iEQ9 Advanced Enneagram na Timu Dynamics
Timu ya Enneagram Dynamics ya Kiwango cha 2

Sugen på att bli ackrediterad? Så här blir du ackrediterad

ICF CCEU-poäng

Vårt integrativa enneagramträningsprogram är ackrediterat av både ICF och IEA. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat tilldelas deltagarna 36 ICF CCEU-poäng.

Kärnkompetenser 29
Resursutveckling 7

Integrative Enneagram Solutions

Nivå 2
Enneagramdynamik i team

4 Days of Training

Få en djupgående insikt i Enneagramdynamiken inom team och grupper i organisationer. Lär dig tolka teamrapporter, designa sessioner och bemästra effektiva faciliteringstekniker.

Vår nivå 2-utbildning tar vid där nivå 1 slutade och fördjupar sig i avancerad Enneagramdynamik och hur Enneagrammet kan tillämpas praktiskt i coaching och utveckling av team och grupper.

Utbildningen lämpar sig för teamcoacher, ledare, specialister inom teamutveckling och OD-utövare som vill använda Enneagrammet för att hjälpa team att utveckla sin hälsa, effektivitet, mellanmänskliga dynamik och förmåga att leverera enastående resultat. Enneagrammet erbjuder ett kraftfullt perspektiv för att förstå teamdynamik och hur individer samspelar och reagerar på teamkontexten.

Under den fyra dagar långa workshopen får ackrediterade iEQ9-utövare möjlighet att fördjupa sin förståelse för Enneagrammet som ett verktyg för att analysera teamdynamik. De får även tillgång till effektiva tekniker för att stärka team och förbättra deras prestationsförmåga. Växelspelet mellan individen och gruppen öppnar upp en djupare fraktal av Enneagramdynamik, vilket erbjuder kraftfulla vägar till förändring och utveckling.

OBS: NIVÅ 2-UTBILDNING ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG FÖR ACKREDITERADE iEQ9-UTÖVARE

Timu ya Enneagram Dynamics ya Kiwango cha 2

Sugen på att bli ackrediterad? Så här blir du ackrediterad

ICF CCEU-poäng

Vårt integrativa enneagramträningsprogram är ackrediterat av både ICF och IEA. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat tilldelas deltagarna 36 ICF CCEU-poäng.

Kärnkompetenser 29
Resursutveckling 7

Nivå 2 iEQ9-utbildning omfattar:

Enneagram Team Dynamics
Enneagramteamets dynamik

 • Samspelet mellan individ- och teamdynamik
 • Tolkning av iEQ9-teamrapporter
 • Förståelse för teamhälsa och teameffektivitet
 • Enneagramkoncept tillämpade på teamdynamik
 • Skillnader mellan teamcoaching, teamutveckling och teambuilding
 • Problemfokuserad teamutveckling och coaching
 • Processen för teamutveckling
 • Ledarskapets roll i teamdynamiken
 • Hantering av utmanande teammedlemmar
Team Coaching and Development
Skapa effektiva processer för teamcoaching och teamutveckling
 • Introduktion till designtänkande
 • Utforma sessioner som engagerar och gör skillnad för teamets utmaningar
 • Frigörande strukturer för teamutveckling och coaching
 • Vad man bör och inte bör göra vid design
 • Praktisk övning: Arbeta med en fallstudie i team
 • Feedback på presentationer av fallstudier
 • Designens psykodynamik
Facilitating
Facilitering

 • Facilitatorns/coachens roll och ansvar
 • Skapa trygga ramar och samtidigt utföra meningsfullt arbete
 • Ta vara på lärtillfällen när gruppdynamik uppstår
 • Främja ett sunt och effektivt deltagande från alla
 • Veta när man ska kliva åt sidan och låta det verkliga arbetet ske
 • Praktisk övning i facilitering: Arbete med fallstudie i team
 • Feedback på faciliteringsövningen baserad på fallstudien
 • Bortom coaching och utveckling: Att göra åtaganden hållbara
 • Personlig reflektion och plan för fortsatt utveckling

Vad deltagare som gått den här utbildningen tycker

Kijipicha cha JOSS DU TREVOU
Jag upplevde att den avancerade workshopen var otroligt värdefull för att fördjupa min förståelse av Enneagrammet. Nu känner jag mig betydligt mer självsäker inför att introducera Enneagrammet för mitt team på jobbet. Grupparbetet gör kursen väldigt konkret och praktiskt användbar för mig.
JOSS DU TREVOU
ANDREW JOHNSTONE Kijipicha
Genom att tillämpa Enneagrammet i ett ledningsteam som sträckte sig över två kontinenter och en global verksamhet, avslöjades en blind fläck värd miljontals pund. Processer och relationer som tidigare tagits för givna betraktades i ett nytt ljus. De insikter som Enneagrammet gav teamet möjliggjorde en förståelse för de strukturella och strategiska förändringar som behövde göras. Som facilitatorn som arbetat med detta team under några år var det en djupgående upplevelse.
ANDREW JOHNSTONE
ANNELIEN NIEMAN Kijipicha
Kombinationen av gruppupplevelse och teori var fantastisk. Att interagera med människor som brinner för och har djup kunskap om Enneagrammet var en underbar erfarenhet. Jag lärde mig massor och fick praktiska insikter som jag kan använda.
ANNELIEN NIEMAN
JANE TOUGH Thumbnail
Jag är så tacksam för Integratives bidrag till Enneagrammet. Deras förmåga att sammanfatta och göra komplex information tillgänglig är ovärderlig för mig och mina klienter. Teamrapporten öppnar upp så många spännande möjligheter för att stödja teamutveckling, och jag ser verkligen fram emot att använda den.
JANE TOUGH

Navigering