Jaribio la iEQ9 la Enneagram kwa Timu

Frigör ditt teams fulla potential: Omvälvande resor med iEQ9 Enneagram Workshop

Team utgör kärnan i varje framgångsrik organisation och är hörnstenen för enastående prestationer. Deras dynamiska och komplexa natur medför dock ofta utmaningar när det gäller samordning och utveckling.

Lös upp dessa komplexiteter, skapa förtroende och maximera prestandan med våra banbrytande iEQ9 Enneagram-teamrapporter och workshops.

Boka teamworkshop
Uelewa hujenga uaminifu

Samla. Inspirera. Entusiasmera.

Vår metod frigör potentialen hos individer och team genom att synliggöra deras dolda drivkrafter, lyfta fram deras unika talanger och peka ut vägar för personlig utveckling. Detta leder till genomgripande förändringar i beteende, starkare relationer, förhöjt engagemang och, i slutändan, exceptionella resultat för både team och organisation.

icon lock

Professionell vägledning av en certifierad iEQ9 Enneagramcoach.

icon join

Heltäckande iEQ9 rapport för ditt team.

icon movement

Effektfulla interaktiva övningar för både gruppen och individen.

icon growth

Unikt Enneagrammaterial och resurser.

Anza safari ya pamoja ya ugunduzi na uboreshaji

Skräddarsydd utveckling: Anpassad för just ditt teams behov

Varje team är unikt, och deras väg till framgång ser olika ut. Våra workshops erbjuder skräddarsydda utvecklingstips som guidar team genom gemensamma värderingar, prioriteringar och arbetssätt, för att forma en distinkt teamidentitet. Använd Enneagrammets kraft för att navigera ditt teams unika resa mot topprestationer.

Vår teamrapport ger en språngbräda för att fördjupa den mellanmänskliga förståelsen och teammedvetenheten, ta tillvara på medlemmarnas unika styrkor och i slutändan möjliggöra för teamet att till fullo uttrycka sitt syfte och sin potential.

Anza safari ya pamoja ya ugunduzi na uboreshaji
95 percent accurate

Odla förtroende, skörda resultat.

Våra iEQ9 Enneagram-workshops ger möjlighet att verkligen gå på djupet med teamdynamiken. Det skapar en miljö med högre nivåer av psykologisk trygghet och tillit. Resultatet? Ett fantastiskt samarbete, gemensamt lärande och ett rejält lyft i prestationen. Matcha ditt teams utvecklingsmål med Enneagrammets vägar för personlig utveckling och få en upplevelse som verkligen förändrar.

Ripoti ya Timu za iEQ9

Fira mångfald, stärk enighet.

Framgångsrika team är som en symfoni av olika styrkor. Våra workshops inspirerar team att uppskatta varje medlems unika bidrag, utveckla förståelse för individuella teammedlemmar och få praktiska insikter om hur man effektivt samarbetar med olika personlighetstyper.

Frigör ert teams fulla potential genom att dra nytta av mångfaldens kraft.

Ripoti ya Timu za iEQ9

Ditt team kommer att utrustas med de färdigheter som krävs för att:

icon checkmark Lära känna varje medlems unika enneagram-typ och uppskatta deras bidrag.
icon checkmark Frigöra teamets potential på ett djupt och kraftfullt sätt.
icon checkmark Få praktiska tips för att samarbeta effektivt med olika enneagramtyper.
icon checkmark Utforska teamets unika enneagramstil och profil.
icon checkmark Förstå hur andra upplever dig när du är som bäst och sämst.
icon checkmark Skilja mellan instinktiva beteendemönster och att odla självmedvetenhet.
Ziba Pengo: Kutoka Mifarakano hadi Harambee

Överbrygga klyftan: Från oenighet till synergi

Omvandla konflikter till fruktbart samarbete. Våra Enneagram-teamrapporter belyser möjliga friktionsområden och deras bakomliggande mönster, vilket ger teamen insikt i sina sociala stilar och konfliktstilar.

Team Exploration Kit ger en djupgående förståelse för teamdynamiken genom att synliggöra varje individs unika bidrag till teamets struktur.

Förvandla er gemensamma dynamik från ett hinder till en drivkraft för enastående prestationer.

Ziba Pengo: Kutoka Mifarakano hadi Harambee

Boka er workshop idag!

Ta första klivet mot att förvandla ert team. Upplev Enneagrammets kraft att främja självmedvetenhet, stärka samarbete och nå fantastiska resultat. Upptäck en helt ny dimension av teamdynamik som bygger på förtroende, ömsesidig respekt och enastående prestationer.

Ni i ert team är så mycket mer än bara summan av era delar. Utforska er fulla potential och nå nya höjder med vår Enneagram Teams Workshop!

Boka teamworkshop
graphic flourish

Vad ingår i Teampaket?

Varje teammedlem får sin personliga 44-sidiga professionella rapport. Teamen erhåller en detaljerad 23-sidig iEQ9-teamrapport samt en skräddarsydd, professionellt utformad och omfattande 77-sidig presentation specifikt för teamet, med skräddarsydda utvecklingsrekommendationer.

Under teamets utforskande workshop får teamet vägledning i att tillsammans utforska sina resultat, diskutera de insikter som framkommer, prioritera sina möjligheter och planera för att vidta åtgärder.


Enneagram Teampaket (Endast på engelska)

Enneagram Professional Individual Report

Enneagram-test, 44-sidig personlighetsprofil

Vad ingår?
 • Kärnenneagramtyper
  Vill du lära känna dig själv bättre? Att identifiera din enneagram-typ hjälper dig att förstå dina unika tanke-, känslo- och beteendemönster. Att jobba med din typ ger dig möjlighet att ta ansvar för dina beteenden och din utveckling genom en djupare insikt i varför du agerar och reagerar som du gör.
 • Motivation, beteende, psykodynamik
  Enneagrammet är så mycket mer än bara en personlighetsprofil som berättar hur vi kan tänkas bete oss. Det belyser de underliggande drivkrafterna, försvarsmekanismerna och rädslorna som ligger begravda i psykets omedvetna skikt. Enneagrammet låser upp potential och förändring från en djupare nivå som kopplar till personliga värderingar genom att vi förstår de motivationsmönster som driver oss.
 • Blinda fläckar, styrkor och utmaningar
  Upptäck dina naturliga styrkor som kommer från din inre världsbild eller perspektiv. Det här avsnittet hjälper dig att ta tillvara och uppskatta din enneagram-typs styrkor och positiva sidor. När de utnyttjas på ett sunt och balanserat sätt kommer dessa styrkor att stötta ditt välmående, dina mål och dina relationer. Ingen utvecklingsresa bör blunda för svagheter.
 • Uttryckscentra
  Uttryckscentra handlar om hur vi framträder i världen och hur vi sannolikt uppfattas av andra. Det finns tre uttryckscentra: Tänkande, Kännande och Agerande. Att utforska centren hjälper dig att förstå hur du bearbetar yttre stimuli, fattar beslut och uttrycker dig i relationer. Det här avsnittet identifierar ditt dominanta centrum och de som är mindre framträdande, vilket belyser dina primära livsstrategier.
 • Triadiska centerstilar
  Det finns ett särskilt sätt som du engagerar dig med dina känslor, handlingar och tankar på, vilket färgas av din enneagram-profil. Du är kanske mest medveten om detta när du blir triggad, förvirrad eller när du inser att din magkänsla säger en sak, ditt huvud en annan och ditt hjärta något helt annat. Kombinationen av dessa tre ger din personlighet ett unikt uttryckssätt. Att observera och bli medveten om varje centrums energiflöde kan gynna din utveckling och tillväxt.
 • 27 subtyper
  När din dominanta instinkt smälter samman med din kärnenneagramtyp kallas kombinationen av de två för din subtyp. Subtyper förklarar varför personer med samma enneagram-typ kan bete sig på olika sätt. Att greppa din subtyp kan skapa en träffsäker, detaljerad och nyanserad beskrivning av din personlighet och erbjuder meningsfulla skiften och riktade utvecklingsvägar.
 • Vingeinflytande
  Vingeinflytande syftar på Enneagram-typerna intill din kärntyp, kända som dina "vingar". Även om du vanligtvis engagerar båda vingarna är ofta en mer dominant för de flesta människor. Det här avsnittet beskriver hur varje vinge kan forma din personlighet och ditt beteende.
 • Självmedvetenhet och integration
  Det här avsnittet avslöjar din integrationsnivå, vilket indikerar i vilken grad du lever på "autopilot" eller i ett tillstånd av självmedvetenhet. För många är upptäckten av deras Enneagram-typ en vändpunkt, då de för första gången ser hur deras ego har begränsat dem och hur frånkopplade de kan vara från sin sanna essens. Vägen till integration med Enneagrammet är en resa tillbaka till essensen, där man frigör sig från personlighetens begränsningar och kopplar till ett mer obegränsat, frigjort jag.
 • Belastningsnivåer
  Din belastningsprofil återspeglar din subjektiva uppfattning om hur mycket stress du upplevde vid en viss tidpunkt inom fem områden:
  • Mellanmänsklig belastning - Utvärderar stress inom dina relationer.
  • Miljömässig belastning - Mäter stress som orsakas av din omgivning.
  • Psykologisk belastning - Din nuvarande nivå av stress relaterad till din "mentala hälsa".
  • Fysisk belastning - Bedömer stressnivåer kopplade till din fysiska hälsa.
  • Yrkesmässig belastning - Fastställer stressnivåer relaterade till ditt arbete.
  • Glede - En variabel som ofta är svår att fastställa.
 • Linjer för spänning och frigörelse
  Enneagrammet är mycket mer än nio punkter eller en uppsättning kategorier eller typer. Det är ett rikt, komplext psykodynamiskt ramverk som ger en kraftfull modell för att förstå hur människor fungerar, utvecklas och integreras. Enneagramlinjerna erbjuder rika möjligheter för utforskning och utveckling, eftersom de ger balans och nya resurser till en persons kärntyp.
 • Kommunikation
  Förmågan att kommunicera effektivt är en av de avgörande kompetenserna för professionell framgång. Granska dina lyssningsvanor, verbala kommunikationsstil, icke-verbala signaler (kroppsspråk) och tendenser inom skriftlig kommunikation. Kommunikationsstil inkluderar ditt metabudskap, det underliggande budskapet du kan förmedla till andra - ett budskap som människor kan uppfatta från din ton, ditt innehåll och din avsikt.
 • Att ge och ta emot feedback
  Få insikt i din stil för att ge och ta emot feedback - en avgörande länk i kedjan för förbättring av professionell prestation och effektivitet. Det vägleder dig i att utnyttja dina styrkor samtidigt som du förmedlar konstruktiv information, varnar dig för potentiella fallgropar att undvika och förbereder dig på dina reaktioner när du ställs inför utmanande budskap från andra.
 • Feedback-guide för alla typer
  Alla letar efter effektiva sätt att ge "konstruktiv kritik" till personer som är annorlunda än oss själva. Det här avsnittet ger dig skräddarsydda tips kring din kommunikationsstil, med snabba riktlinjer för att förfina, anpassa och strategiskt utforma ditt tillvägagångssätt när du ger feedback till människor med kända enneagram-typer.
 • Konflikter och triggers
  Vi reagerar alla olika på konflikter och har olika saker som utlöser dem. Genom att förstå din egen reaktion på konflikter och potentiella triggers kan du utveckla personliga strategier för konfliktlösning. När du blir medveten om dina egna ohjälpsamma och destruktiva mönster kan du, istället för att blint reagera på triggers, börja jobba mot ett mer balanserat och medvetet förhållningssätt i sådana situationer.
 • Beslutsfattande
  Rapporten analyserar ingående samspelet mellan ditt intelligenscentrum, enneagram-typ och nivå av belastning. Denna syntes ger nyanserade insikter i hur dessa nyckelaspekter formar din förmåga att fatta beslut. Den utforskar dina beslutsfattande tendenser utifrån dina enneagram-egenskaper och dominanta uttryckscentrum, för att hjälpa dig att bättre förstå och optimera dina strategier för beslutsfattande.
 • Ledarskap och management
  Avsnittet om strategiskt ledarskap ger insikter om din ledarskapsstil och utforskar aspekter som att utveckla visioner, tänka strategiskt, bedöma gruppens anpassning till mål och hantera organisatoriska förändringar. Upptäck dina styrkor och utvecklingsområden som ledare.
 • Beteende i team
  Ditt beteende i ett team ligger till grund för att upptäcka din föredragna roll och vilken inverkan du har på teamets prestationer. Det här avsnittet undersöker hur du fungerar i de fyra stadierna av teamets mognad, din påverkan på teamet samt dina prioriterade mål och teamroll.
 • Coachingrelationer
  Avsnittet om coachingrelationer ger insikter om din dynamik i ett coachingsammanhang. Oavsett om du har en coach inom affärslivet eller privatlivet, eller planerar att anlita en, vägleder detta avsnitt dig mot att förbättra dessa interaktioner.

Enneagram
Teamrapport

23-sidig teamprofil

Vad ingår?
Teamstilens egenskaper
 • Teamets Enneagram-profil
  En teamstil syftar på de unika beteendedynamiker och interaktionsmönster som uppstår inom en grupp. Den manifesteras genom både medvetna och omedvetna fördomar, och formar energiutbyten, anknytningar, konflikter, framväxande ledarskapstyper samt balansen mellan gruppsammanhållning och individuell differentiering. Den definierar i grunden hur gruppen fungerar, kommunicerar och arbetar mot sina mål.
 • Primär teamstil
  Detta avsnitt utforskar teamets primära Enneagram-stil, vilket speglar de kollektiva värderingar och drivkrafter som sannolikt är viktiga och närvarande i teamet. Utforska den primära teamstilen genom att granska de övertygelser och normer som ger teamet "karaktär", och påverkar hur dess medlemmar ser på sitt syfte, roller och ansvar.
 • Sekundära och underutvecklade teamstilar
  Genom att förstå vilken typ hela ditt team identifierar sig med är det också viktigt att undersöka vilka typer ditt team är mindre kopplat till och hur ni skulle gynnas av att få tillgång till dessa nya perspektiv.
 • Teamets uttryckscentra
  Uttryckscentra handlar om hur vi framträder i omvärlden och hur vi sannolikt uppfattas av andra. Det finns tre uttryckscentra: Tänkande, Kännande och Handlande. Genom att utforska centren kan du förstå hur ditt team bearbetar externa stimuli och fattar beslut. Fördjupa dig i ditt teams dominanta centrum och de som uttrycks mindre framträdande, vilket belyser era primära affärsstrategier.
 • Teamets utvecklingsstadier
  Alla behöver sitt eget sätt att växa, ditt team är inget undantag. Genom att inkorporera ditt teams perspektiv kan du upptäcka unika strategier för hur ni kan utvecklas både individuellt och kollektivt.
 • Teamets belastningsprofil
  Detta avsnitt presenterar insikter för att bedöma era subjektiva stressnivåer inom fem områden:
  • Mellanmänsklig belastning - Utvärdera stress inom era relationer.
  • Miljömässig belastning - Mäta stress orsakad av er omgivning.
  • Psykologisk belastning - Er nuvarande nivå av stress relaterad till "psykisk hälsa".
  • Fysisk belastning - Bedöma er fysiska hälsas stressnivåer.
  • Yrkesmässig belastning - Fastställa stressnivåer relaterade till ert arbete.
  • Glede - En variabel som ofta är svår att mäta.
 • Teamets instinkter
  Ditt teams kärnenneagram-typ och en unik kombination av de tre instinkterna - Självbevarande, En-till-en och Social - gör att iEQ9-rapporten kan ge en djupgående inblick i ditt teams grundläggande struktur.
 • Teamets interaktions- och konfliktstilar
  I det här avsnittet utforskas ditt teams föredragna interaktionsstilar och konfliktstilar, och eventuella spänningar inom teamet belyses.
 • Teamledarens Enneagram-stil
  Genom att jämföra teamledarens kärnenneagram-typ med teamets blir dynamiken i denna unika kombination tydlig, vilket möjliggör utveckling av framtida strategier.

Enneagram Team
Exploration Powerpoint

77-sidigt Powerpoint-bildspel

Vad ingår?
Upptäck Enneagrammet
 • Incheckning och överenskommelser
 • Individuella Enneagram-profiler
Återkoppling och reflektion kring data
 • Teamets stil och nuvarande tillstånd
 • Teamets styrkor, blinda fläckar och risker
Teamdynamik
 • Relationsmönster i teamet
 • Individernas behov inom teamet
Vägen framåt
 • Faser i teamutvecklingen
 • Handling och förändring
Boka teamworkshop
Hör av dig till oss om du är intresserad, så matchar vi ihop dig med en erfaren iEQ9 Enneagram-coach som är specialiserad på att jobba med team.

Kundrecensioner

Lisa Gould-Lewis Thumbnail
Integrative 9 Teams-materialet ger deltagarna omfattande information som gör att teamen kan se varandra med större medkänsla samtidigt som de kan identifiera teamets utvecklingsmöjligheter. Presentationsbilderna håller hög kvalitet och stödmaterialet som tillhandahålls för att genomföra en grundlig och effektiv workshop är enastående. Jag är så tacksam för utbildningen!
Lisa Gould-Lewis Transformativ ledarskapscoach, Kalifornien, USA
Tim Kiy Thumbnail
Ett måste för dig som jobbar med team. Kvaliteten på kursmaterialet och genomförandet är i särklass, med ett djup av kunskap och insikt som jag ännu inte stött på någon annanstans. Kursen är praktiskt inriktad, med ett medvetet fokus på tillämpning för klienter. Jag kan inte rekommendera den nog.
Tim Kiy Integrativ coach, London, Storbritannien
Sue Bates Thumbnail
Att jobba med iEQ9 Team Training-materialet var verkligen att ta steget till nästa nivå. Det var som att gå från röntgen till magnetröntgen och sedan ha en plan för att växa, läka och bli bättre på alla plan. Det här materialet är GULD för alla team!
Sue Bates Ledarskapscoach, Atlanta, USA
Ros McCabe Thumbnail
Vi har använt de integrativa Enneagram-rapporterna som en del av ett ledarskapsutvecklingsprogram med en stor klient. Dessa rapporter möjliggjorde ökad mellanmänsklig medvetenhet och insikt om hur teamen fungerar. De fungerade också som en katalysator för ärlig kommunikation och hjälpte teamen att identifiera praktiska förändringar de kunde göra i sitt tankesätt.
Ros McCabe Ernst & Young Advisory Services, Kapstaden, Sydafrika

iEQ9 Teamfacilitatorer har genomfört över
10 000 enneagramworkshops för team.
Vi låser upp gemensamma styrkor och
hjälper team att nå sin fulla potential.

Tumewasilisha zaidi ya warsha 10,000 za timu Tumewasilisha zaidi ya warsha 10,000 za timu

En ny era för teamwork börjar nu.
Den globala pandemin har banat väg för ett helt nytt sätt att arbeta. Även om den plötsliga omställningen har lämnat många förvirrade och vilsna, tror vi att den erbjuder spännande nya möjligheter för organisatorisk utveckling. Kommunikationen har blivit mer beroende av teknik och teamen har också blivit mer flexibla och anpassningsbara, med större fokus på förtroende och självständighet.

Ge dina team de verktyg de behöver för att nå framgång genom att stärka motståndskraft, samarbete, kommunikation, integritet och produktivitet – vilket i slutändan förbättrar ditt resultat.

Praktiska och användbara insikter

Maarifa ya Kitendo na Yanayoweza Kuchukuliwa
 • Ger insikt i de bakomliggande orsakerna till teamets och individernas beteenden och motstånd. Speglar gruppdynamik och drivkrafter.
 • Erbjuder skräddarsydda utvecklingsplaner som vägleder förändringsresor.
 • Maximerar djupet och avkastningen på er organisations utvecklingsaktiviteter genom att integrera emotionell intelligens och djup självmedvetenhet i alla tillämpningar.
 • Accelererar djupgående och hållbara förändringar på individ-, medarbetar- och organisationskulturnivå.
 • Utforskar vad som engagerar medarbetare och stärker motståndskraft. Belyser viktiga risker för distansering och utbrändhet.
 • Ger coacher, chefer och ledare effektiva strategier för utveckling.
 • Fokuserar inte bara på "Vad?" i utvärderingen utan också på "Så vad?" och "Vad nu?" i utvecklingen för att ta nästa steg.
Boka teamworkshop
Je, uko tayari kupata matokeo bora?

Är du redo att nå banbrytande resultat?

Följ med oss på denna omvälvande resa. Ge ditt team verktygen att frodas i en alltmer komplex värld. Frigör ditt teams fulla potential och forma om din organisations framtid med iEQ9 Enneagram Teamworkshops.

Våga ta steget med iEQ9 – där bra team förvandlas till enastående!

Boka en teamworkshop
graphic flourish

Vanliga frågor och svar

Ja, för att få en heltäckande teamrapport krävs det att varje teammedlem slutför iEQ9 Professional. Ett team består av minst tre medlemmar, men överstiger vanligtvis inte tolv. Vi kräver också att en teamledare utses.

Vi kan skapa grupprofiler för större enheter som lärandegrupper, hela avdelningar eller till och med hela organisationer. Teamrapporten är värdefull för både etablerade och nybildade team, även om innehållet främst är anpassat för team som redan är igång.

Om teamets sammansättning ändras kan vi generera nya teamrapporter. Nya medlemmar måste också slutföra iEQ9. Observera att teamrapporten inte inkluderar förklaringar av Enneagram-aspekter som tas upp på sidorna 1-20 i den individuella rapporten. Dessa aspekter anses vara grundläggande kunskap innan teamanalys.

Som ett dynamiskt ramverk underlättar Enneagrammet förbättrad kommunikation, konfliktlösning, ökad empati och förståelse, ledarskapsutveckling samt personlig och professionell tillväxt i en teamkontext. Genom att ge en djupare insikt i varje teammedlems drivkrafter, rädslor och önskemål förbättrar Enneagrammet kommunikationen mellan teammedlemmarna. Denna ökade medvetenhet gör det möjligt för individer att anpassa sina kommunikationsstilar till varandra, vilket leder till mer effektiva utbyten och minskar missförstånd. Enneagrammet är ett ovärderligt verktyg för att lösa konflikter. Även om konflikter är vanliga i alla team, kan de hanteras effektivt genom att identifiera de bakomliggande orsakerna som är förankrade i olika Enneagram-typer. Denna förståelse gör det möjligt för team att ta itu med konflikter på ett konstruktivt och harmoniskt sätt, vilket stärker teamsammanhållningen och produktiviteten. En annan värdefull aspekt av Enneagrammet är dess förmåga att främja empati och ömsesidig förståelse mellan teammedlemmar. Genom att lära sig om och identifiera sina egna Enneagram-typer får teammedlemmar en större uppskattning för olikheterna och likheterna inom teamet, vilket bidrar till att skapa en mer stödjande och respektfull teammiljö. Enneagrammet bidrar också till ledarskapsutveckling. Ledare, eller potentiella ledare, kan få viktiga insikter om sina egna styrkor och svagheter genom att förstå sin Enneagram-typ. Denna medvetenhet kan ytterligare vägleda deras personliga utveckling och förfina deras ledarskapsförmågor, till nytta för teamdynamiken som helhet. Sammanfattningsvis fungerar Enneagrammet som ett kraftfullt, holistiskt verktyg för teamutveckling och coaching. Med sin förmåga att förbättra teamdynamiken, främja empati och förståelse, förbättra kommunikationen, hjälpa till att lösa konflikter och stimulera personlig och professionell tillväxt, kan det avsevärt öka teamets prestanda och sammanhållning, vilket gör det till en avgörande komponent i alla strategier för teamutveckling och coaching.

Även om vi inte erbjuder direktköp av iEQ9 teamrapport från vår hemsida, erbjuder vi istället en berikande och omfattande resa med professionell Enneagram-coaching. Våra coacher, experter på Enneagram och iEQ9-verktyg, agerar som guider och leder ditt team mot djupgående utveckling, ökat fokus och förhöjd produktivitet.

Att arbeta nära en av våra erfarna Enneagram-coacher ger många fördelar. De levererar grundliga genomgångar för att öka förståelsen och ger kontinuerligt stöd under hela processen för att säkerställa att koncepten landar och omsätts i praktiken. Deras expertis garanterar att ditt team maximerar nyttan av övningarna och processerna, och erbjuder värdefulla insikter om teamdynamik och individuella drivkrafter.

Våra coachers roll sträcker sig bortom att bara vägleda - de hjälper till att hålla ditt team ansvarigt och förstärka engagemang och fokus. Detta leder till en acceleration av utvecklingsprocessen, vilket snabbt för ditt team mot att uppnå sin fulla potential och sina mål mer effektivt.

Dessa workshops har varit mycket framgångsrika och har genomförts med branschledare som Genentech, Mckinsey, Dropbox, Microsoft, Apple, Shopify och NASA. De främjar en djupare förståelse för teamdynamik, underlättar medvetenhet mellan individer och team, och tar tillvara på varje teammedlems unika talanger.