Introduction to the 27 Subtypes

TŘI ZÁKLADNÍ INSTINKTY A 27 PODTYPŮ ENNEAGRAMU

Co je to enneagram?

Enneagram je psychologický systém osobnostních typů, který popisuje devět odlišných způsobů, jak lidé přemýšlejí, cítí a jednají ve světě. Je to oblíbený nástroj pro sebepoznání a osobní i profesní rozvoj, který pomáhá lidem lépe porozumět sobě samým i ostatním. Charakterizuje devět základních typů osobnosti, přičemž každý z nich má svou jedinečnou sadu silných stránek, slabých stránek, klíčových motivací a obav, jež řídí jejich chování.

Ale věděli jste, že enneagram je mnohem víc než jen devět typů osobnosti? Ve skutečnosti má každý typ tři podtypy neboli instinktivní varianty, které vnášejí do osobnosti větší hloubku a jemné nuance.
Budeme zkoumat: co jsou instinkty, 27 podtypů enneagramu, jak se využívají pro osobní a profesní rozvoj, čím se odlišují od základních devíti typů, odkud se vzaly a kdo je Dr. Claudio Naranjo , (průkopník, který přinesl enneagram do moderní psychologie)
Dirk Cloete | Zakladatel Integrative Enneagram Solutions
What are the 27 Subtypes?

Enneagram vychází z modelu devíti odlišných typů osobnosti, každý reprezentovaný číslem od 1 do 9. Každý typ má svou jedinečnou sadu základních přesvědčení, obav, motivací, vášní, neřestí a tendencí, které utvářejí jejich reakce, chování a prožitky.

Claudio Naranjo, chilský psychiatr, který se podílel na vývoji enneagramu osobnosti, popisuje neřesti jako "subpersonality", které vznikají jako reakce na dětská zranění a stávají se hluboce zakořeněnými návyky. Každý z devíti typů enneagramu má přiřazenou jinou neřest: hněv, pýchu, podvod, závist, chamtivost, strach, obžerství, vášeň a zapomnění na sebe. Neřesti se také nazývají vášněmi každého typu.

Další vrstva jemnosti se objevuje při kombinaci tří instinktů a jádra enneagramu 9 typů. Vzniká tak nová struktura charakteru, kterou nazýváme 27 podtypů.

What are the 27 Subtypes?
What are Instincts?

Co jsou instinkty?

Instinkty tvoří klíčový koncept v rámci modelu enneagramu. Existují tři skupiny biologických pudů a instinktů: sebeochrana, jeden-na-jednoho vazba (nebo sexuální) a sociální vztahy.

Tyto prvotní síly jsou zakořeněny v našem fyzickém těle a představují vrozené pudy přežít, vytvářet pouta a někam patřit. Ovlivňují naše chování a rozhodovací procesy. Evoluce těchto instinktů zajistila naše přežití a blahobyt jak jednotlivců, tak i celého druhu. Jsou nezbytné pro lidskou existenci a formují způsob, jakým se vztahujeme sami k sobě, k ostatním a k našemu prostředí.

Tyto tři základní strategie přežití existují nezávisle na osobnosti a tvoří jádro našich životních strategií. I když si jich nemusíme být vždy vědomi, zásadně ovlivňují náš základní způsob bytí. Představte si jeden z devíti ennea typů jako talíř s jídlem. Instinkt je strategie, kterou používáte k určení pořadí, v jakém sníte jednotlivé položky na talíři. Jde o to, co věříme, že je pro nás dobré, nebo co podle nás potřebujeme, abychom získali to, co v tomto světě chceme a potřebujeme. Zatímco jeden instinkt může dominovat, sekundární má také vliv a třetí bývá obvykle potlačen.

Každý instinkt má odlišné zaměření. I když jsou vždy přítomny všechny, jeden se typicky stává dominantním a je snadněji přístupný, používaný nebo nadužívaný než ostatní. Potlačený instinkt je také důležitý pro osobní rozvoj.

Claudio Naranjo naznačuje, že dominantní instinkt může být "slabostí, která vypadá jako síla", protože může být přehnaně rozvinutý, a tak se zdá, že uspokojuje potřeby s tímto instinktem spojené. Pokud je však instinkt nevyvážený a ovlivněný rigidní osobností, nemusí být využíván správně a ve skutečnosti nemusí sloužit celkovým zájmům jedince.

Tyto instinkty také studovali moderní psychologové jako Sigmund Freud, Alfred Adler, Karen Horney, B.J Fogg, David Daniels a odborníci na enneagramové subtypy nebo instinkty jako Beatrice Chestnut, Uranio Paes, Katherine Fauvre, Mario Sikora, Don Riso a Russ Hudson.

What are Instincts?
Self-Preservation
INSTINKT
SEBEZÁCHOVY (SP)

Každý z nás má v sobě zakořeněný instinkt sebezáchovy, který nás vede k ochraně našeho těla, jeho života a správného fungování. Tento instinkt nás proto orientuje na fyzické bezpečí, přežití, pohodu, materiální zajištění, finanční jistotu a pohodlí. Úzkost nebo stres se mohou s tímto instinktem propojit a nutit nás šetřit či hromadit energii a zdroje v reakci na nároky okolí nebo jiných lidí.

Také nazýváno: Zachovávání, Uchovávání, SP instinkt

One-on-One
JEDEN-NA-JEDNOHO
(SX) INSTINKT

Každý z nás má vnitřní touhu promítat se do svého okolí, vytvářet spojenectví a zanechat po sobě stopu pro budoucí generace - ať už doslova předáváním naší DNA, nebo symboličtěji sdílením myšlenek a budováním odkazu. Tento instinkt se soustředí na intenzitu prožitků a vztahů jeden-na-jednoho, také známých jako intimní či hluboké osobní vztahy, a pohání nás k aktivnímu vyhledávání příležitostí, které slibují silná energetická propojení s ostatními. Tento instinkt je někdy označován jako dominantní sexuální instinkt, což ale může být zavádějící, protože by neměl být vždy chápán v sexuálním kontextu.

Také nazývaný: Přenosový, sexuální, intimní, SX instinkt

Social
SOCIÁLNÍ
(SO) INSTINKT

Každý z nás má v sobě zakořeněný sociální instinkt, který nám umožňuje vycházet s ostatními a budovat pevné sociální vazby. Díky němu se zaměřujeme na interakce a vztahy v rámci komunitních skupin a máme vysoké sociální povědomí o normách a hierarchii v těchto skupinách. Tento instinkt nás vede k tomu, abychom svou energii věnovali práci pro společný cíl a větší dobro. Níže se můžeš podívat, jak subtypy enneagramu popisují rozdíly, které pozorujeme v chování a povaze lidí.

Také nazýváno: Navigování, Skupina, SO instinkt

What does Neuroscience reveal about the Instincts?

Co nám neurověda prozrazuje o našich instinktech?

Nedávné pokroky ve výzkumu neurovědy odhalily mocné a často skryté způsoby, jakými se tyto pradávné instinkty projevují v moderní společnosti. Kupříkladu vnímaná hrozba pro sociální status může spustit prapůvodní reakci "bojuj nebo uteč".

Neurovědní výzkum naznačuje, že každý instinkt je propojen s odlišnými oblastmi mozku a systémy, které řídí naše chování, emoce a poznávání. Například instinkt sebezáchovy je spojen s ventrální mediální prefrontální kůrou (vmPFC), která nám pomáhá vytvořit vnitřní obraz sebe sama a vyhodnotit potenciální hrozby či odměny. Instinkt vytváření vazeb je propojen s různými systémy neurotransmiterů, jež ovlivňují sexuální touhu, potěšení a připoutání. Sociální instinkt je spojen se systémem zrcadlových neuronů (MNS), který nám umožňuje porozumět a napodobovat činnosti a emoce ostatních.

What does Neuroscience reveal about the Instincts?
What is a Subtype?
Diagram kola podtypů

Co je to podtyp?

Podtyp je osobní charakter, který vzniká spojením vášně nebo neřesti jádra enneagramu typu 9 s biologicky dominantním instinktem. Výsledkem je 27 jedinečných podtypů.

Abyste našli svůj podtyp, nestačí jen povrchně zvolit dominantní instinkt a dominantní typ. Test Integrative Enneagram iEQ9 byl navržen speciálně pro určení tohoto specifického a jedinečného profilu jednotlivce. iEQ9 využívá přesný algoritmus typování, který se dokáže interně a inteligentně přizpůsobit odpovědím, a tak urychlit a zúžit počet potřebných otázek z 2000 na pouhých 175.

Tento unikátní model podtypů průkopnicky vyvinul Claudio Naranjo, který získal 27 klíčových slov od svého učitele Oscara Ichaza. Vypracoval ho během 40 let výzkumu lidského chování, psychometrie a bádání ve svých skupinách SAT.

Podtypy ukazují, jak se přizpůsobujeme různým situacím a výzvám na základě našich instinktivních potřeb.

Například:
  • Typ Jedna s instinktem sebezáchovy může vyjadřovat svou motivaci k dokonalosti tím, že je organizovaný, praktický a spolehlivý.
  • Typ Jedna s instinktem Jeden-na-jednoho může vyjadřovat svou motivaci k dokonalosti tím, že je vášnivý, idealistický a usiluje o změny.
  • Typ Jedna se sociálním instinktem může vyjadřovat svou motivaci k dokonalosti tím, že je etický, zodpovědný a altruistický.

Proč křídla nejsou podtypy?

Dříve se předpokládalo, že podtypy vytvářejí křídla, ale moderní výzkum a nespočet rozhovorů s lidmi ukazují, že skutečným klíčem k pochopení rozdílů mezi lidmi stejného typu je 27 podtypů.

What is a Countertype?

Co je to kontratyp?

Kontratyp je podtyp enneagramu, který se svým chováním odlišuje od ostatních dvou podtypů daného typu. Základní motivace, základní strach, neřest a vášeň zůstávají stejné, ale kontratyp jedná způsobem, který kontrastuje s typickým vzorcem chování svého typu. Někdy to může vypadat, jako by šlo o úplně jiný typ.

Například u typu 1 si podtypy nechávají hněv pro sebe, s výjimkou kontratypu SX 1, který ho vyjadřuje prudčeji. Podtypy ennea typu 2 bývají velmi nápomocné, ale kontratyp SP 2 je zdrženlivější, pokud jde o pomoc ostatním. Podtypy ennea typu 3 se chtějí chlubit svou image, kontratyp SP 3 své úspěchy skrývá. Podtypy enneagramu typu 4 velmi otevřeně vyjadřují své vnitřní emoce, až na kontratyp SP 4, který je více stoický. U ennea typu 5 jsou podtypy odtažité, kontratyp SX 5 je více romantický a emocionální. U ennea typu 6 podtypy vyjadřují úzkost, kontratyp SX 6 může jít proti svému strachu a vrhnout se do nebezpečí. Podtypy ennea typu 7 si zajišťují vlastní radost, kontratyp SO 7 se dokáže více obětovat pro dobro ostatních. Podtypy enneagramu 8 se bouří proti společenským normám, kontratyp SO 8 chce bojovat za ostatní. Podtypy ennea typu 9 vyhledávají pohodlí a klid, kontratyp SO 9 je často workoholik.

Kontratyp obvykle řeší svůj hlavní problém jiným způsobem než ostatní dva podtypy daného typu.

What is a Countertype?

27 podtypů enneagramu

Objevte, jak se 9 typů enneagramu dělí podle tří instinktů na 27 podtypů.

PRO ZOBRAZENÍ 3 PODTYPŮ VYBERTE TYP
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Profile picture of Dr. Claudio Naranjo

Kdo je Claudio Naranjo a jaké má psychologické vzdělání a další odborné zkušenosti?

Dr. Claudio Naranjo byl psychiatr, psychoterapeut a autor, který je považován za jednoho z průkopníků, již přinesli subtypy enneagramu do moderní psychologie. Jeho práce byla ovlivněna zkušenostmi v psychoterapii a psychometrii. Byl vyškolen v gestalt terapii, která klade důraz na uvědomování si vlastních pocitů a vjemů v přítomném okamžiku. Používal také objektivní testy, jako je MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), k měření osobnostních rysů a poruch. Tyto metody propojil se svými znalostmi enneagramu a vytvořil tak ucelený rámec pro porozumění lidskému chování.

S enneagramem a jeho subtypy se Naranjo seznámil v roce 1970 v Chile od Oscara Ichaza, než se přestěhoval do Kalifornie a začal enneagram vyučovat skupiny terapeutů, spisovatelů, umělců a duchovních hledačů. Vyvinul svůj vlastní přístup k využití enneagramu v psychoterapii a osobním rozvoji.

Mezi významné Naranjovy přínosy k enneagramu patří propojení devíti typů se specifickými psychologickými poruchami, rozpracování subtypů každého typu a integrace enneagramu s dalšími psychologickými modely a rámci. Má působivé zkušenosti jako lékař, psychiatr, psychoterapeut, autor, pedagog a výzkumník. Naranjo je také zakladatelem institutu Seekers After Truth (SAT), který pořádá workshopy a pobyty zaměřené na osobní transformaci a duchovní probuzení.

Profile picture of Dr. Claudio Naranjo

Jak mohou podtypy přispět k profesnímu, osobnímu a duchovnímu růstu?

How can the Subtypes be used for professional, personal or spiritual growth?

Enneagram je mocný nástroj pro osobní růst, který nám nabízí vhled do našich nejhlubších obav, motivací a tužeb. V rámci každého z devíti ennea typů existují tři odlišné podtypy, které vnášejí do našeho chápání sebe samých i ostatních ještě více nuancí a komplexity.

Znalost našeho podtypu a využití rozvojových aktivit uvedených v dokumentu iEQ9 může významně zaměřit naši cestu osobního či duchovního růstu a podpořit naše putování za duchovním rozvojem. Neřest našeho typu se totiž může projevovat velmi odlišně, než jak je popsána v učebnicích - právě charakter našeho podtypu nám odhalí, jakým specifickým způsobem tuto neřest vyjadřujeme.

Pro dosažení rovnováhy našich základních instinktů je navíc nezbytné na nich pracovat. Často právě práce na potlačovaném instinktu může vést k nejhlubšímu probuzení a nasměrovat nás na cestu k vyváženému a šťastnému životu.

Using Subtypes for personal growth

Využití podtypů pro osobní rozvoj

Porozumění našemu dominantnímu instinktu a podtypu nám může pomoci zlepšit sebeuvědomění, profesní růst a mezilidské vztahy. Když si uvědomíme, jak různí lidé vyjadřují své instinkty odlišně, dokážeme lépe komunikovat a projevovat empatii vůči ostatním. Svůj podtyp můžeme také využít k posílení osobního a profesního rozvoje tím, že najdeme způsoby, jak harmonizovat naše instinkty a zdravě je projevovat.

Sebeuvědomění

Prozkoumáním tří podtypů v rámci vašeho ennea typu můžete získat hlubší vhled do svých jedinečných silných stránek, slabin a slepých míst. Toto sebeuvědomění je klíčovým prvním krokem na cestě k osobnímu a duchovnímu růstu.

Using Subtypes for personal growth
Relationship dynamics

Dynamika vztahů

Porozumění podtypům lidí ve vašem okolí vám může pomoci lépe se orientovat a zlepšovat vaše vztahy. Pokud jste například ve vztahu s někým, kdo sdílí váš ennea typ, ale má odlišný podtyp, můžete se naučit ocenit a respektovat jeho jedinečný pohled a potřeby.

Uzdravení a transformace

Rozpoznáním svého dominantního podtypu a prací na integraci zbývajících dvou můžete vyléčit minulá zranění a transformovat negativní vzorce. Pokud jste například Devítka s podtypem Sebeochrana, můžete mít sklon vyhýbat se konfliktům a upřednostňovat pohodlí před osobním růstem. Integrací sociálního a sexuálního podtypu se můžete naučit stát si za svým a odvážněji jít za svými vášněmi.

Duchovní rozvoj

Každý podtyp má svou vlastní jedinečnou cestu od neřestí ke ctnostem a způsoby, jak vyjádřit své základní dary. Prozkoumáním překážek a tendencí svého podtypu a hledáním praktik, které vám rezonují, můžete prohloubit své spojení s božským a svůj smysl poslání ve světě.

Integrative Enneagram iEQ9 Report

Vydejte se na cestu sebepoznání
a osobního rozvoje již dnes!

ODHALTE SVŮJ TYP s iEQ9

Integrativní dotazník enneagramu je dynamicky přizpůsobivé inteligentní hodnocení. Jeho vyplnění vám zabere přibližně 30 minut a vyhodnotí váš profil enneagramu, 27 podtypů, centra, křídla, linie, úrovně integrace a 6 dimenzí zátěže.

Zjistěte svůj typ
Navigace