Enneagram Tip 1 Kişilik - Reformcu - Katı Mükemmeliyetçi
Keşfe Çıkmak İçin Bir Tip Seçin
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 1 - Katı Mükemmeliyetçi Tanımı

enneagram tip 1 açıklayıcı resim sıralama bezelye

Enneagram Birler ilkelere ve dürüstlüğe büyük önem verirler. Onları motive eden temel ihtiyaç, iyi ve doğru olma arzusudur. Mükemmeliyetçilik ve öz-kontrol çabaları, bu tiplere verilen ismin kaynağıdır. Dürüstlük ve kalite, Birlerin öncelik verdiği değerler arasındadır. Genellikle standartları, ilkeleri ve yapısal düzeni takdir ederler. Birler en iyi hallerindeyken hoşgörülü, kendini kabul eden ve dingin bir tutum sergilerler. Bu sayede hem kendilerine hem de çevrelerine haysiyet ve sağduyu katarlar. Ancak daha az sağlıklı Birler, eleştirel bir bakış açısına sahip olma eğilimindedir. Kendi kusurlarının aşırı farkında olmaları ve yetersizlik hissiyle hareket etmeleri nedeniyle yargılayıcı, uzlaşmaz ve ukala davranabilirler.

İç Konuşma
"Dünya mükemmel değil ve onu daha iyi hale getirmek için elimden geleni yapmalıyım. Doğru olanı yapmalı, hata yapmaktan kaçınmalıyım. İyiyle kötüyü ayırt etmeli ve dünyanın daha güzel bir yer olması için var gücümle çalışmalıyım."
orgamize enneagram tip 1 açıklayıcı görsel

Enneagram Birlerin yetenekleri şunları içerir:

  • İlkeli: Birler dürüstlüğe büyük önem verir ve örnek alınacak bir liderlik sergilemek isterler. Her zaman doğru ve iyi olanın yanında yer alırlar.
  • Objektif: Birler, detayları, insanları ve durumları duygulardan bağımsız, tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirebilme yeteneğine sahiptir.
  • Vicdanlı: Güvenilir ve sorumluluk sahibi olan Birler, verdikleri sözleri tutarlar ve üstlendikleri işleri sonuna kadar büyük bir özenle yürütürler.
  • Düzenli: Birler, işleri yapılandırma fırsatlarından keyif alırlar. Organize etme, önceliklendirme ve düzen oluşturma konularında doğal bir yeteneğe sahiptirler.
  • Kalite odaklı: Birler, detaylara büyük dikkat gösterirler. Kalite standartlarının, kural ve prosedürlerin eksiksiz uygulanmasına özen gösterirler.

Tipik Eylem Kalıpları:

Birler, Enneagram'ın eylem merkezinde yer alırlar, ancak kontrol ve eylemleri çoğunlukla içe yöneliktir ve disiplin, ilke ve öz denetim olarak kendini gösterir. Bu ilkeler, Birler için son derece önemlidir ve başkaları onları genellikle sorumluluk sahibi, düzenli, kaliteye önem veren ve eleştirel olarak görürler. Birler, organizasyon ve planlama konusunda yetenekli, çok çalışkan ve vicdanlı olma eğilimindedirler. Yapılandırılmış ve sistematik bir tarzda çalışmayı tercih ettikleri için bilgiyi iyi analiz edebilirler, ancak bu durum önemli veya belirsiz konularda harekete geçmelerini geciktirebilir.

Tipik Düşünce Kalıpları:

Birincilerin doğru ve yanlış konusunda çok güçlü bir hissi vardır ve bir şeyin doğru yapılmadığı takdirde yapılmaya değmeyeceğine inanırlar. Bu nedenle, kendileri için çok yüksek standartlar belirlerler ve hem kendilerini hem de başkalarını bu standartlara karşı sorumlu tutarlar. İç eleştirileri muhtemelen iyi gelişmiştir ve Birinciler, işlerin doğru olup olmadığı, yeterince iyi yapılıp yapılmadığı ve mevcut olanı nasıl geliştirebilecekleri hakkında sürekli bir iç konuşma içinde olabilirler. Bu iç diyalog, Birincilerin kurallara göre yaşama arzusu nedeniyle çok fazla yapmalıyım, yapmak zorundayım ve yapmam gerekiyor ifadesi içerebilir ve kendilerini karşılaştırabilecekleri bir iç puan tablosu oluşturabilirler. Yapmaları veya yapmamaları gerekenlerin bu listesi, hayatlarında ya bir daralma ya da genişlemeye yol açabilir. Örneğin, kendimizi yaratıcı bir şekilde ifade etmemiz gerektiğine inanıyorlarsa, Birinciler iyi bir insanın yapması gereken bu imajı yerine getirmek için sanatsal bir faaliyeti takip etmeye meyillidirler. Bu dürtü aynı zamanda Birincilerin, bazı ihtiyaçlarını ifade etmelerine izin veren belirli gruplara yönelmelerine de neden olabilir. Bu grupların doğasında var olan kurallar sayesinde, Birincinin kendisine veya başkalarına başka türlü haklı çıkaramayacağı bir faaliyete girmesine izin veren bir açık kapı yaratırlar.

Tipik Duygu Kalıpları:

Birler yoğun öfke hissetmelerine rağmen, bu duyguyu nadiren dışa vururlar. Öfkelerini kontrol altında tutmak için büyük çaba sarf etseler de, genellikle sinirlilik ve küskünlük anları olarak kendini gösterir. Bu olumsuz duygular çoğunlukla başkalarına yöneliktir. Birlerin gözünde diğer insanlar sorumsuz, kaliteye önem vermeyen, etik olmayan veya yüksek standartlarını karşılamayan kişiler olarak görülebilir. Birler kendilerine karşı çok eleştirel olmalarına rağmen, başkalarından gelen eleştirilere pek olumlu tepki vermezler. Hem kendilerini hem de başkalarını eleştirmek aslında bir tür savunma mekanizmasıdır. Mükemmeliyetçi olmalarına rağmen, kusurlarının başkaları tarafından dile getirilmesinden hiç hoşlanmazlar. Öfke biriktiğinde, Birler fiziksel olarak gerilme ve aşırı kibar davranma eğilimi gösterirler. Öfkelerini ifade etmeyi seçtiklerinde ise, bunu iyi düşünülmüş bir şekilde yaparlar. Kızgınlıklarını, şikayetlerini sıralayarak, geçmiş deneyimlerini ve hayal kırıklıklarını detaylandırarak gerekçelendirirler. Birlerin öfkesi genellikle işlerin "nasıl olması gerektiğini" düşündüklerinde tetiklenir. Bu anlarda mevcut durumu kabullenmekte zorlanabilirler.

Kör Noktalar

  • Birler, başkalarıyla etkileşimlerinde yapıcı olmaya çalışsalar bile eleştirel veya sabırsız görünebilirler.
  • Birler, bu duyguları kontrol altına almak ve bastırmak için gösterdikleri tüm çabalara rağmen, kızgınlık, öfke ve kırgınlığın beden dillerinde nasıl yansıdığının farkında olmayabilirler.
  • Bir konu hakkında kendilerini haklı hissettiklerinde, Birler bu haklı konumdan vazgeçip başkalarının da geçerli ve farklı bir bakış açısına/tepkiye sahip olabileceğini kabul etmekte zorluk çekebilirler.

Kanatlar Aracılığıyla Gelişim

Kanatları keşfetmek için aşağıya tıklayın

Tip 1 Kanat 9: Farklı bakış açılarını benimseyin   Tip 1 Kanat 2: Başkalarının ihtiyaçlarına odaklanın

Enneagram 1 Alt Tipleri

Enneagram Birlerin mükemmellik arayışı, üç Alt Tip tarafından farklı şekillerde ifade edilir.

Self Preservation
Kendini Koruma
İçgüdüsü
Alt Tip Anahtarı:
ENDİŞE

Gerçek bir mükemmeliyetçi olan, çok endişelenen, her şeyin kontrol altında olmasını isteyen ve riskleri ve sorunları öngörmeye çalışan kişidir. SP Birler güçlü bir iç eleştirmene sahiptir ve kendilerine karşı yüksek sorumluluk duygusuyla sert davranırlar. Genellikle kaygılıdırlar ve en ufak ayrıntıya kadar hazırlıklı olmayı severler. Bu alt tip öfkesini ifade etmekten kaçınır, ancak aksaklıklar yaşadığında derin bir hayal kırıklığı hissedebilir.

One-on-One
Bire-Bir
(Cinsel) İçgüdü
Alt Tip Anahtarı:
ŞEVK (karşıt tip)

Bu SX baskın içgüdülü E1 karşıt tipi, yoğunluğu ve başkaları üzerindeki etkisiyle diğer Birlerden ayrılır. İşlerin nasıl olması gerektiğine dair idealist bir görüşe sahiptirler ve insanları veya toplumu kendi görüş veya yapma tarzlarına göre reforme etme hakkına sahip olduklarını hissederler. SX Birler, başkalarını iyileştirme çabalarına direnildiğinde doğrudan öfke ve hayal kırıklığı ifade edebilirler.

Social
Sosyal
(Veya Grup) İçgüdüsü
Alt Tip Anahtarı:
UYUM SAĞLAYAMAZ

SO Birler, neyin iyi, doğru ve uygun olduğuna dikkat çeker ve dürüstlük ve ilkeli davranış örneği sergilerler. Katı öz kontrol ve yüksek standartlar onları çevrelerindeki insanlardan ayırır. En iyi hallerinde adil olma ve 'işleri düzeltme' motivasyonuyla hareket eden bu kişiler, sistemik düşünürler ve doğru davranış (genellikle katı beden diliyle gösterilen) ve yaşayan idealler, inançlar ve değerler için rol modelleridir.

enneagram tip 1 açıklayıcı resim sıralama bezelye

orgamize enneagram tip 1 açıklayıcı görsel

enneagram tip 1 açıklayıcı görselinin düzeltilmesi

mükemmellik enneagram tip 1 açıklayıcı görsel
germe ve bırakma çizgisi enneagram tip 1 açıklayıcı görsel
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Öz farkındalık ve kişisel gelişim
yolculuğunuza bugün başlayın!

iEQ9 ile KENDİ TİPİNİZİ KEŞFEDİN

Bütünleyici Enneagram Anketi, dinamik olarak uyarlanabilen akıllı bir değerlendirme aracıdır. Tamamlanması yaklaşık 30 dakika sürer ve Enneagram Profili, 27 Alt Tip, Merkezler, Kanatlar, Çizgiler, Entegrasyon Seviyeleri ve Gerginliğin 6 boyutunu ölçer.

Kendi Tipinizi Keşfedin
Keşfe Çıkmak İçin Bir Tip Seçin
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigasyon