iEQ9 Gevorderde Enneagram en Spandinamika
Vlak 2 Span Enneagram Dinamika

Stel jy belang om geakkrediteer te word? Hoe om akkreditasie te bekom

ICF CCEU-krediete

Die integrative enneagram-opleidingsprogram is deur die ICF en IEA geakkrediteer. Afgevaardigdes verdien 36 ICF CCEU-punte wanneer hulle die opleiding suksesvol voltooi het.

Kernbevoegdhede 29
Hulpbronontwikkeling 7

Integrative Enneagram Solutions

Vlak 2
Span Enneagram Dinamika

4 Dae se Opleiding

Verdiep jou begrip van Enneagram-dinamika binne spanne en groepe in organisasies. Bemeester die kuns van spanverslag-interpretasie, sessie-ontwerp en doeltreffende fasiliteringstegnieke.

Ons Vlak 2-opleiding bou voort op die fondament wat in Vlak 1 gelê is, om Gevorderde Enneagram Dinamika en die praktiese toepassing van die Enneagram in span afrigting en ontwikkeling te verken en te begryp.

Hierdie opleiding is ideaal vir spanafrigters, leiers, spanontwikkelingspesialiste en organisasie-ontwikkelingspraktisyns wat die Enneagram wil gebruik om spanne te ondersteun in die ontwikkeling van hul welstand, doeltreffendheid, verhoudings en vermoë om uitsonderlike resultate te lewer. Die Enneagram bied 'n kragtige lens om die dinamika binne spanne te verstaan, asook hoe individue in wisselwerking tree en reageer binne die spanverband.

Oor die loop van die vier dae lange werkswinkel kan geakkrediteerde iEQ9-praktisyns hul begrip van die Enneagram as 'n lens op spandinamika verdiep en toegang kry tot kragtige tegnieke om spanne te bemagtig en hul effektiwiteit te verbeter. Die wisselwerking tussen die individu en die kollektief ontsluit 'n dieper fraktaal van Enneagram dinamika, wat sterk moontlikhede vir transformasie bied.

LET WEL: VLAK 2-OPLEIDING IS SLEGS BESKIKBAAR VIR GEAKKREDITEERDE iEQ9 PRAKTISYNS

Vlak 2 Span Enneagram Dinamika

Stel jy belang om geakkrediteer te word? Hoe om akkreditasie te bekom

ICF CCEU-krediete

Die integrative enneagram-opleidingsprogram is deur die ICF en IEA geakkrediteer. Afgevaardigdes verdien 36 ICF CCEU-punte wanneer hulle die opleiding suksesvol voltooi het.

Kernbevoegdhede 29
Hulpbronontwikkeling 7

Vlak 2 iEQ9-opleiding sluit die volgende in:

Enneagram Spandinamika
Enneagram Spandinamika

 • Die dinamiese wisselwerking tussen individue en die span
 • Interpretasie van die iEQ9 spanverslag
 • Begrip van spangesondheid en spaneffektiwiteit
 • Enneagram-konstrukte relevant vir spandinamika
 • Spanafrigting teenoor spanontwikkeling en spanbou
 • Kwessiegedrewe spanontwikkeling en -afrigting
 • Die proses van spanontwikkeling
 • Leierskapdinamika
 • Hantering van uitdagende spanlede
Span Afrigting en Ontwikkeling
Ontwerp van Prosesse vir Span Afrigting en Ontwikkeling
 • Inleiding tot ontwerpdenke
 • Ontwerp sessies wat 'n blywende impak maak en 'n regte verskil aan spankwessies maak
 • Bevrydende strukture vir span ontwikkeling en afrigting
 • Ontwerp wenke en slaggate om te vermy
 • Ontwerpoefensessie: Werk in spanne aan gevallestudies
 • Terugvoer oor gevallestudie-aanbiedings
 • Die psigodinamika agter ontwerp
Facilitating
Fasilitering

 • Die rol van die fasiliteerder en afrigter
 • Skep veilige ruimtes terwyl sinvolle werk gedoen word
 • Benut leergeleenthede optimaal wanneer groepsdinamika na vore kom
 • Kry almal om gesond en doeltreffend saam te span
 • Weet wanneer om terug te staan en werklike vordering toe te laat
 • Oefen fasilitering deur gevallestudies in spanne te doen
 • Ontvang terugvoer oor die gevallestudie-fasiliteringsessie
 • Maak verbintenisse volhoubaar buite die afrigting- en ontwikkelingsomgewing
 • Doen persoonlike nadenke en stel 'n ontwikkelingsplan op

Wat mense wat hierdie opleiding bywoon, sê

JOSS DU TREVOU Kleinkiekie
Ek het die gevorderde opleidingswerkswinkel uiters waardevol gevind om my begrip van die Enneagram te verdiep. Na afloop van die kursus voel ek baie meer selfversekerd om die Enneagram met my span by die werk te deel. Die groepwerk het die kursus vir my baie prakties en relevant tot die werklikheid gemaak.
JOSS DU TREVOU
ANDREW JOHNSTONE Kleinkiekie
Deur die Enneagram in 'n uitvoerende span, versprei oor twee kontinente en 'n globale besigheid, te gebruik, is 'n multimiljoen pond blindekol aan die lig gebring. Prosesse en verhoudings wat voorheen as vanselfsprekend beskou is, is skielik in 'n nuwe lig gesien. Die insig wat die Enneagram aan die span gebied het, het die nodige begrip geskep vir die strukturele en strategiese veranderinge wat nodig was. As die fasiliteerder wat al 'n geruime tyd saam met hierdie span gewerk het, was dit 'n diepgaande ervaring.
ANDREW JOHNSTONE
ANNELIEN NIEMAN Kleinkiekie
Die kombinasie van groepservaring en teorie was puik. Dit was 'n verrykende ervaring om in die geselskap te wees van mense wat passievol en kundig is oor die Enneagram. Ek het ontsettend baie geleer en waardevolle praktiese kennis opgedoen wat ek in die toekoms kan toepas.
ANNELIEN NIEMAN
JANE TOUGH Kleinkiekie
Ek is ongelooflik dankbaar vir die bydrae wat Integrative tot die Enneagram gemaak het. Hulle vermoë om komplekse inligting te sintetiseer en te ontsyfer in iets wat maklik toeganklik is, lewer 'n uitstekende diens aan my en die kliënte met wie ek saamwerk. Ek is baie opgewonde oor die span verslag en die talle maniere waarop dit span ontwikkeling kan ondersteun.
JANE TOUGH

Navigasie