iEQ9 Enneagram Test for Couples

Váš průvodce k pevnějšímu, láskyplnějšímu a zdravějšímu vztahu

Prohloubte své pouto a vzájemné spojení, porozumějte si lépe a objevte nové způsoby, jak se navzájem podporovat díky naší zprávě pro páry iEQ9 enneagram.

Enneagram nám poskytuje až neuvěřitelně přesný vhled do toho, jak vnímáme a prožíváme svět kolem nás. Tento pohled má zásadní vliv na to, jakým způsobem přistupujeme ke svým vztahům. Naše zpráva pomáhá párům vidět jeden druhého zcela novýma očima, získat čerstvé pohledy na svůj vztah a prohloubit vzájemné pouto a lásku.

Získej svůj test
From understanding comes love

Ideální nástroj pro páry, které chtějí svůj vztah posunout o krok dál.

S testem osobnosti iEQ9 Enneagram odhalíte své typy osobnosti a způsob, jakým se prolínají s typy vašeho partnera. Toto poznání vám pomůže zlepšit vzájemnou komunikaci, prohloubit empatii, najít nové cesty k vzájemné podpoře a v konečném důsledku posílit váš vztah a učinit jej naplňujícím.

icon lock

Rozdmýchejte plamen vášně ve vašem vztahu.

icon join

Vzájemně v sobě probuďte to nejlepší.

icon movement

Předcházejte nedorozuměním a naslouchejte si s větší jasností.

icon growth

Prohloubte vzájemné porozumění a soucit. Buďte si nablízku.

Designed to support a healthier and more harmonious love life

Co činí Párovou zprávu enneagramu iEQ9 tak jedinečnou?

Zpráva pro páry iEQ9 je unikátní, propracovaný a hyperpersonalizovaný 50stránkový dokument ušitý na míru přímo vám a vašemu partnerovi. Bere v úvahu vaše individuální perspektivy a provází vás na cestě k odemknutí vašeho společného potenciálu.

Zpráva nabízí vhled do toho, jak váš enneagram profil ovlivňuje váš vztah, a popisuje, jak spolu vaše osobnosti pravděpodobně interagují, přičemž přináší řadu efektivních návrhů pro váš osobní rozvoj.

Je to mocný dokument, který můžete využívat po mnoho let.

Designed to support a healthier and more harmonious love life
95 percent accurate

Sofistikovaný a přesný test k odemknutí potenciálu vašich vztahů.

Dotazník iEQ9 je celosvětově nejpřesnější a nejkomplexnější osobnostní hodnocení založené na enneagramu. Je inteligentní a dynamicky se přizpůsobuje - otázky se mění podle vašich odpovědí, což nám umožňuje zajistit platné a spolehlivé výsledky. Vyplnění tohoto chytrého sebehodnocení zabere asi 30-40 minut a je základem pro Zprávy pro páry iEQ9.

Díky našemu inteligentnímu dotazníku iEQ9 dokážeme přesně určit osobnost každého z partnerů a zkombinovat výsledky tak, abychom pro váš vztah vytvořili zcela přizpůsobenou zprávu šitou na míru.

iEQ9 Couples Report

"Enneagram zachránil moje manželství."

Enneagram je mocná mapa našeho vnitřního já, poskytující neuvěřitelně přesný obraz našich motivací a toho, jak vnímáme a prožíváme svět. Tento vhled má hluboký dopad na způsob, jakým přistupujeme ke svým vztahům.

Pokud už enneagram znáte, zpráva pro páry iEQ9 vám poskytne obohacující pohled na váš vztah. Zpráva zahrnuje celé spektrum poznatků o enneagramu a zamýšlí se nad vaším jádrem enneagramu, instinkty, subtypy, tritypem, centry vyjádření, úrovněmi zátěže, konflikty a sociálními styly. Zdůrazňuje vaše společné silné stránky a ukazuje, jak se můžete vzájemně doplňovat a lépe spolupracovat.

iEQ9 Couples Report

Zpráva pro páry iEQ9 Enneagram se zaměřuje na 19 vztahových témat a pomůže vám a vašemu partnerovi:

icon checkmark Znovu rozdmýchat vášeň ve vašem vztahu.
icon checkmark Porozumět sobě navzájem i vašemu vztahu zcela novým způsobem.
icon checkmark Vytvořit hlubší a upřímnější pouto.
icon checkmark Vzájemně ze sebe dostat to nejlepší.
icon checkmark Předcházet nedorozuměním a lépe si naslouchat.
icon checkmark Prohloubit vzájemné pochopení a soucit, sblížit se.
icon checkmark Zažít více intimity a lepší sex.
icon checkmark Respektovat a podporovat rodičovský přístup toho druhého.
icon checkmark Obohatit váš společný život.
Become a power couple!

Je váš vztah zralý na další krok?

Zpráva pro páry iEQ9 je určena pro všechny páry, ať už spolu chodí, jsou zasnoubené nebo již manželé. Je navržena pro každý pár, který touží obohatit a prohloubit svůj vztah.

Pokud chcete jako pár upevnit své pouto a vzájemné spojení, lépe si porozumět a objevit nové způsoby, jak se navzájem podporovat, pak je zpráva pro páry iEQ9 enneagram stvořena přímo pro vás. Vychutnejte si jedinečný a poutavý pohled, který může enneagram vašemu vztahu nabídnout.

graphic flourish

Zpráva pro páry iEQ9 je rozdělena do tří sekcí a 19 kapitol, které se zabývají různými tématy vztahů.

Oba partneři vyplní dotazník enneagramu iEQ9. Vaše výsledky pak zkombinujeme a vytvoříme unikátní zprávu šitou na míru vašemu vztahu. Páry, které si tuto zprávu přečtou a prodiskutují, budou lépe rozumět potřebám a pohledu toho druhého, zlepší se jejich vzájemné porozumění a jasněji pochopí sami sebe v kontextu svého partnerství.

graphic flourish
iEQ9 logo

Zpráva o enneagramu pro páry

USD 120

50stránkový profil osobnosti páru

Co je zahrnuto?
Enneagram - vztahy a uvědomění
 • Vaše enneagram typy
  Vaše enneagram typy odhalují, co každého z vás jako jednotlivce pohání, včetně obav, motivací a tužeb, které ovlivňují vaše chování, myšlenky a pocity. Využití těchto poznatků vám může pomoci lépe porozumět a přijmout, proč vy a váš partner jednáte a reagujete určitým způsobem.
 • Jak ze sebe navzájem dostat to nejlepší
  Ponořte se do pozitivních vlastností, které každý z vás přináší a které vám umožňují vzkvétat jako pár.
 • Potenciální nástrahy
  Někdy naše osobnosti pracují proti sobě, proto je důležité si na tyto chvíle ve vašem vztahu dávat pozor.
  Prozkoumáme možné negativní interakce, ke kterým může občas docházet, pokud se jim nevěnuje pozornost, a oblasti, na které se jako pár zaměřit.
 • Vaše instinkty
  Lidé mají tři základní instinkty - Sebeochranu, Jeden na jednoho a Sociální - které jsou zásadní pro naši existenci. Tyto instinkty, fungující podvědomě, řídí naše strategie přežití a způsoby bytí, přičemž jeden z nich se často stává dominantním. Pro zdravé způsoby bytí a vztahů je důležité mít přístup ke všem třem instinktům.
 • 27 podtypů
  Když se váš dominantní instinkt spojí s vaším základním typem enneagramu, odhalí se podtyp. Vrstva 27 podtypů poskytuje konkrétnější a jemnější popis vaší osobnosti i osobnosti vašeho partnera.
 • Vaše centra vyjádření
  Centra vyjádření se vztahují k tomu, jak se projevujeme ve světě a jak nás pravděpodobně vnímají ostatní. Existují tři centra vyjádření: Myšlení, Cítění a Jednání. Zkoumání center nám pomáhá mnohem hlouběji pochopit, jak zpracováváme vnější podněty, činíme rozhodnutí a vyjadřujeme lásku ve svých vztazích. Prozkoumejte svá dominantní centra i ta méně výrazně vyjádřená, která osvětlují vaše primární životní strategie.
Enneagram a poznatky o propojení
 • Péče o sebe jako pár a péče o sebe samotné
  S naší osobností jsou spojeny jedinečné potřeby a aspekty života, které hledáme, abychom se cítili opečovávaní. Naslouchejte základním potřebám jeden druhého a objevujte způsoby, jak pečovat o svého partnera i o sebe.
 • Profily zátěže
  Vaše profily zátěže odrážejí váš subjektivní pocit toho, jak velký stres jste v daném okamžiku prožívali. Partneři vnímají a hlásí zátěž odlišně a tato zpráva naznačuje, jak dobře se s ní každý z vás vyrovnává. Jako pár vám vaše společná zátěž ukazuje oblasti, kde možná potřebujete ulevit od tlaku - oblast, kde by jeden partner mohl podpořit druhého.
 • Komunikace v páru
  Komunikace je srdcem každého vztahu, funguje jako most spojující partnery. Může však být i zdrojem neshod, zvláště když nedokážeme pochopit jedinečný pohled toho druhého. Filtry a styly každého z nás, jak ve vyjadřování, tak v interpretaci sdělení, značně ovlivňují proces komunikace. Navíc neverbální signály jako tón hlasu a řeč těla tvoří podstatnou část komunikace, často větší než samotná slova.

  Zpráva pro páry iEQ9 nabízí strategie, které vám pomohou zvládnout tyto složitosti a zlepšit váš vztah.
 • Rozhodování v páru
  Být součástí páru znamená významný posun od individuálního rozhodování ke společným volbám, které ovlivňují oba partnery. Vyžaduje to učit se kompromisu, sladit odlišné perspektivy a preference. Je potřeba vzájemné porozumění a respekt k rozhodovacímu stylu každého z vás a vaší pohodě s autonomií. Tato sekce vás provede pěstováním zdravého a spolupracujícího procesu rozhodování ve vašem vztahu.
 • Sociální styly
  Každý z nás má preferovaný sociální styl. Když znáte ten svůj i svého partnera, může vám to pomoci lépe porozumět sociálním potřebám toho druhého, což vám umožní cítit se nabitý energií a zapojený - zejména když se tyto styly liší.
 • Vědomé zvládání konfliktů
  Občasné konflikty ve vztahu jsou nevyhnutelné. Zatímco mnozí se mohou zaměřovat na jejich četnost a povahu, stejně důležité je, jak se oba během těchto období chováte a jaké jsou následky. Pokud se konflikt řeší zdravým, vyzrálým způsobem, může být pro vztah vlastně přínosný a vést k většímu porozumění, růstu a rozvoji.
Enneagram a životní zkušenosti
 • Intimní spojení
  Prohloubení intimity a vytvoření silnějšího a autentičtějšího spojení dosáhnete tím, že se naučíte otevřít jeden druhému a komunikovat s větší empatií.
 • Efektivní společné rodičovství
  Tato sekce rozebírá hodnoty, základní přesvědčení, příběhy a předpoklady každého z vás o rodičovství, aby vám pomohla vědomě je skloubit do efektivní a podporující strategie společného rodičovství.
 • Finance v páru
  Většina hádek o peníze pramení z nepochopení potřeb a hodnot toho druhého. Tato sekce vám pomůže porozumět vašim finančním potřebám a tomu, co motivuje vaše a partnerovo finanční chování.
 • Život v práci a doma
  Každý z vás má své vlastní motivace, a proto i odlišné priority a představy o tom, jak byste chtěli trávit svůj čas, energii a prostředky.
  Naučte se lépe zvládat tyto rozdíly a objevte strategie, jak naplnit potřeby a priority vás obou.
Přidat do košíku Koupit nyní
graphic flourish

Chopte se této příležitosti a prohloubte své vzájemné porozumění, abyste ve svém vztahu dosáhli ještě větší lásky.
Pořiďte si tuto zprávu pro sebe, nebo ji věnujte jinému páru jako dárek.

Ohlasy

Allan Millham Thumbnail
Naprosto geniální! Tato zpráva pro páry je neuvěřitelně obsáhlá, bohatá a nabízí tolik příležitostí pro posílení vztahu. S třicetiletými zkušenostmi za sebou je úžasné a povzbuzující vidět, jak přesná byla zpětná vazba a návrhy na rozvoj v celé zprávě. Je to naprostá trefa do černého!
Allan Milham Arizona, Spojené státy
Keri Miller Thumbnail
Je to k neuvěření. Změnilo to způsob našich hádek a rychlost, s jakou je dokážeme vyřešit. Skvělé také je, že se k tomu můžeme kdykoliv vrátit, protože je to černé na bílém a nejde o žádné "on řekl, ona řekla". Je to prostě úžasné. Náš skvělý vztah se posunul na úplně novou úroveň.
Keri Miller Durban, Jižní Afrika
Dorothy Oliver Thumbnail
Zpráva pro páry je srozumitelná, laskavá, moderní a profesionální – obsahuje přesně to správné množství detailů a ke všem přistupuje s respektem. Zpráva přináší jasnost, podněty k růstu, hloubku, naději a možnosti, jak společně kráčet vpřed. Většině jsme se od srdce zasmáli – ano, měli jsme příklady pro všechna tvrzení a nové porozumění se vynořovalo i po všech těch letech.
Dorothy Oliver Waikato, Nový Zéland
Claus Roage Olsen Thumbnail
Tato zpráva zkoumá vlastní vztah s empatií, zvídavostí a teoretickými poznatky velmi promyšleným způsobem. Páry při jejím čtení nevyhnutelně zažijí okamžiky prozření a najdou obnovenou chuť a nadšení investovat do svých vztahů.
Claus Roage Olsen Roskilde, Dánsko

Pomohli jsme více než
5 000 párům po celém světě
prohloubit jejich vztah a lásku

Helping more than 5 000 couples around the globe Helping more than 5 000 couples around the globe

Vaše cesta enneagramem pro páry iEQ9 obsahuje

Nejprve vás a vašeho partnera seznámíme s vlastnostmi, které z každého z vás činí jedinečnou osobnost. Poté odhalíme a prozkoumáme některé z nejdůležitějších dynamik, které musí pár zvážit, aby vybudoval a udržel láskyplný a respektující vztah. Následně se zaměříme na klíčová témata ve vztahu, kterým je třeba věnovat pozornost a pracovat na nich, abyste zajistili, že vy a váš partner zůstanete kompatibilní a budete mít zdravý vztah.

graphic illustration group

Těší nás, že vás poznáváme.

Pohled enneagramu vám a vašemu partnerovi umožní odhalit prvky, které vás opravdu vystihují, znovu probudit vzájemné porozumění a vážit si jedinečných vlastností, díky nimž je vaše láska tak výjimečná.

graphic illustration couple

Pojďme se lépe poznat.

Zpráva odhaluje vaše jedinečné osobnosti a zkoumá, jak o sebe můžete nejlépe pečovat, čemu se vyhnout, abyste se navzájem nerozrušili, a jak vás partner vnímá, když jste ve stresu. Dozvíte se také více o vašich stylech komunikace a naslouchání, kde se možná míjíte a co dělat pro zlepšení vzájemného porozumění.

graphic illustration couple

Užívejte si krásné chvíle naplno!

Zpráva pro páry iEQ9 vám ukáže, jak může vaše jedinečná kombinace osobností udržovat lásku po celá léta a umožnit vám zamilovávat se znovu a znovu. Odhalí vám nejlepší způsob, jak se navzájem podporovat, společně vychovávat děti, řešit otázky financí a propojit vaše životy.

Embrace change, start today with this complete life-changer!

Je váš vztah zralý na další krok?

Pokud chcete jako pár upevnit své pouto a prohloubit vzájemné spojení, lépe si porozumět a objevit nové způsoby, jak se navzájem podporovat, pak je zpráva pro páry iEQ9 přesně pro vás.

Získejte svůj test
graphic flourish

Často kladené otázky

The iEQ9 Couples Report is a personalised report based on you and your partner’s iEQ9 results. It is a 50-page PDF document that reflects the multifaceted subtleties and dynamics that are unique to you and your partner acknowledging both of your strengths and exploring challenges that you face as individuals and as a couple.

The report uses Integrative Enneagram theory and constructs to highlight and explain these similarities and differences, exploring how they influence each partner as well as the relationship. This understanding aims to give the couple a deeper perspective of each other and the dynamics within their relationship. Both individuals play an integral part in each other’s personal growth and influence each other in many complex ways: a couple becomes more than the sum of its parts. Research has shown this process improves relationships by stimulating honest dialogue, increasing understanding, and empowering couples.

The Enneagram is an archetypal framework that offers in-depth insight about individuals, groups and collectives. The observations are more than merely describing behaviour or putting people in boxes, it helps individuals and couples to go deeper and explore the often-hidden motivations that drive one another to act and react in certain ways. According to the Enneagram, there are nine different ways of viewing and experiencing the world; this outlook has a profound influence on how we approach our relationships. We may think we know our partner entirely, but what the Enneagram provides is a tool for seeing one another through fresh eyes, giving us new insights into how we can connect more deeply. These insights can create and stimulate honest dialogue, increase understanding and empower couples to mould a relationship together where both partners feel unconditionally loved, respected and supported.

This is the first ever Enneagram couples report. Being pioneers in the corporate and coaching sphere, Integrative Enneagram Solutions wanted to provide their practitioners with the tool to deliver relational support and guidance to equip the practitioners with the ability to diversify their skills set, expertise and scope of practice. The couples report is a tool for the practitioners to use to help guide the couple to strengthen and unify their relationship. Other websites and authors have tried to explore relationships through the Enneagram lens but no one has created a report that is specifically tailored to two unique individuals. Integrative Enneagram Solutions understands that every relationship has its ups, downs and growing pains, therefore the iEQ9 Couples Report is a tool that holistically and compassionately looks at a couple and provides some insight into some of the everyday issues and challenges that couples may be facing.

There is no “best” combination, each Type has their own gifts and challenges. The Couples Report uses the Enneagram as a tool to guide couples as they begin to explore their inner worlds and gives them the vocabulary to share their discoveries with one another. A couple who constantly updates their knowledge of one another’s love maps are in touch with each other’s needs and perspectives, relate better to one another, and understand themselves more clearly in the context of their relationship.

It is relevant for every couple at any stage or structure. The Couples Report can be used by couples that are dating, engaged, or married. It is designed for any couple desiring to enrich their relationship. We strongly recommend discussing the Couples Report with an accredited Integrative Enneagram practitioner who can support you in understanding the Enneagram and guide you in applying the insights from this report to your relationship. Therefore, the report is applicable at any stage of one’s relationship and there is no prerequisite length of relationship that you have to consider before using the report. Couples also need to do their individual iEQ9 reports as this is the information that is used to generate the Couples Report. The report can guide couples during times of distress and times of difficulties before unresolved issues escalate, however, it is applicable without adversities. If you as a couple just want to strengthen your bond and connection, understand each other better and learn new ways of supporting each other, the Couples Report also sheds light on those.

This Couples Report is specifically tailored for you and your partner. It incorporates each of your unique perspectives and accounts for each of your personal gifts and challenges. It integrates your core Enneagram Types, Instincts, Subtypes, Centers of Expression, Strain levels, conflict and social styles and highlights your shared strengths and how you can complement each other and collaborate better. The iEQ9 Couples Report is personalised to your relationship whereas Enneagram books broadly speak to each Type and what they may ‘look for’ and need but may not take the other factors above into account. The report provides a more holistic and specific account of your relationship rather than just looking at it from one lens, core Types for example. The Couples Report also positions each relationship within 18 common topics that most couples may experience.

The iEQ9 Couples Report is based on the information obtained from the iEQ9 questionnaires that the couples complete. The iEQ9 has been proven by two independent statisticians to be a scientifically accurate measure of the nine different Enneagram Types. Therefore, it has been proven to be statistically valid and reliable. Please see our statistical manual for more information on the statistical significance of the iEQ9 as an assessment tool.

We need both partners to complete the iEQ9 questionnaire as the Couples Report pulls the results together before generating your relationship report. If you or your partner have recent iEQ9 results, then we can use those to generate your couples report. Please use the exact same email address you used for your individual report so that our system can recognize you. If you do not have existing results then we will give you new iEQ9 links as part of your couple's journey.