Enneagram Tip 7 Kişilik - Meraklı - Coşkulu Vizyoner
Keşfe Çıkmak İçin Bir Tip Seçin
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 7 - Coşkulu Hayalperest Tanımı

yüksekten atlama enneagram tip 7 açıklayıcı görsel

Enneagram Yedinciler, hayatı sonuna kadar yaşama ve acıdan uzak durma konusunda güçlü bir motivasyon ihtiyacı hissederler. Özgürlük duygusuna büyük değer veren Yedinciler, iyimserliğe, ilham almaya ve fırsatları değerlendirmeye odaklanırlar. Hayata bir macera gözüyle bakar, eğlenceli ve spontane olmaktan keyif alırlar. En iyi hallerinde, özdenetimi benimseyip kendilerine ve etraflarındaki dünyaya odaklanabildiklerinde, insanlar Yedinleri huzurlu ve dingin olarak deneyimler. Daha az sağlıklı bir düzeyde ise, tatmin olmayan bir doyum arayışı ve bir şeyleri kaçırma korkusu nedeniyle dikkatleri dağıldığında, başkaları Yedinleri dürtüsel, kararsız ve odaklanmamış olarak görebilir.

İç Konuşma
"Gelecek heyecan verici olasılıklarla dolu ve ben bunların tadını sonuna kadar çıkarmalıyım! Sorun yok, istediğimi hak ediyorum. Peki sırada ne var? İlerlemeye devam etmeliyim, özgürlüğümün keyfini sürmeliyim."
heyecan enneagram tip 7 açıklayıcı görsel

Enneagram Yedilerin yetenekleri şunları içerir:

  • İyimser: Yedilerin hayata neşe, mutluluk ve keyif katan şeylere odaklanması, etraflarına iyimserlik saçmalarını sağlar.
  • Esnek: Yediler olasılıklara açık olduklarından ve seçeneklerini geniş tutmayı sevdiklerinden, değişim, aksilikler ve zorluklar karşısında kolayca uyum sağlayabilirler.
  • Geleceğe Yönelik: Bir sonraki adıma odaklanarak, Yedilerin hevesli ve ileri görüşlü özellikleri, heyecan verici bir geleceği hem öngörmelerine hem de şekillendirmelerine olanak tanır.
  • Pratik: Yediler, en iyi hallerinde fikirlerini pratik ve üretken bir yaklaşımla harmanlayarak harekete geçebilirler.
  • Maceracı:Oyuncu, çok yönlü ve spontane bir kişi olarak Yediler, özgürlüklerinin tadını çıkarır ve yeni ufukları ve deneyimleri keşfetmekten zevk alırlar.

Tipik Düşünce Kalıpları:

Yedinciler, fikirler arasında kolaylıkla geçiş yapabilen ve onları birbirine bağlayabilen aktif bir zihne sahiptir. Bu tip, enerjisini ve zamanını ilgi duyduğu şeylere adamak ister ve uyaranlara anında yanıt verir. Dolayısıyla, Yedinci tipin düşünme tarzı, hızlı zihinsel işlemeyi yüksek zihinsel uyarılma ihtiyacıyla birleştirir. Seçeneklere önem verirler ve seçimlerinin sınırlandırıldığını ya da bir şekilde kısıtlandıklarını hissetmekten hoşlanmazlar. Yedinci tipin düşünme tarzı, çok çeşitli alanlarda geniş bir bilgi birikimine sahip olmalarını sağlar. Bu genel bilgi, bağlantı kuracak ve yararlanacak çok fazla bilgiye sahip oldukları için yaratıcılığı ve yeniliği mümkün kılar. Yedinciler, çok sayıda fikir üretme ve bunları başkalarıyla paylaşma yetenekleriyle motive olurlar. Yeni bir bilgiyle karşılaştıklarında, onu hızlı bir şekilde işler ve özümserler, genellikle yaparak ve ilerledikçe öğrenirler.

Tipik Eylem Kalıpları:

Yedinciler kolaylıkla sıkılırlar ve sıradan veya tekrarlayan görevler onları bunaltabilir. Bu nedenle, aktif bir şekilde heyecan peşinde koşar ve yeni şeyler denerler, çoğu zaman yeni bir şeye başlarken önceki görevleri yarım bırakarak. Yedinciler hayatta bir ivme yaratmak ve işlerin ilerlemesini sağlamak için kararlı adımlar atmak isterler. Heyecanın ve yeni deneyimlerin getirdiği adrenalin patlamasından büyük keyif alırlar. Baskı altındayken Yedinciler birçok işi aynı anda yapmaya çalışır, planlar arasında cambazlık yapar ve genellikle gerçekçi olandan daha fazlasını üstlenme eğiliminde olurlar. Bir Yedincinin bedeni muhtemelen zihni kadar aktiftir. Bu enerji, canlı beden dili ve sürekli hareket olarak kendini gösterir; Yedincilerin çoğu, birkaç dakikadan fazla hareketsiz oturmaktan hoşlanmaz. Başkalarına göre Yedinciler huzursuz, sürekli bir şeylerle meşgul veya bir yerlere gidiyor gibi görünebilirler.

Tipik Duygu Kalıpları:

Yedinciler, duygusal manzaranın pozitif yönüyle uyum içindedirler ve kendilerini genellikle neşeli ve enerjik bir şekilde ifade ederler. Başkaları, Yedincileri çoğunlukla sevinçli, iyimser ve hevesli olarak deneyimler. Yedinciler endişe, can sıkıntısı, korku veya üzüntü gibi rahatsız edici ve olumsuz duygular hissettiklerinde ya da bunlara kendilerini kaptırdıklarında, içgüdüsel tepkileri olumlu olasılıklara ve gelecek planlarına yöneliktir. Bu, onların huzursuzluktan kaçınmalarını ve üstesinden gelmelerini sağlar. Yedinciler ayrıca olumsuz deneyimleri olumlu fırsatlar veya öğrenme deneyimleri olarak çerçevelemekte de oldukça becerikli olabilirler. Bu tür bir rasyonelleştirme, işler ters gittiğinde bir Yedincinin tam bir kişisel sorumluluk almasını zorlaştırabilir, ancak aynı zamanda onları olumlu bir yolda tutmaya da yardımcı olur. Yedinciler, yeteneklerinin sorgulanmasından hoşlanmazlar ve insanlar bunu yaptığında öfkelenebilirler. Büyük ihtimalle işler zorlaştığında aktif bir şekilde ruh halini daha olumlu ve hafif bir şeye çevirmeye çalışırlar veya espri yaparak ortamı yumuşatmaya gayret ederler.

Kör Noktalar

  • Yediler, yeni bilgi ve becerileri sentezlemede ve öğrenmede çok hızlıdır. Ancak, bu bilgiye gerçekten ne kadar hakim olduklarını ve özümsediklerini abartabilirler. Gerçek uzmanlık için gereken bilgi derinliğine sahip olmadan kendilerini "anında uzman" olarak konumlandırabilirler. Bu durum, insanların yeteneklerini ve özgünlüklerini sorgulamalarına yol açabilir.
  • Yedilerin aktif ve ilgili olması gerekir. Son derece hareketli beden dilleri, iletişim tarzları ve düşünceleri onları motive edebilir, ancak başkaları için dikkat dağıtıcı ve sinir bozucu olabilir. Eğer tavırları kıpırdanmaya ya da oradan oraya yürümeye neden oluyorsa, insanlar fikirlerine gereken önemi vermeyebilir. Yediler, bunun başkalarını ve grup süreçlerini ne ölçüde etkilediğinin farkında olmayabilir.
  • Zinde ve çabuk kavrayışlı zihinleri, Yedilerin başkalarının ne söyleyeceğini tahmin ettiklerini düşünmelerine neden olabilir. Bunun sonucunda, insanların aslında ne demek istediğini tam olarak dinlemeyebilirler.
  • Yediler kendilerini olduğu gibi kabul etmek isteyebilirler, ancak bunu sağlayacak şeylerden sürekli kaçınırlar. Yediler, hataları mantığa bürüyerek, olumlu duygulara yönelerek ve heyecan arayarak kendilerini bütünsel bir şekilde deneyimlemekten alıkoyuyor olabilirler.
  • Yediler, can sıkıntısını dile getirerek ve buna uyum sağlayarak korkuyu ve isteksizliği gizleyebilirler. Bir şeyden çok korktuklarında, korkularıyla yüzleşmekten kaçınmak için bu fırsatın kendilerini nasıl kısıtlayacağına odaklanabilirler.

Kanatlar Aracılığıyla Gelişim

Kanatları keşfetmek için aşağıya tıklayın

Tip 7 Kanat 6: Gruba bağlılık, otoriteye sadakat   Tip 7 Kanat 8: Yönünü koru, sebat et

Enneagram 7 Alt Tipleri

Enneagram Yedilerinin özgürlük arayışı ve rahatsızlıktan kaçınma çabası, üç Alt Tip tarafından farklı şekillerde ifade edilir.

Kendini Koruma
İçgüdüsü
Alt Tip Anahtarı:

Bu enerjik Yedi, yakın destekçilerden oluşan bir 'aile' toplayan ve herkesin iyiliğini isteyerek motive olan harika bir ağ kurucudur. Hayatın güzelliklerini severler ve bencillik ve zevk peşinde koşma riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu alt tip genellikle eğlenmek ve kendini güvende hissetmek için ihtiyaç duyduklarını elde etmede başarılıdır, ancak aynı zamanda yapmak istedikleri her şeyi akla uygun hale getirme ve savunma konusunda da yetenekli olabilir.

Bire-Bir
(Cinsel) İçgüdü
Alt Tip Anahtarı:
BÜYÜLENME

Hayalperest, idealist, romantik... SX Yedi, gerçekliği her şeydeki potansiyele bağlı pembe bir filtreden görür. Her şeyde ve herkeste iyiyi görme eğiliminde oldukları için coşkuları ve iyimserlikleri gerçekçi olmayabilir veya saf görünebilir. Dünyanın kasvetli ve sıkıcı olmaktan daha fazlası olmasını isterler. Gerçekliği süsleyebilir ve monotonlaşmış, öngörülebilir hale gelmiş ilişkilerden hoşlanmayabilirler.

Sosyal
(Veya Grup) İçgüdüsü
Alt Tip Anahtarı:
Fedakarlık (karşıt tip)

Sosyal içgüdüsü baskın Yedi karşıt tipi, Yedileri karakterize eden oburluğa karşı hareket eder ve Enneagram 2 ile yanlış tipleme eğilimindedir. Cömerttirler ve daha iyi bir dünya yaratmak için hizmet etme arzuları güçlüdür. Destekledikleri bir grubun veya kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için kendi ihtiyaçlarından fedakarlık ederler. Başkalarının bencilliği konusunda yargılayıcı olabilirler ve fedakarlıklarının takdir görmesini umarlar. Ancak aşırı özveri, kendilerini hapsolmuş hissetmelerine neden olabilir.

yüksekten atlama enneagram tip 7 açıklayıcı görsel

heyecan enneagram tip 7 açıklayıcı görsel

çoklu görev enneagram tip 7 açıklayıcı görsel

eğlenceli enneagram type 7 açıklayıcı görsel
germe ve bırakma çizgileri enneagram tip 7 açıklayıcı resim
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Öz farkındalık ve kişisel gelişim
yolculuğunuza bugün başlayın!

iEQ9 ile KENDİ TİPİNİZİ KEŞFEDİN

Bütünleyici Enneagram Anketi, dinamik olarak uyarlanabilen akıllı bir değerlendirme aracıdır. Tamamlanması yaklaşık 30 dakika sürer ve Enneagram Profili, 27 Alt Tip, Merkezler, Kanatlar, Çizgiler, Entegrasyon Seviyeleri ve Gerginliğin 6 boyutunu ölçer.

Kendi Tipinizi Keşfedin
Keşfe Çıkmak İçin Bir Tip Seçin
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigasyon