Enneagram Osobowość typu 8 – Pretendent – ​​Aktywny kontroler
Wybierz interesujący Cię typ do odkrycia
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 8 - Charakterystyka Aktywnego Kontrolera

kontrolowanie obrazu opisowego enneagramu typu 8

Enneagram Ósemki mają potrzebę motywacyjną bycia silnymi i unikania okazywania słabości. Cenią sobie poczucie kontroli, bezpośredniość i wywieranie wpływu. Ósemki uwielbiają wyzwania i uosabiają potrzebę sprawiedliwości, która pozwala im chronić innych. Zdrowe Ósemki są postrzegane przez otoczenie jako silne, głęboko troskliwe i otwarte. Ofiarowują dar niewinności sobie i światu wokół nich, gdy dostrajają się do nurtu rzeczywistości. W najgorszym przypadku, inni będą odbierać Ósemki jako apodyktyczne, agresywne i pożądliwe, co wynika z ich strategii prezentowania się jako potężniejsze od życia w zagrażającym świecie.

Rozmowa z samym sobą
„Świat to miejsce pełne wyzwań i niesprawiedliwości – przetrwają tylko najtwardsi. Jestem jak skała; słabość nie wchodzi w grę. Muszę trzymać wszystko w garści. Robimy to na moich zasadach!"
potężny obraz opisowy lwa enneagramu typu 8

Dary Enneagramu Ósemki obejmują:

 • Asertywność: Ósemki są pewne siebie i bezpośrednie, mówią to, co myślą i przechodzą do sedna sprawy.
 • Zdecydowanie: Ósemki szybko reagują i nie boją się podejmować decyzji. Ufają swojej intuicji i potrafią skutecznie działać.
 • Opiekuńczość: Pod maską twardości, Ósemki mają wielkie serca i otaczają innych opieką. Chronią bliskie im osoby i wartości, walcząc z niesprawiedliwością.
 • Niezależność: Samowystarczalne Ósemki nie lubią polegać na innych i cenią sobie autonomię.
 • Wpływowość: Ósemki mają swój własny sposób przejmowania kontroli i wywierania wpływu na otoczenie, co pozwala im kształtować szerszą perspektywę.

Typowe wzorce działania:

Ósemka znajduje się w centrum działania Enneagramu – kierowanie się intuicją trzewną i wprowadzanie zmian to dla tego typu druga natura. Ósemki z łatwością wpływają na swoje otoczenie i są przekonane, że niemal każde działanie jest lepsze niż bezczynność. Ósemki jawią się jako osoby bezpośrednie i pełne energii. Przejawia się to w sposobie mówienia, doborze słów, podejmowaniu decyzji i mowie ciała. Podkreślają swoją niezależność i chcą mieć swobodę wyboru. Ósemki niechętnie współpracują jedynie z poczucia obowiązku. Sprawowanie kontroli jest dla Ósemki bardzo ważne - nie tylko nadzoruje całość, ale też wchodzi w szczegóły. Gdy są pod presją lub gdy inni nie wywiązują się z zadań, Ósemki szybko biorą sprawy w swoje ręce. Konieczność kontrolowania drobiazgów irytuje Ósemki i wydaje się stratą czasu, ale dla utrzymania kontroli i osiągnięcia rezultatów, zrobią, co trzeba. Choć nie znoszą słabości i niekompetencji, Ósemki są bardzo opiekuńcze wobec osób, za które czują się odpowiedzialne. Gdy ludzie pod ich opieką są wykorzystywani lub niesprawiedliwie traktowani, Ósemki stają w ich obronie i chronią ich, o ile sami nie zachowują się jak ofiary. Dążą do sprawiedliwości i aktywnie działają, by naprawić krzywdy.

Typowe wzorce myślenia:

Ósemki mają tendencję do mentalnego klasyfikowania ludzi jako „silnych" lub „słabych" i traktowania ich stosownie do tej oceny. Może to prowadzić do postrzegania innych w kategoriach „wszystko albo nic" i zwracania na nich uwagi w taki właśnie sposób. Ósemki pragną poznać prawdę i nie tolerują niejednoznaczności. Nie przeszkadza im, jeśli prawda wychodzi na jaw dopiero w sytuacji konfliktowej, ponieważ chcą wiedzieć, co się dzieje i nie znoszą bycia trzymanymi „poza nawiasem". Im więcej informacji mają na temat postępów, aktualizacji i bieżących wydarzeń, tym łatwiej Ósemkom skupić się na szerszej perspektywie. Nie lubią zagłębiać się w detale, preferując pracę z informacjami na poziomie ogólnym i całościowym. Umysł Ósemki kieruje się bardziej w stronę własnych celów i potrzeb niż innych ludzi. Nie reagują dobrze na próby zmuszania, przekupywania czy oczarowania, by zrobiły coś, na co nie mają ochoty lub co wydaje im się nudne i nieistotne.

Typowe wzorce odczuwania:

Ósemki mają tendencję do szybkiego wpadania w gniew, a następnie starają się przekuć tę złość w natychmiastowe działanie. Po wyrażeniu swojego gniewu, Ósemki zwykle szybko przechodzą nad tym do porządku dziennego. Emocje takie jak smutek i strach sprawiają, że Ósemki czują się bezbronne i słabe. Ponieważ chcą uniknąć odczuwania lub okazywania słabości, Ósemki stosują zaprzeczenie jako mechanizm obronny, aby nie pokazywać słabości innym. Niektóre Ósemki są świadome, kiedy pojawiają się te uczucia, ale bardzo rzadko decydują się na okazanie ich otoczeniu. Ich bardziej wrażliwe emocje ujawnią się tylko wtedy, gdy Ósemka poczuje się bezpiecznie. Swoją miłość wyrażają poprzez opiekę i siłę.

Ślepe punkty

 • Ponieważ energia ósemek może być silniejsza, niż im się wydaje, mogą one nie zdawać sobie sprawy z tego, jak onieśmielająco może oddziaływać na innych. Wbrew temu, w co wierzą, nie tylko nieśmiali ludzie mogą czuć się zagrożeni i przytłoczeni w ich obecności. Może się tak zdarzyć nawet wtedy, gdy ósemki się powstrzymują.
 • Ósemki mają tendencję do szybkiego i zdecydowanego wyciągania wniosków oraz przechodzenia do działania. Inni mogą potrzebować znacznie więcej czasu, aby zobaczyć szerszą perspektywę i zdecydować, co z tym zrobić. Siła, z jaką ósemki inicjują i prowadzą, może sprawiać, że ludzie czują się nieprzygotowani lub przytłoczeni.
 • Chociaż ósemki mogą ciężko pracować, aby ukryć swoją wrażliwość przed innymi, mogą okazywać ją częściej, niż zdają sobie z tego sprawę, szczególnie w chwilach refleksji lub przewidywania przyszłych wyzwań.
 • Kiedy ludzie nie potrafią zdecydowanie się zachować lub przejąć kontroli w niezdarny sposób, ósemki szybko przejmują stery w danej sytuacji. Ich ocena, że ktoś jest słaby, może prowadzić do zlekceważenia tego, co mówią lub oferują inni.
 • Ósemki nie tolerują nieuczciwości ani obwiniania ich przez innych.
 • Ósemki nie przestrzegają zasad i nie znoszą jakichkolwiek prób kontrolowania ich. Jednocześnie ich tendencja do przejmowania kontroli zakłada, że inni będą się im podporządkowywać i dostosowywać. Może to powodować napięcia w relacjach.

Rozwój poprzez skrzydła

Kliknij poniżej, aby poznać skrzydła

Typ 8 skrzydło 7: Rozluźnij się, miej wybór   Typ 8 skrzydło 9: Połącz siłę z życzliwością

Podtypy Enneagramu 8

Dążenie ósemki w Enneagramie do potwierdzenia swojej siły i uniknięcia bycia kontrolowanym przejawia się w różny sposób w trzech podtypach.

Instynkt
samozachowawczy
Klucz podtypu:
Satysfakcja

Ósemka SP jest silna, bezpośrednia i produktywna, sprawiając wrażenie potężnej i skutecznej. Pewna siebie nawet w najtrudniejszych sytuacjach, jest twardym zawodnikiem i filarem siły dla wielu, przyjmując rolę opiekuna, ojca lub matki. Dąży do materialnego sukcesu i wywiera silny, choć pośredni wpływ. Kiedy jej potrzeby nie są zaspokojone, staje się sfrustrowana i nietolerancyjna, przyjmując bezpośrednie, konkretne podejście, aby osiągnąć to, czego chce, bez poczucia winy czy przeprosin.

Instynkt
jeden-na-jeden (seksualny)
Klucz podtypu:
Posiadanie

Ten podtyp to najbardziej zbuntowana ósemka, prowokacyjnie łamiąca zasady i wyróżniająca się jako buntownik, obrazoburca czy pionier. Jej impulsywność i pragnienie intensywności mogą przypominać cechy czwórki, ale wynikają z bezkompromisowego dążenia do zmian, gotowości do prowokowania i zakłócania innych w celu zdobycia władzy i wpływów. Ma pragnienie służenia szczytnej sprawie, ale woli to robić z pozycji centralnej lub przywódczej. Wykorzystuje swoją pewność siebie i magnetyczną osobowość, aby zawładnąć innymi.

Instynkt
społeczny (lub grupowy)
Klucz podtypu:
Solidarność (typ przeciwny)

Ósemka z dominującym instynktem społecznym, typ przeciwny, wykorzystuje swoją moc i wpływy w służbie innym, sprawiając wrażenie dwójki w dążeniu do wspierania innych, zamiast realizowania własnych potrzeb. Wrażliwa na niesprawiedliwość i nieuczciwe normy społeczne, jest lojalna i opiekuńcza, chroniąc „swoich ludzi" przed krzywdą, niesprawiedliwą władzą czy nadużyciem władzy. Mimo że woli nie być zbyt odsłonięta, zaprasza i docenia szczere opinie od bliskich sojuszników.

kontrolowanie obrazu opisowego enneagramu typu 8

potężny obraz opisowy lwa enneagramu typu 8

obraz opisowy enneagramu bezpośredniego konfliktu typu 8

pożądliwy enneagram typ 8 obraz opisowy
linie rozciągania i uwalniania obrazu opisowego enneagramu typu 8
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Rozpocznij swoją podróż ku samoświadomości
i rozwojowi już dziś!

ODKRYJ SWÓJ TYP dzięki iEQ9

Integracyjny Kwestionariusz Enneagramu to dynamicznie dostosowujące się, inteligentne narzędzie oceny. Wypełnienie go zajmie Ci około 30 minut, a pozwoli określić: profil enneagramu, 27 podtypów, centra, skrzydła, linie, poziomy integracji oraz 6 wymiarów obciążenia.

Odkryj swój typ
Wybierz interesujący Cię typ do odkrycia
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Nawigacja