Enneagram Type 2 Personality - The Helper - Considerate Helper
Vyber si typ k prozkoumání
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 2 - Charakteristika Pozorného pomocníka

helping enneagram type 2 descriptive image

Dvojky v enneagramu mají motivační potřebu být oblíbené a oceňované. Vztahy jsou pro ně velmi důležité, a proto si cení laskavosti, štědrosti a sebeobětování. Dvojky usilují o to, aby svět byl láskyplnějším místem, a to především tím, že poskytují podporu a pozornost těm, na kterých jim záleží. V nejlepším případě jsou dvojky bezvýhradně podporující, schopné pečovat o sebe a darovat pokoru sobě i světu kolem sebe. Méně zdravé dvojky se mohou jevit jako lichotivé a manipulativní, protože dávají, aby něco získaly, motivovány hlubokým přesvědčením, že si nezaslouží být milovány takové, jaké jsou.

Vnitřní dialog
“Lidé se na mě spoléhají, že jim pomůžu. Lásku a uznání druhých si musím zasloužit tím, že tu pro ně vždy budu. Mám hodnotu jen tehdy, když mě mají rádi a potřebují mě. Lásku si zasloužím, protože jsem láskyplný člověk.”
superman enneagram type 2 descriptive image

Dary enneagramu dvojky zahrnují:

  • Vřelost: Jejich srdečná a přátelská povaha umožňuje ostatním snadno se s dvojkami sblížit a obecně jsou velmi oblíbené.
  • Štědrost: Dvojky jsou pečující a dokáží předvídat potřeby ostatních, přičemž se jim velkoryse věnují.
  • Zaměření na lidi: Soustředění dvojek na budování vztahů bude mít pozitivní dopad na jejich schopnost zastávat role, kde jsou důležité vztahy s klienty a lidmi.
  • Obětavost: Aby dvojky podpořily ostatní a byly tu pro ně, odsunou své vlastní potřeby a pocity stranou.
  • Chválení: Být v přítomnosti pochvalných a podporujících dvojek může v lidech vyvolat pocit výjimečnosti a posílit jejich sebevědomí.

Typické vzorce cítění:

Ostatní lidé pravděpodobně vnímají dvojky jako ohleduplné, stále vřelé, velkorysé a přátelské. Být nápomocný je pro dvojky nesmírně důležité. Tento typ se nachází v cítícím neboli srdcovém centru enneagramu a jejich citová a emocionální energie je projektována navenek směrem k ostatním empatickým a podpůrným způsobem. Dvojky mají výborně rozvinutou empatii a snadno dokáží vycítit pocity a potřeby druhých. Ačkoli jsou dvojky obecně přátelské a vřelé, mohou lidi zaskočit svým hněvem, když mají pocit, že je někdo zneužívá nebo podceňuje. Dvojky chtějí pečovat a podporovat ty, o kterých si myslí, že se s nimi zachází nespravedlivě, a dokáží být při tom poměrně asertivní, zvláště vůči těm, které milují a jsou jim blízké. I když je pro ně těžké si o to říct, dvojky také potřebují ocenění a mohou prožívat emocionální bolest a hněv, pokud jsou přehlíženy, odstrčeny nebo mají pocit, že jsou nedoceněné.

Typické vzorce chování:

Dvojky si cení vztahů, a proto investují úsilí a energii do jejich rozvoje. Díky tomu navazují hluboká přátelství a spojení, přitahují k sobě lidi svou velkorysostí. Dvojky jsou obvykle štědré na komplimenty, chválu a pozitivní zpětnou vazbu vůči lidem kolem sebe, protože chtějí, aby se jejich blízcí cítili výjimečně, motivovaně a dobře. Často si užívají vyjadřování svého ocenění ostatních svým vlastním způsobem. Dvojky jednají, když to ostatní potřebují. Ochotně a snadno dávají lidem rady, reagují, když někdo potřebuje laskavost, radu nebo pomocnou ruku. Dvojky rychle zasáhnou, pokud vycítí, že někdo chce ublížit osobě, kterou se rozhodly chránit.

Typické vzorce myšlení:

Dvojky jsou velmi ohleduplné a pozorné, a proto jsou citlivě naladěny na potřeby ostatních, včetně těch, kterých si druzí sami ani nejsou vědomi. Jelikož dvojky věnují mnoho mentální energie propojování s potřebami druhých, jejich myšlenky se pravděpodobně točí kolem ostatních lidí, jejich potřeb, budoucnosti či tužeb, zatímco se jen zřídka soustředí na vlastní potřeby, budoucnost a touhy. Enneagram dvojka si užívá pocit, že je pro lidi nebo skupiny cenná a důležitá. Pocit nepostradatelnosti je pro ni zdrojem pýchy a vlastní hodnoty. Tato pýcha se může projevovat jako přehnané vědomí vlastní důležitosti v tom, že je potřebná a slouží ostatním, což může ovlivňovat mezilidské vztahy. Vzhledem k tomu, že jsou dvojky velmi vnímavé a uvědomují si sociální vztahy lidí kolem sebe, mohou se zbytečně obávat o lidi ve svých významných vztazích.

Slepá místa

  • Dvojky si často neuvědomují podvědomé nebo skryté motivy své štědrosti, péče a podpory. Snaha pomáhat může maskovat hlubší pohnutky.
  • Dvojky mohou věnovat lidem pozornost, ale jakmile o ně ztratí zájem, dokážou se od nich velmi rychle odpoutat.
  • Když se dvojky snaží vyhovět více lidem s odlišnými potřebami, jejich pozornost se může tříštit.
  • Zaměření dvojek na ostatní může vést k tomu, že si neuvědomují své vlastní potřeby a touhy.

Růst prostřednictvím křídel

Pro prozkoumání křídel klikněte níže

Typ 2 s křídlem 1: Buďte asertivní, naučte se rozlišovat   Typ 2 s křídlem 3: Chopte se vedení

Podtypy enneagramu 2

Touha dvojek po lásce a ocenění se u jednotlivých podtypů projevuje různými způsoby.

Instinkt
sebezáchovy
Klíčové slovo podtypu:
Privilegium (kontratyp)

Tento kontratyp dvojky s dominantním SP instinktem může být zaměněn za typ 7 nebo 6. Jsou "roztomilí", často dětsky plaší, ale šarmantní, a vzbuzují v ostatních ochranitelské pudy. SP dvojka touží po tom, aby se o ni ostatní starali, ale brání se závislosti na druhých. Váhá a je opatrná, pokud jde o dlouhodobé závazky a zodpovědnost. Cítí se zraněná nebo se stahuje, když vnímá nebo se obává odmítnutí od ostatních.

Instinkt
Jeden-na-jednoho
Klíčové slovo podtypu:
OKOUZLIT

Tato dvojka soustředí své nadání, svůdnost a energii na přitahování a budování silných, intimních vztahů. V blízkých vztazích pak dokáže pociťovat důvěru a jasněji prosazovat své potřeby nebo vyžadovat osobní pozornost prostřednictvím svádění. Jsou silně vůlí, přizpůsobiví a vášniví - dokonce i nespoutaní - což může vést k záměně s typem 4. V blízkých vztazích jsou velmi oddaní, může pro ně být obtížné přijmout omezení, udržovat osobní hranice nebo přijmout "ne" jako odpověď.

Sociální
instinkt
Klíčové slovo podtypu:
Ambice

Tato dvojka využívá svou přitažlivost intelektuálnějším způsobem k oslovení a zapojení skupin, komunit a širších systémů. Vyčnívají z davu a často zaujímají ústřední nebo opravdovou vůdčí roli ve společnosti. Baví je být "v obraze" a svůj vliv staví na svých schopnostech a kontaktech. Dávat více, než dostávají, pro ně může být způsob, jak se rozptýlit od nepříjemných pocitů. Jsou méně dětinští než ostatní dvojky. Jejich ctižádost a vliv mohou vést k záměně s typem tři nebo osm.

helping enneagram type 2 descriptive image

superman enneagram type 2 descriptive image

support enneagram type 2 descriptive image

love enneagram type 2 descriptive image
lines of stretch and release enneagram type 2 descriptive image
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Vydejte se na cestu sebeuvědomění
a osobního rozvoje již dnes!

ODHALTE SVŮJ TYP s iEQ9

Integrativní dotazník enneagramu je dynamicky přizpůsobivé inteligentní hodnocení. Jeho vyplnění vám zabere přibližně 30 minut a poskytne vám informace o vašem profilu enneagramu, 27 podtypech, centrech, křídlech, liniích, úrovních integrace a 6 dimenzích zátěže.

Zjistěte svůj typ
Vyber si typ k prozkoumání
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Menu