شخصیت انیاگرام تیپ 6 - وفادار - شکاک وفادار
یک تیپ را برای کاوش انتخاب کنید
1 2 3 4 5
6 7 8 9

انیاگرام 6 - توصیف شکاک وفادار

تصویر توصیفی انیاگرام تیپ 6 آماده شده است انیاگرام شش‌ها ارزش والایی برای امنیت و احساس تعلق قائل هستند، چرا که این سبک شخصیتی ریشه در نیاز انگیزشی به امن بودن و آمادگی دارد. از این رو، وفاداری و اعتماد برای شش‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و آنها همواره می‌کوشند تا فردی مسئولیت‌پذیر و آماده باشند. شش‌ها در بهترین حالت خود، افرادی شجاع هستند که با درون خویش ارتباطی عمیق دارند و نعمت فداکاری و اعتماد را به خود و جهان پیرامونشان هدیه می‌دهند. شش‌هایی که از سلامت روانی کمتری برخوردارند، گرایش به نگرانی افراطی دارند، از کنار گذاشتن سپرهای دفاعی خود هراس دارند و ممکن است به چشم دیگران، فردی مضطرب، بدگمان یا شکاک جلوه کنند.
خودگویی
«دنیا مکانی پر از تهدید و ناامنی است. آماده باش. وفادار بمان. مردم می‌توانند روی من حساب کنند. مراقب باش به چه کسی اعتماد می‌کنی. نباید بترسم، اما نباید هم هوشیاری‌ام را از دست بدهم. باید از خودم محافظت کنم، اما در عین حال باید وفادار باشم.»
تصویر توصیفی انیاگرام خانوادگی نوع 6

هدایای انیاگرام شش عبارتند از:

  • فداکاری: شش‌ها به ارزش‌هایشان پایبند هستند و با خدمت به مردم، پذیرش مسئولیت‌ها و پیگیری آرمان‌ها، وظیفه‌شناسی و مراقبت را نشان می‌دهند.
  • شجاعت: شش‌ها اغلب علیرغم نگرانی‌ها و ریسک‌ها، با جسارت از منافع جمعی دفاع می‌کنند.
  • آمادگی: شش‌ها با هوشیاری و درک خطرات احتمالی، به آنچه در محیط پیرامونشان رخ می‌دهد توجه دارند و برای کاهش ریسک‌ها و تهدیدها اقدام می‌کنند.
  • قابل اعتماد بودن: وقتی شش‌ها تصمیمی می‌گیرند یا تعهدی می‌دهند، به آن پایبند می‌مانند. آنها همچنین تا زمانی که احساس کنند می‌توانند به منبع یا هدفی اعتماد کنند، قوانین و مراجع قدرت را محترم می‌شمارند.
  • تیم‌محوری: شش‌ها از همکاری و مشارکت گروهی لذت می‌برند و در یک محیط سالم تیمی شکوفا می‌شوند.

الگوهای عمل نمونه

الگوی انیاگرام شش به دو شکل متفاوت بروز پیدا می‌کند. در حالت هراسی، شش‌ها تمایل دارند بسیار محتاط و مردد عمل کنند، چرا که سعی می‌کنند از شرایط اضطراب‌زا پرهیز کرده و از ریسک اشتباه کردن و بروز مشکل جلوگیری کنند. در مقابل، در حالت ضد هراس، شش‌ها با مواجهه مستقیم با موقعیت‌های ترسناک تلاش می‌کنند بر اضطراب خود غلبه کنند. اکثر شش‌ها بین این دو حالت افراطی در نوسان هستند و بسته به شرایط و زمینه زندگی خود، به یکی از این گرایش‌ها متمایل می‌شوند. بسیاری از شش‌ها به نوعی رفتار ریسک پذیر روی می‌آورند تا به خود و دیگران ثابت کنند که ترسی ندارند. این رفتارها می‌تواند از اقدامات کلامی جسورانه تا فعالیت‌های بسیار پرمخاطره متغیر باشد. شش‌هایی که الگوی ضد هراس قوی‌تری دارند، احتمالاً این گونه رفتارها را بیشتر از کسانی که گرایش هراسی غالب دارند، از خود بروز می‌دهند. شش‌ها به خاطر توانایی کار کردن پایدار و از خودگذشته در طول زمان شناخته شده‌اند. آنها مسئولیت‌پذیری را بسیار جدی می‌گیرند و تمایل دارند خود را وقف کار یا وظیفه‌ای که بر عهده دارند کنند و وفاداری و شجاعت زیادی از خود نشان دهند.

الگوهای تفکر نمونه

در تلاش برای پرهیز از مشکلات، شش‌ها گرایش دارند با رویکردی بسیار موشکافانه به ریسک‌ها و تهدیدهای احتمالی بپردازند. این ویژگی همچنین باعث می‌شود آنها نسبت به محیط پیرامون خود هوشیار باشند و همواره در جستجوی مسائل و چالش‌های بالقوه باشند. شش‌ها توانایی حل و پیشگیری از مشکلات را دارند، اما ممکن است نسبت به راه‌حل‌هایی که به نظر بیش از حد ساده یا آسان می‌آیند، بدگمان باشند. این الگوی «بله، ولی» می‌تواند به چالش کشیدن مکرر و آشکار راه‌حل‌ها و مراجع قدرت منجر شود. شش‌ها در تفکر خود، توجه زیادی به قدرت و اقتدار دارند. در حالی که امیدوارند از حمایت و پشتیبانی افراد صاحب قدرت برخوردار شوند، اما همزمان بسیار نگران ناامید شدن، سرخورده شدن یا مورد خیانت قرار گرفتن از سوی همان افراد هستند. گفتگوی درونی شش‌ها احتمالاً شامل طرح پرسش‌های فراوان از خود یا مشورت با یک «شورای درونی» است. آنها نه تنها درباره آنچه آشکار و بدیهی است، بلکه درباره مسائل ناگفته و پنهان نیز سؤال می‌پرسند.

الگوهای احساس نمونه

شش‌ها با احساس اضطراب کاملاً آشنا هستند و در زندگی روزمره تمایل دارند بر بدترین سناریوهای ممکن تمرکز کنند. این احساسات می‌تواند از ناآرامی، نگرانی و دلهره خفیف تا وحشت، هراس و ترس شدید متغیر باشد. به عنوان یک سبک واکنشی عاطفی، شش‌ها به سرعت و به راحتی به احساسات خود دسترسی دارند، اما در عین حال نگرانی‌ها و اضطراب‌ها را نیز در طول زمان با خود مرور می‌کنند. اگرچه شش‌ها از زمانی که همه چیز خوب پیش می‌رود خوشحال می‌شوند، اما تمایلی ندارند بیش از حد بر احساسات مثبت درنگ کنند. شش‌ها گرایش دارند احساسات خود را بدون اینکه لزوماً آنها را بیازمایند، به صورت یک الگوی رفتاری ناخودآگاه بر دیگران فرافکنی کنند. در تلاش برای کنترل اضطراب، شش‌ها تمایل دارند احساسات، افکار، آرزوها و ترس‌های خود را به دیگران نسبت دهند و به این ترتیب تأثیر آنها را بر خود خنثی سازند. آنها اغلب به دلیل شک و تردیدهای درونی، در برابر دیگران مقاومت نشان می‌دهند و آنها را به چالش می‌کشند.

نقاط کور

  • شش‌ها همواره بر چیزهایی تمرکز می‌کنند که ممکن است اشتباه پیش بروند، بنابراین رویکرد محتاطانه و تردیدآمیز آنها ممکن است در نظر دیگران لجبازی، بدبینی و رفتار منفی جلوه کند.
  • شش‌ها تمایل دارند بسیار نگران اتفاقاتی باشند که ممکن است رخ دهد و توانایی‌شان در مواجهه با آن، که می‌تواند به نظر رسیدن ناامن منجر شود. دیگران ممکن است به توانایی شش در مدیریت امور شک کنند. این زیر سؤال بردن توانایی‌هایشان، دقیقاً همان چیزی است که شش سعی دارد از آن پرهیز کند، اما رویکرد محتاطانه‌اش ممکن است چنین نتیجه‌ای در پی داشته باشد.
  • علیرغم تمرکز زیاد بر وفاداری و مسائل اعتماد، شش به طور ذاتی گرایش به تردید و شک دارد و به این فکر می‌کند که آیا می‌توان به افراد اعتماد کرد یا خیر. این موضوع می‌تواند تأثیر منفی بر تعاملات و روابط آنها بگذارد. شش‌ها با تمرکز بیش از حد بر قابل اعتماد بودن، کسب اعتماد پایدار دیگران را برای خود دشوار می‌سازند.
  • فرافکنی یک مسئله محوری برای شش است. فرافکنی ترس‌ها بر اطرافیان ممکن است راهی برای فرار از پذیرش احساسات، نگرانی‌ها و دغدغه‌های شخصی باشد.

رشد از طریق بال‌ها

برای کشف بال‌ها روی گزینه‌های زیر کلیک کنید

تیپ 6 بال 5: تمرین خودکفایی   تیپ 6 بال 7: لذت بردن خودانگیخته

زیرتیپ‌های انیاگرام 6

انگیزه انیاگرام شش برای ایجاد امنیت و حمایت، در سه زیرتیپ به شکل متفاوتی بروز می‌کند.

غریزه
خودحفاظتی
کلیدواژه زیرتیپ:
گرمی

اضطراب شش با غریزه خودحفاظتی درهم می‌آمیزد تا ترس و ناامنی را به موضوعی محوری برای این زیرتیپ محتاط تبدیل کند. برای احساس امنیت، پیوندهای محکمی با دیگران برقرار می‌کنند و گرمای شخصی خود را نشان می‌دهند. آنها در تعاملاتشان با دیگران صمیمانه مهربان و خونگرم هستند. خشم را سرکوب می‌کنند و در بیان نظرات مردد هستند، ترجیح می‌دهند محتاط باشند تا مرتکب اشتباه شوند.

غریزه
یک به یک (جنسی)
کلیدواژه زیرتیپ:
ارعاب (تیپ مخالف)

این زیرتیپ شش با غریزه غالب یک به یک، گرایش به جسارت، قاطعیت یا حتی ارعاب دارد، که ممکن است به تیپ‌بندی اشتباه به عنوان هشت منجر شود. شش یک به یک ضد هراس است و بر این باور است که بهترین دفاع، حمله خوب است و با مواجهه مستقیم با هر ترس یا خطری، در برابر ترس‌های معمول شش واکنش نشان می‌دهد. این رویکرد رو در رو ممکن است سرکش یا کمی بی‌باک به نظر برسد. نیازشان به احساس قدرت و امنیت، ارتباط با شک‌ها یا احساس آسیب‌پذیری را برایشان دشوار می‌سازد.

غریزه
اجتماعی (یا گروهی)
کلیدواژه زیرتیپ:
وظیفه

این زیرتیپ شش به آرمان‌های اجتماعی، تلاش برای یک هدف یا دفاع از افراد ضعیف پیوند می‌خورد. آنها بیشتر «سیاه و سفید» می‌بینند تا طیف‌های خاکستری که سایر شش‌ها درک می‌کنند. ممکن است شبیه انیا یک به نظر برسند زیرا دقیق و محتاط هستند و ترجیح می‌دهند از قوانین و رویه‌ها پیروی کنند. بسیار منطقی و وظیفه‌شناس هستند و برای ترغیب دیگران به پیروی از قوانین یا هنجارهای جمعی می‌کوشند و اطمینان حاصل می‌کنند که همه از انتظارات آگاه هستند. به دنبال سیستمی هستند که بتوانند به آن اعتماد کنند تا تردیدهای خود را متعادل سازند. ممکن است با احساسات شخصی خود بیگانه باشند.

تصویر توصیفی انیاگرام تیپ 6 آماده شده است

تصویر توصیفی انیاگرام خانوادگی نوع 6

انیاگرام پرسشی نوع 6 تصویر توصیفی

تصویر توصیفی انیاگرام ایمنی نوع 6
خطوط کشش و رها کردن آنیاگرام نوع 6 تصویر توصیفی
Integrative Enneagram iEQ9 Report

سفر خودشناسی و رشد فردی خود را
همین امروز شروع کنید!

با iEQ9، تیپ شخصیتی خود را کشف کنید

پرسشنامه انیاگرام یکپارچه، یک ارزیابی هوشمند و پویاست. پر کردن آن حدود 30 دقیقه طول می‌کشد و این موارد را اندازه‌گیری می‌کند: نمایه انیاگرام، 27 زیرتیپ، مراکز، بال‌ها، خطوط، سطوح یکپارچگی و 6 بعد فشار روانی.

تیپ شخصیتی خود را کشف کنید
یک تیپ را برای کاوش انتخاب کنید
1 2 3 4 5
6 7 8 9

ناوبری