iEQ9 Enneagram Anketi Nedir?
iEQ9 Ürünleri

Bütünleyici Enneagram Anketi (iEQ9)

Bütünleyici Enneagram Anketi, dinamik olarak uyarlanabilen zeki bir değerlendirme aracıdır. Piyasadaki en doğru Enneagram testi olarak öne çıkar. Testi tamamlamak yaklaşık 30 dakika sürer ve şu unsurları ölçer:
Enneagram profili, 27 alt tip, merkezler, kanatlar, çizgiler, entegrasyon seviyeleri ve stres ile gerginliğin 6 farklı boyutu.

Uyarlanabilir Test
Uyarlanabilir Test

iEQ9, dinamik bir çevrimiçi testtir. Teknolojinin gücünü kullanarak, bireyin yanıtlarına göre anket sorularını dinamik olarak değiştirir ve aynı zamanda yanlış tiplendirmeyi de önceden belirlenmiş yüksek bir seviyede test eder.

Son Derece Doğru (%95)
Yüksek Doğruluk Oranı (%95)

Tüm öz değerlendirme anketlerinde olduğu gibi, katılımcıların sonuçlarında bir miktar öznellik payı vardır. Bütünleyici Enneagram Anketi, sonuçların olabildiğince güvenilir olmasını sağlamak için tutarlılık, dürüstlük ve zaman ile ilgili güvenilirlik ölçütleri içerir. Müşterilerden gelen geri bildirimler, iEQ9'un son derece güvenilir ve isabetli, çığır açan bir değerlendirme aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Integrative, anketin sorularını düzenli olarak gözden geçirir ve doğruluk oranını daha da artırmak için çalışmalarını sürdürür.

Komplike
Sofistike

iEQ9, benzersiz bir testtir. İfade Merkezini, Enneagram Tip profilini, Kanatların etkisini, 27 İçgüdüsel Alt Tipi, Entegrasyon Düzeyini ayrı ayrı ölçmesi ve Stres ile Gerginliğin 6 Boyutunu kapsaması bakımından son derece gelişmiş bir yapıya sahiptir. Bu araç ve rapor, derinlemesine ve ince ayrıntılı içgörüler sunmanın yanı sıra, bu içgörüleri uzun vadede keşfetme ve gelişim fırsatlarını ortaya çıkarma imkanı tanır.

Integrative Enneagram iEQ9 Report

Öz farkındalık ve kişisel gelişim
yolculuğunuza bugün başlayın!

iEQ9 ile KENDİ TİPİNİZİ KEŞFEDİN

Bütünleyici Enneagram Anketi, dinamik olarak uyarlanabilen akıllı bir değerlendirme aracıdır. Tamamlanması yaklaşık 30 dakika sürer ve Enneagram Profili, 27 Alt Tip, Merkezler, Kanatlar, Çizgiler, Entegrasyon Seviyeleri ve Gerginliğin 6 boyutunu ölçer.

Kendi Tipinizi Keşfedin

Güvenilirlik ve Geçerlilik

iEQ9, teknolojinin uyarlanabilir gücünü en iyi istatistiksel yaklaşımlarla harmanlayarak, Enneagram'ın 'değerlendirme odaklı yaklaşımlarıyla' ilişkili güvenilirlik ve geçerlilik sorunlarının üstesinden gelir.

iEQ9, altta yatan motivasyonlara ışık tutan, olası tiplendirme ve yanlış tiplendirmeyi çapraz kontrol edip doğrulayan, ayrıca uyarlanabilir testler kullanarak tipi %95 doğrulukla belirlemeye odaklanan akıllı tasarımı sayesinde yüksek güvenilirlik sunar ve yanlış tiplendirmeyi en aza indirir. Rapor edilen tüm yanlış tiplendirme vakalarını yakından takip ediyor, analiz ediyor ve araçlarımızı sürekli geliştirmek için çaba sarf ediyoruz.

iEQ9 Raporları Güvenilirlik ve Geçerlilik Sağlar
Geçerlilik

iEQ9'un geçerliliğini birçok farklı açıdan titizlikle ölçüyor ve test ediyoruz. Böylece, nitel ve nicel verilerle desteklenen sonuçlarla %95 güven aralığında Enneagram tipini belirleyebiliyoruz. Dünyanın önde gelen Enneagram uzmanlarından, Enneagram yapılarına ilişkin veri ve bağımsız araştırma çalışmalarından, detaylı analizlerden, test panellerinden ve geniş küresel örneklem gruplarından gelen geri bildirimleri değerlendiriyoruz. Ayrıca, diğer tipleme yöntemleri ve araştırma ortaklıklarıyla çapraz referanslar kullanarak sonuçlarımızı doğruluyoruz.

Mevcut geçerlilik düzeyi: +%95

Güvenilirlik

Enneagram tipinin ölçümünde istatistiksel olarak anlamlı örneklemler kullanarak test-tekrar test güvenilirliğini belirledik. Koçluk Arkadaşı'nda sunduğumuz yerleşik güvenilirlik ölçümleri, her adayın sonuçlarının güvenilirliğini bireysel test bazında değerlendirmenize ve yaklaşımınızı buna göre uyarlamanıza yardımcı olur.

Her anketin sonuçlarında beş farklı güvenilirlik ölçümü hakkında bilgi veriyoruz: yanıtların tutarlılığı, dürüstlük öz bildirimi, test süresi göstergeleri, entegrasyon düzeyi ile 'olumlu izlenim yaratma' arasındaki ilişki ve harmonik/hornevian stillerin üst üste bindirilmiş modellerinin çapraz referansı.

Navigasyon