Enneagram Aina 7 Haiba - Mwenye Shauku - Mwenye Maono Mwenye Shauku
Välj en kategori att utforska
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 7 - Den Entusiastiska Visionären

kuruka juu enneagram aina 7 picha ya maelezo

Enneagram sjuor drivs av ett inre behov att leva livet fullt ut och undvika smärta. De värdesätter frihetskänslan och fokuserar på optimism, inspiration och att fånga möjligheter i flykten. Sjuor ser livet som ett spännande äventyr och njuter av att vara lekfulla och spontana. När sjuor är som bäst upplevs de av andra som harmoniska och tillfreds, kapabla att omfamna nykterhet och vara närvarande i nuet, både för sig själva och omvärlden. Vid sämre perioder kan sjuor dock uppfattas som impulsiva, oengagerade och ofokuserade, distraherade av sin omättliga jakt på tillfredsställelse och rädsla att gå miste om något.

Självprat
"Framtiden är full av spännande möjligheter och jag vill uppleva allt! Jag mår bra och förtjänar det jag önskar mig. Vad blir nästa äventyr? Jag måste röra mig framåt och följa min egen väg."
msisimko enneagram aina 7 picha ya maelezo

Enneagram sjuornas gåvor inkluderar:

  • Optimism: Sjuornas fokus på det som ger glädje, lycka och njutning i livet gör att de utstrålar en smittande optimism.
  • Flexibilitet: Eftersom sjuor är inställda på möjligheter och gillar att hålla dörrarna öppna, anpassar de sig smidigt till förändringar, motgångar och utmaningar.
  • Framtidsorientering: Genom att fokusera på vad som ligger framför dem, kan sjuornas entusiasm och visionära egenskaper både förutse och skapa en spännande framtid.
  • Handlingskraft: När sjuor är som bäst kombinerar de sina idéer med ett praktiskt och produktivt fokus som gör att de kan förverkliga sina visioner.
  • Äventyrslust:Som lekfulla, mångsidiga och spontana personer njuter sjuor av sin frihet och älskar att utforska nya områden och samla på sig upplevelser.

Typiska tankemönster:

Sjuor har ett livligt sinne som enkelt rör sig mellan olika idéer och kopplar samman dem. Denna enneatyp vill ägna sin energi och tid åt sådant som fångar deras intresse, och de reagerar blixtsnabbt på stimulans. Sjuornas tankesätt kombinerar således snabb mental bearbetning med ett stort behov av mental stimulans. De älskar valmöjligheter och avskyr känslan av att deras alternativ begränsas eller att de på något sätt hålls tillbaka. Sjuornas sätt att tänka gör det möjligt för dem att bygga upp en bred kunskap inom många olika områden. Denna generalistkunskap kan främja kreativitet och innovation eftersom de har en riklig mängd kunskap att koppla samman och utnyttja. Sjuor stimuleras av sin förmåga att generera och dela med sig av en uppsjö av idéer till andra. När de stöter på ny information bearbetar och integrerar de den snabbt, ofta genom att lära sig under resans gång och genom praktiskt utförande.

Typiska handlingsmönster:

Sjuor blir lätt uttråkade och vardagliga eller repetitiva uppgifter kan få dem att tappa sugen. De söker därför aktivt efter spänning och provar gärna nya saker, ofta lämnar de projekt ofärdiga när de kastar sig in i något nytt. Sjuor vill skapa driv i livet och agerar målmedvetet för att hålla saker rullande. De njuter av adrenalinkicken som kommer med spänning och att ge sig in på nya äventyr. Under press har sjuor en tendens att göra flera saker samtidigt, jonglera med planer och kan vara benägna att ta på sig mer än vad som är rimligt. Sjuornas kropp är förmodligen minst lika aktiv som deras sinne. Denna förkroppsligade energi kan ta sig uttryck i ett livligt kroppsspråk och ständig rörelse - de flesta sjuor avskyr att sitta stilla i mer än ett par minuter. För omgivningen kan det verka som om sjuor har myror i brallan, alltid jonglerar med olika uppgifter eller är på väg någon annanstans.

Typiska känslomönster:

Sjuor har en stark koppling till den positiva sidan av känslospektrumet och uttrycker sig oftast på ett optimistiskt och energiskt sätt. Andra upplever vanligtvis sjuor som glada, hoppfulla och entusiastiska. När sjuor konfronteras med eller känner av obekväma och negativa känslor som oro, leda, rädsla eller sorg, reagerar de instinktivt genom att fokusera på positiva möjligheter och framtidsplaner. Detta gör det möjligt för dem att fly från och undertrycka obehag. Sjuor kan också vara skickliga på att "omtolka" negativa upplevelser och vända dem till positiva möjligheter eller lärdomar. Detta sätt att rationalisera kan göra det svårt för en sjua att ta fullt personligt ansvar när saker går snett, men hjälper dem också att behålla en positiv inställning. Sjuor ogillar när deras förmågor ifrågasätts och kan bli arga när människor gör det. De strävar ofta aktivt efter att skifta stämningen till något mer positivt och lättsamt när saker blir tunga, eller försöker lätta upp stämningen genom att dra ett skämt.

Blinda fläckar

  • Sjuor är väldigt snabba på att ta till sig och lära sig ny information och färdigheter. De kan dock överskatta i vilken utsträckning de verkligen har bemästrat och absorberat denna kunskap. De kan framställa sig själva som "omedelbara experter" utan att ha det djup av kunskap som krävs för verklig expertis. Detta kan leda till att människor ifrågasätter deras kompetens och autenticitet.
  • Sjuor behöver vara aktiva och engagerade, och deras mycket livliga kroppsspråk, kommunikationsstil och tankar kan vara stimulerande för dem själva, men kan verka distraherande och frustrerande för andra. Om deras stil leder till rastlöshet eller att de går fram och tillbaka, kanske människor inte ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt deras idéer. Sjuor kanske inte är medvetna om i vilken utsträckning detta påverkar andra och grupprocesser.
  • Deras aktiva och snabba sinne kan få sjuor att anta att de vet vad andra människor kommer att säga. Som ett resultat kanske de inte lyssnar ordentligt på vad människor faktiskt säger.
  • Sjuor kanske vill känna sig helt accepterande gentemot sig själva, men undviker ständigt de saker som skulle göra det möjligt för dem att känna så. Genom att rationalisera misstag, sträva efter positiva känslor och söka spänning, kan sjuor hindra sig själva från att uppleva sig som fullständiga.
  • Sjuor kan dölja rädsla och ovilja genom att uttrycka och fokusera på tristess. När de känner sig skräckslagna för något, kan de börja fokusera på hur denna möjlighet kommer att begränsa dem, för att slippa möta sina rädslor.

Utveckling genom vingarna

Klicka nedan för att utforska vingarna

Typ 7 Vinge 6: Lojalitet till gruppen, auktoritet   Typ 7 Vinga 8: Behåll riktningen, håll fast vid den

Enneagram 7 Subtyper

Enneagram sjuans strävan efter frihet och undvikande av obehag uttrycks på olika sätt av de tre subtyperna.

Självbevarande
Instinkt
Subtyp nyckel:
NÄTVERK

Denna energiska sjua är en skicklig nätverkare som samlar en "familj" av nära supportrar och motiveras av att vilja det bästa för alla. De älskar livets goda och kan riskera att bli självupptagna och njutningslystna. Denna subtyp är generellt bra på att få det de behöver för att ha roligt och känna sig trygga, men kan också vara duktiga på att rationalisera och försvara vad de än vill göra.

Én-till-én
(Sexuell) Instinkt
Subtyp nyckel:
FASCINATION

Drömmaren, idealisten, romantikern ... SX sjuan ser verkligheten genom rosa glasögon, uppslukad av möjligheterna i allt. Deras entusiasm och optimism kan verka orealistisk eller naiv eftersom de tenderar att se det goda i allt och alla. De vill att världen ska vara mer än grå och tråkig, och kan försköna verkligheten och ogilla relationer som har blivit enahanda och förutsägbara.

Social
(Eller Grupp) Instinkt
Subtyp nyckel:
Uppoffring (mottyp)

Den socialt dominanta instinkten sjuans mottyp agerar mot den glupskhet som kännetecknar sjuan och tenderar att misstypa som Enneagram 2. De är generösa och har en stark önskan att vara till nytta, att skapa en bättre värld. De offrar gärna sina egna behov för att tjäna behoven hos en grupp eller person de stöder. De kan vara dömande när det gäller andras själviskhet och hoppas bli uppskattade för sin uppoffring, men för mycket självuppoffring kan leda till en känsla av att vara fångad.

kuruka juu enneagram aina 7 picha ya maelezo

msisimko enneagram aina 7 picha ya maelezo

multitasking enneagram aina 7 picha ya maelezo

playful enneagram aina 7 picha ya maelezo
mistari ya kunyoosha na kutolewa enneagram aina 7 picha ya maelezo
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Börja din resa mot ökad självkännedom
och personlig utveckling idag!

UPPTÄCK DIN ENNEAGRAMTYP med iEQ9

Det integrativa Enneagramfrågeformuläret är en dynamiskt anpassningsbar och intelligent utvärdering. Det tar cirka 30 minuter att genomföra och mäter din Enneagram-profil, 27 undertyper, centra, vingar, linjer, integrationsnivåer och 6 dimensioner av belastning.

Upptäck din typ
Välj en kategori att utforska
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigering