Centra inteligencji, ekspresji i struktury
3 centra ekspresji

Trzy Centra

Centra odnoszą się do jednej z podstawowych triad lub fraktali w Enneagramie. Ta triada dzieli dziewięć punktów na trzy centra, które u każdej osoby mogą przejawiać się na trzy różne sposoby.

Każde z centrów daje nam możliwość kontaktu poprzez nasze doznania, co pozwala nam być tu i teraz. Wymaga to pogłębienia relacji z wszystkimi trzema centrami inteligencji. Kiedy uświadamiamy sobie mądrość danego centrum, integrujemy się i wyrażamy siebie na wyższym poziomie rozwoju. Na tym wyższym poziomie centrum przekształca się z wyrażania działania, odczuwania i myślenia w wyższy poziom inteligencji skupionej na ciele, sercu i umyśle.

3 centra ekspresji

Oto kilka alternatywnych określeń, jakimi autorzy opisują poszczególne centra:

Action Center
Centrum działania

Ręce
Instynkt
Ciało
Intuicja

Feeling Center
Centrum odczuwania

Serce
Emocje
Relacje
Cel

Thinking Center
Centrum myślenia

Głowa
Logika
Mózg
Informacje

Trzy różne spojrzenia na centra Enneagramu

Istnieją różne opinie na temat centrów i tego, jak odnoszą się one do dziewięciu punktów Enneagramu. Chcielibyśmy zgłębić temat centrów przez pryzmat wzoru fraktalnego, który jest strukturalnie wpisany w Enneagram. Zaobserwowaliśmy trzy odmienne, ale równie trafne sposoby pracy z centrami i ich interpretacji.

Centers of Expression
Centra ekspresji

Centrum interpersonalne: Jak prezentujemy się i jesteśmy postrzegani przez otoczenie

Poznaj więcej o centrach interpersonalnych
Centers of Intelligence
Centra inteligencji

Centrum transformacyjne: Rozwinięte centrum dzięki głębokiej pracy z uważnością i obecnością

Odkryj więcej o centrach inteligencji
Centers of Structure
Centra struktury

Centrum intrapersonalne: Wyzwania, z jakimi mierzy się każda domena Enneagramu w odniesieniu do centrów

Dowiedz się więcej o centrach intrapersonalnych

Nawigacja