Enneagram Type 1 Personality - The Reformer - Strict Perfectionist
Vyber si typ k prozkoumání
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 1 - Charakteristika přísného perfekcionisty

enneagram type 1 descriptive image sorting peas

Enneagram jedničky si cení zásad a integrity a jsou hnány motivační potřebou být dobré a správné. Jejich jméno vychází z jejich úsilí o dokonalost a sebekontrolu. Integrita a kvalita pro ně budou také velmi důležité. Jedničky mají sklon oceňovat normy, principy a strukturu. V nejlepším případě jsou jedničky tolerantní, přijímají samy sebe a jsou vyrovnané, přinášejí důstojnost a zdravý úsudek sobě i světu kolem sebe. Méně zdravé typy jedniček mívají tendenci být kritické, nekompromisní a puntičkářské, hnané kritickým pohledem a ostrým povědomím o vlastních nedokonalostech a pocitem, že nejsou dost dobré.

Vnitřní dialog
"Svět je nedokonalý a já musím usilovat o jeho zlepšení. Musím jednat správně, být dokonalý a vyvarovat se chyb. Je mou povinností rozlišovat mezi dobrem a zlem a pilně pracovat na tom, aby se svět stal lepším místem."
orgamize enneagram type 1 descriptive image

Mezi přednosti enneagramových jedniček patří:

  • Zásadovost: Jedničky si potrpí na integritu a chtějí jít ostatním příkladem. Vždy se postaví za to, co je správné a dobré.
  • Objektivita: Jedničky dokážou vnímat a posuzovat detaily, lidi i situace zcela objektivně, oproštěny od emocí.
  • Svědomitost: Spolehlivé a zodpovědné jedničky drží slovo a úkoly dotahují svědomitě až do konce.
  • Smysl pro strukturu: Jedničky s oblibou vnášejí do věcí strukturu a jsou přirozeně nadané v organizování, určování priorit a nastolování řádu.
  • Důraz na kvalitu: Jedničky mají cit pro detail a dbají na dodržování kvalitativních standardů i uplatňování pravidel a postupů.

Typické vzorce chování:

Jedničky se nacházejí v akčním centru enneagramu, ale jejich kontrola a jednání směřují převážně dovnitř, projevují se jako disciplína, zásadovost a sebeovládání. Tyto principy mají pro jedničky velký význam a ostatní je proto vnímají jako zodpovědné, organizované, zaměřené na kvalitu a kritické. Jedničky vynikají v organizování a plánování, jsou velmi pracovité a svědomité. Upřednostňují strukturovaný a systematický způsob práce, který jim umožňuje dobře analyzovat informace, ale může také oddálit přechod k činu u důležitých nebo nejednoznačných záležitostí.

Typické vzorce myšlení:

Jedničky mají velmi silný smysl pro to, co je "správné" a "špatné", a věří, že pokud se něco neudělá pořádně, nemá to cenu. Proto si stanovují velmi vysoké standardy, podle kterých posuzují sebe i ostatní. Jejich vnitřní kritik je pravděpodobně dobře vyvinutý a jedničky mohou být neustále ponořeny do vnitřního dialogu o tom, zda jsou věci v pořádku, jestli byly udělány dostatečně dobře a jak lze vylepšit to, co už existuje. Tento vnitřní dialog může obsahovat mnoho výrazů jako "měl bych", "musím" a "měl bych", protože jedničky touží žít podle pravidel a mohou si vytvořit vnitřní měřítko, podle kterého se hodnotí. Tento seznam toho, co by "měly" nebo "neměly" dělat, může vést buď k omezení, nebo naopak k rozšíření jejich života. Například pokud věří, že bychom se "měli" kreativně vyjadřovat, jedničky pravděpodobně budou usilovat o uměleckou činnost, aby naplnily svou představu o tom, co by správný člověk měl dělat. Tento impuls je také může vést k vyhledávání určitých skupin, které jim umožní vyjádřit některé z jejich potřeb. Dokážou si dát svolení díky inherentním "pravidlům" těchto skupin, která vytvářejí zadní vrátka k činnostem, které by jinak jednička nedokázala sama před sebou ani před ostatními ospravedlnit.

Typické vzorce cítění:

Ačkoli jedničky mohou prožívat mnoho hněvu, jen zřídka ho dávají najevo navenek. Jejich hněv se spíše projevuje jako chvilky podrážděnosti a zášti, přestože usilovně pracují na tom, aby tyto emoce udržely pod kontrolou. Pocity podrážděnosti a zášti se pravděpodobně soustředí na ostatní a jedničky mohou často vnímat druhé jako nezodpovědné, bez zájmu o kvalitu, neetické nebo nějakým způsobem nesplňující jejich vysoké standardy. I když jsou jedničky velmi sebekritické, nereagují dobře na kritiku od ostatních. Kritičnost vůči sobě i druhým je určitý druh obranného mechanismu a ačkoli jedničky usilují o dokonalost, nesnášejí, když jim ostatní poukazují na jejich nedokonalosti. Když se v nich hněv hromadí, jedničky mají tendenci se fyzicky napnout a být extrémně zdvořilé. Když se rozhodnou svůj hněv vyjádřit, bude to dobře promyšlené a budou schopny ho ospravedlnit výčtem stížností a podrobností o minulých zkušenostech a zklamáních. Hněv jedniček je často spouštěn, když přemýšlejí o tom, jak by věci "měly být", a v těchto chvílích pro ně může být obtížné zůstat spojený s tím, jak se věci mají v přítomném okamžiku.

Slepá místa

  • Jedničky mohou působit kriticky nebo netrpělivě, i když se ve skutečnosti snaží být v komunikaci s ostatními konstruktivní.
  • Jedničky si často neuvědomují, jak se jejich podrážděnost, hněv a zášť projevují řečí těla, přestože vynakládají velké úsilí na kontrolu a potlačení těchto emocí.
  • Když jsou jedničky přesvědčené o své pravdě v nějaké záležitosti, může pro ně být obtížné ustoupit ze své pozice a připustit, že i ostatní mohou mít platný, byť odlišný pohled či reakci.

Růst prostřednictvím křídel

Prozkoumejte křídla kliknutím níže

Typ 1 křídlo 9: Přijměte různé úhly pohledu   Typ 1 křídlo 2: Zaměřte se na potřeby ostatních

Podtypy enneagramu 1

Hledání dokonalosti se u tří podtypů enneagramu jedničky projevuje odlišně.

Self Preservation
Instinkt
sebezáchovy
Klíčové slovo podtypu:
OBAVA

Skutečný perfekcionista, který se hodně obává, chce mít vše pod kontrolou a snaží se předvídat rizika a problémy. SP jedničky mají silného vnitřního kritika, jsou na sebe tvrdé a mají velký smysl pro zodpovědnost. Často pociťují úzkost a rády jsou připravené do nejmenšího detailu. Tento podtyp se vyhýbá projevům hněvu, ale při vyrušení může cítit hlubokou frustraci.

One-on-One
Jeden-na-jednoho
(sexuální) instinkt
Klíčové slovo podtypu:
NADŠENÍ (kontratyp)

Tento SX dominantní instinkt E1 kontratyp vyniká mezi ostatními jedničkami svou intenzitou a vlivem na druhé. Mají idealistickou představu o tom, jak by věci měly být, a cítí se oprávněni reformovat lidi nebo společnost podle svého pohledu či způsobu jednání. SX jedničky mohou otevřeně vyjadřovat hněv a frustraci, když narazí na odpor vůči jejich snahám o zlepšení ostatních.

Social
Sociální
(nebo skupinový) instinkt
Klíčové slovo podtypu:
NEADAPTAČNÍ

SO jedničky upozorňují na to, co je dobré, správné a vhodné, a jdou příkladem integrity a principiálního chování. Přísná sebekontrola a vysoké standardy je odlišují od lidí kolem nich. Motivováni férovostí a snahou "napravovat věci" jsou v nejlepším případě systémovými mysliteli a vzory správného chování (často demonstrovaného strnulou řečí těla) a žití ideálů, přesvědčení a hodnot.

enneagram type 1 descriptive image sorting peas

orgamize enneagram type 1 descriptive image

correcting enneagram type 1 descriptive image

perfection enneagram type 1 descriptive image
line of stretch and release enneagram type 1 descriptive image
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Vydejte se na cestu sebeuvědomění
a osobního rozvoje již dnes!

ODHALTE SVŮJ TYP s iEQ9

Integrativní dotazník enneagramu je dynamicky přizpůsobivé inteligentní hodnocení. Jeho vyplnění vám zabere přibližně 30 minut a poskytne vám informace o vašem profilu enneagramu, 27 podtypech, centrech, křídlech, liniích, úrovních integrace a 6 dimenzích zátěže.

Zjistěte svůj typ
Vyber si typ k prozkoumání
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigace