Enneagram Type 8 Personality - The Challenger - Active Controller
Vyber si typ k prozkoumání
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 8 - Charakteristika Aktivního kontrolora

controlling enneagram type 8 descriptive image

Osmičky v enneagramu mají motivační potřebu být silné a vyhnout se projevům zranitelnosti. Oceňují pocit kontroly a přímé, působivé jednání. Milují výzvy a ztělesňují touhu po spravedlnosti, která jim umožňuje chránit ostatní. Zdravé osmičky působí na ostatní silně, hluboce starostlivě a přístupně. Sobě i světu kolem sebe přinášejí dar nevinnosti, když se sladí s přirozeným tokem reality. V nejhorším případě budou ostatní vnímat osmičky jako panovačné, agresivní a chtivé, což pramení z jejich strategie projevovat se jako větší než život v ohrožujícím světě.

Vnitřní dialog
"Svět je tvrdé a nespravedlivé místo - přežijí jen ti silní. Jsem skála, nesmím projevit slabost. Musím mít všechno pevně v rukou. Bude to po mém!"
powerful lion enneagram type 8 descriptive image

Dary enneagramové osmičky zahrnují:

 • Asertivita: Osmičky jsou sebevědomé a přímočaré, řeknou, co je potřeba, a jdou dál.
 • Rozhodnost: Osmičky rychle reagují a nebojí se dělat rozhodnutí. Spoléhají na svůj instinkt a posouvají věci kupředu.
 • Ochranitelství: I přes svou tvrdou slupku mají osmičky velké srdce a berou lidi pod svá ochranná křídla. Chrání ty, na kterých jim záleží, a bojují proti bezpráví.
 • Nezávislost: Soběstačné osmičky nesnáší závislost na druhých a lpí na své nezávislosti.
 • Vliv: Osmičky mají svůj osobitý způsob, jak se ujmout vedení a ovlivňovat ostatní, včetně schopnosti působit na věci v širším měřítku.

Typické vzorce chování:

Osmičky se nacházejí v akčním centru enneagramu - jednat na základě střevního instinktu a uvádět věci do pohybu je pro tento typ druhá přirozenost. Osmičky snadno ovlivňují své okolí a věří, že téměř jakákoli akce je lepší než nečinnost. Projevují se jako přímé a intenzivní osobnosti, což se odráží v jejich způsobu mluvy, volbě slov, stylu rozhodování i řeči těla. Prosazují svou nezávislost a chtějí mít možnost si svobodně vybírat, co budou dělat. Spolupracovat z pouhého pocitu povinnosti jim příliš nevyhovuje. Mít věci pod kontrolou je pro osmičky nesmírně důležité - neřídí jen celkový obraz, ale pouštějí se i do mikromanagementu. Když jsou pod tlakem nebo když se zdá, že ostatní neplní své úkoly, rychle zasáhnou, aby situaci napravily. Nutnost všechno řídit je sice dráždí a pravděpodobně to považují za ztrátu času, ale pro udržení kontroly a zajištění výsledků udělají, co bude třeba. Ačkoli nesnášejí slabost a nekompetentnost, osmičky jsou velmi ochranářské vůči lidem, za které cítí zodpovědnost. Pokud jsou lidé v jejich péči vykořisťováni nebo se s nimi nezachází spravedlivě, osmičky se jich rázně zastanou a ochrání je, pokud se ovšem nechovají jako oběti. Budou bojovat za spravedlnost a aktivně se snažit napravit křivdy.

Typické vzorce myšlení:

Osmičky mají sklon mentálně hodnotit lidi buď jako "silné", nebo "slabé" a podle toho s nimi také jednají. Může to vést k černobílému vnímání lidí a specifickému způsobu, jakým ostatním věnují pozornost. Osmičky chtějí znát pravdu a nesnášejí nejednoznačnost. Nevadí jim, když pravda vyjde najevo až při konfliktu, protože chtějí vědět, co se děje, a nesnášejí, když jsou "mimo hru". Čím více informací mají o pokroku, novinkách a dění, tím lépe se osmička dokáže soustředit na celkový obraz. Osmičky se nerady zabývají detaily, dávají přednost práci s informacemi na makroúrovni a z pohledu velkého obrazu. Mysl osmičky se zaměřuje spíše na vlastní cíle a potřeby než na cíle a potřeby ostatních. Nereagují dobře, když jsou nuceny, upláceny nebo přemlouvány k něčemu, co dělat nechtějí nebo co se jim zdá nudné a nedůležité.

Typické vzorce cítění:

Osmičky mají sklony k rychlému hněvu, který se pak snaží přetavit v okamžitou akci. Jakmile svůj hněv vyjádří, mají tendenci rychle jít dál. Emoce jako smutek a strach v osmičkách vyvolávají pocity zranitelnosti a slabosti. Jelikož se chtějí vyhnout prožívání nebo projevování slabosti, používají popření jako obranný mechanismus, aby svou slabost před ostatními neskrývaly. Některé osmičky si uvědomují, když se tyto pocity objeví, ale jen velmi zřídka se je rozhodnou dát najevo před ostatními. Jejich jemnější emoce vyjdou na povrch pouze tehdy, když se osmička cítí v bezpečí. Svou lásku vyjadřují prostřednictvím ochrany a síly.

Slepá místa

 • Osmičky si často neuvědomují, jak silně jejich energie působí na ostatní. Navzdory jejich přesvědčení se v jejich přítomnosti mohou cítit zastrašeni a ohromeni nejen bázliví lidé, a to i když se osmičky snaží držet zpátky.
 • Osmičky mají sklon rychle a rozhodně dospět k závěrům a činům. Ostatní však mohou potřebovat mnohem více času, aby pochopili celkový obraz a rozhodli se, jak zareagovat. Razance, s jakou osmičky jednají, proto může lidi zaskočit a zahltit.
 • Ačkoli se osmičky snaží svou zranitelnost před ostatními skrývat, mohou ji projevovat více, než si myslí, zejména ve chvílích zamyšlení nebo při očekávání budoucích výzev.
 • Když se lidé nedokážou prosadit nebo převzít kontrolu neobratným způsobem, osmičky rychle převezmou otěže. Jejich hodnocení, že je někdo slabý, je může vést k přehlížení názorů a návrhů ostatních.
 • Osmičky špatně snášejí nepoctivost nebo obviňování od druhých.
 • Osmičky se nepodřizují pravidlům a nesnášejí jakékoli pokusy o ovládání. Zároveň však jejich tendence přebírat kontrolu předpokládá, že se ostatní podřídí jim. To může ve vztazích vytvářet napětí.

Růst prostřednictvím křídel

Prozkoumejte křídla kliknutím níže:

Typ 8 křídlo 7: Odlehčete si, mějte možnosti   Typ 8 křídlo 9: Spojte sílu s laskavostí

Podtypy enneagramu 8

Nutkání osmiček prosazovat svou sílu a vyhýbat se kontrole se u tří podtypů projevuje odlišně.

Instinkt sebezáchovy
Klíčové slovo podtypu:
Spokojenost

SP osmička je silná, přímá a produktivní, působí mocně a efektivně. Sebejistá i v těch nejnáročnějších situacích, je oporou pro mnohé v roli ochránce, otce či matky. Je hnána materiálním úspěchem a stojí za silným, byť nepřímým vlivem. Když nejsou její potřeby naplněny, stává se frustrovanou a netolerantní. Má tendenci zaujmout přímý, nekompromisní přístup, aby dostala, co chce, bez výčitek či omluv.

Instinkt Jeden-na-jednoho (sexuální)
Klíčové slovo podtypu:
Vlastnictví

Tento podtyp je nejvíce rebelující osmička, provokativně porušuje pravidla a vyčnívá jako rebel, ikonoklast či průkopník. Jeho impulzivnost a touha po intenzitě mohou připomínat charakteristiky čtyřky, pramení však z nekompromisní snahy vyvolávat změny a ochoty provokovat ostatní, aby získal moc a vliv. Touží sloužit hodnotné věci, ale preferuje centrální či vůdčí pozici. Svým sebeprosazováním a magnetismem si ostatní podmaňuje.

Sociální (nebo skupinový) instinkt
Klíčové slovo podtypu:
Solidarita (kontratyp)

Sociálně dominantní osmičkový kontratyp využívá svou moc a vliv ve prospěch druhých, čímž připomíná dvojku ve své snaze podporovat ostatní spíše než prosazovat vlastní potřeby. Je citlivý na nespravedlnost a neférové společenské normy, je loajální a ochranářský, chrání "své lidi" před újmou, nespravedlivou autoritou či zneužitím moci. Ačkoli nerad odhaluje svou zranitelnost, od blízkých spojenců vítá a oceňuje upřímnou zpětnou vazbu.

controlling enneagram type 8 descriptive image

powerful lion enneagram type 8 descriptive image

direct conflict enneagram type 8 descriptive image

lustful enneagram type 8 descriptive image
lines of stretch and release enneagram type 8 descriptive image
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Vydejte se na cestu sebeuvědomění
a osobního rozvoje již dnes!

ODHALTE SVŮJ TYP s iEQ9

Integrativní dotazník enneagramu je dynamicky přizpůsobivé inteligentní hodnocení. Jeho vyplnění vám zabere přibližně 30 minut a poskytne vám informace o vašem profilu enneagramu, 27 podtypech, centrech, křídlech, liniích, úrovních integrace a 6 dimenzích zátěže.

Zjistěte svůj typ
Vyber si typ k prozkoumání
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigace