Centra van intelligentie, expressie en structuur
De 3 centra van expressie

De 3 centra

De centra verwijzen naar een van de primaire triades of fractals binnen het enneagram. Deze triade verdeelt de negen punten in drie centra die zich bij ieder individu op potentieel drie verschillende manieren kunnen manifesteren.

Elk van deze centra biedt ons, via onze gewaarwordingen, een ingang om in het hier en nu aanwezig te zijn. Dit vraagt om een verdieping van onze relatie met al onze drie centra van intelligentie. Wanneer we ons bewust worden van de intelligentie van een centrum, integreren we onszelf en uiten we ons op een hoger ontwikkelingsniveau. Op dit hogere niveau transformeert het centrum van een expressie van actie, gevoel en denken naar een hogere orde van intelligentie die zetelt in het lichaam, het hart en het hoofd.

De 3 centra van expressie

Enkele alternatieve benamingen die auteurs aan de centra geven:

Action Center
Actiecentrum

Handen
Instinct
Lichaam
Onderbuikgevoel

Feeling Center
Gevoelscentrum

Hart
Emotie
Relaties
Levensdoel

Thinking Center
Denkcentrum

Hoofd
Logica
Brein
Informatie

Drie verschillende manieren om de centra te begrijpen

Er bestaan uiteenlopende visies op de centra en hoe deze zich verhouden tot de negen punten van het enneagram. We willen de centra graag benaderen vanuit het perspectief van het fractale patroon dat structureel verweven is in het enneagram. We hebben drie verschillende, maar even waardevolle manieren onderscheiden om met de centra te werken en ze te interpreteren.

Centers of Expression
Centra van expressie

Interpersoonlijk centrum: Hoe we overkomen en ervaren worden in de wereld

Ontdek meer over interpersoonlijke centra
Centers of Intelligence
Centra van intelligentie

Transformationeel centrum: Een ontwikkeld centrum na diepgaand werk met aandachtigheid en aanwezigheid

Verken de centra van intelligentie
Centers of Structure
Centra van structuur

Intrapersoonlijk centrum: De uitdagingen die elk enneagramdomein heeft met de centra

Duik in de intrapersoonlijke centra

Navigatie