Enneagram oplossings vir jou afrigtings praktyk
iEQ9-produkte
Enneagram Oplossings vir jou afrigting besigheid

iEQ9-produkte en -oplossings: Die Enneagram vir Afrigters

Ontdek een van die kragtigste hulpmiddels vir jou afrigtingsbesigheid! Die Enneagram stel nie net insig, groei en integrasie vir die individuele kliënt op 'n metavlak in staat nie, maar gee ook duursaamheid, diepte en reikwydte aan die afrigtingsproses oor tyd. Die Enneagram-raamwerk is uniek geposisioneer om individue te help om hul diepste vlakke van intrinsieke motivering, konflikte, angstighede en selfbeperkende oortuigings te verstaan, wat bewustheid en potensiaal skep vir versnelde, geïntegreerde en volhoubare ontwikkeling.

Die Enneagram is nie 'n oppervlakkige raamwerk wat vinnige en kortstondige insig bied nie. Die diepte en gelaagde benadering tot die Enneagram stel die kliënt in staat om met verloop van tyd te groei, gelei deur 'n diepgaande afrigtingsproses wat toepassing, vinnige resultate en diep selfbewustheid ondersteun. Deur die lyne, vlerke, sentrums van uitdrukking, instinkte en vlakke van integrasie, word subtiele en kragtige ontwikkelingspaaie oopgemaak. Kliënte vind dat Enneagram-insigte lank ná die aanvanklike reis by hulle bly resoneer, namate hulle en hul omstandighede verander.

Die meeste praktisyns in die professionele afrigtingswêreld wat belangstel om die iEQ9-produkte te gebruik, is deur die ICF internasionale afrigtingsfederasie gesertifiseer. Ons opleidingsprogramme bied 36 CCEU-punte vir afrigters om hul jaarlikse akkreditasie op datum te hou.

Benewens individuele afrigting, open die Enneagram ook moontlikhede vir afrigting op span- en organisatoriese vlak. Aangesien dit tot intrinsieke motivering spreek, voeg dit ook waarde toe tot betrokkenheid, veranderingsbestuur, organisasiekultuur, spanontwikkeling en organisatoriese samehorigheid. Die Enneagram maak dit moontlik om met "self as instrument" te werk vir praktisyns, leiers en werknemers, en word op alle vlakke van die organisasie toegepas, van eerstelynpersoneelvlakke tot uitvoerende leierskapspanne.

Enneagram Oplossings vir jou afrigting besigheid

Voordele van die iEQ9 Afrigting hulpmiddels

Integrative9 bied omvattende selfbestuurde sagteware wat assessering en verslaglewering aan besigheids- en korporatiewe kliënte vergemaklik. Die iEQ9 Individuele, Professionele en Spanverslae is vir afrigters, terapeute en organisasie-ontwikkelingspraktisyns die sleutel tot die ontsluiting van merkwaardige groei in gesondheid en doeltreffendheid. Die Integrative Enneagram Vraelys (iEQ9) kombineer wetenskaplik verbeterde akkuraatheid, skaalbaarheid en diepte van insig om jou in staat te stel om jou kliënte op hul ontwikkelings reis en in die nastrewing van hul doelwitte te ondersteun.


Vind meer uit oor Akkreditasie of Versoek 'n Voorbeeld

iEQ9 Individuele Verslag
Ontsluiting psigodinamika en motivering

Ontsluit die psigodinamika en motivering

Die iEQ9 bied vir individue en groepe 'n dieper begrip van hul onderbewustelike motiverings, verdedigingsmeganismes en vasgestelde gedragspatrone, terwyl dit terselfdertyd die sterk punte en deugde van die individu by die proses betrek. Die Integrative Enneagram stel jou kliënte in staat om te werk aan oplossings vir kwessies soos:

 • Emosionele, sielkundige en verhoudingsfaktore wat persoonlike transformasie belemmer
 • Selfbeperkende oortuigings en blinde kolle wat hul groei en doeltreffendheid strem
 • Leierskapvolwassenheid, impak en effektiwiteit
 • Weerstand teen verandering en gereedheid vir verandering
 • Deurdrukvermoë, stres en die simptome van stres
 • Verhoudings spanning en konflik by die werk en tuis
 • Loopbaanontwikkeling en -oorgange
 • Kommunikasie- en beïnvloedingsvaardighede
Ontsluiting psigodinamika en motivering
Akkurate assessering

Akkurate Assessering

Ons dinamiese iEQ9-assessering verseker die hoogste vlak van betroubaarheid, kwaliteit, diepte en akkuraatheid van resultate. Dit gee jou 'n stewige en betroubare grondslag vir jou afrigtingspraktyk. Benewens 'n gedetailleerde en omvattende individuele verslag vir jou kliënt, bied ons ook 'n unieke Afrigters Gids. Hierdie gids voorsien jou, die afrigter, van sleutelinligting en aanwysers om jou en jou kliënt te begelei in die ontleding en toepassing van die insigte in die verslag. Sodoende kan praktisyns met selfvertroue persoonlike insigte op die diepste vlakke ondersteun en ontsluit, selfs al vanaf die heel eerste afrigtingsessie.

Deur meer as vyf jaar se voortdurende verbetering deur wetenskaplike navorsing en ontwikkeling, het ons die akkuraatheid van die iEQ9-vraelys tot 95% verhoog. Ons hou aan om die betroubaarheid en geldigheid daarvan te verfyn op grond van terugvoer van kliënte. Die objektiewe meting maak kragtige herraaming, refleksie en sensitiewe konfrontasie van die individu se self moontlik. Aangesien dit 'n assessering is, eerder as 'n narratiewe oplossing, stel hierdie benadering die praktisyn ook in staat om die Enneagram effektief in groter groepe en stelsels te gebruik. Dit laat toe dat die iEQ9-resultate vir beide individuele en spanverslae aangewend kan word.


Aanpasbaar en buigsaam


Aanpasbaar en Buigsaam

Met 'n enkele 30 minute Enneagram-toets word robuuste en betroubare data ingesamel, wat dan in 'n verskeidenheid verslagformate en toepassings benut kan word. Deur die iEQ9 versamel ons data en kan ons terugvoer gee oor: die 9 Enneagram-tipes en 27 subtipes, die drie sentrums van intelligensie (Denke, Gevoel en Aksie), 6 Dimensies van Stres en Spanning, Vlakke van Integrasie, Sosiale Style, Konflikstyle en Deurdrukvermoë.

Al die verslae is modulêr en ten volle aanpasbaar, wat jou toelaat om die inhoud, lengte en data wat ingesluit word, te kies. Dit stel jou in staat om 'n verslag saam te stel wat by die organisasie se behoeftes pas en die deelnemers se aandag vestig op die mees relevante data vir jou korporatiewe toepassing. Jy kan ook die verslagdoening aanpas om by jou spesifieke afrigtingspraktyk of -proses in te skakel.


Aanpasbaar en buigsaam


Prakties en toepaslik

Prakties en Toepaslik

Ons glo in pragmatisme en die maklike toepassing van ons afrigtingshulpmiddels en verslae. Ons bied spesifieke en toeganklike interpretasies van die data in visuele en beskrywende formate aan, wat kliënte toelaat om self 'n boeiende reis deur hul resultate te onderneem. Ons gee vir jou en jou kliënte al die inligting wat nodig is om te beweeg van die 'Wat?' van assessering na die 'So wat? Wat nou?' van die definiëring van kragtige aksie- en ontwikkelingstrategieë.

Ons omvattende verslae vertaal tipe-insigte in pasgemaakte advies en strategieë vir elk van die 27 subtipes, wat onmiddellik en oor die langtermyn toegepas kan word. Hierdie praktiese en spesifieke voorstelle van ontwikkelingspaaie, strategieë en aktiwiteite vir die bepaalde individuele tipekombinasie waarvoor jy afrigting doen, bied 'n wegspringplek en riglyne vir jou benadering met elke kliënt.

Professioneel en wêreldwyd

Professioneel en Wêreldwyd

Die iEQ9 word wêreldwyd deur meer as 4000 geakkrediteerde gebruikers ingespan en het al meer as 400 000 profiele vir korporatiewe kliënte opgelewer. Ons verslae spreek die kern sosiale en professionele elemente aan en bied inligting op 'n onpartydige manier aan. Dit skep ruimte vir persoonlike interpretasie en professionele toepassing binne 'n korporatiewe omgewing.

Vir multinasionale kliënte word die iEQ9-vraelys en geïntegreerde verslae vanuit Engels na Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Russies en Spaans vertaal. Die verslag is tans in Engels en Deens beskikbaar. Die iEQ9 self is beskikbaar in Deens, Nederlands, Frans, Fins, Duits, Afrikaans, Noors, Spaans, Italiaans, Hebreeus, Thai, Chinees en Portugees.

Professioneel en wêreldwyd

iEQ9 Integrative Enneagram Verslagopsies

iEQ9 Verslag
Individue Standaard

[23 BLADSYE]

Hierdie verslag dek die Enneagram-spesifieke konsepte wat selfbewustheid en persoonlike groei ondersteun.

 • Kern Enneagram-tipe
 • Motivering, gedrag, psigodinamika
 • Blindekolle, sterkpunte en uitdagings
 • Sentrum van uitdrukking
 • Driehoekige sentrumstyle
 • 27 Subtipes
 • Vleuelinvloed
 • Selfbewustheid en integrasie
 • Spanningsvlakke x 6

iEQ9 Verslag
Individue Professioneel

[42 BLADSYE]

Hierdie verslag bou voort op die stewige fondament van die Standaardverslag. Dit bied bykomende waarde vir professionele persone deur spesifieke bevoegdheidsareas te dek wat jou effektiwiteit en ontwikkeling beïnvloed.

 • + Alle inhoud van die Standaardverslag
 • Kommunikasie
 • Terugvoer gee en ontvang
 • Terugvoergids vir alle tipes
 • Konflik en aktiverings
 • Besluitneming
 • Leierskap en bestuur
 • Spangedrag
 • Afrigtingsverhouding

iEQ9 Verslag
Spanne Standaard

[23 BLADSYE]

Hierdie verslag skaal die insig- en ontwikkelingsproses op na spanvlak. Dit voeg waarde toe tot die welstand en doeltreffendheid van spanne wat in 'n organisatoriese omgewing saamwerk. Die verslag sluit in:

 • Span se sentrums van uitdrukking
 • Enneagram spanstyl en waardes
 • Impak op verhoudings, beplanning, take en doelwitte
 • Ongesonde spangedrag
 • Ontwikkelingstadiums
 • Sekondêre stylinvloede
 • Onderontwikkelde style
 • Kollektiewe spanningsprofiel
 • Harmonieke & Horneviane
 • Spaninstinkte
 • Leierskap
 • Dinamika tussen die span en leier
iEQ9-akkreditasie vir praktisyns

iEQ9 Akkreditasie vir Praktisyns

Integrative Enneagram Solutions bied aan afrigters, terapeute en organisasie-ontwikkelingspraktisyns 'n sleutel tot die ontsluiting van merkwaardige groei in gesondheid en doeltreffendheid. Die Integrative Enneagram vraelys (iEQ9) kombineer akkuraatheid, skaalbaarheid en diepte van insig om jou in staat te stel om jou kliënte te ondersteun op hul ontwikkelings reis en in die nastrewing van hul doelwitte.

Vertel my meer oor Akkreditasie

Ontdek Opleidingsgeleenthede

iEQ9-akkreditasie vir praktisyns

Navigasie