Test Enneagramu iEQ9 dla profesjonalistów

Odkryj swój unikalny styl przywództwa w pełnym rozkwicie

Enneagram to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi wspierających rozwój umiejętności przywódczych. Bez względu na to, czy jesteś właścicielem firmy, czy pełnisz kluczową funkcję w korporacyjnym świecie, enneagram integracyjny da Ci wgląd w siebie i dostarczy narzędzi niezbędnych do doskonalenia Twoich zdolności przywódczych oraz pełnego wykorzystania potencjału lidera, jaki w Tobie drzemie.

Rozpocznij test
Doskonal swoje umiejętności przywódcze.

Odkryj swój autentyczny styl przywództwa dzięki profesjonalnemu raportowi Enneagram iEQ9

iEQ9 wychodzi poza utarte schematy i ograniczone pojęcie przywództwa, dając Ci w zamian osobistą mapę prowadzącą do samoświadomości i rozwoju. Odkryj i wzmocnij swoje atuty, podążając własną, unikalną ścieżką rozwoju.

icon growth

Zwiększ swoją efektywność w pracy i umiejętność harmonijnej współpracy z innymi.

icon join

Zbuduj autentyczne przywództwo, wyrazistą obecność i realny wpływ.

icon movement

Podnieś swoją produktywność, skuteczność działania i motywację.

icon lock

Wzmocnij wiarę w siebie. Uwolnij swój potencjał i poczuj więcej szczęścia w życiu.

Znajdź najsilniejszy wyraz swojego własnego, unikalnego stylu przywództwa

Doskonalenie umiejętności przywódczych

Enneagram obejmuje dziewięć różnorodnych archetypów przywództwa, a nie jeden określony styl czy założenie dotyczące tego, jak powinno wyglądać dobre przywództwo. To coś więcej niż tylko profil cech i zachowań, ponieważ zagłębia się w motywacje, mechanizmy obronne i lęki, które często kryją się w nieświadomej sferze naszej osobowości.

W kwestii przywództwa nie stosujemy podejścia "jeden rozmiar pasuje wszystkim". Wręcz przeciwnie - zachęcamy i wspieramy liderów, aby odnaleźli najsilniejszy możliwy wyraz swojego własnego, niepowtarzalnego stylu przewodzenia.

Znajdź najsilniejszy wyraz swojego własnego, unikalnego stylu przywództwa
95 percent accurate

Najlepszy na świecie test Enneagramu.

13 lat nieustannych badań i udoskonaleń zaowocowało stworzeniem najbardziej precyzyjnego pod względem naukowym i zaawansowanego technicznie narzędzia do określania typu osobowości na rynku.

Korzystając z adaptacyjnego, inteligentnego kwestionariusza, który łączy w sobie sztukę i naukę samopoznania oraz transformacji, wykraczamy poza utarte schematy myślenia o przywództwie. Dzięki dogłębnej analizie Twojej osobowości i zakorzenionych wzorców zachowań, iEQ9 dostarcza cennych spostrzeżeń i pozwala rozwinąć większą samoświadomość w sferze przywództwa. I to naprawdę działa — kwestionariusz iEQ9 cechuje potwierdzona badaniami trafność na poziomie 95%.

Profesjonalny raport iEQ9

Więcej niż zwykłe narzędzie do analizy osobowości: to model rozwoju osobistego.

Nasz kwestionariusz nie kończy się jedynie na określeniu Twojego typu osobowości. Jego wypełnienie otwiera drzwi do dogłębnego raportu, stworzonego specjalnie dla Ciebie, wraz z zasobami i narzędziami wspierającymi rozwój Twoich zdolności przywódczych. Co więcej, zyskujesz dostęp do spersonalizowanego coachingu oraz stałego wsparcia, które będzie Ci towarzyszyć na drodze do samodoskonalenia.

Profesjonalny raport iEQ9

Enneagram integracyjny pozwala zidentyfikować i rozwiązać takie problemy jak:

icon checkmark Efektywność emocjonalna, psychologiczna i interpersonalna
icon checkmark Plan rozwoju zawodowego i przewodnik po samokontroli
icon checkmark Spadek produktywności w rezultacie konfliktów w zespole
icon checkmark Dojrzałość przywódcza, wpływ i skuteczność
icon checkmark Opór wobec zmian, odporność i gotowość na zmiany
icon checkmark Podejmowanie decyzji
icon checkmark Rozwój kariery i zmiany zawodowe
icon checkmark Umiejętności komunikacyjne i wywierania wpływu
Nowy typ przywództwa dla nowego typu świata

Nowe oblicze przywództwa w zmieniającym się świecie

Współczesny świat biznesu stawia przed liderami coraz wyższe wymagania w zakresie inteligencji emocjonalnej, samoświadomości i umiejętności adaptacji. Aby zbudować skuteczne zespoły, liderzy muszą nieustannie inspirować, motywować i wzmacniać swoich pracowników.

Test iEQ9 wraz z raportami daje menedżerom, liderom i coachom potężny zestaw narzędzi, które pozwalają im efektywnie zarządzać zespołami i dogłębnie je zrozumieć.

Popraw swoje wyniki finansowe poprzez wzmacnianie odporności, współpracy w zespole, komunikacji, integralności i produktywności.

graphic flourish

Poznaj siebie w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś.

iEQ9 logo

Enneagram Professional

USD 120

Test Enneagramu, 42-stronicowy profil osobowości

Jak Twój unikalny profil wpływa na Ciebie w miejscu pracy i jak możesz być bardziej efektywny?

Twój spersonalizowany Raport Profesjonalny bada takie tematy jak komunikacja, przywództwo i praca zespołowa. Jest on szeroko stosowany w środowiskach biznesowych i korporacyjnych.

Dodaj do koszyka Kup teraz Co zawiera?
 • Podstawowe typy enneagramu
  Chcesz lepiej poznać samego siebie? Zidentyfikowanie Twojego typu enneagramu pomoże Ci zrozumieć Twoje unikalne wzorce myślenia, odczuwania i działania. Praca z Twoim typem daje Ci możliwość wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowania i rozwój poprzez lepsze zrozumienie, dlaczego działasz i reagujesz w taki sposób.
 • Motywacja, zachowanie, psychodynamika
  Enneagram to znacznie więcej niż tylko profil osobowości, który mówi nam, jak możemy się zachowywać. Podkreśla on ukryte motywacje, mechanizmy obronne i lęki zagrzebane w nieświadomych warstwach psychiki. Enneagram odblokowuje potencjał i zmianę z głębszego poziomu, który łączy się z osobistymi wartościami, umożliwiając nam zrozumienie wzorców motywacyjnych, które nami kierują.
 • Ślepe punkty, mocne strony i wyzwania
  Odkryj swoje naturalne mocne strony, które wynikają z Twojego wewnętrznego światopoglądu lub perspektywy. Ta sekcja pomaga Ci dotrzeć do zalet i pozytywnych aspektów Twojego typu enneagramu oraz docenić je. Gdy są one zdrowo wykorzystywane i zrównoważone, te mocne strony będą wspierać Twoje samopoczucie, cele i relacje. Żadna podróż rozwojowa nie powinna ignorować słabości.
 • Centra ekspresji
  Centra ekspresji odnoszą się do tego, jak pokazujesz się światu i jak prawdopodobnie będziesz postrzegany przez innych. Istnieją trzy centra ekspresji: myślenie, odczuwanie i działanie. Badanie centrów pomaga zrozumieć, jak przetwarzasz bodźce zewnętrzne, podejmujesz decyzje i wyrażasz siebie w relacjach. Ta sekcja identyfikuje Twoje dominujące centrum i te mniej wyraźnie wyrażane, oświetlając Twoje główne życiowe strategie.
 • Style triadycznych centrów
  Istnieje szczególny sposób, w jaki angażujesz się w swoje uczucia, działania i myśli, który jest zabarwiony przez Twój profil enneagramu. Możesz być tego najbardziej świadomy, gdy jesteś sprowokowany, zdezorientowany lub gdy zdajesz sobie sprawę, że Twoja intuicja mówi jedno, Twoja głowa drugie, a Twoje serce coś jeszcze innego. Kombinacja tych trzech daje Twojej osobowości inny sposób wyrażania się. Obserwowanie i uświadamianie sobie przepływu energii każdego centrum może przynieść korzyści Twojemu rozwojowi.
 • 27 podtypów
  Kiedy Twój dominujący instynkt łączy się z Twoim podstawowym typem enneagramu, te dwa razem są znane jako Twój podtyp. Podtypy rzucają światło na to, dlaczego ludzie z tym samym typem enneagramu mogą zachowywać się w różny sposób. Uchwycenie Twojego podtypu może stworzyć instrumentalny, szczegółowy i pełen niuansów opis Twojej osobowości oraz oferuje znaczące zmiany i ukierunkowane ścieżki rozwoju.
 • Wpływ Skrzydła
  Wpływ Skrzydła odnosi się do Typów Enneagramu sąsiadujących z Twoim typem podstawowym, znanych jako Twoje "Skrzydła". Choć zazwyczaj angażujesz oba Skrzydła, jedno z nich często dominuje u większości ludzi. Ta sekcja szczegółowo opisuje, jak każde Skrzydło może kształtować Twoją osobowość i zachowanie.
 • Samoświadomość i Integracja
  Ta sekcja ujawnia Twój poziom integracji, wskazując, w jakim stopniu żyjesz na "autopilocie" lub w stanie samoświadomości. Dla wielu ludzi odkrycie swojego typu enneagramu to punkt zwrotny, ponieważ po raz pierwszy dostrzegają, jak ich Ego ich ograniczało i jak bardzo mogli być odcięci od swojej prawdziwej Istoty. Ścieżka Integracji z Enneagramem to podróż z powrotem do Istoty, ucieczka od ograniczeń osobowości i połączenie z bardziej nieograniczonym, wyzwolonym ja.
 • Poziomy Obciążenia
  Twój profil obciążenia odzwierciedla Twoje subiektywne poczucie tego, jak dużego stresu doświadczałeś w danym momencie w pięciu obszarach:
  • Obciążenie Interpersonalne - Ocena stresu w Twoich relacjach.
  • Obciążenie Środowiskowe - Pomiar stresu wywołanego przez Twoje otoczenie.
  • Obciążenie Psychologiczne - Twój obecny poziom stresu związanego ze "zdrowiem psychicznym".
  • Obciążenie Fizyczne - Ocena poziomu stresu związanego z Twoim zdrowiem fizycznym.
  • Obciążenie Zawodowe - Określenie poziomu stresu związanego z Twoją pracą.
  • Szczęście - Zmienna, którą często trudno określić.
 • Linie Napięcia i Rozluźnienia
  Enneagram to znacznie więcej niż dziewięć punktów, zestaw kategorii czy typów. To bogata, złożona struktura psychodynamiczna, która dostarcza potężnego modelu do zrozumienia, jak ludzie funkcjonują, rozwijają się i integrują. Linie Enneagramu oferują ogromny potencjał do eksploracji i rozwoju, ponieważ zapewniają równowagę i świeże zasoby dla typu podstawowego danej osoby.
 • Komunikacja
  Umiejętność skutecznego komunikowania się to jedna z kluczowych kompetencji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Przyjrzyj się swoim nawykom słuchania, stylowi komunikacji werbalnej, sygnałom niewerbalnym (mowie ciała) i tendencjom w komunikacji pisemnej. Styl komunikacji obejmuje Twój Meta-Komunikat, czyli ukrytą wiadomość, którą możesz przekazywać innym - wiadomość, którą ludzie mogą zauważyć po Twoim tonie, treści i intencji.
 • Dawanie i Otrzymywanie Informacji Zwrotnej
  Zyskaj wgląd w swój styl dawania i otrzymywania informacji zwrotnej - kluczowe ogniwo w łańcuchu poprawy wydajności i efektywności zawodowej. Przewodnik ten pomoże Ci wykorzystać swoje mocne strony podczas przekazywania konstruktywnych informacji, ostrzeże Cię przed potencjalnymi pułapkami, których należy unikać, i przewidzi Twoje reakcje, gdy staniesz w obliczu trudnych komunikatów od innych.
 • Przewodnik Informacji Zwrotnej dla Wszystkich Typów
  Każdy szuka skutecznych metod przekazywania "konstruktywnej krytyki" osobom różniącym się od nas. Ta sekcja dostarcza Ci spersonalizowanych porad dotyczących Twojego stylu komunikacji, oferując wskazówki, jak udoskonalić, dostosować i zaplanować swoje podejście do udzielania informacji zwrotnej osobom o znanych typach.
 • Konflikty i wyzwalacze
  Każdy z nas reaguje na konflikty w inny sposób i ma różne czynniki, które je wywołują. Zrozumienie własnych reakcji na konflikt i potencjalnych wyzwalaczy pozwoli Ci wypracować unikalne strategie rozwiązywania sporów. Kiedy uświadomisz sobie swoje niepomocne i destrukcyjne schematy, zamiast odruchowo reagować na bodźce, możesz zacząć pracować nad bardziej przemyślaną i świadomą odpowiedzią na te sytuacje.
 • Podejmowanie decyzji
  Raport dogłębnie analizuje współzależność między Twoim centrum inteligencji, typem enneagramu i poziomem obciążenia. Ta synteza dostarcza wnikliwych spostrzeżeń na temat tego, jak te kluczowe aspekty kształtują Twoją zdolność do podejmowania decyzji. Bada Twoje skłonności decyzyjne wynikające z cech enneagramu i dominującego centrum ekspresji, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć i zoptymalizować swoje strategie podejmowania decyzji.
 • Przywództwo i zarządzanie
  Sekcja "Przywództwo strategiczne" daje wgląd w Twój styl przewodzenia, zgłębiając takie aspekty jak tworzenie wizji, myślenie strategiczne, ocena zgodności grupy z celami i zarządzanie zmianą organizacyjną. Odkryj swoje atuty i obszary do rozwoju jako lider.
 • Zachowanie zespołowe
  Twoje zachowanie w zespole jest podstawą do odkrycia Twojej preferowanej roli w grupie, a także tego, jaki masz wpływ na osiągnięcia zespołu. Ta sekcja bada, jak funkcjonujesz na 4 etapach dojrzałości zespołu, jaki masz wpływ na grupę oraz jakie są Twoje ulubione cele i rola w zespole.
 • Relacje coachingowe
  Sekcja "Relacje coachingowe" daje wgląd w Twoją dynamikę w kontekście coachingu. Niezależnie od tego, czy masz coacha biznesowego lub życiowego, czy planujesz go zaangażować, ten segment poprowadzi Cię w kierunku wzmocnienia tych interakcji.
iEQ9 logo

Enneagram dla Zespołów

Test Enneagramu, 23-stronicowy raport zespołowy

Raport Enneagramu Zespołowego skaluje wgląd i proces rozwoju na poziom zespołu, podkreślając potencjalne obszary tarć, a także ukryte wzorce lub założenia.

Pomaga zespołom zrozumieć ich style społeczne i konfliktu, sugerując jednocześnie procesy rozwojowe, które wykorzystują zdrowy konflikt jako siłę napędową wydajności, a nie jako barierę.

Zarezerwuj Warsztaty Zespołowe Co jest zawarte?
 • Profil Enneagramu Zespołu
  Profil Enneagramu Twojego zespołu odzwierciedla rozkład Typów w Twoim zespole, a także ocenia zdolność Twojego zespołu do korzystania ze wszystkich dziewięciu Typów w razie potrzeby. Wysoka wydajność zależy od umiejętności wykorzystania zalet różnorodności.
 • Podstawowy Styl Zespołu
  Zespół jako całość rozwija specyficzny styl oparty na jednostkach, które w nim działają. Odkryj mocne strony, słabości i perspektywy, z którymi rezonuje Twój zespół.
 • Drugorzędne i Słabo Rozwinięte Style Zespołu
  Zrozumienie, z którym Typem rezonuje cały Twój zespół, jest ważne, ale równie istotne jest zbadanie, z którymi Typami Twój zespół jest mniej połączony i jak skorzystałby na dostępie do tych nowych perspektyw.
 • Centra Ekspresji Zespołu
  Centra Ekspresji odnoszą się do tego, jak prezentujemy się światu i jak prawdopodobnie będziemy postrzegani przez innych. Istnieją trzy Centra Ekspresji: Myślenie, Odczuwanie i Działanie. Badanie Centrów pomaga zrozumieć, jak Twój zespół przetwarza bodźce zewnętrzne i podejmuje decyzje. Zagłęb się w dominujące Centrum Twojego zespołu i te mniej wyraźnie wyrażane, oświetlając Wasze główne strategie biznesowe.
 • Etapy Rozwoju Zespołu
  Każdy potrzebuje własnego sposobu na rozwój, Twój zespół nie jest inny. Uwzględniając perspektywę Twojego zespołu, możesz odkryć unikalne strategie, jak możecie rozwijać się indywidualnie i zbiorowo.
 • Profil Obciążenia Zespołu
  Profil obciążenia Twojego zespołu odzwierciedla ich subiektywne poczucie, jak dużego stresu doświadczają w danym momencie w pięciu obszarach:
  • Obciążenie Interpersonalne - ocena stresu w relacjach.
  • Obciążenie Środowiskowe - pomiar stresu wywołanego przez otoczenie.
  • Obciążenie Psychologiczne - Twój obecny poziom stresu związanego ze "zdrowiem psychicznym".
  • Obciążenie Fizyczne - ocena poziomu stresu związanego ze zdrowiem fizycznym.
  • Obciążenie Zawodowe - określenie poziomu stresu związanego z pracą.
  • Szczęście - zmienna, którą często trudno określić.
 • Instynkty zespołu
  Podstawowy typ enneagramu Twojego zespołu oraz niepowtarzalna kombinacja trzech instynktów - Samozachowawczego, Jeden-na-jeden i Społecznego - umożliwia raportowi iEQ9 dogłębne zrozumienie fundamentalnej struktury Twojego zespołu.
 • Style interakcji i konfliktu w zespole
  Analiza interakcji zespołowych na poziomie indywidualnym pozwala uzyskać pełny obraz stylu konfliktu panującego w Twoim zespole oraz dostarcza klucza do wykorzystania zdrowego konfliktu jako siły napędowej wydajności, a nie przeszkody.
 • Styl enneagramu lidera zespołu
  Porównanie podstawowego typu enneagramu lidera zespołu z typem zespołu ujawnia dynamikę tej wyjątkowej kombinacji, co pozwala na tworzenie przyszłych strategii.

Wypełnienie naszego testu składającego się z 175 pytań zajmie Ci około 30 minut – zrób pierwszy krok na drodze do odkrycia swojego przywódczego potencjału i już dziś rozpocznij ocenę osobowości iEQ9 Enneagram! Nie pożałujesz tej decyzji.

Opinie klientów

Kristi Russell Thumbnail
iEQ9 jako narzędzie rozwoju jest niezwykle głębokie, jeśli chodzi o dotarcie do sedna tego, co nas napędza i motywuje. Nagle tak wiele rzeczy nabiera sensu, co jest jednocześnie konfrontujące i afirmujące. Nie spotkałam się z niczym podobnym w ciągu 15 lat mojej pracy jako coach. Poleciłabym korzystanie z iEQ9 każdemu, kto poważnie myśli o rozwoju osobistym i zawodowym. Tak naprawdę nie ma konkurencji!
Kristi Russell Executive Coach, Melbourne, Australia
Chris Galea Thumbnail
Absolutnie obowiązkowy kurs dla wszystkich coachów zajmujących się tematyką przywództwa. Ukończyłem wiele kursów coachingowych i ten plasuje się na pierwszym miejscu. Inspirujący, motywujący, przekonujący, prowadzący do głębokiego zrozumienia. Idealne połączenie teorii i praktyki, poprowadzone z troską, współczuciem, zrozumieniem i wielką wrażliwością, doskonale uchwyciło ogromną szerokość i głębokość tematu.
Chris Galea Executive & Leadership Coach, Singapore
Mark Leyba Thumbnail
Enneagram to coś więcej niż tylko ocena osobowości. Dociera do sedna tego, co sprawia, że ludzie "tykają". Pokazał mi o mnie więcej niż jakiekolwiek inne narzędzie. Muszę szczerze przyznać, że Enneagram jest najbardziej wszechstronnym i dogłębnym narzędziem, z jakiego kiedykolwiek korzystałem, a iEQ9 to najlepsza dostępna ocena Enneagramu. W hrabstwie Jefferson używamy go profesjonalnie w naszych programach rozwoju przywództwa.
Mark Leyba Organisational Readiness Manager, Denver, USA

Czy interesują Cię dziewięć typów osobowości według Enneagramu?

Odkrycie Twojego typu enneagramu może otworzyć drzwi do Twojego autentycznego stylu przywództwa. Model dziewięciu typów, rzucając światło na Twoje atuty, słabe punkty i motywacje, pozwala na głębsze zrozumienie siebie jako lidera oraz tego, jak funkcjonujesz w relacjach z ludźmi, z którymi wchodzisz w interakcje.

Rozpocznij test
Enneagram Type Wheel
Enneagram Type 1 Enneagram Type 2 Enneagram Type 3 Enneagram Type 4 Enneagram Type 5 Enneagram Type 6 Enneagram Type 7 Enneagram Type 8 Enneagram Type 9
icon arrow Kliknij numer, aby poznać opis danego typu osobowości
Wymagający
Perfekcjonista
dąży do uporządkowanego świata. Ceni fakty, precyzję i jasność. Unika błędów i nieustannie się doskonali.
Troskliwy
Opiekun
pragnie pomagać i wspierać innych. Jest ciepły, dający siebie, zorientowany na ludzi i ma wielkie serce. Wyczuwa, gdy inni borykają się z problemami.
Konkurencyjny Zdobywca to człowiek czynu. Zwykle jest praktyczny, nastawiony na sukces i skoncentrowany na zadaniach. Tworzy skuteczne plany, by osiągać cele i odnosić sukcesy.
Intensywny Twórca poszukuje sensu, głębi i autentyczności. To wrażliwa emocjonalnie, wyczulona na otoczenie, kreatywna i ekspresyjna jednostka.
Cichy Specjalista to logiczny myśliciel, obserwujący i badający, jak funkcjonuje świat. Ceni prywatność i wiedzę.
Lojalny Sceptyk ceni zaufanie, odpowiedzialność i lojalność. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa sprawia, że łatwo wyczuwa potencjalne zagrożenia i myśli sceptycznie.
Entuzjastyczny Wizjoner Błyskotliwy futurysta. Pragnie doświadczać wszystkiego, co dobre w życiu, rozjaśniać nastroje i posuwać sprawy naprzód.
Aktywny
Lider
lubi przewodzić i usuwać przeszkody. Jest powściągliwy, ale troskliwy i opiekuńczy wobec otaczających go osób.
Adaptacyjny Rozjemca jest spoiwem między ludźmi dzięki swojej przyjaznej, uziemiającej i stabilnej naturze. Ma trudności z mówieniem „nie" i często unika konfliktów.

Wspieramy ludzi na całym świecie
w odkrywaniu ich prawdziwego potencjału.
Dotychczas pomogliśmy już ponad
450 000 osobom.

Pomagamy ponad 450 000 osobom na całym świecie Pomagamy ponad 450 000 osobom na całym świecie

Liderzy przyszłości - wzmacnianie ich potencjału
W dynamicznie zmieniających się organizacjach XXI wieku, oczekujemy od naszych liderów spełnienia wielu istotnych zadań. Ich rolą jest wyznaczanie strategicznych kierunków, wspieranie rozwoju jednostek, przewodzenie zmianom, zwiększanie zaangażowania oraz promowanie różnorodności i inkluzywności. Kluczem do osiągnięcia tych celów jest samoświadomość lidera i jego zdolność do transformacji.

Nasi klienci zgodnie potwierdzają, że program iEQ9 prowadzi do prawdziwych przełomów poprzez doskonalenie samoświadomości, inteligencji emocjonalnej oraz wspieranie ciągłego rozwoju opartego na autentyczności. Liderzy zyskują głębsze zrozumienie różnorodnych motywacji i czynników napędowych, co przekłada się na zwiększenie ich skuteczności w roli mentorów i coachów.

Co czyni iEQ9 wyjątkowo przydatnym narzędziem dla liderów?

Co sprawia, że ​​iEQ9 jest wyjątkowo odpowiedni dla liderów?

Różnorodność i inkluzywność: Współczesne organizacje doceniają różnorodność, poszukując liderów potrafiących efektywnie współpracować z osobami o odmiennych perspektywach. iEQ9 daje liderom narzędzia do zrozumienia, docenienia i skutecznego wykorzystania różnorodności.

Adaptacyjność i odporność: Potrzebni są odporni liderzy, którzy umiejętnie radzą sobie z presją. iEQ9 rozwija te kompetencje, przygotowując liderów na wyzwania współczesności.

Elastyczność sytuacyjna: iEQ9 kształtuje wszechstronne przywództwo i zdolność adaptacji do zmieniających się kontekstów – umiejętność kluczową w nowoczesnych organizacjach.

Samoświadomość i ciągły rozwój: Stare powiedzenie „to, co cię tu przywiodło, nie zaprowadzi cię dalej" sprawdza się w przywództwie. Nacisk iEQ9 na samoświadomość wspiera liderów w nieustannym rozwoju osobistym, uczeniu się i nadążaniu za zmianami.

Współpraca: Istnieje zapotrzebowanie na liderów potrafiących budować efektywne sieci kontaktów i prowadzić zespół ku wspólnej wizji. iEQ9 rozwija te umiejętności współpracy, umożliwiając liderom inspirowanie pracy zespołowej.

Zaangażowanie: iEQ9 ułatwia liderom motywowanie zespołów poprzez inteligencję emocjonalną. Umożliwiamy liderom skuteczne coachowanie, angażowanie i wspieranie swoich zespołów.

Dzięki tym aspektom program iEQ9 jest wyjątkowo dostosowany do przygotowania liderów, aby sprostali wymaganiom i wyzwaniom współczesnego przywództwa.

Wykonaj test

Nasza społeczność skupiająca ponad 4500 profesjonalnych coachów i specjalistów ds. rozwoju organizacji jest gotowa służyć Ci pomocą

Doświadczeni, akredytowani coachowie Enneagramu pomogą Ci w rozwoju i zadbają o to, abyś w pełni wykorzystał możliwości, jakie dają Raporty iEQ9.

Graphic People iEQ9 Report

Współpracuj z naszymi praktykami iEQ9 w ramach coachingu życiowego, aby wspierać swój rozwój osobisty i budować lepsze relacje

Pozwól naszym doświadczonym coachom pomóc Ci w pełni wykorzystać Twój potencjał. Zagłęb się w swoje raporty Enneagramu iEQ9 pod okiem naszych certyfikowanych ekspertów. Ich spersonalizowane, indywidualne wskazówki umożliwią Ci dogłębne poznanie siebie i przyspieszą Twój rozwój osobisty. Wyrusz w transformującą podróż coachingową lub skorzystaj z odprawy Enneagramu, która przyniesie pozytywne zmiany nie tylko dla Ciebie, ale także dla Twoich bliskich i relacji. Nasi coachowie mają wieloletnie doświadczenie we wspieraniu klientów z wykorzystaniem Enneagramu i narzędzi iEQ9. Pomogą Ci sprawnie poruszać się po Twoim wewnętrznym świecie, lepiej zrozumieć siebie, przyspieszyć rozwój i dokonać głębokiej przemiany.

Graphic Practitioner Coach

Współpracuj z naszymi praktykami iEQ9 w zakresie coachingu menedżerskiego i zespołowego, aby zwiększyć efektywność Twojego przywództwa i zespołu

Nasi wybitni i doświadczeni coachowie Enneagramu ułatwią Ci rozwój przywódczy i błyskawicznie dostarczą wglądu, gwarantując, że w pełni wykorzystasz potencjał swojego Raportu Profesjonalnego iEQ9. Nasi certyfikowani coachowie posiadają narzędzia, które pomogą Ci uwolnić Twój potencjał przywódczy i przełamać bariery w dynamice zespołu. Mogą poprowadzić warsztaty Enneagram Team, które umożliwiają głębokie zrozumienie dynamiki zespołu, pozwalając na rozwój świadomości interpersonalnej i zespołowej, wykorzystanie talentów zespołu, a ostatecznie umożliwiając zespołom wyrażenie swojego celu i potencjału.

Graphic Training Group

Jeśli jesteś coachem lub praktykiem rozwoju organizacyjnego i chcesz korzystać z naszych narzędzi iEQ9 w pracy z klientami, dołącz do naszej dynamicznie rozwijającej się społeczności praktyków Enneagramu

Enneagram integracyjny to rewolucyjne narzędzie coachingowe, które pozwala praktykom błyskawicznie wprowadzić klientów w świat przełomowych spostrzeżeń i towarzyszyć im w głębokich, długofalowych procesach rozwojowych. Jeśli zależy Ci na zwiększeniu efektywności w coachingu indywidualnym i zespołowym, przyspieszeniu procesu coachingowego i osiąganiu lepszych rezultatów, nasza akredytacja iEQ9 jest stworzona właśnie dla Ciebie. Dołącz do grona ponad 4500 praktyków iEQ9 na całym świecie. Weź udział w naszym szkoleniu akredytacyjnym iEQ9 i zdobądź praktyczne umiejętności wykorzystania Enneagramu oraz narzędzi iEQ9 do przeprowadzania transformacji Twoich liderów i klientów coachingowych.

Gotowy, aby wyciągnąć z życia więcej?

Twoja podróż.
Nasze zaangażowanie.

W Integrative Enneagram Solutions Twoja podróż jest dla nas najważniejsza. Test Enneagram iEQ9 to nie tylko zwykły test - to inwestycja w narzędzie, które pomoże Ci rozwijać się i lepiej rozumieć siebie przez całe życie. Stworzyliśmy je z dbałością o każdy szczegół, precyzyjnie i w oparciu o naukowe podstawy. Wybierając iEQ9, inwestujesz w siebie.

Odkryj swoje prawdziwe ja. Rozpocznij swoją podróż z testem Enneagram iEQ9 już dziś. Zasługujesz na to, by w pełni poznać siebie.

Rozpocznij swój test
graphic flourish

Najczęściej zadawane pytania

Nasz test opiera się na szeroko zakrojonych badaniach i jest stale aktualizowany o najnowsze odkrycia z dziedziny psychologii, mindfulness i neuronauki. Możesz mieć pewność, że nasz pełny raport i wyniki są trafne, precyzyjne i wiarygodne. Nasi eksperci w dziedzinie psychometrii i analitycy danych spędzili ponad 13 lat na doskonaleniu naszej oceny, zapewniając, że jest to nie tylko najdokładniejszy test (+95%), ale także przyjazny dla użytkownika i dostępny dla każdego. Nie musisz wierzyć nam na słowo — zaufaj opinii American Journal of Psychiatry.

Nie zezwalamy na wykorzystywanie iEQ9 w procesie rekrutacji. Enneagram nie mierzy kompetencji ani możliwości danej osoby. Wierzymy, że każdy typ enneagramu może odnieść sukces w dowolnej roli. Po zidentyfikowaniu odpowiedniego kandydata, Enneagram doskonale wspiera jego rozwój.

Chociaż test Enneagramu może dać wgląd w osobowość i styl pracy danej osoby, nie powinien być wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym umiejętności, doświadczenie i dopasowanie kulturowe.

Tak, zrozumienie Twojego typu enneagramu może pomóc Ci zidentyfikować Twój styl przywództwa i obszary rozwoju. Może także poprawić Twoją zdolność do przewodzenia i komunikowania się z członkami zespołu o różnych typach enneagramu.

Od premiery w 2011 roku ponad 450 000 osób skorzystało z iEQ9, a raport został zaktualizowany do wersji 22. Wykorzystujemy zaawansowaną analizę statystyczną, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, a także wiedzę ekspertów w dziedzinie psychometrii i kognitywistyki, aby zapewnić najbardziej aktualną trafność i rzetelność naukową.

W porównaniu z innymi testami osobowości, takimi jak Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), StrengthsFinder czy test Wielkiej Piątki, Enneagram iEQ9 zapewnia bardziej holistyczne i dynamiczne spojrzenie na osobowość. Zamiast jedynie klasyfikować cechy czy mocne strony, zagłębia się w leżące u ich podstaw motywacje i lęki kształtujące zachowania, oferując praktyczne ścieżki osobistego rozwoju. W przeciwieństwie do innych modeli, które w dużej mierze skupiają się na stałych cechach czy talentach, Enneagram jest zakorzeniony w naukach duchowych i psychologicznych, dzięki czemu jest predyktywny i adaptacyjny w złożonych sytuacjach interpersonalnych. Tak więc, choć inne systemy mają swoje zalety, kompleksowe podejście Enneagramu iEQ9 oferuje głębsze zrozumienie osobowości i jej ewolucji w czasie.

Mówiąc w skrócie, inne modele osobowości często skupiają się jedynie na powierzchownych cechach i mocnych stronach, pomijając leżące u ich podstaw motywacje i lęki kształtujące zachowania. Brakuje im ram do osobistego rozwoju, ignorują słabości i obszary wymagające poprawy oraz nie uwypuklają ślepych punktów, uprzedzeń i nawyków. Ponadto nie w pełni rozumieją dynamiczną interakcję mocnych stron w różnych sytuacjach i relacjach.

Podobnie jak w przypadku wszystkich kwestionariuszy samoopisowych, wyniki respondentów zawierają element subiektywności. Aby zapewnić jak największą rzetelność wyników, Integracyjny Kwestionariusz Enneagramu zawiera wbudowane miary rzetelności odnoszące się do spójności, szczerości i czasu. Opinie klientów wskazują, że iEQ9 to rewolucyjne narzędzie oceny, które jest bardzo rzetelne i wysoce trafne. Integrative regularnie analizuje pozycje kwestionariusza i stale poprawia trafność.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Ile warte jest dla Ciebie dobre przywództwo? Czy możesz zaryzykować, nie inwestując w nie odpowiednio? Darmowe testy Enneagramu są kuszące, ale nie oszukujmy się – to fast food wśród narzędzi oceny osobowości. Mogą zaspokoić Twoją doraźną ciekawość, ale pozostawią Cię z niewielką treścią i głodem czegoś więcej. Czy możesz im zaufać? Pozwolę Ci samemu to ocenić.

Aby zapewnić, że nasze testy enneagramu są trafne, naukowo uzasadnione i, co najważniejsze, znacząco korzystne dla naszych klientów, konieczne jest pobieranie opłaty. Nasz wysoki standard utrzymujemy dzięki walidacji statystycznej, danym na dużą skalę i naukowej metodologii test-retest, aby stale ulepszać wyniki. Stworzony przez czołowego eksperta Enneagramu, Dirka Cloete, iEQ9 jest kluczem do uwolnienia Twojego prawdziwego potencjału przywódczego.