iEQ9 Advanced Enneagram and Team Dynamics
Level 2 Team Enneagram Dynamics

Chcete získat akreditaci? Jak získat akreditaci

Kredity ICF CCEU

Školení integrativního enneagramu je akreditováno organizacemi ICF a IEA. Po úspěšném absolvování školení získají účastníci 36 kreditů ICF CCEU.

Základní kompetence: 29
Rozvoj zdrojů: 7

Integrative Enneagram Solutions

Úroveň 2
Dynamika enneagramu v týmu

4 dny školení

Praktické porozumění dynamice enneagramu v rámci týmů a skupin v organizacích. Zahrnuje interpretaci týmových zpráv, návrh setkání a techniky facilitace.

Naše školení úrovně 2 navazuje na základy položené v úrovni 1 a zkoumá pokročilou dynamiku enneagramu a jeho praktické využití při koučinku a rozvoji týmů a skupin.

Toto školení je určeno pro týmové kouče, lídry, specialisty na rozvoj týmu a odborníky na rozvoj organizace, kteří chtějí využít enneagram k podpoře týmu v rozvoji jejich zdraví, efektivity, mezilidských vztahů a schopnosti dosahovat výjimečných výsledků. Enneagram nabízí silný náhled do pochopení týmové dynamiky a toho, jak jednotlivci v rámci týmového kontextu interagují a reagují.

Během čtyřdenního workshopu si akreditovaní praktikanti iEQ9 prohloubí své chápání enneagramu jako nástroje pro porozumění týmové dynamice a získají účinné techniky k posílení týmů a zvýšení jejich efektivity. Vzájemné působení mezi jednotlivcem a kolektivem odkrývá hlubší fraktál dynamiky enneagramu a nabízí mocné cesty k transformaci.

POZNÁMKA: ŠKOLENÍ ÚROVNĚ 2 JE DOSTUPNÉ POUZE AKREDITOVANÝM PRAKTIKANTŮM iEQ9

Level 2 Team Enneagram Dynamics

Chcete získat akreditaci? Jak získat akreditaci

Kredity ICF CCEU

Školení integrativního enneagramu je akreditováno organizacemi ICF a IEA. Po úspěšném absolvování školení získají účastníci 36 kreditů ICF CCEU.

Základní kompetence: 29
Rozvoj zdrojů: 7

Školení iEQ9 úrovně 2 se zaměřuje na:

Enneagram Team Dynamics
Dynamika týmu s enneagramem

 • Dynamická souhra mezi jednotlivci a týmovou dynamikou
 • Interpretace týmové zprávy iEQ9
 • Porozumění zdraví a efektivitě týmu
 • Konstrukty enneagramu relevantní pro dynamiku týmu
 • Koučink týmu vs rozvoj týmu vs teambuilding
 • Rozvoj a koučování týmu zaměřené na řešení problémů
 • Proces rozvoje týmu
 • Dynamika vedení
 • Zvládání "problematických" členů týmu
Team Coaching and Development
Navrhování procesů koučinku a rozvoje týmu
 • Úvod do designového myšlení
 • Navrhování setkání s trvalým dopadem, která skutečně řeší problémy týmu
 • Osvobozující struktury pro rozvoj týmu a koučink
 • Zásady správného navrhování
 • Praktické cvičení: Týmová práce na případové studii
 • Zpětná vazba k prezentacím případových studií
 • Psychodynamika designu
Facilitating
Facilitace

 • Úloha facilitátora/kouče
 • Vytváření bezpečného prostředí při skutečné práci
 • Maximální využití příležitostí k učení: Když se objeví dynamika ve skupině
 • Získání zdravé a efektivní účasti od každého člena týmu
 • Kdy ustoupit do pozadí: Umožnit, aby se odehrávala skutečná práce
 • Nácvik facilitace: Týmová práce na případové studii
 • Zpětná vazba k facilitaci případové studie
 • Mimo prostředí koučinku a rozvoje: Zajištění udržitelnosti závazků
 • Osobní reflexe a plán osobního rozvoje

Co říkají účastníci tohoto školení

JOSS DU TREVOU Thumbnail
Pokročilý tréninkový workshop mi přišel nesmírně přínosný pro prohloubení mého chápání enneagramu. Nyní se cítím mnohem jistěji v tom, že mohu enneagram představit svému pracovnímu týmu. Díky skupinové práci je pro mě kurz velmi praktický a snadno aplikovatelný v reálném životě.
JOSS DU TREVOU
ANDREW JOHNSTONE Thumbnail
Při aplikaci enneagramu v exekutivním týmu působícím na dvou kontinentech a v globálním byznysu byla odhalena slepá skvrna v hodnotě několika milionů liber. Procesy a vztahy, které byly považovány za samozřejmé, se najednou jevily v novém světle. Vhled, který enneagram týmu poskytl, umožnil pochopit potřebu strukturálních a strategických změn. Jako facilitátor, který s tímto týmem spolupracoval několik let, to pro mě bylo hluboké poznání.
ANDREW JOHNSTONE
ANNELIEN NIEMAN Thumbnail
Kombinace skupinové zkušenosti a teorie byla úžasná. Interakce s lidmi, kteří jsou nadšení a mají hluboké znalosti enneagramu, pro mě byla nádherným zážitkem. Naučila jsem se spoustu nových věcí a získala jsem praktické dovednosti, které mohu využít.
ANNELIEN NIEMAN
JANE TOUGH Thumbnail
Jsem nesmírně vděčná za to, jak Integrative obohatil svět enneagramu. Jejich schopnost syntetizovat a dekódovat složité informace do srozumitelné podoby je pro mě i mé klienty obrovským přínosem. Týmová zpráva mě nadchla, protože nabízí spoustu možností, jak podpořit rozvoj týmu.
JANE TOUGH

Navigace