Beskrivelse for Enneagram Type 7 med en 8 Wing

E7 - ENTUSIASTISK VISIONÆR | BESKRIVELSE AF VINGER

Wing 7
Syver (Basistype)

Syvere søger variation, spænding og glæde i livet. De møder udfordringer med optimisme og charme. Fremtidsorienterede engagerer de sig ved altid at spørge "hvad sker der nu?" De kan virke impulsive, distræte, nydelsessyge og nogle gange ufølsomme eller uansvarlige. Som teammedlemmer er de inspirerende og bidrager med kreativitet, energi og optimisme.

Når Syvere befinder sig på lavere integrationsniveauer, kan deres overskud let løbe løbsk. Selvom de måske ikke har det godt, vælger de ofte ikke at anerkende det. I stedet gemmer de sig i escapisme, hyperaktivitet og impulsiv jagt på fornøjelser.

På højere niveauer formår Syvere at forblive nærværende i nuet. De finder glæde i sig selv snarere end gennem escapistiske aktiviteter.

Wing 8
Otte Vinge
Styrker:
  • Denne vinge opfordrer Syveren til at få adgang til deres egen indre styrke og blive mere selvsikker
  • Handlekraften hjælper dem med at gå fra planlægning til handling
  • De bliver mere jordnære og oprigtige i deres selvafsløring og samspil med andre
  • Otterens indre robusthed hjælper dem med at være mindre bange for at blive såret
Udfordringer:
  • Selvhævdelse kan blive aggressiv, når de presser deres dristige idéer ned over hovedet på andre
  • De kan blive mere selvoptagede og opføre sig mere overlegent over for andre
  • Umådeholdent begær kombineret med et behov for øjeblikkelig tilfredsstillelse kan potentielt føre til udnyttelse af andre for egen nydelse og vinding
Fotovinger, fugl i flugt

Brug vingerne til at udvikle dig selv

Som en Type Seven med en Wing Eight har du adgang til egenskaberne fra både Type Seven og Type Eight. Wing Eight fremhæver din selvsikkerhed og handlekraft og hjælper dig med at gå fra planlægning til handling. Du bliver mere jordbunden og ærlig i din interaktion med andre, mens den indre styrke fra Eight giver dig mod til at være mindre bange for at blive såret. Ved at trække på din Wing Eight kan du udvikle en mere selvsikker og beslutsom tilgang til livet og være mindre bekymret for at tage chancer og møde udfordringer.

Der er dog også udfordringer forbundet med denne vinge. Du kan blive mere selvoptaget og opføre dig mere overlegen over for andre, hvilket kan skabe konflikter og misforståelser. Din selvsikkerhed kan udvikle sig til aggression, når du presser dine dristige idéer ned over hovedet på andre, og dit umættelige behov for øjeblikkelig tilfredsstillelse kan få dig til at udnytte andre for nydelse og egen vinding. Derfor er det vigtigt at finde en balance mellem de positive og negative aspekter af din Wing Eight og at dyrke selvbevidsthed og empati over for andre.

Husk på, at vingerne ikke er en separat personlighedstype, men snarere et komplementært aspekt af din basistype. Ved at forstå og favne din Wing Eight kan du udvide dit følelsesmæssige og adfærdsmæssige repertoire og blive et mere velafbalanceret og helt menneske.

Fotovinger, fugl i flugt