Τι είναι το ερωτηματολόγιο iEQ9 Enneagram
Προϊόντα iEQ9

Το Ολοκληρωμένο Ερωτηματολόγιο Ενεαγράμματος (iEQ9)

Το Ερωτηματολόγιο Ολοκληρωμένου Ενεαγράμματος είναι μια δυναμικά προσαρμοστική και ευφυής αξιολόγηση. Πρόκειται για το πιο ακριβές τεστ Ενεαγράμματος που κυκλοφορεί στην αγορά. Η συμπλήρωσή του διαρκεί περίπου 30 λεπτά και μετράει:
το Προφίλ Ενεαγράμματος, τους 27 Υποτύπους, τα Κέντρα, τα Φτερά, τις Γραμμές, τα Επίπεδα Ενσωμάτωσης και 6 Διαστάσεις Άγχους και Έντασης.

Προσαρμοστικό τεστ
Προσαρμοστικό Τεστ

Το iEQ9 είναι ένα προσαρμοστικό διαδικτυακό τεστ που αξιοποιεί τη δύναμη της τεχνολογίας. Προσαρμόζει δυναμικά τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ανάλογα με τις απαντήσεις του ατόμου, ενώ παράλληλα ελέγχει για πιθανά λάθη και παρανοήσεις σε πολύ εξειδικευμένο επίπεδο.

Υψηλή ακρίβεια (95%)
Εξαιρετικά Ακριβές (95%)

Όπως συμβαίνει με όλα τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, υπάρχει πάντα ένα στοιχείο υποκειμενικότητας στα αποτελέσματα των συμμετεχόντων. Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία, το Ολοκληρωμένο Ερωτηματολόγιο Ενεαγράμματος (Integrative Enneagram Questionnaire) περιλαμβάνει ενσωματωμένα μέτρα που αξιολογούν τη συνέπεια, την ειλικρίνεια και τον χρόνο απόκρισης. Τα σχόλια των πελατών επιβεβαιώνουν ότι το iEQ9 αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο αξιολόγησης με εξαιρετική αξιοπιστία και ακρίβεια. Η Integrative αναθεωρεί τακτικά τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση της ακρίβειάς του.

Εκλεπτυσμένο
Εκλεπτυσμένο

Το iEQ9 είναι ένα μοναδικό τεστ στο είδος του. Είναι εξελιγμένο στον τρόπο που μετρά ξεχωριστά το κέντρο έκφρασης, το προφίλ τύπου Ενεαγράμματος, την επιρροή των φτερών, τους 27 ενστικτώδεις υποτύπους, το επίπεδο ενσωμάτωσης και καλύπτει 6 διαστάσεις άγχους και έντασης. Το εργαλείο και η αναφορά προσφέρουν επίπεδα εις βάθος ανάλυσης, επιτρέποντας λεπτομερείς γνώσεις και μακροπρόθεσμη αξιοποίηση ιδεών και δυνατοτήτων προσωπικής ανάπτυξης.

Integrative Enneagram iEQ9 Report

Ξεκινήστε σήμερα το ταξίδι της αυτογνωσίας
και της προσωπικής εξέλιξης!

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΣΑΣ με το iEQ9

Το Ολοκληρωμένο Ερωτηματολόγιο Ενεαγράμματος (iEQ9) είναι μια δυναμική, προσαρμοστική και ευφυής αξιολόγηση. Θα χρειαστείτε περίπου 30 λεπτά για να το συμπληρώσετε και θα αξιολογήσει: το Προφίλ Ενεαγράμματος, τους 27 Υποτύπους, τα Κέντρα, τα Φτερά, τις Γραμμές, τα Επίπεδα Ενσωμάτωσης και 6 διαστάσεις της Έντασης.

Ανακαλύψτε τον Τύπο σας

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα

Το iEQ9 ξεπερνά τις προκλήσεις αξιοπιστίας και εγκυρότητας που συνδέονται με τις «προσεγγίσεις βασισμένες στην αξιολόγηση» του Ενεάγραμμα, συνδυάζοντας την προσαρμοστική ισχύ της τεχνολογίας με τις βέλτιστες στατιστικές πρακτικές.

Το iEQ9 επιτυγχάνει υψηλή αξιοπιστία και μειώνει τον λανθασμένο προσδιορισμό τύπου μέσω ενός έξυπνου σχεδιασμού που αποκαλύπτει τα υποκείμενα κίνητρα, διασταυρώνει και επικυρώνει πιθανούς τύπους και λανθασμένους τύπους, και αξιοποιεί την προσαρμοστική δοκιμασία για να εστιάσει και να προσδιορίσει τον τύπο με ακρίβεια 95%. Παρακολουθούμε και αναλύουμε όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις λανθασμένου προσδιορισμού τύπου και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη βελτίωση των εργαλείων μας.

Οι αναφορές iEQ9 παρέχουν αξιοπιστία και εγκυρότητα
Εγκυρότητα

Αξιολογούμε και επαληθεύουμε διεξοδικά την εγκυρότητα του iEQ9 σε πολλαπλά επίπεδα, επιτρέποντάς μας να προσδιορίσουμε τον τύπο Ενεαγράμματος με διάστημα εμπιστοσύνης 95%, βασιζόμενοι σε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. Αξιοποιούμε τις απόψεις κορυφαίων ειδικών του Ενεαγράμματος παγκοσμίως, δεδομένα και ανεξάρτητες ερευνητικές μελέτες σχετικά με τις δομές του Ενεαγράμματος, λεπτομερή αναλυτικά στοιχεία, ομάδες δοκιμών και μεγάλα παγκόσμια δείγματα, συγκρίνοντας τα ευρήματα με άλλες μεθόδους τυποποίησης και ερευνητικές συνεργασίες.

Τρέχον επίπεδο εγκυρότητας: +95%

Αξιοπιστία

Έχουμε προσδιορίσει την αξιοπιστία των επαναληπτικών δοκιμών με στατιστικά σημαντικά δείγματα για τη μέτρηση του τύπου Ενεαγράμματος. Τα ενσωματωμένα μέτρα αξιοπιστίας μας, που περιλαμβάνονται στον συνοδό προπόνησης, σας βοηθούν να εκτιμήσετε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων κάθε υποψηφίου σε εξατομικευμένη βάση για κάθε τεστ και να προσαρμόσετε ανάλογα την προσέγγισή σας.

Αναφέρουμε πέντε ξεχωριστά μέτρα αξιοπιστίας στα αποτελέσματα κάθε ερωτηματολογίου, συμπεριλαμβανομένης της συνέπειας των απαντήσεων, της ειλικρινούς αυτοαναφοράς, των δεικτών διάρκειας των τεστ, του επιπέδου ενσωμάτωσης σε σχέση με το 'προσποιητά καλό' και της διασταύρωσης αλληλεπικαλυπτόμενων μοντέλων αρμονικών/ορνεβικών στυλ.

Πλοήγηση