Beschrijving voor Enneagram Type 9 met een 8-vleugel

E9 - AANGEPASTE BEMIDDELAAR | VLEUGELBESCHRIJVINGEN

Wing 9
Negen (kerntype)

Negens staan open voor anderen en begrijpen en accepteren vaak moeiteloos de perspectieven en ideeën van anderen. Ze treden regelmatig op als facilitators of bemiddelaars en zijn diplomatieke teamspelers. Het kan voor hen een uitdaging zijn om voor hun eigen standpunt op te komen en daadkrachtig en besluitvaardig te handelen. Vaak zeggen ze "ja" terwijl ze eigenlijk "nee" bedoelen. Negens genieten van het ritme van hun leven en vinden rust in een eenvoudig bestaan. Hoewel ze vaak worstelen met uitstelgedrag, zetten ze door zodra ze eenmaal begonnen zijn. Een Negen die onder druk staat, kan op passief-agressieve manieren reageren om te voorkomen dat hij het gevoel heeft gecontroleerd te worden.

Bij een laag niveau van integratie lopen Negens het risico zichzelf en hun verantwoordelijkheden te verwaarlozen, omdat ze kampen met een laag zelfbeeld en hun woede dusdanig onderdrukken dat ze in een schijnwereld gaan leven.

Op een hoog niveau van integratie kunnen ze hun onafhankelijkheid tonen en de ogenschijnlijk tegenstrijdige energieën van sereniteit en vitaliteit uitstralen. Ze hebben zelfrespect en handelen bewust en autonoom.

Wing 8
Acht Vleugel
Talenten:
  • De Acht vleugel, die actiever, doelgerichter en directer is, nodigt de Negen uit om in contact te komen met hun innerlijke kracht, zelfstandigheid en natuurlijk gezag.
  • Brengt de neiging om met anderen samen te vloeien in evenwicht, met een sterk gevoel van individualiteit en eigenheid.
  • Kan de Negen meer zelfvertrouwen en invloed geven.
  • De stoutmoedigheid van de Acht helpt de Negen om hun angst te overwinnen en voor zichzelf op te komen.
Uitdagingen:
  • De onderdrukte woede van de Negen kan op explosieve en agressieve wijze naar buiten komen.
  • Onverwerkte problemen met autoriteit kunnen op rebelse of tegendraadse manieren aan de oppervlakte komen.
  • Deze vleugel kan ertoe leiden dat ze zich te veel richten op het najagen van plezier, in plaats van te luisteren naar hun authentieke verlangens en de behoeften van hun echte zelf.
Foto Vleugels, Vogel tijdens de vlucht

Je vleugels gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling

Als enneagramtype 9 met een vleugel 8 beschik je over de mogelijkheid om te putten uit de kwaliteiten van zowel je kerntype als de aangrenzende types. Jouw vleugel 8 voegt een actievere, gerichtere en directere benadering toe aan je van nature vredige en harmonieuze karakter. Het moedigt je aan om in contact te komen met je eigen kracht, autonomie en autoriteit, en brengt evenwicht tussen je neiging om op te gaan in anderen en een gevoel van individualiteit en eigenheid.

Een uitdaging voor type 9 met vleugel 8 is dat onopgeloste problemen met autoriteit naar de oppervlakte kunnen komen, vaak in de vorm van rebels of weerstandbiedend gedrag. Daarnaast kan de onderdrukte woede van type 9 op explosieve en agressieve wijze tot uiting komen. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze neigingen en te werken aan een gezonde manier om ermee om te gaan.

Een andere potentiële valkuil voor type 9 met vleugel 8 is de verleiding om meer gericht te zijn op het najagen van plezier, in plaats van op de authentieke verlangens en behoeften van het echte zelf. Het is van essentieel belang om dit verlangen naar genot in balans te brengen met aandacht voor persoonlijke groei en zelfbewustzijn.

Door de kwaliteiten en eigenschappen van je vleugel 8 te integreren, kun je je perspectief verbreden en je emotionele en gedragsmatige repertoire uitbreiden. Dit kan je helpen de subtiliteiten van je kerntype 9 beter te begrijpen en biedt mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Foto Vleugels, Vogel tijdens de vlucht