iEQ9 Community of Practice
Bringing the Community Together

Spojujeme komunitu

Integrative Enneagram Solutions poskytuje služby a akreditace koučům a odborníkům na rozvoj organizací po celém světě. Naše komunita čítající více než 4000 vyškolených praktiků IEQ9 Integrative Enneagram zahrnuje nezávislé, firemní i neziskové odborníky v 15 zemích. Naší vizí je rozvíjet, vést a inspirovat enneagramovou vzdělávací komunitu dle vlastního výběru.

Jsme oddáni neustálé podpoře, rozvoji a sdílenému učení v rámci naší komunity. Abychom tento cíl podpořili, spolupracujeme s místními partnery na organizování regionálních skupin Community of Practice pro akreditované členy. Tyto skupiny přispívají k jejich průběžné podpoře, budování komunity a dalšímu vzdělávání.

Naše komunita Community of Practice je propojena a podporována prostřednictvím různých kanálů a iniciativ:

Bringing the Community Together
Regional Community of practice meetings

Regionální komunita setkání odborníků z praxe (čtvrtletně)

Členové komunity praxe jsou především odborníci ve svém oboru. Vzájemně se podporují při vytváření sdílené základny příběhů, osvědčených postupů, zkušeností a způsobů, jak čelit společným výzvám. Tato setkání komunity praxe spojují naši regionální komunitu kolem klíčového tématu nebo hostujícího řečníka. Abychom zajistili široký přístup k odborníkům z celého světa, řečníci se mohou zúčastnit osobně nebo virtuálně přes Skype. Důkladné zkoumání našich témat a sdílených potřeb vytváří platformu pro společné učení, sdílení znalostí, získávání nových poznatků a budování komunity vzájemné podpory. Chcete-li se dozvědět více o komunitách ve vašem regionu, neváhejte nás kontaktovat.

Regional Community of practice meetings
Social Media

Sociální sítě

Integrativní komunita intenzivně využívá sociální sítě k propojování, sdílení a diskusi o přínosech a vývoji naší práce. Zveme všechny zájemce z komunity, aby tyto online diskuse sledovali a aktivně se do nich zapojovali. Vážíme si a těší nás sdílení moudrosti, zdrojů a otázek, které toto podporuje. Naše regionální skupiny také využívají společné facebookové stránky k vlastní organizaci, komunikaci a navazování kontaktů.

Navštivte nás na:

           

Learning Pods

Vzdělávací skupiny

Vzdělávací skupiny jsou menší uskupení pěti až devíti jednotlivců vyškolených v iEQ9, kteří společně procházejí podpůrnou vzdělávací cestou. Jejich setkání se zaměřují na koučovací kroužky a „skupinově řízené individuální zkoumání pro osobní rozvoj", sdílení zkušeností a výzev při používání enneagramu a iEQ9. V těchto skupinách mají jak nově certifikovaní, tak zkušení praktici příležitost ukázat se takoví, jací opravdu jsou, získat osobní mentoring a koučink, a zároveň sdílet své dary s ostatními. Integrativní organizace zahajuje sezení s otevíracími otázkami nebo tématy, jako například „Jak se hněv projevuje ve vašem životě a vašem ennea typu?" a skupiny na nich staví, aby prozkoumaly konverzace, které jsou pro ně nejpodstatnější. Tato sezení nabízejí příležitost procvičovat si a zkoušet nové koučovací techniky, otázky a obavy v bezpečném prostředí.


Learning Pods
Peer Coaching

Peer koučink

Jako praktikující kouči často věnujeme svůj čas a energii koučování ostatních, ale sami máme jen málo příležitostí být koučováni. Náš systém peer koučinku nabízí možnost nejen koučink přijímat, ale také koučovat jiného člena komunity a získat upřímnou zpětnou vazbu na svůj vliv a dovednosti. Dvojice členů komunity se zaváže, že se bude po dobu několika měsíců vzájemně koučovat v recipročním vztahu, kde je aktivní účast klíčem k osobnímu rozvoji. Zkoušíme různá a inspirativní spojení a neustále se učíme z rozdílných perspektiv a koučovacích technik.

Navigace