Enneagram Aina ya 2 Haiba - Msaidizi - Msaidizi wa Kuzingatia
Välj en kategori att utforska
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 2 – Den omtänksamma hjälparens beskrivning

kusaidia enneagram aina 2 picha ya maelezo

Enneagram tvåor drivs av ett djupt behov av att känna sig omtyckta och uppskattade. Relationer är oerhört betydelsefulla för tvåor, och därför värderar de egenskaper som vänlighet, generositet och självuppoffring högt. Tvåors mål är att göra världen till en mer kärleksfull plats, främst genom att ge stöd och uppmärksamhet till sina nära och kära. När tvåor är som bäst ger de villkorslöst stöd, har förmågan att ta hand om sig själva och skänker ödmjukhetens gåva både till sig själva och omvärlden. Mindre välmående tvåor kan upplevas som smickrande och manipulativa när de ger för att få något i gengäld, drivna av en innerlig övertygelse om att de inte förtjänar att bli älskade för den de är.

Självprat
“Folk litar på att jag finns där för dem. För att känna mig älskad och uppskattad måste jag ställa upp för andra. Mitt värde ligger i att vara omtyckt och behövd. Jag förtjänar kärlek för att jag själv är en kärleksfull person.”
picha ya maelezo ya superman enneagram 2

Enneagram tvåornas gåvor inkluderar:

  • Värme: Deras uttrycksfulla och varma personlighet gör det lätt för andra att knyta an till tvåor, vilket gör dem allmänt omtyckta.
  • Generositet: Tvåor är omtänksamma och har en förmåga att förutse andras behov. De ger frikostigt av sig själva till andra.
  • Människofokus: Tvåornas fokus på att bygga relationer kommer att ha en positiv inverkan på deras förmåga att axla roller där klient- och personrelationer är viktiga.
  • Självuppoffring: För att stötta och finnas där för andra är tvåor beredda att sätta sina egna behov och känslor åt sidan.
  • Uppmuntran: Att vara i närheten av komplimenterande och stöttande tvåor kan få människor att känna sig väldigt speciella, vilket ger dem ett välbehövligt självförtroendeboost.

Typiska känslomönster:

Andra upplever ofta tvåor som omtänksamma, genomgående varma, generösa och vänliga. Att vara hjälpsam är oerhört viktigt för tvåor. Denna typ tillhör Enneagrammets hjärtcentrum och deras känslomässiga energi riktas utåt mot andra på empatiska och stödjande sätt. Enneagram-tvåor har en välutvecklad empati och kan lätt uppfatta andras känslor och behov. Även om tvåor i regel är vänliga och varma, kan de förvåna sin omgivning med ilska när de känner sig utnyttjade eller nedvärderade. Tvåor vill ta hand om och stötta dem som de anser bli orättvist behandlade, och de kan vara rätt så djärva i att göra det, i synnerhet för sina nära och kära. Trots att de har svårt att be om det, behöver tvåor också uppskattning och kan känna emotionell smärta och ilska om de ignoreras, nonchaleras eller får känna sig ouppskattade.

Typiska handlingsmönster:

Tvåor sätter stort värde på relationer och lägger därför ner både tid och energi på att vårda dem. Detta gör att de kan skapa många djupa vänskapsband och knyta an till människor genom att visa sin generositet. Tvåor är ofta frikostiga med komplimanger, beröm och positiv återkoppling till människor i sin omgivning, eftersom de vill att deras nära och kära ska känna sig speciella, uppskattade och väl omhändertagna. De uttrycker gärna sin uppskattning för andra på sitt eget personliga sätt. Tvåor är snabba att rycka in när någon behöver hjälp. De delar gärna med sig av råd och stöd, och ställer alltid upp när någon behöver en tjänst, vägledning eller en hjälpande hand. Om tvåor anar att någon vill skada en person de har tagit under sina vingar, agerar de blixtsnabbt för att skydda denne.

Typiska tankemönster:

Tvåor är mycket omtänksamma och hänsynsfulla, vilket gör att de har en fin känsla för andras behov, även de behov som andra kanske inte ens är medvetna om själva. Eftersom tvåor lägger mycket mental energi på att förstå och möta andras behov, kretsar deras tankar ofta kring andra människor och deras önskemål, framtidsplaner och begär. Samtidigt ägnar de sällan lika mycket uppmärksamhet åt sina egna behov, drömmar och mål. Enneagram tvåor njuter av att känna sig värdefulla och betydelsefulla för människor och grupper. Känslan av att vara oumbärlig ger dem stolthet och självkänsla. Denna stolthet kan ibland ta sig uttryck i en överdriven självbild av att vara oersättlig och ständigt till tjänst för andra, vilket kan påverka deras mellanmänskliga relationer. Tvåor är mycket lyhörda för och medvetna om de sociala banden mellan människorna i deras omgivning. Detta kan leda till att de i onödan oroar sig för personer som står dem nära.

Blinda fläckar

  • Tvåor är kanske inte medvetna om de undermedvetna eller dolda avsikterna bakom sin generositet, omtanke och stödjande handlingar. Deras hjälpsamhet kan dölja djupare motiv.
  • Tvåor kan visa stort intresse för människor men sedan snabbt tappa engagemanget när de inte längre fängslas av dem.
  • Deras uppmärksamhet kan bli splittrad när de försöker hjälpa flera personer med olika behov samtidigt.
  • Tvåornas fokus på andra kan leda till att de inte alltid är lyhörda för sina egna behov och önskemål.

Utveckling genom vingarna

Klicka nedan för att utforska vingarna

Typ 2 Vinge 1: Var bestämd, lär dig urskilja   Typ 2 Vinge 3: Kliv in i ledarrollen

Enneagram 2 Subtyper

Enneagram tvåans drivkraft att förtjäna kärlek och uppskattning tar sig olika uttryck hos de tre subtyperna.

Självbevarande
Instinkt
Subtypnyckel:
Privilegium (mottyp)

Denna SP-dominanta instinkt tvåa, som är en mottyp, kan ibland feltolkas som typ 7 eller 6. De är "gulliga", ofta barnsliga på så sätt att de är lite blyga men ändå charmiga, vilket väcker beskyddarinstinkter hos andra. SP-tvåan vill bli omhändertagen men har svårt att vara beroende av andra. De är tveksamma och självskyddande när det gäller långsiktiga åtaganden och ansvar. De känner sig sårade eller drar sig undan när de upplever eller fruktar avvisande från andra.

Én-till-én
(Sexuell) Instinkt
Subtypnyckel:
FÖRTROLLNING

Denna tvåa lägger all sin energi och förföriska förmåga på att skapa starka, intima relationer. I nära förhållanden kan de känna förtroende och tydligare uttrycka sina behov, eller kräva personlig uppmärksamhet genom förförelse. De är viljestarka, flexibla och passionerade - rentav vilda i själen - vilket kan leda till att de felaktigt uppfattas som Enneagram 4. Mycket hängivna i nära relationer, kan de ha svårt att acceptera gränser, sätta personliga gränser eller ta ett "nej".

Social
(Eller Grupp) Instinkt
Subtypnyckel:
Ambition

Denna tvåa använder sin förföriska förmåga på ett mer intellektuellt plan för att engagera grupper, samhällen och större system. De sticker ut från mängden och intar ofta en central och genuin ledarroll. De njuter av att vara insatta och bygger sitt inflytande på kompetens och kontakter. Att ge mer än de får kan vara ett sätt att distrahera sig från obekväma känslor. Mindre barnslig än andra tvåor, deras ambition och inflytande kan få dem att misstas för typ tre eller åtta.

kusaidia enneagram aina 2 picha ya maelezo

picha ya maelezo ya superman enneagram 2

msaada enneagram aina 2 picha ya maelezo

upendo enneagram aina 2 picha ya maelezo
mistari ya kunyoosha na kutolewa enneagram aina 2 picha ya maelezo
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Börja din resa mot ökad självkännedom
och personlig utveckling idag!

UPPTÄCK DIN ENNEAGRAMTYP med iEQ9

Det integrativa Enneagramfrågeformuläret är en dynamiskt anpassningsbar och intelligent utvärdering. Det tar cirka 30 minuter att genomföra och mäter din Enneagram-profil, 27 undertyper, centra, vingar, linjer, integrationsnivåer och 6 dimensioner av belastning.

Upptäck din typ
Välj en kategori att utforska
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigering