6 Kanatlı Enneagram Tip 7'nin Açıklaması

E7 - TUTKULU VİZYONER | KANAT ÖZELLİKLERİ

Wing 7
Yedi (Ana Tip)

Yediler hayatın sunduğu çeşitliliğin, heyecanın ve eğlencenin tadını çıkarmayı sever, zorlukların üstesinden iyimserlikle gelir ve etkileyici bir cazibesi vardır. Geleceğe odaklı Yediler, hayata hep "Sırada ne var acaba?" diye merakla yaklaşır. Başkalarına bazen fevri, dikkati dağınık, zevk düşkünü, duyarsız veya sorumsuz görünebilirler. Ancak takım içinde yaratıcılığı, enerjiyi ve iyimserliği artıran ilham verici bir rol oynarlar.

Entegrasyonun düşük seviyelerinde, Yedilerin aşırılıkları onları yakalayabilir. Mutsuz olsalar bile bunu kabullenmek istemez, kendilerini kaçınmacı davranışlara, hiperaktiviteye ve anlık zevk arayışına kaptırırlar.

Öte yandan daha yüksek seviyelerde, yaşadıkları deneyimlere açık kalır, mutluluğu kaçınmacı aktivitelerden ziyade kendi iç dünyalarında bulurlar.

Wing 6
Altı Kanat
Güçlü Yönler:
  • Seçilen eylem planına olan bağlılığı artırarak konuları daha derinden keşfetmeye teşvik eder
  • Yedileri sınırlı sayıda insanla ittifak kurmaya yönlendirerek sınırsız özgürlük arzularını dengeler
  • Risk algısı, aşırı iyimserliklerini dengeleyerek daha fazla ciddiyet ve ihtiyatlılık getirir
  • Çalışmak ve bağlantı kurmak için şu anda kalmalarını sağlar
Zorluklar:
  • Altta yatan korkuları abartarak daha kararsız hale gelebilirler
  • Kendine olan şüphe, planlama ve harekete geçme yeteneklerini zayıflatır
  • Sorumsuzca davrandıklarında suçluluk hissedebilir ve özgürlükten ziyade zorunluluk hissedebilirler
  • Görev bir yük haline gelebilir
Fotoğraf Kanatları, Uçan Kuş

Kanatları Kullanarak Kendini Geliştirme

Altı Kanatlı bir Yedi Tipi olarak, hem Yedi hem de Altı Tipinin özelliklerini taşıyorsun. Altı Kanat, içindeki bağlılık ve sadakat duygularını ortaya çıkararak seni konuları daha derinden incelemeye ve sınırlı sayıda insanla ittifak kurmaya yönlendirir. Bu da sınırsız özgürlük arzunu dengeler. Kör iyimserliğini risk ve çekingenlik hissiyle dengeleyerek daha ciddi ve sorumlu biri haline gelirsin. Altı Kanadını kullanarak, hayata daha odaklı ve disiplinli bir yaklaşım geliştirebilir, şimdiki anda daha fazla var olarak çalışabilir ve başkalarıyla bağlantı kurabilirsin.

Ancak bu Kanadın beraberinde getirdiği zorluklar da mevcut. Altında yatan korkuları abartabilir ve daha kararsız hale gelebilirsin. Bu durum özgüvenini ve amaç duygunu zayıflatabilir. Kendinden şüphe duymak, plan yapma ve harekete geçme becerisini olumsuz etkileyerek kararsızlığa ve ertelemeye neden olabilir. Ayrıca sorumsuz davrandığında suçluluk hissedebilir ve yükümlülüklerinden özgürleşmek yerine mecbur hissedebilirsin. Görev, bir tatmin kaynağı olmaktan ziyade bir yük haline gelebilir. Bu nedenle, Altı Kanadının olumlu ve olumsuz yönlerini dengelemek, öz farkındalığını ve yeteneklerine olan güvenini geliştirmek önem taşır.

Unutma, kanatlar ayrı bir kişilik tipi değil, ana tipinin tamamlayıcı bir yönüdür. Altı Kanadını anlayıp benimseyerek duygusal ve davranışsal dağarcığını genişletebilir ve daha bütüncül ve dengeli bir birey olabilirsin.

Fotoğraf Kanatları, Uçan Kuş