What is the iEQ9 Enneagram Questionnaire
Produkty iEQ9

Integrativní dotazník enneagramu (iEQ9)

Integrativní dotazník enneagramu je inteligentní hodnocení, které se dynamicky přizpůsobuje. Je to nejpřesnější test enneagramu na trhu. Vyplnění vám zabere zhruba 30 minut a změří následující:
profil enneagramu, 27 podtypů, centra, křídla, linie, úrovně integrace a 6 dimenzí stresu a zátěže.

Adaptive Test
Adaptivní test

iEQ9 je adaptivní online test, který využívá sílu technologií k dynamické úpravě otázek dotazníku podle odpovědí respondenta. Zároveň prověřuje případné chybné typování na velmi podrobné úrovni.

Highly Accurate (95%)
Vysoká přesnost (95 %)

Stejně jako u všech sebehodnotících dotazníků, i zde hraje roli určitá míra subjektivity v odpovědích respondentů. Aby byly výsledky co nejspolehlivější, dotazník integrativního enneagramu obsahuje zabudovaná opatření týkající se konzistence, upřímnosti a času. Zpětná vazba od klientů potvrzuje, že iEQ9 je revoluční hodnotící nástroj, který je velmi spolehlivý a vysoce přesný. Integrativní enneagram pravidelně reviduje otázky v dotazníku a neustále pracuje na zlepšování přesnosti.

Sophisticated
Sofistikovaný

iEQ9 je ve své kategorii skutečně jedinečný. Sofistikovaným způsobem odděleně měří centrum projevu, profil enneagram typu, vliv křídel, 27 instinktivních subtypů, úroveň integrace a pokrývá 6 dimenzí stresu a zátěže. Tento nástroj a výsledná zpráva nabízí vrstevnatou hloubku, která umožňuje získat detailní vhledy a dlouhodobě odkrývat nové poznatky a možnosti osobního rozvoje.

Integrative Enneagram iEQ9 Report

Vydejte se na cestu sebeuvědomění
a osobního rozvoje již dnes!

ODHALTE SVŮJ TYP s iEQ9

Integrativní dotazník enneagramu je dynamicky přizpůsobivé inteligentní hodnocení. Jeho vyplnění vám zabere přibližně 30 minut a poskytne vám informace o vašem profilu enneagramu, 27 podtypech, centrech, křídlech, liniích, úrovních integrace a 6 dimenzích zátěže.

Zjistěte svůj typ

Spolehlivost a validita

iEQ9 překonává problémy se spolehlivostí a validitou spojené s "přístupy založenými na hodnocení" enneagramu tím, že kombinuje adaptivní sílu technologií s nejlepšími statistickými postupy.

iEQ9 dosahuje vysoké spolehlivosti a snižuje výskyt chybného typování díky inteligentnímu designu, který zkoumá základní motivaci, křížově ověřuje a validuje potenciální typ i případné chybné typování a využívá adaptivní testování k zacílení a přesnému určení typu s 95% přesností. Sledujeme a analyzujeme všechny nahlášené případy chybného typování a neustále pracujeme na vylepšování našich nástrojů.

iEQ9 Reports provide Reliability and Validity
Validita

Validitu iEQ9 pečlivě měříme a ověřujeme v několika rovinách, což nám umožňuje určit enneagram type s 95% intervalem spolehlivosti, podloženým kvalitativními i kvantitativními daty. Vycházíme ze zpětné vazby předních světových odborníků na enneagram, údajů a nezávislých výzkumných studií o konstruktech enneagramu, podrobných analýz, testovacích panelů a rozsáhlých globálních vzorků. Výsledky navíc křížově porovnáváme s jinými typologickými metodami a výzkumnými partnerstvími.

Aktuální úroveň validity: přes 95 %

Spolehlivost

Pro měření enneagram typu jsme stanovili test-retestovou spolehlivost pomocí statisticky významných vzorků. Naše vestavěná měřítka spolehlivosti, která jsou součástí průvodce koučinkem, vám pomohou určit spolehlivost výsledků každého kandidáta na základě individuálního testování a odpovídajícím způsobem přizpůsobit váš přístup.

Ve výsledcích každého dotazníku uvádíme pět individuálních ukazatelů spolehlivosti, včetně konzistence odpovědí, upřímnosti při sebehodnocení, indikátorů délky testování, úrovně integrace versus 'předstírání dobrého' a křížového ověřování překrývajících se modelů harmonických/hornevianských stylů.

Navigace