ze steunen. Ze kunnen veroordelend zijn over het egoïsme van anderen en hopen gewaardeerd te worden voor hun opoffering, maar te veel zelfopoffering kan ertoe leiden dat ze zich gevangen voelen.

hoog springen enneagram type 7 beschrijvende afbeelding

opwinding enneagram type 7 beschrijvende afbeelding

multitasking enneagram type 7 beschrijvende afbeelding

speels enneagramtype 7 beschrijvend beeld
lijnen van stretch en release enneagram type 7 beschrijvend beeld
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Zet vandaag nog de eerste stap op jouw pad van zelfbewustzijn
en persoonlijke ontwikkeling!

ONTDEK JOUW ENNEAGRAMTYPE met de iEQ9

De Integrative Enneagram Questionnaire is een dynamische, adaptieve en intelligente vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten en geeft inzicht in jouw Enneagramprofiel, 27 Subtypes, Centra, Vleugels, Lijnen, Integratieniveaus en 6 dimensies van Spanning.

Ontdek Jouw Type
Selecteer een type om te verkennen
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigatie