Enneagram Typ 6 Osobowość – Lojalista – Lojalny sceptyk
Wybierz interesujący Cię typ do odkrycia
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 6 - Charakterystyka Lojalnego Sceptyka

przygotowany obraz opisowy enneagramu typu 6 Enneagram Szóstki przywiązują dużą wagę do poczucia bezpieczeństwa i przynależności, ponieważ ten styl osobowości wynika z motywacyjnej potrzeby bycia bezpiecznym i przygotowanym na różne sytuacje. Z tego powodu lojalność i zaufanie są dla Szóstek niezwykle istotne. Dążą one do bycia odpowiedzialnymi i gotowymi na każdą ewentualność. W swoim najlepszym wydaniu Szóstki są odważne i mają silne poczucie wewnętrznej mądrości, obdarzając siebie i otaczający je świat oddaniem i zaufaniem. Mniej zdrowe Szóstki mają skłonność do nadmiernego zamartwiania się, obawiają się porzucenia swoich mechanizmów obronnych i mogą sprawiać wrażenie niespokojnych, podejrzliwych lub pełnych wątpliwości.
Rozmowa z samym sobą
„Świat to miejsce pełne zagrożeń i niebezpieczeństw. Muszę być w gotowości. Lojalność to moja dewiza. Ludzie zawsze mogą na mnie liczyć. Ostrożnie dobieraj tych, którym ufasz. Strach to nie jest opcja, ale czujność to podstawa. Muszę dbać o swoje bezpieczeństwo, pozostając wiernym swoim zasadom."
enneagram rodzinny typ 6 obraz opisowy

Dary Enneagramu Szóstki obejmują:

  • Oddanie: Szóstki są oddane temu, co cenią, okazując poczucie obowiązku i troskę w służbie ludziom, zobowiązaniom i ideom.
  • Odwaga: Szóstki często odważnie stają w obronie dobra ogółu, mimo obaw i ryzyka.
  • Przygotowanie: Będąc czujnymi i świadomymi zagrożeń, Szóstki uważnie obserwują, co dzieje się w ich otoczeniu i działają, by minimalizować ryzyko i niebezpieczeństwa.
  • Niezawodność: Gdy Szóstki podejmą decyzję lub zobowiązanie, wytrwale się go trzymają. Szanują także zasady i autorytety, o ile czują, że mogą zaufać ich źródłu lub intencjom.
  • Nastawienie na zespół: Szóstki cenią sobie współpracę i współdziałanie w grupie, i świetnie rozwijają się w zdrowym środowisku zespołu.

Typowe wzorce działania

Wzorzec Enneagramu 6 przejawia się na dwa sposoby. W przypadku wzorca fobicznego, Szóstka zazwyczaj jest bardzo niezdecydowana i ostrożna, unikając stresujących sytuacji i chroniąc się przed ryzykiem, że coś pójdzie nie tak. Natomiast w przypadku wzorca kontr-fobicznego, Szóstka stara się przezwyciężyć lęk, konfrontując się z przerażającymi sytuacjami. Większość Szóstek plasuje się pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, balansując między tymi tendencjami w zależności od okoliczności i życiowego kontekstu. Szóstki często przejawiają pewną formę zachowań związanych z podejmowaniem ryzyka, aby udowodnić światu i samym sobie, że się nie boją. Zachowania te mogą wahać się od werbalnych aktów odwagi po działania o wyjątkowo wysokim ryzyku. Szóstki o silnym wzorcu kontr-fobicznym prawdopodobnie będą przejawiać te zachowania częściej niż te o bardziej fobicznym wzorcu. Szóstki słyną z umiejętności konsekwentnej i oddanej pracy przez dłuższy czas. Ponieważ bardzo poważnie traktują odpowiedzialność, mają skłonność do pełnego zaangażowania się w pracę lub zadanie, wykazując się lojalnością i odwagą.

Typowe wzorce myślenia

Dążąc do unikania problemów, Szóstki podchodzą do potencjalnych zagrożeń i ryzyk w bardzo analityczny sposób. Sprawia to, że są niezwykle wyczulone na swoje otoczenie, nieustannie wypatrując możliwych kłopotów i wyzwań. Choć Szóstki potrafią rozwiązywać problemy i im zapobiegać, często są bardzo sceptyczne wobec rozwiązań, które wydają się zbyt łatwe lub proste. Ta skłonność do myślenia w stylu „tak, ale..." może prowadzić do częstego i otwartego kwestionowania zarówno proponowanych rozwiązań, jak i autorytetów. Kwestia autorytetu jest bardzo istotna w sposobie myślenia Szóstek. Z jednej strony liczą one na wsparcie i ochronę ze strony osób będących autorytetami, a z drugiej - obawiają się zawodu, rozczarowania lub zdrady z ich strony. Wewnętrzny dialog Szóstki przypomina zadawanie sobie wielu pytań lub konsultowanie się z „wewnętrznym komitetem". Pytania te dotyczą nie tylko tego, co oczywiste i widoczne na pierwszy rzut oka, ale także tego, co niewyrażone i ukryte.

Typowe wzorce odczuwania

Szóstki doskonale znają uczucie niepokoju i często koncentrują się na najgorszych możliwych scenariuszach w codziennym życiu. Ich odczucia mogą wahać się od lekkiego zmartwienia, zaniepokojenia i niepokoju po panikę, przerażenie i trwogę. Jako osoby o reaktywnym stylu emocjonalnym, Szóstki mają bezpośredni dostęp do swoich uczuć, ale także mają tendencję do ciągłego rozpamiętywania obaw i niepokojów. Nawet gdy sprawy układają się pomyślnie, Szóstki zazwyczaj nie skupiają się zbytnio na pozytywnych emocjach. Mają skłonność do nieświadomego projektowania swoich uczuć na innych, bez konieczności ich weryfikowania. Próbując poradzić sobie z lękiem, Szóstki często rzutują własne uczucia, myśli, nadzieje i obawy na otoczenie, tym samym negując ich wpływ na siebie. Nierzadko stawiają opór i rzucają wyzwanie innym z powodu własnych wątpliwości.

Ślepe punkty

  • Szóstki nieustannie koncentrują się na tym, co może pójść nie tak, dlatego ich ostrożne i pełne wahania podejście może wydawać się innym uporem, pesymizmem i negatywnym nastawieniem.
  • Szóstki mają skłonność do nadmiernego zamartwiania się tym, co może się wydarzyć i swoją zdolnością radzenia sobie z tym, co może sprawiać wrażenie braku pewności siebie. Inni mogą wtedy wątpić w umiejętność Szóstki do zajmowania się sprawami. Kwestionowanie ich zdolności jest tym, czego Szóstka próbuje uniknąć, jednak jej ostrożne podejście może prowadzić właśnie do tego.
  • Mimo silnego przywiązania do lojalności i kwestii zaufania, Szóstka jest z natury skłonna do sceptycyzmu i zastanawiania się, czy można ufać ludziom. Może to negatywnie wpływać na jej interakcje i relacje. Koncentrując się tak bardzo na wiarygodności, Szóstki utrudniają innym obdarzanie ich stałym zaufaniem.
  • Projekcja to kluczowy problem Szóstki. Rzutowanie własnych lęków na otaczających ją ludzi może być sposobem na uniknięcie konfrontacji z własnymi emocjami, obawami i zmartwieniami.

Rozwój poprzez skrzydła

Kliknij poniżej, aby poznać Skrzydła

Typ 6 Skrzydło 5: Ćwicz samodzielność   Typ 6 Skrzydło 7: Baw się spontanicznie

Podtypy Enneagramu 6

Dążenie Szóstki Enneagramu do zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia przejawia się w różny sposób w trzech podtypach.

Instynkt
Samozachowawczy
Klucz podtypu:
Ciepło

Lęk Szóstki łączy się z instynktem SP, czyniąc strach i niepewność motywem przewodnim tego ostrożnego podtypu. Aby czuć się bezpiecznie, budują silne sojusze z innymi i okazują osobiste ciepło. Są szczerze serdeczni i ciepli w kontaktach z ludźmi. Tłumią gniew i niechętnie dzielą się opiniami, woląc zachować ostrożność niż ryzykować popełnienie błędów.

Instynkt
Jeden-na-jeden (Seksualny)
Klucz podtypu:
Onieśmielenie (typ przeciwny)

Ten dominujący w relacjach jeden-na-jeden podtyp Szóstki, typ przeciwny, jest zwykle odważny, asertywny, a nawet onieśmielający, co może prowadzić do błędnego typowania jako Ósemka. Szóstka SX jest kontr-fobiczna, wierzy, że najlepszą obroną jest dobry atak i reaguje na typowe lęki Szóstki, rzucając się w wir strachu czy niebezpieczeństwa. Takie bezpośrednie podejście może wydawać się buntownicze lub wręcz śmiałe. Ich potrzeba poczucia siły i bezpieczeństwa utrudnia im kontakt z własnymi wątpliwościami czy poczuciem bezbronności.

Instynkt
Społeczny (lub Grupowy)
Klucz podtypu:
Obowiązek

Ten podtyp Szóstki utożsamia się ze społecznymi ideałami, walcząc o jakąś sprawę lub stając w obronie słabszych. Mają tendencję do bardziej "czarno-białego" postrzegania świata niż odcienie szarości dostrzegane przez inne Szóstki. Mogą przypominać Enneagram Jedynkę, ponieważ są precyzyjni, ostrożni i wolą przestrzegać zasad i procedur. Wysoce racjonalni i obowiązkowi, starają się zachęcać do przestrzegania reguł czy norm grupowych oraz dbają o to, by każdy wiedział, czego się od niego oczekuje. Szukają systemu, któremu mogą zaufać, by zrównoważyć własne wątpliwości. Mogą być odcięci od swoich osobistych uczuć.

przygotowany obraz opisowy enneagramu typu 6

enneagram rodzinny typ 6 obraz opisowy

kwestionujący obraz opisowy enneagramu typu 6

enneagram bezpieczeństwa typu 6 obraz opisowy
linie rozciągania i uwalniania obrazu opisowego enneagramu typu 6
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Rozpocznij swoją podróż ku samoświadomości
i rozwojowi już dziś!

ODKRYJ SWÓJ TYP dzięki iEQ9

Integracyjny Kwestionariusz Enneagramu to dynamicznie dostosowujące się, inteligentne narzędzie oceny. Wypełnienie go zajmie Ci około 30 minut, a pozwoli określić: profil enneagramu, 27 podtypów, centra, skrzydła, linie, poziomy integracji oraz 6 wymiarów obciążenia.

Odkryj swój typ
Wybierz interesujący Cię typ do odkrycia
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Nawigacja