Bevezetés a 27 altípusba

HÁROM ALAPVETŐ ÖSZTÖ ÉS A 27 ENNEAGRAM ALTÍPUS

Mi az az Enneagram?

Az Enneagram a személyiségtípusok egy pszichológiai rendszere, amely kilenc különböző gondolkodás-, érzés- és viselkedésmintát ír le. Népszerű eszköz az önismerethez, a személyes és szakmai fejlődéshez, amely segít jobban megérteni magunkat és másokat. Kilenc alapvető személyiségtípust határoz meg, amelyek mindegyike egyedi erősségekkel, gyengeségekkel, fő motivációkkal és félelmekkel rendelkezik, melyek meghatározzák a viselkedésüket.

De tudtad, hogy az Enneagram többről szól, mint csupán kilenc típusról? Valójában minden típusnak három altípusa vagy ösztönös változata van, amelyek még több mélységet és árnyalatot adnak a személyiségnek.
Meg fogjuk vizsgálni: mik az ösztönök, az Enneagram 27 altípusa, hogyan használják őket a személyes és szakmai fejlődés érdekében, miben különböznek az alapvető kilenc típustól, honnan származnak, és ki Dr. Claudio Naranjo , (az úttörő, aki bevezette az Enneagramot a modern pszichológiába)
Dirk Cloete | Az Integrative Enneagram Solutions alapítója
Mi a 27 altípus?

Az Enneagram kilenc különböző személyiségtípus modelljén alapul, amelyek mindegyikét egy 1-től 9-ig terjedő szám jelöli. Minden típusnak egyedi alapvető hiedelmei, félelmei, motivációi, szenvedélyei, vétkei és hajlamai vannak, amelyek meghatározzák reakcióikat, viselkedésüket és tapasztalataikat.

Claudio Naranjo, egy chilei pszichiáter, aki hozzájárult a személyiség Enneagramjának fejlődéséhez, a vétkeket olyan "szubszemélyiségekként" írja le, amelyek a gyermekkori sebek hatására alakulnak ki, és mélyen berögzült szokásokká válnak. A kilenc Enneagram típus mindegyikéhez más-más vétek társul: harag, büszkeség, megtévesztés, irigység, fösvénység, félelem, falánkság, bujaság és önmagáról való megfeledkezés. A vétkeket az egyes típusok szenvedélyének is nevezik.

A finomság egy újabb rétege tárul fel a három ösztön és a mag Enneagram 9 típus kombinációjából. Egy új karakterstruktúra jön létre, amelyet 27 altípusnak nevezünk.

Mi a 27 altípus?
Mik azok az ösztönök?

Mik azok az ösztönök?

Az ösztönök kulcsfontosságú fogalmat alkotnak az Enneagram-modellben. A biológiai késztetéseknek és ösztönöknek három csoportja van: az önfenntartás, az egy-az-egyben kötődés (vagy szexuális kapcsolat) és a társas kapcsolódás.

Ezek az ősi erők fizikai testünkben gyökereznek, és velünk született hajtóerők a túlélésre, a kötődésre és a valahová tartozásra, befolyásolva viselkedésünket és döntéshozatali folyamatainkat. Ezen ösztönök evolúciója biztosította túlélésünket és jóllétünket egyénként és fajként egyaránt. Nélkülözhetetlenek az emberi létezéshez, és formálják, hogyan viszonyulunk önmagunkhoz, másokhoz és környezetünkhöz.

Ez a három alapvető túlélési stratégia a személyiségtől függetlenül létezik, és életstratégiánk középpontjában áll. Bár nem mindig vagyunk tudatában ezeknek, alapvetően meghatározzák létezésünk módját. Ha a kilenc Ennea-típus egyikét egy tányér ételként képzeled el, az ösztön az a stratégia, amellyel kiválasztod, milyen sorrendben fogyasztod el a tányéron lévő ételeket. Arról van szó, hogy mit hiszünk, mi a jó nekünk, vagy mire van szükségünk ahhoz, hogy megszerezzük, amit akarunk és amire szükségünk van ezen a világon. Míg az egyik ösztön dominálhat, a másodlagosnak is van hatása, a harmadik pedig általában elfojtott.

Mindegyik ösztönnek megvan a maga fókusza, és bár mindig jelen vannak, az egyik jellemzően dominánssá válik, könnyebben hozzáférhető, használható vagy túlhasználható, mint a többi. Az elfojtott ösztön is fontos az önfejlesztés szempontjából.

Claudio Naranjo szerint a domináns ösztön lehet egy "erősségnek tűnő gyengeség", mert lehet, hogy túlfejlett, és így látszólag kielégíti az adott ösztönhöz kapcsolódó szükségleteket. Ha azonban az ösztön kiegyensúlyozatlan, és egy rögzült személyiség befolyásolja, előfordulhat, hogy nem megfelelően hasznosul, és valójában nem szolgálja az egyén átfogó érdekeit.

Ezeket az ösztönöket olyan modern pszichológusok is tanulmányozták, mint Sigmund Freud, Alfred Adler és Karen Horney, B.J Fogg, David Daniels, valamint az Enneagram altípusok és ösztönök olyan szakértői, mint Beatrice Chestnut, Uranio Paes, Katherine Fauvre, Mario Sikora, Don Riso és Russ Hudson.

Mik azok az ösztönök?
Self-Preservation
ÖNFENNTARTÁS
(ÖF) ÖSZTÖN

Mindannyiunkban megvan az önfenntartási ösztön, hogy megőrizzük testünket, annak életét és hatékony működését. Ez az ösztön tehát a fizikai biztonságra, a túlélésre, a jóllétre, az anyagi biztonságra, a pénzügyi biztonságra és a kényelemre összpontosít. A szorongás vagy a stressz kombinálódhat ezzel az ösztönnel, arra késztetve minket, hogy energiát és erőforrásokat takarítsunk meg vagy halmozzunk fel válaszul a környezet vagy mások elvárásaira.

Más néven: Megőrzés, Fenntartás, ÖF ösztön

One-on-One
EGY-AZ-EGYBEN
(SX) ÖSZTÖN

Mindannyiunkban él a vágy, hogy kivetítsük magunkat a környezetünkre, szövetségeket kössünk, és generációkon át kiterjesszük önmagunkat – akár szó szerint, DNS-ünk továbbadásával, akár szimbolikusabban, ötleteink átadásával, örökségünk hátrahagyásával. Ez az ösztön az élmények intenzitására és az egy-az-egyben kapcsolatokra fókuszál, amelyeket intim kapcsolatoknak vagy intenzív személyes kapcsolatoknak is neveznek. Arra sarkall minket, hogy aktívan keressünk olyan lehetőségeket, amelyek erőteljes energetikai kapcsolódást ígérnek másokkal. Ezt az ösztönt néha domináns szexuális ösztönnek is hívják, de ez félrevezető lehet, mivel nem mindig kell szexuális értelemben tekinteni rá.

Más néven: Átadó, Szexuális, Intim, SX ösztön

Social
TÁRSAS
(SO) ÖSZTÖN

Mindannyiunkban megvan a társas ösztön, hogy jól kijöjjünk másokkal és biztonságos társas kötelékeket alakítsunk ki. Ez a közösségi csoportokkal való interakciókra és kapcsolatokra, valamint a társas csoportok normáinak és státusszintjeinek magas szintű „társas tudatosságára" helyezi a hangsúlyt. Ez az ösztön arra összpontosítja az energiát, hogy a közös cél vagy a nagyobb jó érdekében dolgozzunk. Lentebb láthatod, hogyan írják le az Enneagram altípusok a viselkedésben és a jellemben tapasztalható különbségeket.

Más néven: Navigálás, Csoport, SO ösztön

Mit árul el az idegtudomány az ösztönökről?

Mit árul el az idegtudomány az ösztönökről?

Az idegtudományi kutatások legújabb eredményei megerősítették, hogy ezek az ősi ösztönök milyen erőteljes és gyakran láthatatlan módon „jelennek meg" a modern társadalomban. Például egy észlelt fenyegetés a társadalmi státusszal szemben kiválthat egy ősi „harcolj vagy menekülj" reakciót.

Az idegtudományi kutatások arra utalnak, hogy minden ösztön különböző agyi régiókhoz és rendszerekhez kapcsolódik, amelyek szabályozzák a viselkedésünket, érzelmeinket és megismerésünket. Az önfenntartási ösztön például a ventrális mediális prefrontális kéreghez (vmPFC) köthető, amely segít kialakítani önmagunk belső reprezentációját, valamint értékelni a lehetséges fenyegetéseket vagy jutalmakat. A kötődési ösztön különféle neurotranszmitter-rendszerekhez kapcsolódik, amelyek modulálják a szexuális vágyat, az örömöt és a kötődést. A társas ösztön a tükörneuron-rendszerhez (MNS) köthető, amely lehetővé teszi, hogy megértsük és utánozzuk mások cselekedeteit és érzelmeit.

Mit árul el az idegtudomány az ösztönökről?
Mi az az altípus?
Diagram Altípus Kerék

Mi az az altípus?

Az altípus az a személyes karakter, amely akkor jelenik meg, amikor a személyiség mag Enneagram 9 típusának szenvedélye vagy vétke összeolvad a biológiailag domináns ösztönnel. Ezek 27 egyedi altípust hoznak létre.

Az altípusod megtalálásához nem választhatsz felületesen egy domináns ösztönt és egy domináns típust. Az Integratív Enneagram iEQ9 tesztet kifejezetten az egyén egyedi profiljának meghatározására tervezték. Az iEQ9 egy pontos típusmeghatározó algoritmust használ, amely belsőleg, intelligensen tud alkalmazkodni a válaszokhoz, hogy a szükséges 2000 kérdést mindössze 175-re szűkítse le és gyorsítsa fel a folyamatot.

Az altípusok ezen egyedi modelljének úttörője Claudio Naranjo volt, aki tanárától, Oscar Ichazótól kapta meg a 27 kulcsszót. Naranjo 40 éven keresztül fejlesztette tovább a modellt az emberi viselkedés, a pszichometria és a SAT csoportjaiban végzett kutatások során.

Az altípusok azt mutatják meg, hogyan alkalmazkodunk a különböző helyzetekhez és kihívásokhoz ösztönös szükségleteink alapján.

Például:
  • Egy önfenntartási ösztönű Egyes típus a tökéletesség iránti motivációját szervezettséggel, gyakorlatiassággal és megbízhatósággal fejezheti ki.
  • Egy egy-az-egyhez ösztönű Egyes típus a tökéletesség iránti motivációját szenvedélyességgel, idealizmussal és reformtörekvésekkel fejezheti ki.
  • Egy társas ösztönű Egyes típus a tökéletesség iránti motivációját etikus, felelősségteljes és önzetlen viselkedéssel fejezheti ki.

Miért nem altípusok a szárnyak?

Régebben úgy gondolták, hogy a szárnyak hozzák létre az altípusokat, de a modern kutatások és az emberekkel készített számtalan interjú rámutatott, hogy valójában a 27 altípus a kulcsa az azonos típusú emberek közötti különbségek megértésének.

Mi az az ellentípus?

Mi az az ellentípus?

Az Ellentípus (Counter-Type) az Enneagram egy altípusa, amelynek viselkedési megnyilvánulása eltér a típusának másik két altípusától. Az alapvető motiváció, az alapvető félelem, a vétek és a szenvedély ugyanaz, de az Ellentípus a típusára jellemző mintával ellentétes módon cselekszik. Néha akár teljesen más típusnak is tűnhet.

Például az 1-es típusnál az altípusok magukban tartják a haragot, kivéve az SX 1 ellentípust, akik hevesebben fejezik ki azt. Az ennea 2-es típus altípusai általában segítőkészek, de az ÖF 2 ellentípus vonakodóbb, ha másokért kell tennie valamit. Az ennea 3-as típus altípusai szeretik fitogtatni az imázsukat, az ÖF 3 ellentípus viszont elrejti az eredményeit. Az Enneagram 4-es típus altípusai nagyon kifejezőek a belső érzelmeik terén, kivéve az ÖF 4 ellentípust, aki sztoikusabb. Az ennea 5-ös típus altípusai távolságtartóak, az SX 5 ellentípus viszont romantikusabb és érzelmesebb. Az ennea 6-os típusnál a szorongást az altípusok fejezik ki, az SX 6 ellentípus viszont szembe tud menni a félelmével, és fejest ugrik a veszélybe. Az ennea 7-es típus altípusai a saját örömüket biztosítják, az SO 7 ellentípus viszont áldozatkészebb lehet mások javára. Az Enneagram 8-as típus altípusai lázadnak a társadalmi normák ellen, az SO 8 ellentípus viszont másokért akar harcolni. Az ennea 9-es típus altípusai a kényelmet és a könnyedséget kereshetik, az SO 9 ellentípus viszont gyakran munkamániás.

Az ellentípus általában más módon küzd meg a központi kérdésével, mint a típusának másik két altípusa.

Mi az az ellentípus?

Az Enneagram 27 altípusa

Fedezd fel, hogyan osztja fel a három ösztön a 9 Enneagram típust 27 altípusra.

VÁLASSZ EGY TÍPUST A 3 ALTÍPUS MEGTEKINTÉSÉHEZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Dr. Claudio Naranjo profilképe

Ki az a Claudio Naranjo, és milyen pszichológiai háttérrel és egyéb pszichometriai képesítésekkel rendelkezett?

Dr. Claudio Naranjo pszichiáter, pszichoterapeuta és író volt, akit az Enneagram altípusok modern pszichológiába való bevezetésének egyik úttörőjeként tartanak számon. Naranjo munkásságát pszichoterápiás és pszichometriai háttere befolyásolta. A Gestalt terápiában képezték ki, amely a jelen pillanatban átélt érzések és érzetek tudatosítására helyezi a hangsúlyt. Objektív teszteket is alkalmazott, mint például az MMPI-t (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) a személyiségjegyek és zavarok mérésére. Ezeket a módszereket ötvözte az Enneagramról szerzett ismereteivel, hogy átfogó keretet hozzon létre az emberi viselkedés megértéséhez.

Az Enneagramról és annak altípusairól 1970-ben, a chilei Oscar Ichazótól tanult, mielőtt Kaliforniába költözött, és terapeutákból, írókból, művészekből és spirituális keresőkből álló csoportoknak kezdte tanítani az Enneagramot. Kidolgozta saját megközelítését az Enneagram pszichoterápiás és személyes fejlődést célzó alkalmazására.

Naranjo jelentős hozzájárulása az Enneagramhoz többek között a kilenc típus összekapcsolása specifikus pszichológiai zavarokkal, az egyes típusok altípusainak részletes kidolgozása, valamint az Enneagram integrálása más pszichológiai modellekkel és keretrendszerekkel. Lenyűgöző képesítésekkel rendelkezik orvosként, pszichiáterként, pszichoterapeutaként, íróként, oktatóként és kutatóként egyaránt. Naranjo a Seekers After Truth Institute (SAT) alapítója is, amely workshopokat és elvonulásokat kínál a személyes átalakulás és a spirituális ébredés témakörében.

Dr. Claudio Naranjo profilképe

Hogyan használhatók az altípusok szakmai, személyes vagy spirituális fejlődésre?

Hogyan használhatók az altípusok szakmai, személyes vagy spirituális fejlődésre?

Az Enneagram a fejlődés hatékony eszköze, amely betekintést nyújt legmélyebb félelmeinkbe, motivációinkba és vágyainkba. Mind a kilenc Ennea típuson belül három különböző altípus található, amelyek még több árnyalatot és összetettséget adnak önmagunk és mások megértéséhez.

Az altípusod ismerete és az iEQ9-ben található fejlesztési tevékenységek dokumentumának használata nagyban segíthet a személyes vagy spirituális fejlődési utad fókuszálásában, valamint támogathatja a spirituális növekedés útját. Mivel a típusunkhoz tartozó VÉTEK nagyon eltérően jelenhet meg, mint ahogy azt a tankönyvek leírják, az altípus-karakterünk az, ami felfedi számunkra a vétek kifejezésének sajátos módját.

Ezen felül elengedhetetlen, hogy egyensúlyt teremtsünk alapvető ösztöneink között. Gyakran az elnyomott ösztönön végzett munka vezethet a legmélyebb ébredéshez egy kiegyensúlyozott és boldog élet felé.

Altípusok használata a személyes fejlődés érdekében

Altípusok használata a személyes fejlődés érdekében

Domináns ösztönünk és altípusunk megértése segíthet önismeretünk elmélyítésében, szakmai fejlődésünkben és interperszonális kapcsolataink javításában. Ha felismerjük, hogy a különböző emberek mennyire eltérően fejezik ki ösztöneiket, hatékonyabbá tehetjük kommunikációnkat és erősíthetjük empátiánkat mások iránt. Altípusunkat arra is használhatjuk, hogy fokozzuk személyes és szakmai fejlődésünket azáltal, hogy megtaláljuk a módját ösztöneink egyensúlyba hozásának és egészséges kifejezésének.

Önismeret

Az Ennea típusodon belüli három altípus felfedezésével mélyebben megértheted egyedi erősségeidet, gyengeségeidet és vakfoltjaidat. Ez az önismeret kulcsfontosságú első lépés a személyes és spirituális fejlődés útján.

Altípusok használata a személyes fejlődés érdekében
Kapcsolati dinamika

Kapcsolati dinamika

Ha megérted a körülötted lévők altípusait, az segíthet eligazodni és fejleszteni a kapcsolataidat. Például, ha olyan valakivel állsz kapcsolatban, akivel azonos az ennea típusotok, de más az altípusa, megtanulhatod értékelni és tisztelni az ő egyedi nézőpontját és szükségleteit.

Gyógyulás és átalakulás

Ha felismered a domináns altípusodat, és dolgozol azon, hogy integráld a másik kettőt, begyógyíthatod a múltbeli sebeidet, és átalakíthatod a negatív mintákat. Például, ha te egy Kilences típus vagy Önfenntartás altípussal, hajlamos lehetsz elkerülni a konfliktusokat, és a kényelmet előtérbe helyezni a fejlődéssel szemben. A Társas és a Szexuális altípusok integrálásával megtanulhatsz kiállni magadért, és merészebben követni a szenvedélyeidet.

Spirituális fejlődés

Minden altípusnak megvan a maga egyedi útja a vétektől az erényekig, és sajátos módjai vannak arra, hogy kifejezze az Esszenciális adottságait. Ha feltárod az altípusod akadályait és hajlamait, és olyan gyakorlatokat keresel, amelyek rezonálnak veled, elmélyítheted a kapcsolatodat az istenivel, és az életcélodat a világban.

Integrative Enneagram iEQ9 Report

Kezdd el még ma az önismereti
és fejlődési utazásodat!

ISMERD MEG A TÍPUSODAT az iEQ9-cel

Az Integratív Enneagram Kérdőív egy dinamikusan alkalmazkodó intelligens felmérés. A kitöltése körülbelül 30 percet vesz igénybe, és a következőket méri: Enneagram profil, 27 altípus, központok, szárnyak, vonalak, integráció szintjei és a megterhelés 6 dimenziója.

Ismerd meg a típusod
Navigáció