7 Kanatlı Enneagram Tip 6'nın Açıklaması

E6 - SADIK ŞÜPHECİ | KANAT ÖZELLİKLERİ

Wing 6
Altı (Ana Tip)

Altılar, beklenmedik veya gizli tehlikeleri ve riskleri kolaylıkla sezebilirler. Tedirginlik ve endişe duygularıyla hareket eder, bu duygulara göre tepki verirler. Kendilerini şüpheci olarak gösterebilir, "evet ama..." ve "ya şöyle olursa..." gibi düşünme kalıplarına yatkın olabilirler. Güven, sorumluluk ve sadakat konularına hassastırlar. Kendilerini güvende ve bir yere ait hissetmek, içlerinden gelen samimi bir ihtiyaçtır.

Bütünleşmenin daha alt seviyelerinde, güvensizlikten kaynaklanan aşırı tepkisellik eğilimiyle paranoyak olabilirler. Sadakatleri bağımlılığa, sürekli şikayete ve aşırı hassasiyete dönüşebilir.

Bütünleşmenin daha üst seviyelerinde ise sağlıklı Altılar kendine güvenen, ayakları yere sağlam basan kişilerdir. Çevrelerindekilere güven ve cesaret aşılarlar. Beklenmedik ve tehdit edici durumlarla, tepkisel ve korkulu olmadan başa çıkma direncine sahiptirler.

Wing 7
Yedi Kanat
Güçlü Yönler:
  • Yedi kanat, altıncıların daha iyimser olmasını sağlar ve en kötüsünü düşünme eğilimlerini azaltır.
  • Bu kanat, onları daha umutlu olmaya ve başkalarının iyi niyetine güvenmeye teşvik eder.
  • Daha dışa dönük, eğlenceli ve neşeli olma eğilimindedirler, kendi korkularıyla dalga geçebilirler.
  • Farklı bakış açılarını görebilme yetenekleri, daha yenilikçi olmalarına yardımcı olur.
Zorluklar:
  • Bu kanat, altıncıların önlerindeki sorunlarla yüzleşmekten kaçınmalarına neden olabilir.
  • Harekete geçmeyi ertelemek için fikirlere veya planlara sığınabilirler.
  • Acı korkusu, acıdan kaçınmayla birleşerek hayattan kopma veya önemsiz şeylerle dikkatlerinin dağılması riskini taşır.
Fotoğraf Kanatları, Uçan Kuş

Kanatları Kullanarak Kendini Geliştirme

Enneagram Tip 6 kanat 7, Enneagram çemberindeki komşu tiplerden, özellikle Tip 7'den etkilenir. Bu 'yakın komşu' kanat, Tip 6'nın sadık ve güvence arayan doğasına dışa dönük bir oyunbazlık, iyimserlik ve yaratıcılık çeşnisi katar. Ana tip değişmeden kalırken, kanat duruma bağlı olarak zaman zaman yardımcı olabilecek bir dizi kaynak ve özellik sunabilir.

Tip 6 kanat 7 bireyler için, Yedi'nin birden fazla bakış açısını görebilme yeteneği, daha yenilikçi olmalarını ve en kötüsünü hayal etme eğilimlerini azaltmalarını destekleyebilir. Kanat ayrıca onları başkalarının iyiliğine daha fazla güvenmeye, daha neşeli olmaya ve kendi korkularıyla dalga geçebilmeye teşvik eder. Ancak kanat, önlerindeki sorunlarla yüzleşmekten kaçınmak, harekete geçmeyi ertelemek için fikirlere veya planlara sığınmak ve acı korkusu nedeniyle hayattan kopma veya önemsiz şeylerle dikkatinin dağılması riskini de beraberinde getirebilir.

Her iki kanadımızı da anlamak ve onlarla bağlantı kurmak, bakış açımızı genişletmemize ve duygusal ve davranışsal repertuarımızı zenginleştirmemize yardımcı olabilir. Kanatlarımıza bir tarafa veya diğerine yaslanarak, kişisel ve mesleki yaşamlarımızı destekleyecek şekillerde gelişebilir ve büyüyebiliriz. İster bir kanat daha tanıdık veya baskın olsun, ister her iki kanadı da dengelemeyi seçelim, Enneagram, bir birey sıkışıp kaldığında üzerindeki gerilimi ve etkileri anlamamıza ve içinde bulunduğu ikilemi bir gelişim fırsatı olarak yeniden çerçevelendirmemize yardımcı olabilir.

Fotoğraf Kanatları, Uçan Kuş