Enneagramtype 8 Persoonlijkheid - De uitdager - Actieve controller
Kies een type om te verkennen
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 8 - Beschrijving van de Actieve Bepaler

controlerend enneagramtype 8 beschrijvend beeld

Enneagram Achten hebben een motivationele behoefte om sterk te zijn en het tonen van kwetsbaarheid te vermijden. Ze hechten veel waarde aan het gevoel van controle en het vermogen om direct en impactvol te zijn. Achten gaan graag uitdagingen aan en hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel dat hen in staat stelt om anderen te beschermen. Gezonde Achten worden door anderen ervaren als krachtig, diepzorgzaam en benaderbaar. Ze bieden zichzelf en de wereld om hen heen het geschenk van onschuld wanneer ze meegaan met de stroom van de realiteit. Op hun slechtst zullen anderen Achten ervaren als dominant, agressief en wellustig, een beeld dat voortkomt uit de neiging van Achten om zichzelf groter dan het leven te presenteren in een bedreigende wereld.

Interne dialoog
"De wereld is hard en onrechtvaardig - alleen de sterksten overleven. Ik ben een rots; ik kan me geen zwakte veroorloven. Ik moet de controle houden. Het moet op mijn manier!"
krachtige leeuw enneagram type 8 beschrijvende afbeelding

De gaven van het enneagram Acht omvatten:

 • Assertiviteit: Achten zijn zelfverzekerd en direct. Ze zeggen waar het op staat en pakken de zaken daadkrachtig aan.
 • Besluitvaardigheid: Achten reageren snel en nemen zonder aarzelen beslissingen. Ze vertrouwen op hun onderbuikgevoel en zorgen ervoor dat er voortgang wordt geboekt.
 • Beschermende instelling: Ondanks hun stoere uitstraling hebben Achten een groot hart en ontfermen ze zich over anderen. Ze beschermen de mensen en dingen die ze belangrijk vinden en komen op tegen onrecht.
 • Onafhankelijkheid: Zelfstandige Achten hebben een afkeer van afhankelijkheid van anderen en waken over hun autonomie.
 • Invloed: Achten hebben hun eigen manier om de leiding te nemen en anderen te beïnvloeden, met inbegrip van het vermogen om impact te hebben op het grotere geheel.

Typische actiepatronen:

De Acht bevindt zich in het actiecentrum van het enneagram, dus handelen op basis van buik-instinct en dingen voor elkaar krijgen is voor dit type een tweede natuur. Achten vinden het makkelijk om de externe omgeving te beïnvloeden en geloven dat vrijwel elke actie beter is dan niets doen. Achten komen over als direct en intens. Dit blijkt waarschijnlijk uit hun manier van spreken, woordkeuze, besluitvormingsstijl en lichaamstaal. Ze hechten aan hun onafhankelijkheid en willen zelf kunnen kiezen wat ze doen. Achten werken minder snel samen uit plichtsbesef. Controle hebben is erg belangrijk voor een Acht, die niet alleen de grote lijnen bewaakt, maar zich ook met details bezighoudt. Als de druk toeneemt of als anderen dreigen de bal te laten vallen, grijpen Achten snel in om de boel recht te zetten. Micromanagen irriteert Achten en voelt waarschijnlijk als tijdverspilling, maar om de controle te behouden en resultaten te garanderen, doen ze wat nodig is. Ondanks hun afkeer van zwakte en incompetentie, zijn Achten zeer beschermend naar mensen voor wie ze zich verantwoordelijk voelen. Als mensen onder hun hoede worden uitgebuit of oneerlijk behandeld, zullen Achten hen verdedigen en beschermen, zolang ze zich maar niet als slachtoffers gedragen. Ze strijden voor gerechtigheid en werken actief aan het rechtzetten van onrecht.

Typische denkpatronen:

Achten zijn geneigd om mensen mentaal in te delen als 'sterk' of 'zwak' en behandelen hen daar ook naar. Dit kan resulteren in een zwart-witbeoordeling van mensen en de manier waarop ze aandacht schenken aan anderen. Achten willen de waarheid weten en houden niet van dubbelzinnigheid. Ze hebben er geen moeite mee als de waarheid pas in een conflictsituatie aan het licht komt, want ze willen weten wat er speelt en hebben een hekel aan buitenspel staan. Hoe meer informatie ze hebben over de voortgang, updates en wat er gaande is, hoe beter de Acht zich kan focussen op het grotere plaatje. Achten verdiepen zich liever niet in details, omdat ze de voorkeur geven aan werken op een macro- en hoger niveau met informatie. De geest van een Acht is meer gericht op het bereiken van hun eigen doelen en behoeften dan die van anderen. Ze reageren niet goed als ze onder druk worden gezet, omgekocht of ingepalmd om iets te doen waar ze geen zin in hebben of wat saai en onbelangrijk lijkt.

Typische gevoelspatronen:

Achten hebben de neiging snel boos te worden en proberen deze woede vervolgens om te zetten in directe actie. Nadat ze hun woede hebben geuit, gaan Achten vaak snel weer over tot de orde van de dag. Emoties als verdriet en angst geven Achten het gevoel kwetsbaar en zwak te zijn. Omdat ze willen vermijden dat ze zich zwak voelen of dit aan anderen laten zien, gebruiken Achten ontkenning als verdedigingsmechanisme om te voorkomen dat ze zwakte tonen aan anderen. Sommige Achten zijn zich bewust van deze gevoelens wanneer ze opkomen, maar zullen ze zelden aan anderen laten zien. Hun zachtere emoties komen alleen naar boven als de Acht zich veilig voelt. Ze uiten hun liefde door middel van bescherming en kracht.

Blinde vlekken

 • Omdat hun energie sterker kan zijn dan ze beseffen, realiseren Achten zich misschien niet hoe intimiderend dit voor anderen kan overkomen. In tegenstelling tot wat zij denken, kunnen niet alleen verlegen mensen zich in hun aanwezigheid bedreigd en overdonderd voelen, zelfs als ze zich inhouden.
 • Achten neigen ernaar snel en vastberaden richting conclusies en actie te gaan. Anderen hebben mogelijk veel meer tijd nodig om het grotere plaatje te zien en te beslissen wat ze eraan gaan doen. De kracht waarmee Achten initiatief nemen en doorpakken, kan er daarom toe leiden dat mensen zich onvoorbereid of overweldigd voelen.
 • Hoewel Achten hun best doen om hun kwetsbaarheid voor anderen verborgen te houden, laten ze dit misschien meer zien dan ze beseffen, vooral op momenten van reflectie of bij het anticiperen op toekomstige uitdagingen.
 • Wanneer mensen niet voor zichzelf kunnen opkomen of op een onhandige manier de controle proberen over te nemen, nemen Achten snel het heft in eigen handen. Hun oordeel dat iemand zwak is, kan ertoe leiden dat ze negeren wat anderen zeggen of aanbieden.
 • Achten kunnen slecht omgaan met oneerlijkheid of de schuld krijgen van anderen.
 • Achten conformeren zich niet aan regels en hebben een hekel aan elke poging om gecontroleerd te worden. Tegelijkertijd veronderstelt hun neiging om de controle over te nemen dat anderen zich naar hen zullen schikken. Dit kan voor spanningen in relaties zorgen.

Groei door de vleugels

Klik hieronder om de vleugels te verkennen

Type 8 Vleugel 7: Neem het wat luchtiger, heb keuzes   Type 8 Vleugel 9: Combineer kracht met vriendelijkheid

Enneagram 8 Subtypes

De drang van Enneagram Achten om hun kracht te laten gelden en controle te vermijden, komt bij de drie subtypes op verschillende manieren tot uiting.

Zelfbehoud
Instinct
Subtype Sleutel:
Voldoening

De SP Acht is sterk, direct en productief, en komt krachtig en daadkrachtig over. Zelfverzekerd in zelfs de meest uitdagende situaties zijn ze overlevers en voor velen een baken van kracht als beschermer, vaderfiguur of moederfiguur. Gedreven door materieel succes oefenen ze achter de schermen sterk maar indirect hun invloed uit. Wanneer niet aan hun behoeften wordt voldaan, raken ze gefrustreerd en intolerant. Ze hanteren dan een directe, no-nonsense-aanpak om zonder schuldgevoel of verontschuldiging te krijgen wat ze willen.

Een-op-een
(Seksueel) Instinct
Subtype Sleutel:
Bezit

Dit subtype is de meest rebelse Acht, die provocerend regels overtreedt en opvalt als rebel, iconoclast of trailblazer. Hun impulsiviteit en verlangen naar intensiteit lijken misschien op kenmerken van type Vier, maar komen voort uit een schaamteloze drang om verandering teweeg te brengen. Ze zijn bereid anderen uit te dagen en te ontwrichten om macht en invloed te vergaren. Ze willen zich inzetten voor een nobele zaak, maar het liefst vanuit een centrale of leidende positie. Met hun zelfbevestiging en magnetische persoonlijkheid nemen ze anderen in bezit.

Sociaal
(Of Groeps) Instinct
Subtype Sleutel:
Solidariteit (tegentype)

Het sociaal dominante instinct Acht tegentype zet macht en invloed in ten dienste van anderen, waardoor ze op type Twee lijken in hun drang om anderen te steunen in plaats van voor eigen behoeften op te komen. Gevoelig voor onrecht en oneerlijke sociale normen, zijn ze loyaal en beschermend. Ze beschutten 'hun mensen' tegen schade, onrechtvaardig gezag of machtsmisbruik. Hoewel ze liever niet te kwetsbaar zijn, staan ze open voor en waarderen ze eerlijke feedback van hechte bondgenoten.

controlerend enneagramtype 8 beschrijvend beeld

krachtige leeuw enneagram type 8 beschrijvende afbeelding

direct conflict enneagram type 8 beschrijvend beeld

wellustig enneagram type 8 beschrijvend beeld
lijnen van stretch en release enneagram type 8 beschrijvend beeld
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Zet vandaag nog de eerste stap op jouw pad van zelfbewustzijn
en persoonlijke ontwikkeling!

ONTDEK JOUW ENNEAGRAMTYPE met de iEQ9

De Integrative Enneagram Questionnaire is een dynamische, adaptieve en intelligente vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten en geeft inzicht in jouw Enneagramprofiel, 27 Subtypes, Centra, Vleugels, Lijnen, Integratieniveaus en 6 dimensies van Spanning.

Ontdek Jouw Type
Selecteer een type om te verkennen
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigatie