Kuvaus enneagrammille tyyppi 7 8 siivellä

E7 - INNOSTUNUT VISIONÄÄRI | SIIPIEN KUVAUKSET

Wing 7
Seitsemän (ydintyyppi)

Seitsemet etsivät elämästä vaihtelua, jännitystä ja iloa. He suhtautuvat haasteisiin optimistisesti ja hurmaavat muut olemuksellaan. Tulevaisuuteen suuntautuneina he elävät hetkessä pohtien, mitä seuraavaksi on luvassa. Muiden silmissä he saattavat vaikuttaa hätäisiltä, hajamielisiltä, nautinnonhaluisilta, välinpitämättömiltä tai vastuuta pakoilevilta. Tiimissä he ovat inspiroivia jäseniä, jotka tuovat mukanaan luovuutta, energiaa ja myönteistä asennetta.

Matalammilla integroitumisen tasoilla Seitsemien ylenpalttinen elämäntyyli alkaa kostautua. Vaikka he olisivat onnettomia, he kieltäytyvät myöntämästä sitä ja pakenevat todellisuutta eskapismin, yliaktiivisuuden ja mielihyvän impulsiivisen tavoittelun pariin.

Korkeammilla tasoilla he osaavat olla läsnä kokemuksissaan ja löytävät ilon sisältään sen sijaan, että yrittäisivät paeta todellisuutta.

Wing 8
Kahdeksan siipi
Vahvuudet:
  • Tämä siipi kannustaa Seiskaa löytämään oman sisäisen voimansa ja olemaan jämäkämpi
  • Toimintatarmo auttaa heitä siirtymään suunnittelusta sanoista tekoihin
  • Heistä tulee jalat maassa olevia ja vilpittömiä itseilmaisussa sekä vuorovaikutuksessa muiden kanssa
  • Kasin sisäinen lujuus tukee heitä olemaan vähemmän peloissaan haavoittumisesta
Haasteet:
  • Jämäkkyys voi muuttua aggressiivisuudeksi, kun he tyrkyttävät rohkeita ideoitaan muille
  • He saattavat käpertyä liiaksi itseensä ja suhtautua ylimielisesti muihin
  • Kyltymätön himo yhdistyy välittömän tyydytyksen tarpeeseen, mikä voi johtaa muiden hyväksikäyttöön nautinnon ja edun tavoittelussa
Valokuva Wings, lintu lennossa

Itsensä kehittäminen Wingsien avulla

Tyypin seitsemän siipikahdeksana sinulla on käytössäsi molempien tyyppien parhaat puolet. Siipi kahdeksan tuo esiin luontaisen määrätietoisuutesi ja voimasi, auttaen sinua siirtymään suunnittelusta tekoihin. Vuorovaikutuksesi muiden kanssa muuttuu maanläheisemmäksi ja aidommaksi, samalla kun kahdeksan sisäinen lujuus auttaa sinua olemaan vähemmän haavoittuvainen. Hyödyntämällä siipi kahdeksaasi voit omaksua itsevarmemman ja päättäväisemmän asenteen elämään, etkä enää epäröi tarttua haasteisiin ja ottaa riskejä.

Tähän siipeen liittyy kuitenkin myös omat haasteensa. Saatat muuttua itsekeskeisemmäksi ja suhtautua muihin ylimielisemmin, mikä voi johtaa ristiriitoihin ja väärinkäsityksiin. Määrätietoisuutesi saattaa muuttua aggressiivisuudeksi, kun yrität väkisin tyrkyttää rohkeita ideoitasi muille. Kyltymätön halusi saada välitöntä tyydytystä voi johtaa siihen, että käytät muita hyväksesi oman nautintosi ja etusi tavoittelussa. Siksi onkin tärkeää löytää tasapaino siipi kahdeksasi hyvien ja huonojen puolien välillä sekä kehittää itsetuntemustasi ja empatiakykyäsi muita kohtaan.

Muista, että siivet eivät ole erillinen persoonallisuustyyppi, vaan ne täydentävät ydin tyyppiäsi. Ymmärtämällä ja hyväksymällä siipi kahdeksasi voit laajentaa tunneskaalasi ja käyttäytymismallisi kirjoa, ja sinusta tulee monipuolisempi ja eheämpi yksilö.

Valokuva Wings, lintu lennossa