Sentrums van intelligensie, uitdrukking en struktuur
Die 3 Sentrums van Uitdrukking

Die 3 Sentrums

Die Sentrums verwys na een van die primêre drietalle of fraktale binne die Enneagram. Hierdie drietal verdeel die nege punte in drie sentrums wat potensieel op drie verskillende maniere by elke individu tot uiting kom.

Elk van die sentrums bied ons 'n kontakpunt deur ons gewaarwordinge, wat ons in staat stel om in die oomblik teenwoordig te wees. Dit vereis 'n verdieping van ons verhouding met al drie ons sentrums van intelligensie. Namate ons bewus word van die intelligensie van 'n sentrum, integreer ons dit en druk onsself op 'n hoër vlak van ontwikkeling uit. Op hierdie hoër vlak ondergaan die sentrum 'n transformasie - van 'n uitdrukking van aksie, gevoel en denke na 'n hoër orde van liggaam-, hart- en kopgesentreerde intelligensie.

Die 3 Sentrums van Uitdrukking

Alternatiewe benamings wat skrywers soms vir die sentrums gebruik:

Aksie Sentrum
Aksie Sentrum

Hande
Instink
Liggaam
Ingewande

Gevoel Sentrum
Gevoel Sentrum

Hart
Emosie
Verhoudings
Lewensdoel

Denke Sentrum
Denke Sentrum

Kop
Logika
Verstand
Kennis

Drie verskillende benaderings om die sentrums te verstaan

Daar is uiteenlopende menings oor die sentrums en hoe hulle verband hou met die nege Enneagram-tipes. Ons wil graag die sentrums ondersoek deur die lens van die fraktaalpatroon wat struktureel ingebed is in die Enneagram. Ons het drie verskillende, maar ewe geldige maniere waargeneem om met die sentrums te werk en hulle te interpreteer.

Sentrums van Uitdrukking
Sentrums van Uitdrukking

Verhoudingsentrum: Hoe ons onsself in die wêreld uitdruk en beleef

Meer oor Verhoudingsentrums
Sentrums van Intelligensie
Sentrums van Intelligensie

Transformasiesentrum: 'n Ontwikkelde sentrum ná diepgaande werk met bewustheid en teenwoordigheid

Meer oor Sentrums van Intelligensie
Sentrums van Struktuur
Sentrums van Struktuur

Intrapersoonlike Sentrum: Die uitdagings wat elke Enneagram-domein met die sentrums ervaar

Meer oor Intrapersoonlike Sentrums

Navigasie