Enneagram Tip 9 Kişilik - Barışçı - Uyarlanabilir Barış Muhafızı
Keşfe Çıkmak İçin Bir Tip Seçin
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 9 - Uyumlu Barış Sağlayıcı Tanımı

huzurlu enneagram tip 9 açıklayıcı görsel

Enneagram dokuzuncuları, dünyayla uyum içinde yaşama ve huzuru koruma arzusuyla hareket ederler. Bunun doğal bir sonucu olarak, uyumlu ve kabullenici olmak onlar için büyük önem taşır. Çatışmalardan uzak durarak barış dolu bir hayat sürmeye gayret eder, istikrara değer verirler. Dokuzuncular, en iyi hallerinde kendilerinin farkında ve hayat dolu olarak deneyimlenir. Hem kendilerine hem de çevrelerindeki dünyaya doğru ve sürdürülebilir eylemler armağan ederler. Daha az sağlıklı dokuzuncular ise işleri erteleyen, inatçı ve kendini inkâr eden kişiler olarak algılanabilir. Bu durum, başkalarıyla iyi geçinmek uğruna kendi isteklerinden vazgeçme alışkanlığından ve bu stratejinin zamanla tatmin edici olmamasından kaynaklanan huzursuzluktan ileri gelir.

İç Konuşma
"Çevremdeki insanlar mutlu olduğu sürece ben de iyiyim. Keşke herkes birbirine saygıyla davranabilse, dünya çok daha güzel bir yer olurdu. Huzuru korumalı, anlayışlı ve kabullenici olmalıyım. Neden herkes anlaşamıyor ki?"
aile enneagramı tip 9 açıklayıcı görsel

Enneagram Dokuzlarının yetenekleri şunları içerir:

  • Uyumlu: Dokuzlarla geçinmek çok kolaydır. Başkaları onları açık, anlayışlı ve huzur dolu olarak deneyimler.
  • Anlayışlı: Dokuzlar farklılıkları dinleyebilir, çoklu bakış açılarını kavrayabilir ve farklılıklar arasında sentez yapma, ortak noktaları bulma konusunda büyük bir ustalığa sahiptir.
  • Sabırlı: Dokuzlar işleri sakin ve sürdürülebilir bir şekilde, projelerin ve süreçlerin doğal akışına güvenerek yürütürler.
  • Destekleyici: İnsanlar, Dokuzların yanında kendilerini kabul edilmiş, dinlenmiş ve anlaşılmış hissederler. Dokuzlar insanları oldukları gibi kucaklar ve onların tüm potansiyelini görürler.
  • Samimi: Dokuzlarda gördüğünüz şey, elde ettiğiniz şeydir ve onlar gösterişten uzaktır. İnsanlar onların yanında kendilerini rahat hissedebilirler.

Tipik Eylem Kalıpları:

Enneagram 9, Enneagram'ın eylem merkezinde yer alsa da bu merkezde çelişkili olan arketiptir. Dokuzuncular, genellikle pasif bir şekilde direnç göstererek ve başkalarının kendilerini kontrol etmesine izin vermeyerek çevrelerini kontrol ederler. Eylemleri ve sıklıkla eylemsizlikleri, uyum ve barışı korumaya odaklanır. Dokuzuncular çatışmadan kaçınırlar. Yaşamlarında kendilerine tanıdık gelen ritimler ve rutinler oluştururlar ve görevleriyle ve çevreleriyle kurdukları bu etkileşim modelinden huzur duyarlar. Dokuzuncular insanlarla bağlantılı ve yakın hissetmek isterler. Bu istek, genellikle kendilerine en yakın insanlarla enerjilerinin kaynaşmasına yol açar. Bu durum, yakın çevrelerindeki insanların alışkanlıklarını, hobilerini, ilgi alanlarını veya hatta duygularını benimseme şeklinde kendini gösterebilir.

Tipik Düşünce Kalıpları:

Dokuzuncular, yapılandırılmış süreçleri, netliği ve detayları severler. Bu nedenle, çok hızlı bir şekilde prosedürler veya alışkanlıklar oluştururlar. Aynı zamanda, büyük miktardaki bilgiyi veya detayları tutarlı bir yapı içinde düzenleme konusunda da oldukça beceriklidirler. Dokuzuncular, onları yakından tanımayan insanların fark edebileceğinden daha inatçı ve dik kafalı olabilirler. Başkalarını kendi düşünceleriyle yormamak adına iç konuşmalarını ve düşüncelerini nadiren dile getirirler. Dokuzuncular, hayatlarının veya ilişkilerinin belirli yönlerinden biraz memnuniyetsiz olmayı kabullenmiş olabilirler.

Tipik Duygu Kalıpları:

Dokuzuncular yoğun duygular yaşasalar da dışarıya sakin ve rahat bir tavır yansıtırlar. Güçlü hislerini içlerinde tutarlar, böylece başkaları onları içsel olarak nasıl hissettiklerinden bağımsız olarak son derece sıcakkanlı ve huzurlu bulur. Duygular dokuzunculara gerçekten yoğun geldiğinden ve uyum arayışında olduklarından, çoğu duyguyu düşük ila orta yoğunlukta deneyimlerler. Çatışma durumlarında arabuluculuk yapabilmelerine rağmen dokuzuncular kendi öfkeleriyle bağlantı kurmaktan hoşlanmazlar. Öfke, genellikle üzgün olduklarını fark etmeleri biraz zaman alan dokuzuncular için duygusal açıdan yıpratıcı bir deneyimdir. Bu nedenle kendilerine çok sık ya da çok yoğun öfke duymaya izin vermezler. Dokuzuncular etraflarındaki insanların duygularına ve ruh hallerine uyum sağlarlar. Çevrelerindekiler coşkulu ve enerjikse, dokuzuncular da bu motivasyon ve pozitifliği paylaşırlar. Aynı durum etraflarındaki insanlar kendilerini kötü hissettiklerinde de geçerlidir.

Kör Noktalar

  • Dokuzlar, pasif, iddialı olmayan ve inatçı bir tutum sergileyerek başkaları tarafından kontrol edilmekten sezgisel olmayan bir şekilde kaçınırlar. Bu dolaylı davranış biçimi, iletişimlerini ve ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.
  • Dokuzlar tartışmalı durumlardan uzak durmak isterler. İnsanların kendilerine bir konuda baskı yapmasından hoşlanmasalar da, hayır demekte de güçlük çekerler. Dokuzlar başkalarının isteklerine uyum sağlamak ve kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmek pahasına fedakarlık yaparken, aslında görmezden gelinmeyi de sevmezler.
  • Birçok Enneagram Dokuzu, kendi pasif agresif davranış kalıplarının farkında değildir ve bunların çevrelerindeki insanları nasıl etkilediğini anlamakta zorlanır.
  • Herkesin sesinin duyulmasını sağlama arzusuyla hareket ederken, Dokuzlar genellikle başkalarıyla sohbetlerinde birden fazla bakış açısı sunarlar. Bu durum, dinleyicinin ilgisini kaybetmesine neden olabilecek uzun ve ayrıntılı açıklamalara yol açabilir. Aynı zamanda Dokuzun etki gücünü ve hatta güvenilirliğini olumsuz etkileyebilir.
  • Diplomatik ve uzlaşmacı bir tavır sergilerken, Dokuzlar gerçek ihtiyaçlarını, arzularını ve duygularını çevrelerindeki insanlara ifade etmekte yetersiz kalabilirler. Dokuz bunu net bir şekilde yaptığını düşünse de, yaklaşımı nedeniyle diğerleri onun gerçekten ne istediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu gözden kaçırabilir. Ayrıca bu ihtiyaçlar ve duygular yalnızca Dokuzun zihninde dile getiriliyor, düşündüğü kadar açık ve sık bir şekilde başkalarıyla paylaşılmıyor olabilir.

Kanatlar Aracılığıyla Gelişim

Kanatları keşfetmek için aşağıya tıklayın

Tip 9 Kanat 8: Yönünüzü koruyun, kararlı olun   Tip 9 Kanat 1: Detaylara dikkat edin, net olun

Enneagram 9 Alt Tipleri

Enneagram Dokuzların bağlantı kurma ve huzuru koruma arzusu, üç Alt Tip tarafından farklı şekillerde ifade edilir.

Kendini Koruma
İçgüdüsü
Alt Tip Anahtarı:
İştah

Bu alt tip, fiziksel ihtiyaçların karşılanmasına odaklanır; rahatlık ve iyi olma hali için yemek yeme, okuma veya uyuma gibi aktivitelere yönelir. Bu aktiviteler genellikle iştahlarını tatmin ederek kendilerini rahatlatma veya kaçış stratejisidir. İçgüdüsel yaşamı destekleyen günlük ritimler ve rutinler oluştururlar. Huzur ve yalnız kalma zamanı onlar için önemlidir. Başkaları dengelerini bozduğunda veya sorun çıkardığında sinirli ve inatçı olabilirler.

Bire-Bir
(Cinsel) İçgüdüsü
Alt Tip Anahtarı:
Kaynaşma

Bu alt tip, benlik duygusunu ve rahatlık hissini beslemek için bir strateji olarak yakın ilişkilerde önemli kişilerle derinden kaynaşır. Bir eşleri olduğunda kendilerini daha güvende hissederler ve yalnız kalmakta zorluk çekebilirler. Kendi isteklerine, tutkularına ve arzularına dikkat etmekte isteksizdirler. Kendi planlarından ve ihtiyaçlarından ödün vermek anlamına gelse bile başkalarının tercihlerine uyma eğilimindedirler. Kişisel sınırları belirlemekte güçlük yaşayabilirler.

Sosyal
(Veya Grup) İçgüdüsü
Alt Tip Anahtarı:
Katılım (karşıt tip)

Bu dost canlısı, sosyal Dokuz karşıt tipi, genellikle gruplarda arabulucu veya kolaylaştırıcı rolünü üstlenerek 'öne atılır' ve tam anlamıyla katılım gösterir. Kendi sorunlarını bir kenara bırakır, başkalarına yük olmamak için mutlu bir görüntü sergiler ve grup ihtiyaçlarını karşılamak için fedakarlık yapar. Daha geniş bir grup veya toplulukta bir şeylerin parçası olduklarını hissetmekten huzur bulurlar. Çevrelerindeki insanları mutlu etmek için çok çaba sarf ettiklerinden, işkolik olma, acılarını veya streslerini gizleme riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

huzurlu enneagram tip 9 açıklayıcı görsel

aile enneagramı tip 9 açıklayıcı görsel

yüzen enneagram tip 9 açıklayıcı görsel

taşınmaz büyük kaya enneagram tip 9 açıklayıcı resim
germe ve bırakma çizgileri enneagram tip 9 açıklayıcı görsel
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Öz farkındalık ve kişisel gelişim
yolculuğunuza bugün başlayın!

iEQ9 ile KENDİ TİPİNİZİ KEŞFEDİN

Bütünleyici Enneagram Anketi, dinamik olarak uyarlanabilen akıllı bir değerlendirme aracıdır. Tamamlanması yaklaşık 30 dakika sürer ve Enneagram Profili, 27 Alt Tip, Merkezler, Kanatlar, Çizgiler, Entegrasyon Seviyeleri ve Gerginliğin 6 boyutunu ölçer.

Kendi Tipinizi Keşfedin
Keşfe Çıkmak İçin Bir Tip Seçin
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigasyon