Enneagram Tipe 8 Persoonlikheid - Die Uitdager - Aktiewe beheerder
Kies 'n tipe om te verken
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 8 - Die Waagmoedige Uitdager

beheer enneagram-tipe 8 beskrywende beeld

Enneagram Agtes het 'n sterk motiveringsbehoefte om kragtig te wees en om enige tekens van kwesbaarheid te vermy. Vir hulle is dit belangrik om in beheer te wees en om reguit en doeltreffend op te tree. Agtes floreer op uitdagings en beliggaam 'n diepgewortelde sin vir geregtigheid wat hulle in staat stel om ander te beskerm. Wanneer Agtes op hul beste funksioneer, ervaar ander mense hulle as sterk, diep besorg en toeganklik. Hulle omhels die gawe van onskuld vir hulself en die wêreld rondom hulle wanneer hulle in harmonie met die vloei van die werklikheid leef. In hul swakste oomblikke kan ander Agtes egter as oorheersend, aggressief en begeerlik ervaar, 'n beeld wat spruit uit die Agt se strategie om hulself groter as die lewe in 'n bedreigende wêreld voor te doen.

Selfgesprek
"Die wêreld is 'n wrede en onregverdige plek - slegs die sterkes oorleef. Ek is 'n rots; ek durf nie swak wees nie. Ek moet in beheer wees. Doen dit op my manier!"
kragtige leeu enneagram-tipe 8 beskrywende beeld

Die gawes van Enneagram Agtes sluit in:

 • Selfgeldend: Agtes is vol selfvertroue en praat reguit. Hulle sê wat gesê moet word en gaan voort met die saak.
 • Besluitvaardig: Agtes reageer vinnig en is bereid om besluite te neem. Hulle vertrou op hul instinktiewe aanvoeling en dryf dinge vorentoe.
 • Beskermend: Onder hul geharde uiterlike het Agtes 'n groot hart en neem ander onder hul vlerk. Hulle beskerm die mense en dinge na aan hulle en veg teen onreg.
 • Onafhanklik: Selfonderhoudende Agtes hou nie daarvan om van ander afhanklik te wees nie en handhaaf hul onafhanklikheid.
 • Invloedryk: Agtes het hul eie manier om beheer te neem en ander te beïnvloed, insluitend die vermoë om die groter prentjie te beïnvloed.

Tipiese Aksiepatrone:

Die Agt is gesetel in die aksie sentrum van die Enneagram - om op instinktiewe gevoel te reageer en dinge te laat gebeur is dus tweede natuur vir hierdie tipe. Agtes vind dit maklik om die eksterne omgewing te beïnvloed en glo gewoonlik dat enige aksie beter is as om op jou hande te sit. Agtes kom direk en intens oor. Dit blyk uit hoe hulle praat, die woorde wat hulle kies, hul besluitnemingstyl en lyftaal. Hulle staan vas by hul onafhanklikheid en wil self kan kies wat om te doen. Agtes is minder geneig om saam te werk bloot uit 'n pligsbesef. Om in beheer te wees is uiters belangrik vir 'n Agt, wat nie net die groter prentjie sal bestuur nie, maar ook tot in die fynste besonderhede sal mikrobestuur. Wanneer die druk hoog is of wanneer dit lyk of ander die leisels laat val, sal Agtes vinnig inspring om sake reg te stel. Om te moet mikrobestuur irriteer Agtes en voel seker na 'n mors van tyd, maar om in beheer te bly en resultate te verseker sal hulle doen wat gedoen moet word. Al het hulle 'n afkeer van swakheid en onbevoegdheid, sal Agtes diegene onder hul sorg ten alle koste beskerm. Wanneer mense vir wie hulle verantwoordelik is uitgebuit of onregverdig behandel word, sal Agtes hulle verdedig en beskerm, solank hulle nie soos hulpelose slagoffers optree nie. Hulle sal geregtigheid nastreef en aktief werk om onregte reg te stel.

Tipiese Denkpatrone:

Agtes is geneig om mense vinnig as óf "sterk" óf "swak" te beoordeel en behandel hulle dan ook so. Dit kan lei tot 'n alles-of-niks benadering in hul assessering van en aandag aan ander. Agtes wil die waarheid weet en hou niks van dubbelsinnigheid nie. Hulle voel op hul gemak selfs al kom die waarheid eers tydens 'n konfliksituasie aan die lig, want hulle wil weet wat aangaan en haat dit om onbetrokke te wees. Hoe meer inligting hulle het oor vordering, nuwe verwikkelinge en wat aan die gang is, hoe beter kan die Agte op die groot prentjie fokus. Agtes hou nie daarvan om by die fynere besonderhede betrokke te raak nie, aangesien hulle verkies om op 'n makro- en groot prentjie vlak met inligting om te gaan. 'n Agte se verstand is meer ingestel op hul eie doelwitte en behoeftes as op dié van ander. Hulle reageer nie goed daarop om gedwing, omgekoop of oorreed te word om iets te doen wat hulle nie wil doen nie of wat vir hulle vervelig en onbelangrik lyk nie.

Tipiese gevoelpatrone:

Agtes is geneig om vinnig woedend te raak en probeer dan om hierdie woede dadelik in aksie om te sit. Nadat hulle uiting gegee het aan hul woede, is Agtes geneig om vinnig aan te beweeg. Emosies soos hartseer en vrees laat Agtes kwesbaar en swak voel. Omdat hulle wil vermy om swakheid te ervaar of te wys, gebruik Agtes ontkenning as 'n verdedigingsmeganisme om te verhoed dat hulle swakheid aan ander toon. Sommige Agtes is bewus wanneer hierdie gevoelens na vore kom, maar sal selde kies om hierdie gevoelens met ander te deel. Hul sagter emosies sal eers sigbaar word wanneer die Agt veilig voel. Hulle wys hul liefde deur beskerming en krag.

Blinde Kolle

 • Agtes besef nie altyd hoe intimiderend hul energie vir ander kan wees nie. Dit is nie net skaam mense wat bedreig of oorweldig kan voel in hul teenwoordigheid nie, selfs al hou die Agtes hulself terug.
 • Agtes is geneig om vinnig en beslis tot gevolgtrekkings en aksies oor te gaan. Ander het dalk meer tyd nodig om die groter prentjie in te neem en te besluit wat om te doen. Die dryfkrag waarmee Agtes dinge aanpak, kan mense dus onkant vang of oorweldig.
 • Al probeer Agtes hard om hul kwesbaarheid weg te steek, wys dit dalk meer as wat hulle besef, veral in tye van nadenke of wanneer hulle toekomstige uitdagings in die gesig staar.
 • Wanneer mense sukkel om hulself te laat geld of lomp probeer beheer neem, sal Agtes gou die leisels oorneem. As hulle iemand as swak beskou, kan dit daartoe lei dat hulle verontagsaam wat ander sê of bydra.
 • Agtes hou niks van oneerlikheid of om deur ander geblameer te word nie.
 • Agtes skik hulle nie na reëls nie en haat enige poging om beheer te word. Tog veronderstel hul neiging om beheer te neem dat ander sal konformeer en aan hulle sal toegee. Dit kan spanning in verhoudings veroorsaak.

Groei deur die Vlerke

Klik hieronder om die Vlerke te verken

Tipe 8 Vleuel 7: Verlig, het keuses   Tipe 8 Vleuel 9: Kombineer krag met vriendelikheid

Enneagram 8 Subtipes

Die Enneagram Agt se strewe om hul krag te laat geld en om beheer te vermy, word verskillend uitgedruk deur die drie subtipes.

Selfbehoud
Instink
Subtipe Sleutel:
Bevrediging

Die sp Agt is sterk, direk en produktief, en kom kragtig en doeltreffend voor. Hulle is selfversekerd, selfs in die mees uitdagende situasies. As oorlewendes en pilare van krag neem hulle dikwels die rol van voog, vader- of moederfiguur aan. Hulle word gedryf deur materiële sukses en sit agter die skerms 'n sterk, indirekte invloed uit. Wanneer hul behoeftes nie bevredig word nie, raak hulle gefrustreerd en onverdraagsaam. Dan is hulle geneig om 'n direkte, geen-nonsens benadering te volg om te kry wat hulle wil hê, sonder skuldgevoel of verskoning.

een-tot-een
(Seksuele) Instink
Subtipe Sleutel:
Vermag

Hierdie subtipe is die mees rebelse Agt wat uitdagend reëls breek en uitstaan as 'n rebel, ikonoklastiese of baanbreker. Hul impulsiwiteit en drang na intensiteit kan dalk aan Vier-eienskappe herinner, maar dit spruit uit 'n onverskrokke dryfkrag om verandering te bewerkstellig. Hulle is bereid om ander uit te daag en te ontwrig ten einde mag en invloed te verwerf. Hulle wil graag 'n waardige saak dien, maar verkieslik vanuit 'n sentrale of leiersposisie. Hulle gebruik hul selfgelding en magnetiese persoonlikheid om ander te vermag.

sosiaal
(Of Groep) Instink
Subtipe Sleutel:
Kameraadskap (teen-tipe)

Die sosiaal dominante instink Agt teen-tipe gebruik hul mag en invloed in diens van ander. Dit laat hulle Twee-agtig voorkom in hul ywer om ander te ondersteun eerder as om hul eie behoeftes te laat geld. Hulle is sensitief vir onreg en onregverdige sosiale norme. Lojaal en beskermend skerm hulle 'hul mense' teen skade, onregverdige gesag of magsmisbruik. Al verkies hulle om nie te kwesbaar te wees nie, verwelkom en waardeer hulle eerlike terugvoer van noue bondgenote.

beheer enneagram-tipe 8 beskrywende beeld

kragtige leeu enneagram-tipe 8 beskrywende beeld

direkte konflik enneagram-tipe 8 beskrywende beeld

wellustige enneagram-tipe 8 beskrywende beeld
rek en vrystelling lyne enneagram-tipe 8 beskrywende beeld
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Vat vandag nog die eerste tree op jou pad van selfbewustheid
en persoonlike ontwikkeling!

VIND JOU ENNEAGRAM-TIPE UIT met die iEQ9

Die Integrative Enneagram-vraelys is 'n dinamiese, aanpasbare en intelligente assessering. Dit neem sowat 30 minute om te voltooi en evalueer jou Enneagram-profiel, 27 subtipes, sentrums, vleuels, lyne, vlakke van integrasie en 6 dimensies van spanning.

Ontdek jou tipe
Kies 'n tipe om te verken
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigasie