Integratief en iEQ9 privacybeleid

Integrative Enneagram Solutions (IES) Privacybeleid en Gegevensbescherming

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, de Protection of Personal Information Act, 2013 (POPIA) en gerelateerde wetgeving inzake gegevensbescherming, beschrijft dit beleid hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.

Wat dit beleid dekt

Uw privacy is belangrijk voor ons, en dat geldt ook voor transparantie over de manier waarop wij informatie over u verzamelen, gebruiken en delen. Dit beleid is bedoeld om u te helpen begrijpen:

Dit beleid is bedoeld om u te helpen begrijpen:

Dit beleid heeft betrekking op de persoonlijke informatie die we over u verzamelen wanneer u onze producten of diensten gebruikt, met ons communiceert via onze online platforms en alle andere gevallen waarin IES uw persoonlijke gegevens kan verzamelen. Als u het niet eens bent met dit beleid, betreed of gebruik dan onze Producten niet.

Houd er rekening mee dat wanneer IES-producten aan u beschikbaar worden gesteld via een organisatie (bijvoorbeeld uw werkgever) of een door IES geaccrediteerde arts, die organisatie of arts de beheerder van de producten is en de beheerder van uw persoonlijke gegevens. Als dit het geval is, kunt u uw vragen over gegevensprivacy richten aan de relevante gegevensbeheerder.

Sleuteltermen

'IES', 'wij' en 'ons' worden in dit beleid gebruikt om naar IES te verwijzen. We bieden een breed scala aan producten en noemen al deze producten, samen met eventuele diensten die we aanbieden of online platforms die we beschikbaar stellen, in dit beleid 'Producten'. Waar we in dit beleid verwijzen naar uw ‘persoonlijke gegevens’ of ‘persoonlijke informatie’ bedoelen we alle vastgelegde informatie die over u gaat en aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd. Onder 'Persoonlijke gegevens' of 'persoonlijke informatie' vallen geen gegevens waarvan uw identiteit is verwijderd (geanonimiseerde/geanonimiseerde gegevens). Wanneer we het hebben over de ‘verwerking’ van uw persoonlijke gegevens, bedoelen we elke handeling of activiteit met betrekking tot die persoonlijke gegevens, inclusief het verzamelen, gebruiken, opslaan, openbaar maken, verwijderen of bewaren.

Sectie 1: Welke informatie we van u verzamelen

Wij verzamelen gegevens van u zodat wij u de relevante producten en diensten kunnen leveren die u nodig heeft. U kunt er altijd voor kiezen om bepaalde persoonlijke gegevens niet te verstrekken, maar in sommige gevallen kan deze beslissing uw toegang tot alle functies van het betreffende product beperken. De soorten informatie die we van u verzamelen, zijn afhankelijk van de relatie die we met u hebben, maar kunnen het volgende omvatten:

  • Identiteitsgegevens (inclusief voor- en achternaam)
  • Contactgegevens (inclusief factuuradres en e-mailadres)
  • Financiële gegevens (inclusief betaalkaartgegevens)
  • Transactiegegevens (inclusief details over producten en diensten die u hebt gekocht)
  • Technische gegevens (inclusief verbindingstype, browsertype en IP)
  • Gebruiksgegevens (inclusief informatie over hoe u onze websites, producten en diensten hebt gebruikt)
  • Marketing- en communicatiegegevens (waaronder uw marketing- en communicatievoorkeuren)

Sectie 2: Hoe en wanneer we informatie van u verzamelen

Wij verzamelen informatie over u wanneer u deze aan ons verstrekt, wanneer u onze Producten gebruikt en wanneer andere bronnen deze aan ons verstrekken, zoals hieronder verder beschreven.

2.1 Informatie die u aan ons verstrekt We verzamelen informatie over u wanneer u deze in de Producten invoert, contact opneemt via onze online platforms of ondersteuningskanalen, of deze op een andere manier rechtstreeks aan ons verstrekt.

2.1.1 Account- en profielinformatie: Wij verzamelen informatie over u wanneer u onze producten of diensten koopt. Wanneer u zich voor bepaalde betaalde producten registreert, vragen wij u een factureringsvertegenwoordiger aan te wijzen, inclusief naam en contactgegevens. Mogelijk wordt u ook gevraagd om betalingsgegevens te verstrekken, zoals betaalkaartgegevens, die worden verzameld via beveiligde betalingsverwerkingsdiensten.

2.1.2 Inhoud die u via onze producten verstrekt: Wanneer u IES-producten gebruikt, verzamelen en bewaren wij de informatie die u verstrekt wanneer u de relevante vragenlijst invult. Dit omvat persoonlijke informatie zoals voornaam, achternaam en contactgegevens.

2.1.3 Inhoud die u via onze online platforms verstrekt: Wij verzamelen informatie die u verstrekt via onze online platforms, waaronder onze website en de sociale netwerkplatforms die door ons worden beheerd. U verstrekt ons persoonsgegevens wanneer u vrijwillig met ons in zee gaat of feedback deelt via deze platforms.

2.1.4 Informatie die u verstrekt via onze ondersteuningskanalen: We verzamelen informatie via onze klantenondersteuningskanalen, waar u ervoor kunt kiezen informatie in te dienen over een probleem dat u ondervindt met een Product.

2.1.5 Speciale gegevenscategorieën: We verzamelen geen speciale categoriegegevens. Gegevens uit speciale categorieën omvatten details over ras of etniciteit, politieke opvattingen, religieuze en filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of seksleven en seksuele geaardheid.

2.2 Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Producten gebruikt: Bepaalde anonieme/geanonimiseerde gegevens worden verzameld wanneer u op onze website surft en met Producten communiceert. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.

2.2.1 Apparaat- en verbindingsinformatie: Informatie wordt automatisch gegenereerd door uw bezoeken en acties op onze site. Dit kunnen gegevens omvatten over hoe u omgaat met en gebruik maakt van functies in de Producten, evenals informatie over uw apparaat, browsertype en IP-adres. Deze gegevens zijn anoniem/geanonimiseerd en zijn niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens. We verzamelen deze informatie via cookies, en hoeveel van deze informatie we verzamelen hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Producten.

Sectie 3: Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen

Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen, hangt gedeeltelijk af van welke Producten u gebruikt, hoe u ze gebruikt en eventuele voorkeuren die u aan ons heeft doorgegeven. Hieronder vindt u de specifieke doeleinden waarvoor wij de informatie die wij over u verzamelen, gebruiken.

3.1 Doeleinden waarvoor wij de informatie die wij verzamelen gebruiken

3.1.1 Om de Producten te leveren en uw ervaring te personaliseren: Wij gebruiken informatie over u om u de Producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd en gekocht. We gebruiken informatie ook om onze service aan u te personaliseren. Wanneer u bijvoorbeeld meerdere Producten gebruikt, zullen we informatie combineren om een ​​geïntegreerde ervaring te bieden.

3.1.2 Klantenondersteuning: Wij gebruiken uw gegevens om technische problemen die u tegenkomt op te lossen en om te reageren op uw verzoeken om hulp.

3.1.3 Om met u te communiceren over de Producten: We gebruiken uw contactgegevens om transactionele communicatie via e-mail te verzenden, waaronder het bevestigen van uw aankopen, het reageren op uw vragen en verzoeken, het bieden van klantenondersteuning en het sturen van updates, beveiligingswaarschuwingen en administratieve berichten.

3.1.4 Om de betrokkenheid bij de Producten op de markt te brengen, te promoten en te stimuleren: Op basis van uw toestemming, uw productgebruik en uw interacties met ons gebruiken wij uw contactgegevens om promotionele communicatie te sturen die voor u van specifiek belang kan zijn. Het kan hierbij gaan om informatie over nieuwe productaanbiedingen, evenementen waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn, en onze nieuwsbrief. U kunt uw marketing- en contactvoorkeuren beheren door gebruik te maken van de afmeldlink in elke e-mail of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

3.1.5 Voor veiligheid en beveiliging: We gebruiken informatie over u en uw productgebruik om accounts en activiteiten te verifiëren, om verdachte of frauduleuze activiteiten te monitoren en om schendingen van het gebruiksbeleid te identificeren.

3.1.6 Geaggregeerde gegevens voor onderzoek en ontwikkeling: We zijn altijd op zoek naar manieren om onze Producten slimmer, sneller, veiliger, geïntegreerd en nuttiger voor u te maken. We gebruiken geaggregeerde geanonimiseerde/geanonimiseerde informatie over hoe mensen onze Producten gebruiken, om problemen op te lossen en om trends, gebruik, activiteitspatronen en gebieden voor integratie en verbetering van de Producten te identificeren. Op basis van deze gegevens is geen enkele persoon identificeerbaar.

3.1.7 Met uw specifieke toestemming: Wij gebruiken informatie over u waar u ons toestemming voor heeft gegeven, voor een specifiek doel dat hierboven niet wordt vermeld. Met uw toestemming kunnen we bijvoorbeeld getuigenissen of aanbevolen klantverhalen publiceren om de Producten te promoten.

3.1.8 Om onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten te beschermen: Waar dit wettelijk vereist is of waar wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen, kunnen we informatie over u gebruiken in verband met juridische claims, nalevings-, regelgevende en auditfuncties, en openbaarmakingen in verband met de overname, fusie of verkoop van IES.

Sectie 4: Hoe we de informatie delen die we verzamelen

De enige gevallen waarin uw informatie kan worden gedeeld zijn met de specifieke gegevensbeheerder die uw gebruik van onze producten en diensten mogelijk heeft gemaakt, met onze geselecteerde subverwerker die alle persoonlijke gegevens die we verzamelen veilig opslaat of met uw specifieke toestemming. Houd er rekening mee dat we nooit informatie over u zullen delen of verkopen aan adverteerders of andere derde partijen.

4.1 iEQ9 geaccrediteerde beoefenaars (die optreden als gegevensbeheerders): In sommige gevallen werken we samen met gegevensbeheerders en verwerken we gegevens namens hen. Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken als gevolg van uw relatie met een gegevensbeheerder (dat wil zeggen als u een cliënt bent van een specifieke IES-geaccrediteerde arts of als u via uw werkgever toegang hebt gekregen tot onze producten), dan zullen wij uw gegevens delen met de relevante gegevensbeheerder in verband met hun levering van onze Producten.

4.2 Met uw specifieke toestemming: We kunnen informatie over u delen als u ons hiervoor specifieke toestemming geeft. Zo tonen wij vaak persoonlijke getuigenissen van tevreden klanten op onze publieke websites. Met uw toestemming kunnen wij uw naam naast de getuigenis plaatsen.

4.3 Naleving van handhavingsverzoeken en toepasselijke wetten; Handhaving van onze rechten: In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we informatie over u delen met wetshandhavingsinstanties of toezichthouders als we van mening zijn dat delen redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheidsvereisten, ( b) onze overeenkomsten, ons beleid en onze servicevoorwaarden afdwingen, (c) de veiligheid of integriteit van onze producten en diensten beschermen, (d) IES, onze klanten of het publiek beschermen tegen schade of illegale activiteiten, of (e) reageren op een Een noodsituatie waarvan wij te goeder trouw geloven, vereist dat wij informatie vrijgeven om de dood of ernstig lichamelijk letsel van een persoon te helpen voorkomen.

4.4 Bedrijfsoverdrachten: We kunnen informatie die we verzamelen onder dit privacybeleid delen of overdragen in verband met een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf. U wordt via e-mail of een prominente mededeling op de Producten op de hoogte gebracht als een dergelijke transactie plaatsvindt, evenals over eventuele keuzes die u heeft met betrekking tot uw informatie.

Sectie 5: Hoe we de informatie die we verzamelen opslaan en beveiligen

5.1 Informatieopslag en beveiliging We doen er alles aan om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, en al onze software is ontworpen en gebouwd met privacybescherming als prioriteit.

Wij maken gebruik van beveiligde datahostingdienstverleners in Nederland. Dit houdt in dat de persoonlijke gegevens worden gecodeerd en beschermd achter een veilige firewall met de hoogste beveiligingsinstellingen, en dat alle toegang beperkt is, met een wachtwoord wordt beveiligd en wordt gecontroleerd. Alle medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens, hebben zich verplicht tot passende vertrouwelijkheid. In het geval van een inbreuk of beveiligingsincident beschikken wij over passende beleidslijnen en procedures voor het beheer van beveiligingsincidenten. IES zal de toezichthouders op de hoogte stellen van inbreuken en technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Eventuele inbreuken zullen wij onmiddellijk communiceren aan de getroffen klanten en gebruikers. .

Hoewel we veiligheidsmaatregelen implementeren die zijn ontworpen om uw informatie te beschermen, is geen enkel systeem ondoordringbaar en vanwege de inherente aard van internet vinden transmissies via internet plaats op eigen risico van de gebruiker. Wanneer u een wachtwoord heeft en gebruikt om toegang te krijgen tot onze Producten, is het belangrijk dat u dat wachtwoord vertrouwelijk houdt en uw computer beschermt tegen ongeoorloofde toegang.

5.2 Hoe lang we informatie bewaren Hoe lang wij gegevens bewaren, is afhankelijk van het soort informatie. Persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang dit nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze zijn verzameld, waaronder het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het handhaven van onze overeenkomsten en het ondersteunen van relevante bedrijfsactiviteiten. Na die tijd zullen we uw gegevens verwijderen of anonimiseren/de-identificeren.

Sectie 6: Hoe u toegang krijgt tot uw informatie en hoe u deze beheert

U beschikt over rechten als het gaat om uw persoonlijke gegevens. Hieronder vindt u een samenvatting van deze rechten en hoe u deze kunt uitoefenen. Wanneer wij een gegevensverwerker zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zullen wij communiceren met en ondersteuning bieden aan de relevante gegevensbeheerder om aan uw verzoek te voldoen. Er kunnen bepaalde gevallen zijn waarin we dwingende legitieme belangen of juridische gronden hebben die voorrang hebben op de hieronder beschreven rechten.

6.1.1 Verzoek om toegang tot of correctie van uw persoonlijke gegevens: Via uw accountprofiel kunt u uw basisprofielinformatie bijwerken en inhoud wijzigen die informatie over u bevat. U kunt ook verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens en om eventuele onvolledige of onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren. Het is uw verantwoordelijkheid om de juistheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Houd ons op de hoogte van eventuele wijzigingen.

6.1.2 Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens: Onze producten geven u de mogelijkheid om bepaalde informatie over uzelf te verwijderen, en u kunt contact met ons opnemen met het verzoek om al uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Houd er rekening mee dat er juridische redenen kunnen zijn waarom we bepaalde informatie over u moeten bewaren. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen als reactie op uw verzoek.

6.1.3 Verzoek dat we stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens: U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat wij daarvoor niet de juiste gronden hebben. Als uw bezwaar succesvol is, kunt u ons verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

6.1.4 Uw toestemming intrekken: Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een specifiek doel te gebruiken, kunt u contact met ons opnemen om die toestemming in te trekken. Dit heeft geen invloed op eventuele verwerkingen die op dat moment al hebben plaatsgevonden.

6.1.5 Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens: U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen als u de juistheid van de gegevens wilt vaststellen, als u bezwaar heeft gemaakt tegen onze verwerking maar wilt dat wij de gegevens blijven bewaren of als er een verzoek of geschil is met betrekking tot uw persoonsgegevens dat onderzocht of opgelost moet worden.

6.1.6 Verzoek om de overdracht van uw persoonlijke gegevens: Gegevensportabiliteit is de mogelijkheid om een ​​deel van uw informatie te verkrijgen in een gestructureerd elektronisch formaat dat u van de ene dienstverlener naar de andere kunt overbrengen. Indien u daarom verzoekt, helpen wij u bij de overdracht van uw persoonsgegevens aan u of een door u gekozen derde partij.

6.1.7 Afmelden voor communicatie: U kunt zich afmelden voor het ontvangen van promotionele communicatie van ons door gebruik te maken van de afmeldlink in elke e-mail, of door contact met ons op te nemen om uw contactgegevens te laten verwijderen uit onze promotionele e-maillijst of registratiedatabase.

Sectie 7: Internationale overdracht van informatie

7.1 Internationale overdracht van informatie die we verzamelen Wij verzamelen informatie wereldwijd en slaan die informatie op in een beveiligd datacenter in Nederland. Wij leggen uw gegevens vast, slaan deze op en maken er een back-up van in Nederland, met als doel u onze Producten te kunnen leveren, en dragen uw gegevens niet over buiten Nederland.

Wanneer wij optreden als gegevensverwerker met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, heeft de gegevensbeheerder waarmee u werkt toegang tot uw gegevens en kan dit doen in een land buiten het land waar u woont. Gegevensbeheerders hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die zij beheren (dat wil zeggen de gegevens van hun klanten), en waar relevant opereren zij onder de voorwaarden van een gegevensverwerkingsovereenkomst.

Sectie 8: Andere belangrijke privacyinformatie

8.1 Privacy Shield-kennisgeving Als er een situatie ontstaat waarin we verplicht zijn om informatie van klanten in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland te delen, voldoen we aan de EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield Frameworks, door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractuele gegevensbeschermingsclausules, bindende bedrijfsregels voor overdrachten aan gegevensverwerkers, of andere passende juridische mechanismen om de overdracht te beschermen. Zie onze Privacy Shield-kennisgeving hieronder.

IES neemt deel aan en voldoet aan de EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield Frameworks en de Privacy Shield Principles met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van informatie over u die wordt overgedragen van de Europese Unie of Zwitserland (indien van toepassing) naar de VS. Wij zorgen ervoor dat de Privacy Shield-principes van toepassing zijn op alle informatie over u waarop dit privacybeleid van toepassing is en die wordt ontvangen van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Onder de EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield Frameworks zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van informatie over u die wij ontvangen uit de EU en Zwitserland en voor de verdere overdracht aan een derde partij die namens ons als tussenpersoon optreedt. Wij voldoen aan de Privacy Shield-principes voor dergelijke verdere overdrachten en blijven aansprakelijk in overeenstemming met de Privacy Shield-principes als externe agenten die we inschakelen om namens ons dergelijke informatie over u te verwerken, dit doen op een manier die niet strookt met de Privacy Shield-principes, tenzij wij bewijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die de schade veroorzaakt.

Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma kunt u hier terecht www.privacyshield.gov. Wij moedigen u aan om contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven, als u een Privacy Shield-gerelateerd (of algemeen privacy-gerelateerd) probleem heeft. We streven er ook naar om samen te werken en te voldoen aan de informatie en het advies van een informeel panel van gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte en/of de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie (indien van toepassing) met betrekking tot onopgeloste klachten (zoals verder beschreven in de Privacy Shield-principes). Voor onopgeloste klachten kunt u ook contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland (indien van toepassing). Onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreider worden beschreven op de Privacy Shield-website, ook wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage. Wij zijn onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade

8.2 Kinderen Onze producten zijn niet gericht op personen onder de 18 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 18 jaar. Als we erachter komen dat een kind onder de 18 jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, zullen we stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen. Als u merkt dat een kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op.

8.3 Wijzigingen in ons privacybeleid Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als u onze Producten blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met het herziene beleid. Wij raden u daarom aan om ons privacybeleid periodiek of telkens wanneer u de Producten gebruikt te bekijken, om op de hoogte te blijven van eventuele updates of wijzigingen.

Als u het niet eens bent met eventuele wijzigingen in dit privacybeleid, moet u stoppen met het gebruik van de Producten en verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd zoals hierboven beschreven.

8.4 Neem contact met ons op Als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u uw vraag richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming op privacy@integrative9.com