Az intelligencia, a kifejezés és a struktúra központjai
A 3 kifejezési központ

A 3 központ

A központok az Enneagram egyik elsődleges triádjára vagy fraktáljára utalnak. Ez a triád a kilenc pontot három központra osztja, amelyek minden egyénnél potenciálisan három különböző módon nyilvánulhatnak meg.

A központok mindegyike az érzékeléseinken keresztül kínál kapcsolódási pontot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy jelen legyünk. Ehhez el kell mélyítenünk a kapcsolatunkat mindhárom intelligencia központunkkal. Ahogy ráhangolódunk egy központ intelligenciájára, magasabb fejlődési szinten integrálódunk és fejezzük ki önmagunkat. Ezen a magasabb szinten a központ átalakuláson megy keresztül: a cselekvés, érzés és gondolkodás kifejeződéséből a test-, szív- és fejközpontú intelligencia magasabb rendű megnyilvánulásává válik.

A 3 kifejezési központ

A szerzők néhány alternatív nevet adnak a központoknak:

Action Center
Cselekvési központ

Kezek
Ösztön
Test
Zsigeri

Feeling Center
Érzelmi központ

Szív
Érzelem
Kapcsolatok
Cél

Thinking Center
Gondolkodási központ

Fej
Logika
Agy
Információ

A központok megértésének három különböző módja

A központokkal és az Enneagram kilenc pontjához való viszonyukkal kapcsolatban eltérő vélemények vannak. Mi az Enneagramba strukturálisan beágyazott fraktálminta szemszögéből szeretnénk megvizsgálni a központokat. Három különböző, de egyaránt érvényes módszert figyeltünk meg a központokkal való munkában és azok értelmezésében.

Centers of Expression
A kifejezés központjai

Interperszonális központ: Ahogy megjelenünk és ahogy mások látnak minket a világban

További információ az interperszonális központokról
Centers of Intelligence
Az intelligencia központjai

Átalakító központ: Egy fejlett központ, amely a tudatossággal és jelenléttel végzett mély munka eredménye

További információ az intelligencia központjairól
Centers of Structure
A struktúra központjai

Intraperszonális központ: Az egyes Enneagram-területek központokkal kapcsolatos problémái

További információ az intraperszonális központokról

Navigáció