Enneagram Tip 6 Kişilik - Sadık - Sadık Şüpheci
Keşfe Çıkmak İçin Bir Tip Seçin
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 6 - Sadık Şüpheci Tanımı

hazırlanan enneagram tip 6 açıklayıcı görsel Enneagram Altıncılar, güvenlik ve aidiyet duygusuna büyük önem verirler. Bu stil, güvende ve hazırlıklı olma ihtiyacından kaynaklanır. Bunun sonucunda, her daim sorumlu ve tedbirli olmaya çabalayan Altıncılar için sadakat ve güven çok değerlidir. En iyi hallerinde, Altıncılar cesurdur ve içsel bir bilgeliğe bağlıdırlar. Kendilerine ve çevrelerindeki dünyaya adanmışlık ve güven armağanı sunarlar. Daha az sağlıklı Altıncılar ise aşırı endişelenmeye meyillidirler. Savunmalarını indirmekten korkarlar ve kaygılı, şüpheci veya güvensiz olarak algılanabilirler.
İç Konuşma
"Dünya tehlikelerle dolu, güvenli bir liman değil. Her an tetikte ol. Sadakatini koru. İnsanlar bana güvenebilmeli. Kime güveneceğini iyi seç. Korkmamam lazım ama aynı zamanda gardımı da indirmemeliyim. Kendimi korumalı ama verdiğim sözleri de tutmalıyım."
aile enneagramı tip 6 açıklayıcı görsel

Enneagram Altılarının yetenekleri şunları içerir:

  • Adanmışlık: Altılar önem verdikleri şeylere bağlıdır; insanlara, sorumluluklara ve davalara hizmet ederken görev bilinci ve özenle hareket ederler.
  • Cesaret: Altılar, endişe ve risklere rağmen genellikle toplumun iyiliği için cesurca tavır alırlar.
  • Hazırlıklı Olma: Tetikte ve risk bilincinde olan Altılar, çevrelerinde olup bitenlere dikkat eder, riskleri ve tehditleri en aza indirmek için harekete geçerler.
  • Güvenilirlik: Altılar bir karar aldıklarında veya söz verdiklerinde, sözlerinin arkasında dururlar. Ayrıca kaynağa veya niyete güvenebildikleri sürece kural ve otoriteye saygı gösterirler.
  • Takım Odaklılık: Altılar, grupların iş birliği yapmasından ve dayanışma içinde olmasından keyif alır, sağlıklı bir takım ortamında kendilerini geliştirirler.

Tipik Eylem Kalıpları

Enneagram 6 kalıbı iki şekilde ortaya çıkar. Fobik bir kalıp olarak belirirse, Altılar endişe verici durumlardan kaçınmaya ve işlerin ters gitme riskine karşı kendilerini korumaya çalışırken oldukça tereddütlü ve temkinli davranma eğilimindedir. Karşı-fobik bir kalıp olarak ortaya çıkarsa, Altılar korkutucu durumlarla doğrudan yüzleşerek kaygıyı aşmaya çalışır. Çoğu Altı bu iki uç arasında yer alır ve koşullara ve yaşam bağlamlarına bağlı olarak bu eğilimler arasında gidip gelir. Pek çok Altı, dünyaya ve kendilerine korkmadıklarını kanıtlamanın bir yolu olarak bir tür risk alma davranışı sergiler. Bu davranışlar, cesur sözlü eylemlerden aşırı yüksek riskli aktivitelere kadar değişebilir. Güçlü bir karşı-fobik yapıya sahip Altıların, daha fobik bir yapıya sahip olanlara kıyasla bu tür aktiviteleri daha sık sergilemesi olasıdır. Altılar, tutarlılık ve zaman içinde adanmışlıkla çalışma yetenekleriyle tanınırlar. Sorumluluk almayı son derece ciddiye aldıkları için, genellikle eldeki işe veya göreve tam anlamıyla bağlanır, sadakat ve cesaret gösterirler.

Tipik Düşünce Kalıpları

Sorunlardan kaçınma arzusuyla Altılar, olası riskleri ve tehditleri son derece analitik bir yaklaşımla ele alma eğilimindedirler. Bu durum aynı zamanda çevrelerine karşı oldukça duyarlı olmalarını, muhtemel sorunları ve zorlukları önceden tespit etmelerini sağlar. Altılar sorunları çözebilir ve önleyebilirler, ancak fazla kolay veya basit görünen çözümlere karşı da epey şüpheci yaklaşabilirler. Bu "evet, ama" düşünce tarzı, gerek çözümlere gerekse otoriteye sık sık ve açıkça meydan okunmasına neden olabilir. Altılar, düşüncelerinde otoritenin oldukça bilincindedirler. Otorite konumundaki kişilerin desteğini ve korumasını elde etmeyi umarken, aynı zamanda o kişiler tarafından hayal kırıklığına uğramaktan, umutlarının boşa çıkmasından veya ihanete uğramaktan da çok çekinirler. Altıların iç diyaloğu genellikle kendilerine birçok soru sorma veya bir 'iç komiteye' danışma sürecini izler. Yalnızca açık ve kolayca görünen şeyler hakkında değil, aynı zamanda dile getirilmemiş ve gizli kalmış olanlar hakkında da sorular sorarlar.

Tipik Duygu Kalıpları

Altılar, kaygı duygularıyla yakından tanışıktır ve günlük hayatta genellikle en kötü senaryolara odaklanma eğilimindedirler. Bu duygular, huzursuzluk, endişe ve hafif kaygıdan panik, korku ve dehşete kadar değişebilir. Duygusal açıdan tepkisel bir yapıya sahip olan Altılar, hislerine anında ve kolayca erişebilirler, ancak endişe ve kaygılarını da zaman içinde tekrar tekrar yaşarlar. İşler yolunda gittiğinde memnun olsalar da Altılar genellikle olumlu duygular üzerinde fazla durmazlar. Altılar, bilinçdışı bir davranış kalıbı olarak, duygularını zorunlu olarak test etmeden başkalarına yansıtma eğilimindedirler. Kaygıyı yönetmek için Altı, kendi duygu, düşünce, umut ve korkularını başkalarının üzerine yansıtarak, bunların kendisi üzerindeki etkisini göz ardı etmeye meyillidir. Sıklıkla kendi şüpheleri nedeniyle insanlara karşı direnç gösterir ve meydan okurlar.

Kör Noktalar

  • Altılar sürekli olarak ters gidebilecek şeylere odaklandıkları için çekingen ve temkinli yaklaşımları başkalarına inatçılık, karamsarlık ve olumsuz davranış gibi görünebilir.
  • Altılar, olabilecekler ve bunlarla başa çıkma yetenekleri konusunda çok fazla endişelenme eğilimindedir. Bu da güvensiz görünmelerine neden olabilir. Böylece diğerleri, Altı'nın işleri halletme yeteneğinden şüphe duyabilir. Altı'nın kaçınmaya çalıştığı şey tam da budur, ancak temkinli yaklaşımları bunu tetikleyebilir.
  • Sadakate ve güven konularına çok odaklanmalarına rağmen, Altılar doğal olarak şüpheciliğe ve insanlara güvenilip güvenilemeyeceğini sorgulamaya yatkındır. Bu durum, ilişkilerini ve etkileşimlerini olumsuz etkileyebilir. Güvenilirliğe bu kadar takılan Altılar, başkalarının kendilerine sürekli güvenmesini zorlaştırır.
  • Projeksiyon, Altılar için can alıcı bir meseledir. Korkularını çevrelerindeki insanlara yansıtmak, kendi duygularını, kaygılarını ve endişelerini sahiplenmekten kaçınmanın bir yolu olabilir.

Kanatlar Aracılığıyla Gelişim

Kanatları keşfetmek için aşağıya tıklayın

Tip 6 Kanat 5: Kendine güvenmeyi öğren   Tip 6 Kanat 7: Kendiliğinden eğlen

Enneagram 6 Alt Tipleri

Enneagram Altı'nın güvenlik ve destek yaratma dürtüsü, üç Alt Tip tarafından farklı şekillerde dışa vurulur.

Kendini Koruma
İçgüdüsü
Alt Tip Anahtarı:
Sıcaklık

Altı'nın kaygısı, SP içgüdüsüyle harmanlanarak korku ve güvensizliği bu ihtiyatlı alt tip için bir tema haline getirir. Kendilerini güvende hissetmek adına başkalarıyla sağlam ittifaklar kurar ve samimi bir sıcaklık gösterirler. İlişkilerinde içtenlikle sevecen ve cana yakındırlar. Öfkelerini bastırır, fikirlerini paylaşmaktan çekinirler. Hata yapmaktansa temkinli olmayı yeğlerler.

Bire-Bir
(Cinsel) İçgüdü
Alt Tip Anahtarı:
Sindirme (karşıt tip)

Bire-bir baskın içgüdülü bu Altı karşıt tipi cesur, iddialı, hatta sindirici olabilir. Bu da yanlışlıkla Sekiz olarak tiplendirilebilmelerine yol açar. SX Altı, karşı-fobiktir. En iyi savunmanın iyi bir saldırı olduğuna inanır. Tipik Altı korkularına, herhangi bir korku veya tehlikeye doğru koşarak tepki verir. Bu dik başlı yaklaşım asi veya gözüpek görünebilir. Güç ve güvende olma ihtiyaçları, şüphelerine veya kırılganlık hislerine bağlanmalarını zorlaştırır.

Sosyal
(Veya Grup) İçgüdüsü
Alt Tip Anahtarı:
Görev

Bu Altı alt tipi, toplumsal ideallerle, bir dava uğruna çalışmakla veya güçsüzlerin yanında durmakla bağ kurar. Diğer Altıların gördüğü gri tonlardan ziyade daha 'siyah-beyaz' bir bakış açısına sahip olurlar. Kesin ve özenli oldukları, kural ve prosedürlere uymayı tercih ettikleri için Ennea Bir'e benzeyebilirler. Oldukça rasyonel ve görev bilinçli olan bu alt tip, herkesin kendisinden bekleneni bilmesini sağlamak, kurallara veya ortak normlara uyumu teşvik etmek için çabalar. Kendilerinden şüphe duymalarını dengelemek adına güvenebilecekleri bir sistem ararlar. Kişisel duygularıyla bağlantıları zayıf kalabilir.

hazırlanan enneagram tip 6 açıklayıcı görsel

aile enneagramı tip 6 açıklayıcı görsel

Enneagram Tip 6'yı sorgulayan açıklayıcı görsel

güvenlik enneagramı tip 6 açıklayıcı görsel
germe ve bırakma çizgileri enneagram tip 6 açıklayıcı resim
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Öz farkındalık ve kişisel gelişim
yolculuğunuza bugün başlayın!

iEQ9 ile KENDİ TİPİNİZİ KEŞFEDİN

Bütünleyici Enneagram Anketi, dinamik olarak uyarlanabilen akıllı bir değerlendirme aracıdır. Tamamlanması yaklaşık 30 dakika sürer ve Enneagram Profili, 27 Alt Tip, Merkezler, Kanatlar, Çizgiler, Entegrasyon Seviyeleri ve Gerginliğin 6 boyutunu ölçer.

Kendi Tipinizi Keşfedin
Keşfe Çıkmak İçin Bir Tip Seçin
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigasyon