iEQ9 Enneagram toets vir paartjies

Die allesomvattende gids vir 'n hegter, meer ondersteunende en gesonder verhouding

Versterk julle band en verdiep julle verbinding. Leer mekaar op 'n dieper vlak verstaan en ontdek nuwe maniere om mekaar te ondersteun met ons iEQ9 Enneagram verhoudings profiel.

Die Enneagram bied 'n verstommende akkurate blik op hoe ons die wêreld beskou en beleef; hierdie uitkyk het 'n diepgaande invloed op hoe ons ons verhoudings benader. Hierdie verslag help paartjies om mekaar deur vars oë te sien, nuwe insigte oor hul verhouding te bekom en op 'n dieper vlak te bind en lief te hê.

Doen jou toets
Uit begrip kom liefde

Die perfekte hulpmiddel vir paartjies wat hul verhouding na 'n splinternuwe vlak wil neem.

Met die iEQ9 Enneagram-persoonlikheidstoets sal julle jul unieke persoonlikheidstipes ontdek en waardevolle insigte bekom oor hoe dit met mekaar se persoonlikhede resoneer. Hierdie kennis sal die deur oopmaak vir verbeterde kommunikasie, dieper empatie en vars maniere om mekaar te ondersteun, wat uiteindelik julle verhouding sal versterk en verryk.

icon lock

Laat die vonke weer spat in julle verhouding.

icon join

Bring die beste in mekaar na vore en laat dit skitter.

icon movement

Vermy misverstande en luister met 'n oop gemoed.

icon growth

Verdiep begrip en deernis. Voel weer naby aan mekaar.

Ontwerp om 'n gesonder en meer harmonieuse liefdeslewe te ondersteun

Wat maak die iEQ9 Enneagram Paartjieverslag so besonders?

Die iEQ9 Verhoudings Profiel is 'n eiesoortige, gesofistikeerde en hoogs persoonlike 50-bladsy dokument wat spesiaal vir jou en jou maat op maat gemaak is. Dit neem elkeen van julle se unieke perspektiewe in ag en begelei julle om saam jul volle potensiaal te ontsluit.

Die verslag bied insig in hoe jou Enneagram-profiel jul verhouding beïnvloed, en beskryf hoe jy en jou maat se persoonlikhede geneig is om op mekaar te reageer, terwyl dit ook talle effektiewe voorstelle vir persoonlike ontwikkeling bied.

Dis 'n kragtige hulpmiddel wat julle vir baie jare vorentoe kan benut.

Ontwerp om 'n gesonder en meer harmonieuse liefdeslewe te ondersteun
95 percent accurate

'n Gesofistikeerde en akkurate toets om jou verhouding se volle potensiaal te ontsluit.

Die iEQ9-vraelys is die wêreld se mees akkurate en omvattende Enneagram-persoonlikheidsassessering. Dit is intelligent en pas dinamies aan - vrae verander na gelang van jou antwoorde om sodoende geldige en betroubare resultate te verseker. Hierdie slim selfassessering neem sowat 30-40 minute om te voltooi en vorm die grondslag van die iEQ9 Paartjie Verslae.

Deur gebruik te maak van ons intelligente iEQ9-vraelys, kan ons die persoonlikheid van elke maat akkuraat bepaal. Ons kombineer dan die resultate om 'n unieke, pasgemaakte verslag spesifiek vir julle verhouding saam te stel.

iEQ9-paarverslag

"Die Enneagram het my huwelik gered."

Die Enneagram is 'n kragtige kaart van ons innerlike wese wat 'n verstommend akkurate beeld skilder van ons dryfvere en hoe ons die wêreld sien en ervaar. Hierdie uitkyk het 'n diepgaande invloed op hoe ons ons verhoudings benader.

As jy reeds bekend is met die Enneagram, bied die iEQ9 verhoudings profiel 'n verrykende perspektief op jou verhouding. Die verslag inkorporeer die volle spektrum van Enneagram-kennis en besin oor julle kern Enneagram tipes, instinkte, subtipes, tri-tipe, sentrums van uitdrukking, spanningsvlakke, konflik en sosiale style. Dit beklemtoon julle gedeelde sterkpunte en wys hoe julle mekaar kan aanvul en beter kan saamwerk.

iEQ9-paarverslag

Die iEQ9 Enneagram Verhoudings Profiel dek 19 verhoudingstemas en sal jou en jou maat help om:

icon checkmark Die passie in julle verhouding weer aan te wakker.
icon checkmark Mekaar en jul verhouding op 'n heel nuwe manier te begryp.
icon checkmark Dieper en meer opreg met mekaar te verbind.
icon checkmark Die beste in mekaar na vore te bring.
icon checkmark Misverstande te verminder en mekaar beter te verstaan.
icon checkmark Begrip en deernis te verdiep, en nader aan mekaar te groei.
icon checkmark Meer intimiteit en 'n beter sekslewe te geniet.
icon checkmark Mekaar se ouerskapstyl te waardeer en te ondersteun.
icon checkmark Julle lewe saam te verryk.
Word 'n kragpaar!

Is julle verhouding gereed om na die volgende vlak te vorder?

Die iEQ9 verhoudings profiel is geskik vir alle paartjies, of julle nou uitgaan, verloof of getroud is. Dit is spesiaal ontwerp vir enige paartjie wat daarna streef om hul verhouding te verdiep en te verryk.

As julle as 'n paartjie julle band en verbinding wil versterk, mekaar op 'n dieper vlak wil leer ken, en nuwe maniere wil ontdek om mekaar te ondersteun, dan is die iEQ9 Enneagram verhoudings profiel die perfekte hulpmiddel vir julle. Ontdek die insiggewende en unieke perspektief wat die Enneagram op julle verhouding kan bied en geniet saam die opwindende reis wat voorlê.

graphic flourish

Die iEQ9 Verhoudings Profiel is in drie afdelings verdeel, met 19 hoofstukke wat verskillende temas in verhoudings dek.

Beide lewensmaats voltooi die iEQ9 Enneagram-vraelys. Ons kombineer julle resultate om 'n unieke verslag, spesifiek vir julle verhouding, saam te stel. Paartjies wat hul verslag deurwerk en bespreek, sal 'n dieper begrip ontwikkel vir mekaar se behoeftes en sienings. Hulle sal makliker by mekaar aanklank vind en hulself, binne die konteks van hul verhouding, beter verstaan.

graphic flourish
iEQ9 logo

Enneagram Verhoudingsverslag vir Pare

USD 120

50-bladsy persoonlikheidsprofiel vir paartjies

Wat is ingesluit?
Enneagram-insig en -bewustheid
 • Julle Enneagram-tipes
  Julle Enneagram-tipes onthul wat elkeen van julle as individu tick, insluitend die vrese, motiewe en begeertes wat julle gedrag, gedagtes en gevoelens aandryf. Deur hierdie insigte te gebruik, kan julle 'n groter begrip en aanvaarding kry van hoekom jy en jou maat op sekere maniere optree en reageer.
 • Haal die beste in mekaar na vore
  Delf in die positiewe eienskappe wat elkeen van julle na die tafel bring en julle in staat stel om as 'n paartjie te gedy.
 • Moontlike slaggate
  Daar is tye wanneer ons persoonlikhede teen mekaar werk, daarom is dit belangrik om op hierdie tye in julle verhouding te let.
  Ons verken moontlike negatiewe interaksies wat soms kan voorkom as dit nie in toom gehou word nie, en areas waarop julle as 'n paartjie kan fokus.
 • Julle instinkte
  Mense besit drie primêre instinkte - Selfbehoud, Een-tot-een en Sosiaal - wat noodsaaklik is vir ons voortbestaan. Hierdie instinkte, wat onbewustelik funksioneer, rig ons oorlewingstrategieë en maniere van wees, met een wat dikwels dominant word. Toegang tot al drie instinkte is belangrik vir gesonde maniere van wees en verhoudings.
 • 27 Subtipes
  Wanneer jou dominante instink met jou kern Enneagram-tipe vermeng, word die Subtipe onthul. Die 27 Subtipe-laag gee 'n meer spesifieke en genuanseerde beskrywing van jou en jou maat se persoonlikhede.
 • Julle sentrums van uitdrukking
  Die Sentrums van Uitdrukking hou verband met hoe ons in die wêreld optree en hoe ander ons waarskynlik sal ervaar. Daar is drie Sentrums van Uitdrukking: Denke, Gevoel en Optrede. Deur die Sentrums te verken, kan ons op 'n baie dieper vlak verstaan hoe ons eksterne stimuli verwerk, besluite neem en liefde in ons verhoudings uitdruk. Verken julle dominante Sentrums en dié wat minder prominent uitgedruk word, om lig te werp op julle primêre lewensstrategieë.
Enneagram en verbindingsinsigte
 • Omgee vir mekaar en vir jouself
  Gekoppel aan ons persoonlikheid, is daar unieke behoeftes en aspekte van die lewe wat ons soek om versorg te voel. Luister na mekaar se diepste behoeftes en ontdek maniere om vir jou maat sowel as jouself om te gee.
 • Spanningsprofiele
  Julle spanningsprofiele weerspieël jul subjektiewe gevoel van hoeveel stres julle op 'n gegewe tydstip ervaar het. Lewensmaats beleef en rapporteer spanning verskillend en hierdie verslag dui aan hoe goed elkeen die mas opkom. As 'n paartjie dui julle gesamentlike spanning areas aan waar julle dalk druk moet verlig, 'n gebied waar een maat die ander kan ondersteun.
 • Kommunikasie as 'n paartjie
  Kommunikasie is die hartklop van elke verhouding en dien as die brug wat lewensmaats saambind. Tog kan dit ook 'n bron van onenigheid wees, veral wanneer ons nie ons maat se unieke perspektief verstaan nie. Elke individu se filters en style, beide in die uitdrukking en interpretasie van boodskappe, het 'n groot invloed op die kommunikasieproses. Daarbenewens maak nieverbale leidrade, soos toon en lyftaal, 'n beduidende deel van kommunikasie uit, dikwels meer as die woorde self.

  Die iEQ9 Verhoudings Profiel bied strategieë om jou te help om hierdie kompleksiteite te navigeer en jul verhouding te versterk.
 • Besluitneming as 'n paartjie
  Om deel van 'n paartjie te wees, behels 'n groot skuif van individuele besluitneming na gesamentlike keuses wat albei lewensmaats raak. Dit vereis dat mens leer om kompromieë aan te gaan en verskillende perspektiewe en voorkeure te integreer. Daar is 'n behoefte aan wedersydse begrip en respek vir elke maat se besluitnemingstyl en hul gemaksvlak met outonomie. Hierdie afdeling sal jou lei om 'n gesonde en samewerkende besluitnemingsproses binne jul verhouding te koester.
 • Sosiale style
  Elkeen van ons het 'n voorkeur sosiale styl. Deur joune en jou maat s'n te ken, kan dit julle help om mekaar se sosiale behoeftes beter te begryp, wat julle toelaat om energiek en betrokke te voel - veral wanneer hierdie style verskil.
 • Bewustelike konflikhantering
  Die waarskynlikheid van sporadiese konflik in 'n verhouding is onvermydelik. Terwyl baie dalk op die frekwensie en aard van hierdie konflikte fokus, is wat ewe belangrik is, hoe julle albei tydens sulke tye optree en wat die gevolge is. Wanneer dit op 'n gesonde, volwasse manier hanteer word, kan konflik eintlik voordelig wees vir die verhouding en lei tot groter begrip, groei en ontwikkeling.
Enneagram & lewenservarings
 • Intieme verbinding
  Verdiep julle intimiteit en bou 'n kragtiger en meer egte verbinding deur te leer om vir mekaar oop te maak en met meer deernis te kommunikeer.
 • Effektiewe gesamentlike ouerskap
  Hierdie afdeling ontleed elkeen van julle onderskeie waardes, kernoortuigings, stories en aannames oor ouerskap om julle te help om dit bewustelik in 'n doeltreffende en ondersteunende mede-ouerskapstrategie saam te snoer.
 • Finansies as 'n paartjie
  Die meeste argumente oor geld spruit uit 'n wanbegrip van mekaar se behoeftes en waardes. Hierdie afdeling help jou om jul geldelike behoeftes te verstaan en wat jou en jou maat se finansiële gedrag dryf.
 • Lewe by die werk en tuis
  Elkeen van julle het unieke motiverings en gevolglik verskillende prioriteite en idees oor hoe julle graag jul tyd, energie en hulpbronne wil bestee.
  Kry leiding om hierdie verskille beter te navigeer en ontdek strategieë om in beide se behoeftes en prioriteite te voorsien.
Sit in mandjie Koop nou
graphic flourish

Benut hierdie geleentheid om mekaar op 'n dieper vlak te leer ken en groter liefde in julle verhouding te ontdek.
Koop die verslag vir julleself of gee dit as geskenk vir 'n ander paartjie.

Getuigskrifte

Allan Millham Thumbnail
Uitstekend! Die verslag is uitgebreid, ryk aan inhoud en bied talle geleenthede vir paartjies om hul verhouding te laat groei. Met dertig jaar se ondervinding agter die blad, is dit wonderlik en bevestigend om te sien hoe raak die terugvoer en ontwikkelingsvoorstelle regdeur die verslag was. Dis 'n ware suksesverhaal!
Allan Milham Arizona, Verenigde State
Keri Miller Thumbnail
Dis verstommend. Dit het die manier waarop ons argumenteer en hoe vinnig ons geskille oplos, verander. Dis ook wonderlik om hierna te kan terugverwys, want dis swart op wit en nie hy sê, sy sê nie. Dis fantasties. Hierdie wonderlike verhouding is na 'n heel nuwe vlak geneem.
Keri Miller Durban, Suid-Afrika
Dorothy Oliver Thumbnail
Die verhoudings profiel is duidelik, vriendelik, modern en professioneel – net die regte hoeveelheid detail – en behandel almal met respek. Die verslag bied helderheid, groei, diepte, hoop en moontlikhede om saam vorentoe te beweeg. Ons het lekker gelag vir die meeste daarvan – ja, ons het voorbeelde gehad vir al die stellings en vars insigte het aanhou opduik, selfs na al die jare.
Dorothy Oliver Waikato, Nieu-Seeland
Claus Roage Olsen Thumbnail
Hierdie verslag ondersoek 'n mens se eie verhouding met empatie, nuuskierigheid en teoretiese insigte op 'n baie deurdagte manier. Paartjies sal beslis insiggewende ervarings beleef en hernude dryfkrag en entoesiasme vind om in hul verhoudings te belê.
Claus Roage Olsen Roskilde, Denemarke

Ons het al meer as
5 000 paartjies wêreldwyd gehelp om
'n dieper verbintenis te vorm en mekaar inniger lief te hê

Help meer as 5 000 paartjies regoor die wêreld Help meer as 5 000 paartjies regoor die wêreld

Jou iEQ9 Paartjie-Enneagram-reis sluit die volgende in

Ons begin deur jou en jou lewensmaat bekend te stel aan die unieke eienskappe wat elkeen van julle so spesiaal maak. Daarna delf ons dieper en verken ons die belangrikste dinamika wat 'n paartjie in gedagte moet hou om 'n verhouding vol liefde en respek te bou en te koester. Vervolgens pak ons die kerntemas in julle verhouding uit waaraan julle aandag moet gee en saam aan moet werk om te verseker dat julle aanpasbaar bly en 'n gesonde, gelukkige verhouding handhaaf.

graphic illustration group

Dis wonderlik om julle te ontmoet!

Deur die Enneagram se unieke lens kan jy en jou lewensmaat die eienskappe ontdek wat julle in die diepste dele van jul siel definieer. Hernu jul begrip van mekaar en waardeer die besonderse kwaliteite wat julle liefde so spesiaal maak.

graphic illustration couple

Kom ons versterk ons band.

Namate die verslag jul unieke persoonlikhede ontvou, verken dit hoe julle mekaar ten beste kan versorg, wat om te vermy sodat julle mekaar nie omgekrap maak nie, en hoe jou lewensmaat jou ervaar wanneer jy getreiter word. Vind dan meer uit oor jul kommunikasiestyle, waar misverstande dalk kan ontstaan, en wat julle kan doen om beter begrip en kommunikasie te geniet.

graphic illustration couple

Hou die goeie tye aan die gang!

Die iEQ9 verhoudings profiel wys vir jou hoe julle unieke kombinasie van persoonlikhede die liefde oor jare kan laat voortleef, sodat julle keer op keer opnuut verlief kan raak. Hierdie profiel sal die beste maniere ontsluit om mekaar te ondersteun, julle kinders saam groot te maak, geldsake te bestuur en julle lewens te integreer.

Omhels verandering, begin vandag met hierdie volledige lewensveranderer!

Is jou verhouding gereed om na die volgende vlak te vorder?

As 'n paartjie wat jul verhouding wil versterk en mekaar op 'n dieper vlak wil leer ken, is die iEQ9 verhoudings profiel die perfekte hulpmiddel. Dit sal julle help om nuwe maniere te ontdek om mekaar te ondersteun en jul verbinding te verdiep.

Kry Jou Toets
graphic flourish

Gereelde vrae

The iEQ9 Couples Report is a personalised report based on you and your partner’s iEQ9 results. It is a 50-page PDF document that reflects the multifaceted subtleties and dynamics that are unique to you and your partner acknowledging both of your strengths and exploring challenges that you face as individuals and as a couple.

The report uses Integrative Enneagram theory and constructs to highlight and explain these similarities and differences, exploring how they influence each partner as well as the relationship. This understanding aims to give the couple a deeper perspective of each other and the dynamics within their relationship. Both individuals play an integral part in each other’s personal growth and influence each other in many complex ways: a couple becomes more than the sum of its parts. Research has shown this process improves relationships by stimulating honest dialogue, increasing understanding, and empowering couples.

The Enneagram is an archetypal framework that offers in-depth insight about individuals, groups and collectives. The observations are more than merely describing behaviour or putting people in boxes, it helps individuals and couples to go deeper and explore the often-hidden motivations that drive one another to act and react in certain ways. According to the Enneagram, there are nine different ways of viewing and experiencing the world; this outlook has a profound influence on how we approach our relationships. We may think we know our partner entirely, but what the Enneagram provides is a tool for seeing one another through fresh eyes, giving us new insights into how we can connect more deeply. These insights can create and stimulate honest dialogue, increase understanding and empower couples to mould a relationship together where both partners feel unconditionally loved, respected and supported.

This is the first ever Enneagram couples report. Being pioneers in the corporate and coaching sphere, Integrative Enneagram Solutions wanted to provide their practitioners with the tool to deliver relational support and guidance to equip the practitioners with the ability to diversify their skills set, expertise and scope of practice. The couples report is a tool for the practitioners to use to help guide the couple to strengthen and unify their relationship. Other websites and authors have tried to explore relationships through the Enneagram lens but no one has created a report that is specifically tailored to two unique individuals. Integrative Enneagram Solutions understands that every relationship has its ups, downs and growing pains, therefore the iEQ9 Couples Report is a tool that holistically and compassionately looks at a couple and provides some insight into some of the everyday issues and challenges that couples may be facing.

There is no “best” combination, each Type has their own gifts and challenges. The Couples Report uses the Enneagram as a tool to guide couples as they begin to explore their inner worlds and gives them the vocabulary to share their discoveries with one another. A couple who constantly updates their knowledge of one another’s love maps are in touch with each other’s needs and perspectives, relate better to one another, and understand themselves more clearly in the context of their relationship.

It is relevant for every couple at any stage or structure. The Couples Report can be used by couples that are dating, engaged, or married. It is designed for any couple desiring to enrich their relationship. We strongly recommend discussing the Couples Report with an accredited Integrative Enneagram practitioner who can support you in understanding the Enneagram and guide you in applying the insights from this report to your relationship. Therefore, the report is applicable at any stage of one’s relationship and there is no prerequisite length of relationship that you have to consider before using the report. Couples also need to do their individual iEQ9 reports as this is the information that is used to generate the Couples Report. The report can guide couples during times of distress and times of difficulties before unresolved issues escalate, however, it is applicable without adversities. If you as a couple just want to strengthen your bond and connection, understand each other better and learn new ways of supporting each other, the Couples Report also sheds light on those.

This Couples Report is specifically tailored for you and your partner. It incorporates each of your unique perspectives and accounts for each of your personal gifts and challenges. It integrates your core Enneagram Types, Instincts, Subtypes, Centers of Expression, Strain levels, conflict and social styles and highlights your shared strengths and how you can complement each other and collaborate better. The iEQ9 Couples Report is personalised to your relationship whereas Enneagram books broadly speak to each Type and what they may ‘look for’ and need but may not take the other factors above into account. The report provides a more holistic and specific account of your relationship rather than just looking at it from one lens, core Types for example. The Couples Report also positions each relationship within 18 common topics that most couples may experience.

The iEQ9 Couples Report is based on the information obtained from the iEQ9 questionnaires that the couples complete. The iEQ9 has been proven by two independent statisticians to be a scientifically accurate measure of the nine different Enneagram Types. Therefore, it has been proven to be statistically valid and reliable. Please see our statistical manual for more information on the statistical significance of the iEQ9 as an assessment tool.

We need both partners to complete the iEQ9 questionnaire as the Couples Report pulls the results together before generating your relationship report. If you or your partner have recent iEQ9 results, then we can use those to generate your couples report. Please use the exact same email address you used for your individual report so that our system can recognize you. If you do not have existing results then we will give you new iEQ9 links as part of your couple's journey.