Beschrijving voor Enneagram Type 1 met een 9-vleugel

E1 - STRIKTE PERFECTIONIST | BESCHRIJVING VAN DE VLEUGELS

icon Wing 1
Een (Kerntype)

Enen streven naar verbetering en zorgen ervoor dat zaken op de juiste manier worden uitgevoerd, zowel door henzelf als door anderen. Ze zijn vaak principieel ingesteld, met een helder onderscheid tussen goed en kwaad, wat voor anderen soms idealistisch, zelfingenomen of pietluttig kan overkomen. Enen hebben de neiging om hun wereld te ordenen en te structureren, waarbij ze waarde hechten aan feiten, precisie en duidelijkheid. Met hun inzet, harde werk en toewijding streven ze ernaar om de juiste actie te ondernemen en fouten te vermijden.

Op lagere niveaus van integratie kunnen Enen star, rigide, dogmatisch en intolerant zijn. Ze sluiten zichzelf uit van hun eigen kritiek en oordelen.

Op hogere niveaus van integratie zijn Enen tolerant en realistisch in hun beoordeling van zichzelf en anderen.

Wing 9
Negen Vleugel
Talenten:
  • Hun intense behoefte en drang om te verbeteren en te perfectioneren wordt verzacht
  • De Negen moedigt Enen aan om meer ontspannen, vertrouwend en accepterend te zijn tegenover anderen
  • Bereidheid om mee te gaan met de natuurlijke loop der dingen
  • In staat om meer perspectieven te zien en beter samen te werken dan de Ene alleen
Uitdagingen:
  • Kan ertoe leiden dat Enen minder daadkrachtig worden of eerder geneigd zijn belangrijke taken uit te stellen
  • Ze kunnen dingen verwaarlozen die weliswaar belangrijk, maar moeilijk zijn
  • Beïnvloedt Enen om minder op zichzelf te focussen en meer op wat er gedaan moet worden, wat kan leiden tot het verwaarlozen van de eigen behoeften
Foto Vleugels, Vogel tijdens de vlucht

Je Vleugels gebruiken voor persoonlijke groei

Als Type 1 met een Wing 9 beschik je over een unieke combinatie van kwaliteiten en eigenschappen die je kunnen helpen bij je persoonlijke ontwikkeling. Jouw Wing 9 voegt een ontspannen, vertrouwensvolle en accepterende benadering toe aan jouw sterke drang om dingen te verbeteren en te perfectioneren. Dit kan je helpen de intensiteit van je drive te temperen en mee te gaan met de natuurlijke loop der dingen. Jouw Wing 9 moedigt je ook aan om meer samen te werken en open te staan voor meer perspectieven dan een typische Type 1, wat waardevol kan zijn bij het samenwerken met anderen.

Er zijn echter ook uitdagingen verbonden aan het hebben van een Wing 9. Je kunt sneller geneigd zijn belangrijke taken uit te stellen of moeilijke dingen te vermijden. Daarnaast kan jouw Wing 9 ertoe leiden dat je minder aandacht aan jezelf besteedt en meer gefocust bent op wat er gedaan moet worden, wat kan resulteren in zelfverwaarlozing. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze potentiële valkuilen en er actief aan te werken om ze te voorkomen.

Door je Wing 9 te omarmen en in balans te brengen, kun je je blikveld verruimen en je emotionele en gedragsmatige repertoire uitbreiden. Dit kan je helpen een veelzijdiger en effectiever Type 1 te worden, terwijl je ook je begrip van de nuances van je kerntype verdiept. Onthoud dat jouw Wing 9 geen apart type is, maar een smaak die rijkdom en diepgang toevoegt aan je algehele enneagramprofiel.

Foto Vleugels, Vogel tijdens de vlucht