Integrativ og iEQ9 personvernerklæring

Personvernerklæring og retningslinjer for databeskyttelse hos Integrative Enneagram Solutions (IES)

I samsvar med EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), loven om beskyttelse av personopplysninger, 2013 (POPIA), og relatert databeskyttelseslovgivning, beskriver denne policyen hvordan vi samler inn, lagrer og bruker personopplysningene dine.

Hva denne forsikringen dekker

Personvernet ditt er viktig for oss, og det samme er å være åpen om hvordan vi samler inn, bruker og deler informasjon om deg. Denne policyen er ment å hjelpe deg å forstå:

Denne policyen er ment å hjelpe deg å forstå:

Denne policyen dekker personopplysningene vi samler inn om deg når du bruker produktene eller tjenestene våre, samhandler med oss ​​via våre nettplattformer og andre tilfeller der IES kan samle inn dine personopplysninger. Hvis du ikke er enig i disse retningslinjene, vennligst ikke få tilgang til eller bruk produktene våre.

Vær oppmerksom på at der IES-produkter gjøres tilgjengelige for deg gjennom en organisasjon (f.eks. din arbeidsgiver) eller en IES-akkreditert utøver, er denne organisasjonen eller utøveren administratoren av produktene og kontrollerer din personlige informasjon. Hvis dette er tilfelle, ber vi deg rette spørsmålene dine om personvern til den relevante behandlingsansvarlige.

Nøkkelord

'IES', 'vi' og 'oss' brukes til å referere til IES gjennom hele denne policyen. Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og refererer til alle disse produktene, sammen med alle tjenester vi kan tilby eller nettplattformer vi gjør tilgjengelige, som "Produkter" i denne policyen. Der vi i denne policyen refererer til dine "personopplysninger" eller "personopplysninger", mener vi all registrert informasjon som er om deg og som du kan identifiseres fra. 'Personlig data' eller 'personlig informasjon' inkluderer ikke data der din identitet er fjernet (anonymiserte/avidentifiserte data). Når vi refererer til "behandling" av dine personopplysninger, mener vi enhver operasjon eller aktivitet som angår disse personopplysningene, inkludert innsamling, bruk, lagring, avsløring, sletting eller oppbevaring.

Del 1: Hvilken informasjon vi samler inn fra deg

Vi samler inn informasjon fra deg slik at vi kan gi deg de relevante produktene og tjenestene du trenger. Du kan alltid velge å ikke oppgi visse personlige opplysninger, men i noen tilfeller kan denne avgjørelsen begrense tilgangen din til alle funksjonene til det aktuelle produktet. Informasjonstypene vi samler inn fra deg er avhengig av forholdet vi har til deg, men kan inkludere følgende:

  • Identitetsdata (inkludert navn og etternavn)
  • Kontaktdata (inkludert faktureringsadresse og e-postadresse)
  • Økonomiske data (inkludert betalingskortdetaljer)
  • Transaksjonsdata (inkludert detaljer om produkter og tjenester du har kjøpt)
  • Tekniske data (inkludert tilkoblingstype, nettlesertype og IP)
  • Bruksdata (inkludert informasjon om hvordan du brukte våre nettsider, produkter og tjenester)
  • Markedsførings- og kommunikasjonsdata (inkludert dine markedsførings- og kommunikasjonspreferanser)

Del 2: Hvordan og når vi samler inn informasjon fra deg

Vi samler inn informasjon om deg når du gir den til oss, når du bruker produktene våre og når andre kilder gir oss den, som nærmere beskrevet nedenfor.

2.1 Informasjon du gir oss Vi samler inn informasjon om deg når du legger den inn i produktene, tar kontakt via våre online plattformer eller støttekanaler, eller på annen måte gir den direkte til oss.

2.1.1 Konto- og profilinformasjon: Vi samler inn informasjon om deg når du kjøper våre produkter eller tjenester. Når du registrerer deg for visse betalte produkter, vil vi be deg om å utpeke en faktureringsrepresentant, inkludert navn og kontaktinformasjon. Du kan også bli bedt om å oppgi betalingsinformasjon, for eksempel betalingskortdetaljer, som samles inn via sikre betalingsbehandlingstjenester.

2.1.2 Innhold du gir gjennom produktene våre: Når du bruker IES-produkter, samler vi inn og lagrer informasjonen du oppgir når du fyller ut det relevante spørreskjemaet. Dette inkluderer personlig informasjon som fornavn, etternavn og kontaktinformasjon.

2.1.3 Innhold du leverer gjennom våre nettplattformer: Vi samler inn informasjon som du oppgir gjennom våre nettplattformer, inkludert nettstedet vårt og de sosiale nettverksplattformene som drives av oss. Du oppgir personopplysninger til oss når du frivillig engasjerer deg med oss ​​eller deler tilbakemeldinger gjennom disse plattformene.

2.1.4 Informasjon du oppgir gjennom våre støttekanaler: Vi samler inn informasjon gjennom våre kundestøttekanaler, hvor du kan velge å sende inn informasjon om et problem du opplever med et produkt.

2.1.5 Spesielle kategorier av data: Vi samler ikke inn noen spesielle kategoridata. Spesielle kategoridata inkluderer detaljer om rase eller etnisitet, politiske meninger, religiøse og filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskap, genetiske data, biometriske data, data om helse eller sexliv og seksuell legning.

2.2 Informasjon vi samler inn automatisk når du bruker produktene: Visse anonyme/avidentifiserte data samles inn når du surfer på nettstedet vårt og samhandler med produkter. Disse dataene er ikke knyttet til din personlige informasjon.

2.2.1 Informasjon om enhet og tilkobling: Informasjon genereres automatisk av dine besøk og handlinger på nettstedet vårt. Dette kan inkludere data om hvordan du samhandler med og bruker funksjoner i produktene, samt informasjon om enheten din, nettlesertype og IP-adresse. Disse dataene er anonyme/avidentifiserte og er ikke knyttet til din personlige informasjon. Vi samler inn denne informasjonen via informasjonskapsler, og hvor mye av denne informasjonen vi samler inn avhenger av typen og innstillingene til enheten du bruker for å få tilgang til produktene.

Del 3: Hvordan vi bruker informasjon vi samler inn

Hvordan vi bruker informasjonen vi samler inn, avhenger delvis av hvilke produkter du bruker, hvordan du bruker dem, og eventuelle preferanser du har kommunisert til oss. Nedenfor er de spesifikke formålene vi bruker informasjonen vi samler inn om deg til.

3.1 Formål som vi bruker informasjonen vi samler inn til

3.1.1 For å tilby produktene og tilpasse opplevelsen din: Vi bruker informasjon om deg for å gi deg produktene og tjenestene du har bedt om og kjøpt. Vi bruker også informasjon for å tilpasse tjenesten vår til deg, for eksempel når du bruker flere produkter, vil vi kombinere informasjon for å gi en integrert opplevelse.

3.1.2 Kundestøtte: Vi bruker informasjonen din til å løse tekniske problemer du støter på og for å svare på dine forespørsler om assistanse.

3.1.3 For å kommunisere med deg om produktene: Vi bruker kontaktinformasjonen din til å sende transaksjonskommunikasjon via e-post, inkludert bekreftelse av kjøpene dine, svare på spørsmål og forespørsler, gi kundestøtte og sende deg oppdateringer, sikkerhetsvarsler og administrative meldinger.

3.1.4 For å markedsføre, fremme og drive engasjement med produktene: Basert på ditt samtykke, din produktbruk og dine interaksjoner med oss, bruker vi kontaktinformasjonen din til å sende reklamekommunikasjon som kan være av spesiell interesse for deg. Disse kan inkludere informasjon om nye produkttilbud, arrangementer vi tror kan være av interesse for deg samt vårt nyhetsbrev. Du kan kontrollere markedsførings- og kontaktpreferansene dine ved å bruke avmeldingslenken i hver e-post eller ved å kontakte oss direkte.

3.1.5 For sikkerhet og sikkerhet: Vi bruker informasjon om deg og produktbruken din, for å bekrefte kontoer og aktivitet, for å overvåke mistenkelig eller uredelig aktivitet og for å identifisere brudd på retningslinjene for bruk.

3.1.6 Aggregerte data for forskning og utvikling: Vi leter alltid etter måter å gjøre produktene våre smartere, raskere, sikrere, integrerte og nyttige for deg. Vi bruker aggregert anonymisert/avidentifisert informasjon om hvordan folk bruker produktene våre, for å feilsøke og identifisere trender, bruk, aktivitetsmønstre og områder for integrering og forbedring av produktene. Ingen person kan identifiseres fra disse dataene.

3.1.7 Med ditt spesifikke samtykke: Vi bruker informasjon om deg der du har gitt oss samtykke til det for et spesifikt formål som ikke er oppført ovenfor. For eksempel kan vi publisere attester eller omtalte kundehistorier for å markedsføre produktene, med din tillatelse.

3.1.8 For å beskytte våre legitime forretningsinteresser og juridiske rettigheter: Der det kreves av loven eller der vi mener det er nødvendig for å beskytte våre juridiske rettigheter og interesser, kan vi bruke informasjon om deg i forbindelse med juridiske krav, overholdelse, regulerings- og revisjonsfunksjoner, og avsløringer i forbindelse med oppkjøpet, fusjonen eller salget av IES.

Del 4: Hvordan vi deler informasjonen vi samler inn

De eneste tilfellene hvor informasjonen din kan deles er med den spesifikke behandlingsansvarlige som forenklet bruken din av våre produkter og tjenester, med vår utvalgte underbehandler som sikkert lagrer alle personopplysningene vi samler inn eller med ditt spesifikke samtykke. Vær oppmerksom på at vi aldri vil dele eller selge informasjon om deg til annonsører eller andre tredjeparter.

4.1 iEQ9 Accredited Practitioners (fungerer som behandlingsansvarlige): I noen tilfeller jobber vi med behandlingsansvarlige og behandler data på deres vegne. Hvis vi samler inn og behandler personopplysningene dine som et resultat av forholdet ditt til en behandlingsansvarlig (dvs. hvis du er klient hos en spesifikk IES-akkreditert utøver eller hvis du har fått tilgang til produktene våre gjennom din arbeidsgiver), vil vi dele informasjonen din med den relevante behandlingsansvarlige i forbindelse med deres levering av produktene våre.

4.2 Med ditt spesifikke samtykke: Vi kan dele informasjon om deg når du gir oss et spesifikt samtykke til å gjøre det. For eksempel viser vi ofte personlige attester fra fornøyde kunder på våre offentlige nettsider. Med ditt samtykke kan vi legge ut navnet ditt ved siden av attest.

4.3 Overholdelse av forespørsler om håndhevelse og gjeldende lover; Håndhevelse av våre rettigheter: I unntakstilfeller kan vi dele informasjon om deg med rettshåndhevende byråer eller regulatorer hvis vi mener at deling er rimelig nødvendig for å (a) overholde gjeldende lover, forskrifter, juridiske prosesser eller myndighetsforespørsel, inkludert for å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav, ( b) håndheve våre avtaler, retningslinjer og vilkår for tjenesten, (c) beskytte sikkerheten eller integriteten til produktene og tjenestene våre, (d) beskytte IES, våre kunder eller publikum mot skade eller ulovlige aktiviteter, eller (e) svare på en nødsituasjon som vi tror i god tro krever at vi avslører informasjon for å hjelpe til med å forhindre død eller alvorlig kroppsskade for en person.

4.4 Virksomhetsoverføringer: Vi kan dele eller overføre informasjon vi samler inn under denne personvernerklæringen i forbindelse med enhver fusjon, salg av selskapets eiendeler, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår til et annet selskap. Du vil bli varslet via e-post eller en fremtredende melding på produktene hvis en slik transaksjon finner sted, samt eventuelle valg du måtte ha angående informasjonen din.

Del 5: Hvordan vi lagrer og sikrer informasjon vi samler inn

5.1 Informasjonslagring og sikkerhet Vi er forpliktet til å beskytte personopplysninger mot enhver uautorisert tilgang eller avsløring, og all programvaren vår er designet og bygget med personvern som en prioritet.

Vi bruker sikre datavertsleverandører i Nederland. Dette inkluderer at personopplysningene er kryptert og beskyttet bak en sikker brannmur på høyeste sikkerhetsinnstillinger, og all tilgang er begrenset, passordbeskyttet og overvåket. Alle ansatte som er autorisert til å få tilgang til personopplysninger, har forpliktet seg til passende konfidensialitet. I tilfelle av et brudd eller en sikkerhetshendelse, har vi passende retningslinjer og prosedyrer for håndtering av sikkerhetshendelser på plass, og IES vil varsle regulatorer om brudd og med tekniske og organisatoriske tiltak på plass for å sikre dine personopplysninger omgående kommunisere eventuelle brudd til berørte kunder og brukere .

Selv om vi implementerer sikkerhetstiltak designet for å beskytte informasjonen din, er ingen system ugjennomtrengelig, og på grunn av Internetts iboende natur, skjer overføringer via internett på brukerens egen risiko. Der du har og bruker et passord for å få tilgang til produktene våre, er det viktig at du holder passordet konfidensielt og beskytter datamaskinen din mot uautorisert tilgang.

5.2 Hvor lenge vi oppbevarer informasjon Tidsperioden vi oppbevarer data avhenger av typen informasjon. Personopplysninger vil bare bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, som inkluderer å overholde våre juridiske forpliktelser, for å håndheve våre avtaler og for å støtte relevant forretningsdrift. Etter dette tidspunktet vil vi enten slette eller anonymisere/avidentifisere informasjonen din.

Del 6: Hvordan få tilgang til og kontrollere informasjonen din

Du har rettigheter tilgjengelig for deg når det gjelder dine personlige opplysninger. Nedenfor er et sammendrag av disse rettighetene og hvordan du kan utøve dem. Der vi er databehandler i forhold til dine personopplysninger, vil vi kommunisere med og støtte den relevante behandlingsansvarlige for å oppfylle forespørselen din. Det kan være visse tilfeller der vi har overbevisende legitime interesser eller juridiske grunner som overstyrer rettighetene som er skissert nedenfor.

6.1.1 Be om tilgang til eller retting av dine personopplysninger: Du kan oppdatere din grunnleggende profilinformasjon og endre innhold som inneholder informasjon om deg gjennom kontoprofilen din. Du kan også be om tilgang til dine personopplysninger og korrigering av ufullstendig eller unøyaktig personlig informasjon. Det er ditt ansvar å sikre nøyaktigheten av dine personopplysninger, vennligst hold oss ​​informert om eventuelle endringer.

6.1.2 Be om sletting av din personlige informasjon: Våre produkter gir deg muligheten til å slette visse opplysninger om deg selv, og du kan kontakte oss for å be om at vi sletter alle dine personopplysninger. Vær oppmerksom på at det kan være juridiske grunner til at vi trenger å beholde visse opplysninger om deg, i så fall vil vi varsle deg som svar på forespørselen din.

6.1.3 Be om at vi slutter å bruke din personlige informasjon: Du kan protestere mot vår behandling av dine personopplysninger, der du mener at vi ikke har egnet grunn til å gjøre det. Der innsigelsen din er vellykket, kan du be om at vi sletter personopplysningene dine.

6.1.4 Trekk tilbake ditt samtykke: Der du har gitt oss samtykke til å bruke informasjonen din til et bestemt formål, kan du kontakte oss for å trekke tilbake samtykket. Dette vil ikke påvirke eventuell behandling som allerede har funnet sted på det tidspunktet.

6.1.5 Be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine: Du kan be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger hvis du trenger å fastslå dataenes nøyaktighet, der du har protestert mot vår behandling, men ønsker at vi skal fortsette å oppbevare dataene eller der det er en forespørsel eller tvist i forhold til dine personopplysninger som må undersøkes eller løses.

6.1.6 Be om overføring av dine personopplysninger: Dataportabilitet er muligheten til å skaffe noe av informasjonen din i et strukturert elektronisk format som du kan flytte fra en tjenesteleverandør til en annen. Hvis du ber om det, vil vi hjelpe deg med overføringen av dine personopplysninger til deg eller en tredjepart du har valgt.

6.1.7 Velg bort kommunikasjon: Du kan velge bort å motta reklamekommunikasjon fra oss ved å bruke avmeldingslenken i hver e-post, eller ved å kontakte oss for å få kontaktinformasjonen din fjernet fra vår reklame-e-postliste eller registreringsdatabasen.

Seksjon 7: Internasjonale overføringer av informasjon

7.1 Internasjonale overføringer av informasjon vi samler inn Vi samler inn informasjon globalt og lagrer denne informasjonen i et sikkert datasenter i Nederland. Vi fanger opp, lagrer og sikkerhetskopierer informasjonen din i Nederland, med det formål å gi deg produktene våre, og overfører ikke informasjonen din utenfor Nederland.

Der vi opererer som databehandler i forhold til dine personopplysninger, vil den behandlingsansvarlige du jobber med ha tilgang til dataene dine og kan gjøre det i et land utenfor ditt bostedsland. Behandlingsansvarlige har kun tilgang til personopplysningene de kontrollerer (dvs. dataene til deres klienter), og der det er relevant, opererer de under betingelsene i en databehandleravtale.

Del 8: Annen viktig personverninformasjon

8.1 Privacy Shield-merknad Hvis det oppstår en situasjon der vi er pålagt å dele informasjon om kunder i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller Sveits, overholder vi EU-US og Swiss-US Privacy Shield Frameworks, EU-kommisjonen-godkjente standard kontraktuelle databeskyttelsesklausuler, bindende selskapsregler for overføringer til databehandlere, eller andre passende juridiske mekanismer for å sikre overføringen. Vennligst se vår Privacy Shield-erklæring nedenfor.

IES deltar i og overholder EU-US og Swiss-US Privacy Shield Frameworks og Privacy Shield-prinsippene angående innsamling, bruk og oppbevaring av informasjon om deg som overføres fra EU eller Sveits (etter aktuelt) til USA Vi sikrer at Privacy Shield-prinsippene gjelder for all informasjon om deg som er underlagt denne personvernerklæringen og er mottatt fra EU, Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits.

Under EU-US og Swiss-US Privacy Shield Frameworks er vi ansvarlige for behandlingen av informasjon om deg vi mottar fra EU og Sveits og videre overføringer til en tredjepart som opptrer som en agent på våre vegne. Vi overholder Privacy Shield-prinsippene for slike videre overføringer og forblir ansvarlige i samsvar med Privacy Shield-prinsippene hvis tredjepartsagenter som vi engasjerer for å behandle slik informasjon om deg på våre vegne, gjør det på en måte som er i strid med Privacy Shield-prinsippene, med mindre vi beviser at vi ikke er ansvarlige for hendelsen som forårsaket skaden.

For å lære mer om Privacy Shield-programmet, se her www.privacyshield.gov. Vi oppfordrer deg til å kontakte oss som angitt nedenfor, hvis du har en Privacy Shield-relatert (eller generell personvernrelatert) bekymring. Vi er også forpliktet til å samarbeide og etterleve informasjonen og rådene gitt av et uformelt panel av databeskyttelsesmyndigheter i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og/eller den sveitsiske føderale databeskyttelses- og informasjonskommissæren (som aktuelt) i forhold til uløste klager (som videre beskrevet i Privacy Shield-prinsippene). Du kan også kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller Sveits (etter aktuelt) for uløste klager. Under visse forhold, mer fullstendig beskrevet på Privacy Shield-nettstedet, inkludert når andre tvisteløsningsprosedyrer er uttømt, kan du påberope deg bindende voldgift. Vi er underlagt etterforsknings- og håndhevingsmyndighetene til US Federal Trade

8.2 Barn Våre produkter er ikke rettet mot personer under 18. Vi samler ikke bevisst inn personlig informasjon fra barn under 18. Hvis vi blir oppmerksomme på at et barn under 18 år har gitt oss personopplysninger, vil vi ta skritt for å slette slik informasjon. Hvis du blir oppmerksom på at et barn har gitt oss personopplysninger, vennligst kontakt oss.

8.3 Endringer i vår personvernerklæring Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Din fortsatte bruk av produktene våre vil utgjøre din aksept av de reviderte retningslinjene. Vi oppfordrer deg derfor til å gjennomgå personvernreglene våre med jevne mellomrom eller når du bruker produktene, for å holde deg informert om eventuelle oppdateringer eller endringer.

Hvis du er uenig i noen endringer i denne personvernreglene, må du slutte å bruke produktene og be om at informasjonen din slettes som beskrevet ovenfor.

8.4 Kontakt oss Hvis du har spørsmål eller bekymringer om hvordan personopplysningene dine håndteres, kan du rette henvendelsen til vår personvernombud på privacy@integrative9.com