Enneagram Osobowość typu 1 – Reformator – Ścisły perfekcjonista
Wybierz interesujący Cię typ do odkrycia
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 1 - Charakterystyka Surowego Perfekcjonisty

enneagram typ 1 obraz opisowy sortujący groszek

Enneagram jedynki przywiązują dużą wagę do zasad i uczciwości, a ich główną motywacją jest bycie dobrym człowiekiem i postępowanie słusznie. Nazwa tego typu osobowości pochodzi od nieustannego dążenia do perfekcji i samokontroli. Uczciwość i jakość są dla nich równie istotne. Jedynki zwykle cenią sobie standardy, zasady i strukturę. W swoim najlepszym wydaniu są tolerancyjne, akceptują siebie i emanują wewnętrznym spokojem, obdarzając zarówno siebie, jak i otaczający świat godnością oraz mądrością. Mniej zdrowe jedynki mają tendencję do osądzania innych, są bezkompromisowe i drobiazgowe, kierując się krytycznym spojrzeniem oraz wyjątkowo ostrą świadomością własnych niedoskonałości i poczuciem, że nigdy nie są wystarczająco dobre.

Rozmowa z samym sobą
„Świat jest niedoskonały, a moim zadaniem jest działać na rzecz jego ulepszenia. Muszę być dobry, postępować słusznie, dążyć do perfekcji i unikać błędów. Moim obowiązkiem jest odróżniać dobro od zła i z zaangażowaniem pracować nad tym, by uczynić świat lepszym miejscem."
orgamize enneagram typ 1 obraz opisowy

Dary Enneagramu Jedynek obejmują:

  • Kierowanie się zasadami: Jedynki cenią uczciwość i pragną świecić przykładem. Zawsze opowiadają się za tym, co słuszne i dobre.
  • Obiektywizm: Jedynki potrafią dostrzegać i oceniać detale, ludzi oraz sytuacje w sposób bezstronny, nie kierując się emocjami.
  • Sumienność: Będąc niezawodnymi i odpowiedzialnymi, Jedynki zawsze dotrzymują słowa i z pełnym zaangażowaniem doprowadzają sprawy do końca.
  • Zorganizowanie: Jedynki czerpią przyjemność z możliwości uporządkowania spraw i mają wrodzony talent do organizowania, ustalania priorytetów i wprowadzania ładu.
  • Dbałość o jakość: Jedynki mają smykałkę do szczegółów i przywiązują dużą wagę do standardów jakości oraz przestrzegania zasad i procedur.

Typowe wzorce działania:

Jedynki znajdują się w centrum działania Enneagramu, ale ich kontrola i aktywność są głównie skierowane do wewnątrz, objawiając się jako dyscyplina, zasady i samokontrola. Zasady te mają ogromne znaczenie dla Jedynek, a inni postrzegają je zazwyczaj jako osoby odpowiedzialne, zorganizowane, dbające o jakość i krytyczne. Jedynki są zwykle biegłe w organizowaniu i planowaniu, bardzo pracowite i sumienne. Preferują pracę w sposób uporządkowany i systematyczny, co pozwala im dobrze analizować informacje, ale może również opóźniać przejście do działania w ważnych lub niejednoznacznych kwestiach.

Typowe wzorce myślenia:

Jedynki mają bardzo silne poczucie tego, co jest słuszne, a co nie, i wierzą, że jeśli coś nie jest zrobione właściwie, to nie warto się tym zajmować. W związku z tym stawiają sobie bardzo wysokie wymagania i rozliczają zarówno siebie, jak i innych z przestrzegania tych standardów. Ich wewnętrzny krytyk jest zazwyczaj dobrze rozwinięty, a jedynki mogą nieustannie prowadzić wewnętrzny dialog na temat tego, czy wszystko jest w porządku, czy zostało zrobione wystarczająco dobrze i jak można udoskonalić to, co już istnieje. Ten wewnętrzny monolog może zawierać wiele stwierdzeń typu „powinienem", „muszę" i „należy", ponieważ jedynki pragną żyć zgodnie z zasadami i mogą tworzyć w myślach listę, do której się przyrównują. Ta lista tego, co „powinni" lub „nie powinni" robić, może prowadzić do zawężenia lub poszerzenia ich życiowych perspektyw. Na przykład, jeśli uważają, że „powinniśmy" wyrażać siebie w kreatywny sposób, jedynki prawdopodobnie będą dążyć do artystycznej aktywności, aby spełnić ten obraz tego, co powinna robić dobra osoba. Ten impuls może również skłonić jedynki do poszukiwania grup, które pozwalają im wyrazić niektóre z ich potrzeb. Są w stanie dać sobie na to przyzwolenie ze względu na nieodłączne „zasady" panujące w tych grupach, które otwierają furtkę do aktywności, której jedynka w innym przypadku nie byłaby w stanie uzasadnić przed sobą lub innymi.

Typowe wzorce odczuwania:

Chociaż jedynki mogą odczuwać wiele gniewu, rzadko okazują go otwarcie. Zamiast tego ich złość przejawia się raczej w chwilach irytacji i rozgoryczenia, mimo usilnych starań, by trzymać te emocje pod kontrolą. Rozdrażnienie i uraza skupiają się zwykle na innych - jedynki często postrzegają ludzi jako nieodpowiedzialnych, lekceważących jakość, nieetycznych lub w jakiś sposób niespełniających ich wysokich standardów. Choć jedynki są bardzo samokrytyczne, nie przyjmują dobrze krytyki od innych. Krytycyzm wobec siebie i otoczenia to swego rodzaju mechanizm obronny. Jedynki dążą do perfekcji, ale bardzo nie lubią, gdy ktoś wytyka im niedoskonałości. Gdy gniew narasta, jedynki sztywnieją i stają się niezwykle uprzejme. Kiedy decydują się wyrazić złość, robią to w przemyślany sposób, uzasadniając ją listą pretensji oraz szczegółami dotyczącymi minionych doświadczeń i rozczarowań. Gniew jedynek często wyzwala się, gdy rozważają, jak sprawy "powinny wyglądać". W takich momentach mogą mieć trudność z dostrzeżeniem, jak sprawy mają się tu i teraz.

Ślepe punkty

  • Jedynki mogą sprawiać wrażenie krytycznych lub niecierpliwych, nawet gdy starają się wnosić konstruktywny wkład w interakcje z innymi.
  • Jedynki mogą nie zdawać sobie sprawy, jak bardzo irytacja, gniew i uraza przejawiają się w ich mowie ciała, mimo usilnych starań, by panować nad tymi emocjami i je tłumić.
  • Kiedy są przekonane o słuszności swojego stanowiska w jakiejś kwestii, jedynkom może być trudno odejść od tego przeświadczenia i przyznać, że inni również mogą mieć rację, choć ich perspektywa czy reakcja jest odmienna.

Rozwój poprzez skrzydła

Kliknij poniżej, aby odkryć skrzydła

Typ 1 skrzydło 9: Dostrzeż różne punkty widzenia   Typ 1 skrzydło 2: Zwróć uwagę na potrzeby innych

Podtypy enneagramu 1

Dążenie jedynek do perfekcji przejawia się inaczej w zależności od podtypu.

Self Preservation
Instynkt
samozachowawczy
Klucz podtypu:
ZMARTWIENIE

Prawdziwy perfekcjonista, który wiele się martwi, pragnie mieć wszystko pod kontrolą i stara się przewidywać ryzyka i problemy. Jedynki SP mają surowego wewnętrznego krytyka i stawiają sobie wysokie wymagania, z silnym poczuciem odpowiedzialności. Często odczuwają niepokój i lubią być przygotowane na każdą, nawet najdrobniejszą ewentualność. Ten podtyp unika wyrażania gniewu, ale może czuć się głęboko sfrustrowany, gdy coś zakłóci jego plany.

One-on-One
Instynkt
jeden-na-jeden (seksualny)
Klucz podtypu:
ZAPAŁ (typ przeciwny)

Ten typ przeciwny jedynek z dominującym instynktem SX wyróżnia się na tle innych swoją intensywnością i wpływem na otoczenie. Mają idealistyczną wizję tego, jak sprawy powinny wyglądać i czują się uprawnieni do zmieniania ludzi czy społeczeństwa według własnego sposobu postrzegania i działania. Jedynki SX mogą otwarcie wyrażać złość i frustrację, gdy ich wysiłki, by doskonalić innych, napotykają na opór.

Social
Instynkt
społeczny (grupowy)
Klucz podtypu:
NIEADAPTOWALNY

Jedynki SO zwracają uwagę na to, co dobre, właściwe i stosowne, dając przykład uczciwości i postępowania zgodnego z zasadami. Ścisła samokontrola i wysokie standardy odróżniają je od otoczenia. Motywowane poczuciem sprawiedliwości i chęcią "naprawiania świata", w najlepszym wydaniu są systemowymi myślicielami i wzorami do naśladowania, jeśli chodzi o właściwe zachowanie (często manifestowane sztywną mową ciała) oraz życie zgodne z ideałami, przekonaniami i wartościami.

enneagram typ 1 obraz opisowy sortujący groszek

orgamize enneagram typ 1 obraz opisowy

korekta obrazu opisowego enneagramu typu 1

doskonały obraz opisowy enneagram typu 1
linia rozciągania i uwalniania obrazu opisowego enneagramu typu 1
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Rozpocznij swoją podróż ku samoświadomości
i rozwojowi już dziś!

ODKRYJ SWÓJ TYP dzięki iEQ9

Integracyjny Kwestionariusz Enneagramu to dynamicznie dostosowujące się, inteligentne narzędzie oceny. Wypełnienie go zajmie Ci około 30 minut, a pozwoli określić: profil enneagramu, 27 podtypów, centra, skrzydła, linie, poziomy integracji oraz 6 wymiarów obciążenia.

Odkryj swój typ
Wybierz interesujący Cię typ do odkrycia
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Nawigacja