Enneagramtype 3 Persoonlijkheid - De Presteerder - Competitieve Presteerder
Kies een type om te verkennen
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 3 - Beschrijving van de competitieve presteerder

competitief enneagram type 3 beschrijvend beeld

Enneagram Drieën hechten doorgaans veel waarde aan prestaties en streven ernaar om uit te blinken. Efficiëntie, resultaten, erkenning en imago zijn daarom van groot belang voor hen. Drieën zetten zich volledig in om succes te behalen op hun gekozen vakgebied en zijn vaak bijzonder flexibel en bereid zich aan te passen om hun doelen te verwezenlijken. Op hun best ervaren anderen Drieën als hardwerkend, principieel en ontvankelijk, waarbij ze de wereld hoop en integriteit schenken. In een ongezonde toestand kan de overmatige prestatiedrang van de Drie echter overkomen als zelfingenomen en wispelturig. Dit vloeit voort uit een gevoel van eigenwaarde dat is gebaseerd op wat de Drie doet, in plaats van op wie ze werkelijk zijn.

Interne dialoog
"De wereld waardeert winnaars. Koste wat het kost moet ik slagen. Mislukking is uitgesloten. Ik ben wat ik presteer - om mijn plek te verdienen, moet ik de beste zijn in wat ik doe."
planning enneagram type 3 beschrijvende afbeelding

De sterke punten van het enneagram Type Drie zijn onder andere:

  • Ambitie: Drieën zijn ambitieus en beschikken over de wilskracht en energie om in alles wat ze ondernemen naar het hoogste te streven. Ze hebben een rotsvast vertrouwen in hun eigen kunnen.
  • Efficiëntie: De vindingrijke Drie weet precies hoe zaken op een efficiënte en productieve manier aan te pakken.
  • Aanpassingsvermogen: Drieën zijn niet alleen bereid zich aan te passen om hun doelen te bereiken, maar kunnen zich ook moeiteloos aanpassen aan uiteenlopende situaties, mensen en omgevingen.
  • Gedrevenheid: De aanstekelijke energie en het enthousiasme van de Drie zorgen ervoor dat projecten succesvol worden afgerond en sporen anderen aan om ook topprestaties neer te zetten.
  • Resultaatgerichtheid: Doelen stellen en alles in het werk stellen om deze te verwezenlijken is voor Drieën net zo natuurlijk als ademhalen. Ze zijn volledig gefocust op het eindresultaat.

Typische actiepatronen:

Als doeners en doelgerichte types richten Drieën zich op de taak die voor hen ligt en gaan ze vol energie aan de slag om hun doelen te bereiken. De flexibele Drie wordt vaak de "kameleon" genoemd, omdat ze hun persona aanpassen en hun rol, gedrag, communicatie en presentatie afstemmen op het publiek dat ze willen imponeren. Het competitieve karakter van de Drie komt sterk naar voren op het werk en bij vrijetijdsactiviteiten. Sommige Drieën voelen zich sterk aangetrokken tot activiteiten waarin ze individueel kunnen uitblinken en presteren, terwijl meer sociaal ingestelde Drieën zich juist thuis voelen in succesvolle teams. In een teamomgeving nemen Drieën vaak natuurlijk de leiding op zich en komen ze op anderen over als zeer energiek en zelfverzekerd. Ze kleden zich om succes uit te stralen en zorgen ervoor dat hun uiterlijk perfect aansluit bij hun doelen, ambities en doelgroep.

Typische denkpatronen:

Drieën zijn vaak zeer bedreven in het herkaderen van fouten en mislukkingen als 'leermomenten', waardoor ze snel verder kunnen gaan na tegenslagen in plaats van erin te blijven hangen en het persoonlijk op te vatten. Informatie die hun standpunt ondersteunt onthouden ze moeiteloos, terwijl andere gegevens snel naar de achtergrond verdwijnen. Als intellectueel berekenende individuen richten Drieën hun mentale energie op hun doelen en wat er nodig is om deze te bereiken. Hun denkprocessen zijn meestal snel, waardoor ze zich soepel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Drieën 'scannen' of lezen regelmatig de situatie om er zeker van te zijn dat ze handelen, communiceren en zich presenteren op een manier die de kans op succes vergroot. Het competitieve karakter van de Drie hangt samen met hun gewoonte om zichzelf mentaal met anderen te vergelijken, wat leidt tot gevoelens van superioriteit of inferioriteit. Drieën hebben de neiging zich sterk te vereenzelvigen met hun werk, of dat nu zakelijk, opvoedkundig of creatief is, tot op het punt dat wat ze doen bepaalt wie ze zijn.

Typische gevoelspatronen:

Drieën zijn meesters in het loskoppelen van hun emoties, zodat gevoelens hun prestaties niet in de weg staan. Ze schuiven emoties het liefst aan de kant en nemen zelden de tijd voor zelfreflectie of om over gevoelens te praten, vooral als het gaat om angst, verdriet en vrees. Hoewel Drieën deze verdrietige en angstige gevoelens wel degelijk ervaren, vinden ze het makkelijker om in contact te komen met frustratie en woede. Drieën zijn niet bereid de goede mening van invloedrijke mensen op het spel te zetten. Als deze mensen cruciaal zijn voor succes, zullen Drieën moeite hebben zich volledig over te geven aan hun frustraties. Een groot deel van het gevoelscentrum van een Drie richt zich op hoe anderen op hen reageren. Ze stralen optimisme uit, maar van binnen voelen Drieën zich misschien wantrouwender dan hun positieve gedrag doet vermoeden. Zelfvertrouwen uitstralen is erg belangrijk voor Drieën, die er zelfverzekerd uit willen zien en gevoelens verbergen die afbreuk kunnen doen aan dit imago. Anderen ervaren Drieën daardoor vaak als onbewogen, gefocust en zelfs enigszins serieus. Maar onder aanhoudende druk of bij de dreiging van falen, zullen Drieën sneller geïrriteerd en kortaf reageren.

Blinde vlekken

  • Drieën zijn zich zeer bewust van presentatie en imago, en dit kan zelfbedrog worden als ze hun eigen PR gaan geloven. Door zich te veel te vereenzelvigen met hun publieke imago, kunnen Drieën het contact verliezen met wie ze werkelijk zijn en verwarring creëren tussen het echte zelf en hun baan of rol in de wereld. Anderen kunnen dit ook aanvoelen en Drieën ervaren als onoprecht, opportunistisch en onverschillig.
  • De Drie vindt het moeilijk om negatieve kwesties te bespreken en zal dergelijke gesprekken vaak afraffelen of van de hand wijzen. Dit geldt des te meer als de kritiek gericht is op fouten en tekortkomingen.
  • Een sterke doelgerichtheid en gedrevenheid kunnen ertoe leiden dat anderen de Drie ervaren als ongeduldig, gehaast en afwijzend - gedragingen die versterkt worden wanneer de Drie te maken heeft met mensen die incompetent overkomen en hen in een slecht daglicht kunnen stellen.
  • Het zelfvertrouwen van een Drie kan overkomen als stelligheid. Hoewel stelligheid gemakkelijk als iets goeds wordt gezien, kan het afbreuk doen aan alternatieve perspectieven, waardoor mensen buiten de discussie worden gehouden. Het kan hun openheid voor de inbreng, plannen en doelstellingen van de Drie verminderen.

Groei door de vleugels

Klik hieronder om de vleugels te verkennen

Type 3 Vleugel 2: Motiveer anderen   Type 3 Vleugel 4: Toon je emoties

Enneagram 3 subtypes

De behoefte aan succes van de Enneagram Drie wordt op verschillende manieren gedefinieerd en tot uitdrukking gebracht door de drie verschillende subtypes.

Zelfbehoud
Instinct
Subtype sleutel:
Veiligheid (tegentype)

Dit SP-dominante instinct Drie tegentype houdt er niet van om openlijk te pronken met hun prestaties, sterke punten en verwezenlijkingen, en vermijdt om gezien te worden als beeldgericht. Desondanks vinden ze het belangrijk om erkend te worden voor hun harde werk en uitmuntendheid. Dit subtype is betrouwbaar, efficiënt en productief en streeft ernaar het juiste te doen. Hun streven naar materiële zekerheid en zelfvoorziening door hard werken kan leiden tot workaholisme.

Een-op-een
(Seksueel) Instinct
Subtype sleutel:
Charisma

Deze charismatische en enthousiaste Drie richt zijn concurrentievermogen op het ondersteunen van anderen en ziet succes in relationele termen. Ze neigen te geloven 'als de mensen om mij heen succes behalen, dan ben ik succesvol', wat ertoe kan leiden dat ze zichzelf aanzien voor een Twee. Persoonlijke kracht stelt hen in staat anderen te overtuigen en de loop der gebeurtenissen te sturen. Ze hebben de neiging te wedijveren om de aandacht en genegenheid van hun dierbaren, en kunnen hun eigen gevoelens onderdrukken om zichzelf aantrekkelijker te maken voor anderen. Dit karakter wil het perfecte beeld creëren rond genderidentiteit en hoe zij zichzelf uitdrukken.

Sociaal
(Of Groeps) Instinct
Subtype sleutel:
Prestige

De Sociale Drie verlangt boven alles naar invloed en heeft de neiging om de sociale normen en vereisten van teams of organisaties feilloos aan te voelen en zich eraan aan te passen. Zeer competitief en bedreven in het creëren van een imago, staan ze graag in de schijnwerpers en brengen ze vol vertrouwen hun ideeën, prestaties en succesvolle imago naar voren. Er goed en succesvol uitzien is erg belangrijk en ze kunnen bochten afsnijden of falen verdoezelen, zolang het eindresultaat ervoor zorgt dat zij en hun team er goed op staan.

competitief enneagram type 3 beschrijvend beeld

planning enneagram type 3 beschrijvende afbeelding

vertrouwen enneagram type 3 beschrijvende afbeelding

maskers enneagram type 3 beschrijvende afbeelding
lijnen van stretch en release enneagram type 3 beschrijvend beeld
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Zet vandaag nog de eerste stap op jouw pad van zelfbewustzijn
en persoonlijke ontwikkeling!

ONTDEK JOUW ENNEAGRAMTYPE met de iEQ9

De Integrative Enneagram Questionnaire is een dynamische, adaptieve en intelligente vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten en geeft inzicht in jouw Enneagramprofiel, 27 Subtypes, Centra, Vleugels, Lijnen, Integratieniveaus en 6 dimensies van Spanning.

Ontdek Jouw Type
Selecteer een type om te verkennen
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigatie