Enneagram Profile dla osób fizycznych
Raport indywidualny iEQ9
Kompleksowy
Kompleksowy

Raporty integracyjne są wyczerpujące, szczegółowe i wnikliwe, odzwierciedlając niuanse osobowości wykraczające poza główny styl enneagramu danej osoby. Raport jest wielowarstwowy i pogłębia zrozumienie poprzez dostarczenie informacji i świadomości na temat subtypów, centrów ekspresji, stylów triadycznych, mocnych stron i obszarów rozwoju, skrzydeł, linii obciążenia lub rozluźnienia, poziomu integracji oraz aktualnego kontekstu mierzonego jako obszary napięcia.

Profesjonalny
Profesjonalny

Raporty integracyjne są sporządzone w profesjonalny sposób i zaprezentowane w niezwykle trafny i znaczący sposób. Wykorzystują one język korporacyjny, z którym profesjonalni klienci i liderzy mogą się utożsamić. To wyjątkowe narzędzie, powszechnie stosowane w środowisku biznesowym i korporacyjnym. Raport Profesjonalny zawiera moduły dotyczące podstawowego profilu enneagramu, rozwoju osobistego, samokontroli, komunikacji, konfliktów, podejmowania decyzji, przywództwa, pracy zespołowej, udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych, zaangażowania oraz radzenia sobie ze złożonością, które są istotne dla efektywności w środowisku biznesowym.

Wskazówki rozwojowe
Wskazówki rozwojowe

Raporty integracyjne pomagają w budowaniu samoświadomości, dając wgląd w nasze mocne strony, wyzwania, ślepe plamki, podstawowe lęki i cele. Pozwalają dogłębnie zrozumieć, dlaczego postępujemy w określony sposób. Ta świadomość często rodzi potrzebę zmiany, a nasze praktyczne raporty zawierają spersonalizowane, przydatne i jasne sugestie dotyczące strategii rozwoju oraz ścieżek prowadzących do osobistego wzrostu i transformacji.

Wspiera proces coachingowy
Wspiera proces coachingowy

Coachowie podkreślają, że Enneagram, iEQ9 i raporty Integrative zrewolucjonizowały ich warsztat pracy, czyniąc ich bardziej skutecznymi i zwiększając zdolność do osiągania rezultatów z klientami. Raporty Integrative stwarzają przestrzeń do uporządkowanego dialogu z klientami i pomagają w zidentyfikowaniu obszarów rozwoju, na których warto się skoncentrować. Sekcje takie jak „profil obciążenia" oraz nasz unikalny towarzysz coachingu dostarczają cennych danych, kontekstu i sygnałów ostrzegawczych, które coach powinien mieć na uwadze, aby stworzyć wspierające środowisko. Coachowie z powodzeniem wykorzystywali produkty Integrative do rozwiązywania konfliktów, zmiany kultury organizacyjnej, przezwyciężania ograniczeń zespołu, pogłębiania wglądu w dynamikę grupy, podnoszenia poziomu funkcjonowania i wielu innych.

Szybkość i skalowalność
Szybkość i skalowalność

Przed pojawieniem się iEQ9, wielu coachów poświęcało mnóstwo czasu i energii na rozmowy z klientami, aby odkryć ich typ enneagramu. Niezawodność i precyzja iEQ9 pozwalają coachom znacznie szybciej zyskać dogłębne zrozumienie, umożliwiając im błyskawiczne zagłębienie się w spostrzeżenia i pracę nad kluczowymi obszarami rozwoju w opłacalny sposób. Dzięki iEQ9 coachowie mogą także skalować swoją działalność i współpracować z dużymi zespołami lub korporacjami w spójny i zindywidualizowany sposób.

Ciągłe doskonalenie
Ciągłe doskonalenie

Nasze raporty integracyjne są nieustannie udoskonalane i rozwijane, aby uwzględniać nowe spostrzeżenia i opinie naszych klientów. Elastyczna i modułowa struktura raportów pozwala coachom i praktykom na dostosowanie formatów raportowania do własnego procesu. Dobierając treść, długość i zawarte dane, możesz stworzyć raport, który najlepiej odpowiada na potrzeby Twojego klienta, zespołu lub organizacji i koncentruje uczestników na najbardziej istotnych informacjach.

Opcje raportu indywidualnego enneagramu integracyjnego iEQ9

Raport iEQ9
Standard dla osób indywidualnych

[23 STRONY]

Ten raport przedstawia kluczowe zagadnienia Enneagramu, które pomagają w rozwijaniu samoświadomości i osobistej transformacji.

 • Podstawowy typ enneagramu
 • Motywacja, zachowanie, psychodynamika
 • Ślepe punkty, mocne strony i wyzwania
 • Centrum ekspresji
 • Style centrów triadycznych
 • 27 podtypów
 • Wpływ skrzydła
 • Samoświadomość i integracja
 • Poziomy obciążenia x 6

Raport iEQ9
dla Profesjonalistów

[42 STRONY]

Ten raport poszerza podstawową treść Raportu Standardowego. Dostarcza dodatkowej wartości specjalistom, omawiając konkretne obszary kompetencji, które wpływają na efektywność i rozwój.

 • + Pełna zawartość Raportu Standardowego
 • Komunikacja
 • Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej
 • Przewodnik informacji zwrotnej dla wszystkich typów
 • Konflikty i czynniki wyzwalające
 • Podejmowanie decyzji
 • Przywództwo i zarządzanie
 • Zachowania zespołowe
 • Relacja coachingowa

Co mówią inni

Miniatura BEATRICE CHESTNUT
Uważam, że Integrative Enneagram Solutions ma obecnie najlepsze na rynku narzędzie do oceny typu osobowości według Enneagramu. Ich model biznesowy, oparty na dostarczaniu coachom rzetelnego testu pomagającego ludziom rozwijać się w miejscu pracy, gwarantuje przemyślaną integrację wiedzy o Enneagramie z szerszym programem pracy nad sobą. Cenię ich za zaangażowanie w obsługę klienta i wsparcie, jakie oferują - elastyczność w dostosowywaniu raportów i zaspokajaniu specyficznych potrzeb coachów czyni z nich wartościowego partnera we wspieraniu świadomego rozwoju organizacji.
BEATRICE CHESTNUT Autorka książki "The Complete Enneagram", San Francisco
Miniatura GAVINA COETZEE’ego
Od trzech lat korzystam z Enneagramu Integracyjnego i mam ponad 100 klientów, którzy wypełnili kwestionariusz. Klienci uważają raport za trafny, szczegółowy i niezwykle pomocny w zdobywaniu nowych spostrzeżeń na swój temat oraz w rozwoju osobistym. Rzadko prowadzę coaching bez użycia Enneagramu Integracyjnego, ponieważ uważam, że raport pomaga ukierunkować moje sesje coachingowe z kadrą zarządzającą i dostarcza pełnego obrazu danej osoby. Poleciłbym Enneagram Integracyjny każdemu coachowi, specjaliście HR lub menedżerowi, który chce uzyskać nowe i cenne wnioski, dogłębne i otwierające oczy na własne słabe strony. Naprawdę doceniam to, że raport przedstawia holistyczny obraz jednostki, zamiast zamykać ją w sztywnych ramach.
GAVIN COETZEE Coach biznesowy, Kapsztad
Miniatura SHAMILLA ESSOP
Enneagram integracyjny to kompleksowe narzędzie, które z pewnością wesprze jednostki i zespoły w dążeniu do wszechstronnego rozwoju. Mapa przedstawiająca różne archetypy wraz ze wskazówkami, jak czerpać z atutów wszystkich typów, to skuteczny sposób na uwolnienie Twojego pełnego potencjału. Korzystając z Enneagramu, będziesz przytakiwać w trakcie swojej podróży, otwierając serce i umysł na przeszkody, które powstrzymują Cię przed optymalnym funkcjonowaniem. Dostarcza on wielu sugestii, jak działać inaczej, by uzyskać lepsze wyniki.
SHAMILLA ESSOP Psycholog @ ABSA, Johannesburg
Miniatura LENE BAKGAARD
Nareszcie otrzymaliśmy od Integrative Enneagram Solutions doskonałe narzędzie do badania Enneagramu. Jest ono niezwykle profesjonalne i zawiera w raportach ogromną ilość informacji.
LENE BAKGAARD Profesjonalny coach, Kopenhaga, Dania

Nawigacja