Enneagram Tipe 6 Persoonlikheid - Die Lojalist - Lojale Skeptikus
Kies 'n tipe om te verken
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 6 - Die Lojale Skeptikus: 'n Beskrywing

voorbereide enneagram-tipe 6 beskrywende beeld Enneagram Sesse heg groot waarde aan sekuriteit en om iewers te behoort, want hierdie styl spruit voort uit die motiveringsbehoefte om veilig en voorbereid te wees. Lojaliteit en vertroue is dus van kardinale belang vir Sesse, wat daarna streef om te alle tye verantwoordelik en paraat te wees. Wanneer hulle op hul beste is, toon Sesse dapperheid en is hulle in voeling met hul innerlike wete. Sodoende bied hulle die kosbare geskenk van toewyding en vertroue aan hulself en die wêreld rondom hulle. Minder gesonde Sesse is egter geneig om hulself buitensporig te bekommer. Hulle is bang om hul verdediging te laat vaar, en kan gevolglik as angstig, agterdogtig of twyfelend ervaar word.
Selfgesprek
"Die wêreld is 'n bedreigende en onveilige plek. Wees gereed. Bly lojaal. Mense kan op my reken. Wees versigtig wie jy vertrou. Ek moenie bang wees nie, maar ek kan nie my waaksaamheid laat verslap nie. Ek moet myself beskerm, maar ek moet getrou bly."
familie enneagram-tipe 6 beskrywende beeld

Die gawes van die Enneagram Ses sluit in:

  • Toewyding: Sesse is toegewy aan dit wat vir hulle saak maak, en bewys pligsgetrouheid en deernis in diens van mense, verantwoordelikhede en belangrike sake.
  • Dapperheid: Sesse staan dikwels dapper op vir die groter goed, al is daar bekommernisse en risiko's.
  • Gereedheid: Omdat Sesse oplettend en bewus is van risiko's, hou hulle 'n wakker oog oor wat in hul wêreld aangaan en tree hulle op om risiko's en bedreigings te verminder.
  • Betroubaarheid: Wanneer Sesse 'n besluit neem of 'n verbintenis aangaan, bly hulle getrou daaraan. Hulle respekteer ook reëls en gesag, solank hulle voel dat hulle die bron of bedoeling kan vertrou.
  • Spangees: Sesse geniet die samewerking en spanwerk van groepe en floreer in 'n gesonde spanomgewing.

Tipiese Aksiepatrone

Die Enneagram 6-patroon manifesteer op twee maniere. In die fobiese patroon is Sesse geneig om baie huiwerig en versigtig te wees. Hulle probeer angswekkende situasies vermy en waak teen die risiko dat dinge verkeerd loop. In die kontra-fobiese patroon probeer Sesse egter deur hul angs werk deur vreesaanjaende situasies kop-aan te pak. Die meeste Sesse val iewers tussen hierdie twee uiterstes, en hul gedrag wissel na gelang van omstandighede en lewenskonteks. Byna alle Sesse toon een of ander vorm van riskante gedrag om aan die wêreld en hulself te bewys dat hulle nie bang is nie. Dit kan wissel van verbale dapperheid tot uiters hoërisiko-aktiwiteite. Sesse met 'n sterk kontra-fobiese patroon sal hierdie gedrag waarskynlik meer gereeld openbaar as dié met 'n meer fobiese patroon. Sesse is bekend daarvoor dat hulle konsekwent en toegewyd oor lang tydperke kan werk. Hulle neem verantwoordelikheid baie ernstig op en wy hulself ten volle aan die taak op hande. Sodoende toon hulle lojaliteit en waagmoedigheid.

Tipiese Denkpatrone

In hul strewe om probleme te vermy, is Sesse geneig om hulself met 'n fyn analitiese oog op potensiële risiko's en bedreigings toe te spits. Dit maak hulle ook besonder ingestel op hul omgewing, waar hulle gedurig die uitkyk hou vir moontlike probleme en uitdagings. Sesse het die vermoë om probleme op te los en te voorkom, maar kan ook baie skepties wees oor oplossings wat té maklik of eenvoudig voorkom. Hierdie "ja, maar"-patroon kan daartoe lei dat hulle gereeld en openlik oplossings en gesag bevraagteken. Sesse is baie bewus van gesag in hul denkwyse. Hoewel hulle hoop om die ondersteuning en beskerming van gesagsfigure te geniet, is hulle ook uiters versigtig om nie deur daardie einste mense teleurgestel of verraai te word nie. Die Ses se innerlike dialoog volg waarskynlik 'n proses waar hulle hulself talle vrae vra of 'n "interne komitee" raadpleeg. Hulle vra nie net vrae oor wat ooglopend en duidelik sigbaar is nie, maar ook oor dit wat onuitgesproke en verborge is.

Tipiese Gevoelpatrone

Sesse is baie vertroud met gevoelens van angs en is geneig om op die ergste scenario's in die alledaagse lewe te fokus. Hierdie gevoelens kan wissel van ongemak, bekommernis en ligte kommer tot paniek, vrees en afgryse. As 'n emosioneel reaktiewe tipe het Sesse onmiddellike en maklike toegang tot hul gevoelens, maar hulle sal ook aanhou om oor bekommernisse en angste te tob soos die tyd verbygaan. Selfs al is hulle bly wanneer dinge goed gaan, is Sesse geneig om nie te lank stil te staan by positiewe emosies nie. Sesse is geneig om hul gevoelens onbewustelik op ander te projekteer sonder om dit noodwendig te bevestig. In 'n poging om angs te hanteer, projekteer die Ses dikwels hul eie gevoelens, gedagtes, hoop en vrese op ander, en ontken sodoende die impak daarvan op hulself. Hulle bied gereeld weerstand en daag mense uit as gevolg van hul eie twyfel.

Blinde Kolle

  • Sesse fokus voortdurend op die dinge wat verkeerd kan gaan, daarom kan hul huiwerige en versigtige benadering vir ander na hardkoppigheid, pessimisme en negatiewe gedrag lyk.
  • Sesse is geneig om baie bekommerd te wees oor wat kan gebeur en hul vermoë om dit te hanteer, wat daartoe kan lei dat hulle onseker voorkom. Ander mag dan twyfel aan die Ses se vermoë om sake te hanteer. Hierdie bevraagtekening van hul vermoë is wat die Ses probeer vermy, tog kan hul versigtige benadering juis dit veroorsaak.
  • Ten spyte daarvan dat hulle baie gefokus is op lojaliteit en vertrouenskwessies, is die Ses van nature geneig tot skeptisisme en wonder of mense vertrou kan word. Dit kan 'n negatiewe impak hê op hul interaksies en verhoudings. Deur soveel klem te lê op betroubaarheid, maak Sesse dit moeilik vir mense om hulle deurlopend te vertrou.
  • Projeksie is 'n kern kwessie vir die Ses. Om vrese op die mense rondom hulle te projekteer, kan 'n manier wees om te vermy om hul eie emosies, bekommernisse en vrese in die oë te kyk.

Groei deur die Vlerke

Klik hieronder om die Vlerke te verken

Tipe 6 Vleuel 5: Beoefen selfstandigheid   Tipe 6 Vleuel 7: Geniet spontane pret

Enneagram 6 Subtipes

Die Enneagram Ses se strewe om sekuriteit en ondersteuning te skep, word verskillend uitgedruk deur die drie subtipes.

Selfbehoud
Instink
Subtipe Sleutel:
Warmte

Die angs van die Ses vermeng met die sp instink om vrees en onsekerheid 'n tema vir hierdie versigtige subtipe te maak. Om veilig te voel, bou hulle sterk bande met ander en toon persoonlike warmte. Hulle is opreg liefdevol en hartlik in hul interaksies met ander. Hulle onderdruk woede en is huiwerig om menings te deel, en verkies om versigtig te wees eerder as om foute te waag.

Een-tot-een
(Seksuele) Instink
Subtipe Sleutel:
Intimidasie (teen-tipe)

Hierdie een-tot-een dominante instink Ses teen-tipe is geneig om waagmoedig, selfgeldend of selfs intimiderend te wees, wat kan lei tot mis identifiseer as 'n Agt. Die sx Ses is kontra-fobies en glo dat die beste verdediging 'n goeie aanval is. Hulle reageer teen tipiese Ses-vrese deur enige vrees of gevaar kop-aan te storm. Hierdie kop-aan-benadering kan opstandig of iets van 'n waaghals voorkom. Hul behoefte om krag en veiligheid te voel, maak dit moeilik om by hul twyfel of gevoelens van kwesbaarheid aan te sluit.

Sosiaal
(Of Groep) Instink
Subtipe Sleutel:
Plig

Hierdie Ses subtipe sluit aan by sosiale ideale, werk vir 'n saak of staan op vir die swakkes. Hulle is geneig om meer 'swart en wit' te wees as die skakerings van grys wat deur ander Sesse gesien word. Hulle lyk dalk soos 'n Ennea Een aangesien hulle presies en versigtig is en verkies om reëls en prosedures te volg. Hoogs rasioneel en pligsgetrou, werk hulle om nakoming van reëls of kollektiewe norme aan te moedig, en om te verseker dat almal weet wat van hulle verwag word. Hulle soek 'n stelsel om te vertrou om hul selftwyfel te balanseer. Hulle kan buite voeling wees met hul persoonlike gevoelens.

voorbereide enneagram-tipe 6 beskrywende beeld

familie enneagram-tipe 6 beskrywende beeld

vraestel enneagram-tipe 6 beskrywende beeld

veiligheid enneagram-tipe 6 beskrywende beeld
rek en vrystelling lyne enneagram-tipe 6 beskrywende beeld
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Vat vandag nog die eerste tree op jou pad van selfbewustheid
en persoonlike ontwikkeling!

VIND JOU ENNEAGRAM-TIPE UIT met die iEQ9

Die Integrative Enneagram-vraelys is 'n dinamiese, aanpasbare en intelligente assessering. Dit neem sowat 30 minute om te voltooi en evalueer jou Enneagram-profiel, 27 subtipes, sentrums, vleuels, lyne, vlakke van integrasie en 6 dimensies van spanning.

Ontdek jou tipe
Kies 'n tipe om te verken
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigasie