Czym jest kwestionariusz Enneagramu iEQ9
Produkty iEQ9

Kwestionariusz Enneagramu Integracyjnego (iEQ9)

Kwestionariusz Enneagramu Integracyjnego to inteligentna ocena, która dynamicznie dostosowuje się do odpowiedzi. To najbardziej trafny test Enneagramu dostępny na rynku. Wypełnienie go zajmie Ci około 30 minut, a jego wyniki obejmą:
Profil Enneagramu, 27 podtypów, centra, skrzydła, linie, poziomy integracji oraz 6 wymiarów stresu i obciążenia.

Test adaptacyjny
Test adaptacyjny

iEQ9 to inteligentny test online, który dostosowuje się do odpowiedzi użytkownika. Dzięki zaawansowanej technologii, pytania w kwestionariuszu są dynamicznie zmieniane w zależności od udzielanych odpowiedzi, umożliwiając jednocześnie wykrywanie błędów w typowaniu na bardzo szczegółowym poziomie.

Wysoka dokładność (95%)
Wysoka dokładność (95%)

Jak w przypadku wszystkich kwestionariuszy samoopisowych, wyniki respondentów zawierają element subiektywności. Aby zapewnić maksymalną rzetelność rezultatów, Kwestionariusz Enneagramu Integracyjnego posiada wbudowane miary wiarygodności odnoszące się do spójności, szczerości i czasu wypełniania. Opinie klientów wskazują, że iEQ9 to rewolucyjne narzędzie oceny, które charakteryzuje się bardzo wysoką rzetelnością i trafnością. Integrative regularnie analizuje pytania kwestionariusza i stale udoskonala jego dokładność.

Wyrafinowany
Wyrafinowany

iEQ9 to wyjątkowe narzędzie, jedyne w swoim rodzaju. Jego wyrafinowanie polega na tym, że osobno mierzy Centrum Ekspresji, profil typu enneagramu, wpływ Skrzydeł, 27 Instynktownych Podtypów, Poziom Integracji, a także uwzględnia 6 Wymiarów Stresu i Obciążenia. Zarówno samo narzędzie, jak i generowany przez nie raport, oferują dogłębną analizę na wielu płaszczyznach, umożliwiając subtelne spostrzeżenia oraz długofalowe wyciąganie wniosków i odkrywanie możliwości rozwoju.

Integrative Enneagram iEQ9 Report

Rozpocznij swoją podróż ku samoświadomości
i rozwojowi już dziś!

ODKRYJ SWÓJ TYP dzięki iEQ9

Integracyjny Kwestionariusz Enneagramu to dynamicznie dostosowujące się, inteligentne narzędzie oceny. Wypełnienie go zajmie Ci około 30 minut, a pozwoli określić: profil enneagramu, 27 podtypów, centra, skrzydła, linie, poziomy integracji oraz 6 wymiarów obciążenia.

Odkryj swój typ

Rzetelność i trafność

iEQ9 przezwycięża wyzwania związane z rzetelnością i trafnością, które towarzyszą "podejściom opartym na ocenie" w kontekście Enneagramu. Łączy adaptacyjną moc technologii z najlepszymi praktykami w zakresie metod statystycznych.

iEQ9 osiąga wysoką rzetelność i minimalizuje ryzyko błędnego typowania dzięki inteligentnemu projektowi, który dociera do podstawowej motywacji, weryfikuje i potwierdza potencjalne typy oraz błędne typowanie. Wykorzystuje również adaptacyjne testowanie, aby precyzyjnie określić typ z 95% dokładnością. Nieustannie monitorujemy i analizujemy wszystkie zgłoszone przypadki błędnego typowania, pracując nad ciągłym udoskonalaniem naszych narzędzi.

Raporty iEQ9 zapewniają niezawodność i ważność
Trafność

Mierzymy i testujemy trafność iEQ9 kompleksowo w wielu wymiarach, co umożliwia nam określenie typu enneagramu z 95% przedziałem ufności, popartym danymi jakościowymi i ilościowymi. Czerpiemy z informacji zwrotnych od światowych liderów myśli Enneagramu, danych i niezależnych badań naukowych dotyczących konstrukcji Enneagramu, szczegółowych analiz, paneli testowych i dużych globalnych grup próbnych, porównań z innymi metodami typowania oraz partnerstw badawczych.

Aktualny poziom trafności: ponad 95%

Rzetelność

Określiliśmy rzetelność retestową na podstawie statystycznie istotnych prób pomiaru typu enneagramu. Nasze wbudowane wskaźniki rzetelności, zawarte w towarzyszu coachingu, pomagają Ci ocenić wiarygodność wyników każdego kandydata indywidualnie dla danego testu i odpowiednio dostosować swoje podejście.

W wynikach każdego kwestionariusza raportujemy pięć indywidualnych wskaźników rzetelności, w tym spójność odpowiedzi, szczerość w samoopisie, czas trwania testu, poziom integracji w porównaniu z „udawaniem lepszego" oraz odniesienia do nakładających się modeli stylów harmonicznych i horneviańskich.

Nawigacja