Beskrivelse for Enneagram Type 6 med en 7-fløjet

E6 - LOYAL SKEPTIKER | BESKRIVELSE AF VINGER

Wing 6
Sekser (Basistype)

Seksere har en særlig evne til at fornemme potentielle skjulte farer og risici. De handler og reagerer ud fra en følelse af uro og bekymring. Seksere kan virke skeptiske og har en tendens til at tænke i baner som "ja, men..." og "hvad nu hvis...". De er meget opmærksomme på spørgsmål om tillid, ansvar og loyalitet og har et dybtliggende behov for at føle sig trygge og høre til.

På lavere integrationsniveauer kan seksere være paranoide og have en tendens til at overreagere på grund af usikkerhed. Deres loyalitet kan blive til afhængighed, brok og overfølsomhed.

På højere integrationsniveauer er sunde seksere selvstændige og jordforbundne. De udstråler selvtillid og giver mod til dem omkring sig. De har en indre styrke, der gør dem i stand til at håndtere uventede og truende situationer uden at blive reaktive eller bange.

Wing 7
Syvervinge
Styrker:
  • Syvervingen gør seksere mere optimistiske og mindre tilbøjelige til at male fanden på væggen
  • Denne vinge opfordrer dem til at have mere tillid og tro på det gode i andre mennesker
  • Har en tendens til at være mere udadvendte, legesyge og letlevende, i stand til at grine af deres egne bekymringer
  • Evnen til at se tingene fra flere perspektiver hjælper dem med at være mere innovative og kreative
Udfordringer:
  • Denne vinge kan få seksere til at lukke øjnene for de problemer, de står overfor
  • De kan søge tilflugt i idéer eller planer for at udskyde handling og beslutninger
  • Frygten for smerte kombineret med undgåelse af smerte risikerer at føre til, at de trækker sig fra livet eller distraherer sig selv med trivielle ting
Fotovinger, fugl i flugt

Brug vingerne til personlig udvikling

Enneagram-type 6 vinge 7 er påvirket af de nærliggende typer på enneagram-cirklen, især type 7. Denne tætte nabovinge tilfører et strejf af udadvendt legesyge, optimisme og kreativitet til den loyale og sikkerhedssøgende natur hos basistype 6. Selvom basistypen forbliver uændret, kan vingen bidrage med ressourcer og egenskaber, der kan være nyttige i visse situationer.

For personer med type 6 vinge 7 kan syverens evne til at se tingene fra flere vinkler hjælpe dem med at være mere innovative og mindre tilbøjelige til at male fanden på væggen. Vingen opfordrer dem også til at have større tillid til andres gode intentioner og til at have et lettere sind, så de kan grine af deres egne bekymringer. Dog kan vingen også medføre udfordringer, såsom at undgå at tackle problemer direkte, søge tilflugt i idéer eller planer for at udsætte handling, og risikere at trække sig fra livet eller lade sig distrahere af trivielle ting på grund af frygt for smerte.

At forstå og forbinde sig med begge vores vinger kan hjælpe os med at udvide vores horisont og styrke vores følelsesmæssige og adfærdsmæssige repertoire. Ved at hælde mod vores vinger, til den ene eller anden side, kan vi udvikle os og vokse på måder, der gavner vores personlige og professionelle liv. Uanset om den ene vinge føles mere velkendt eller dominerende, eller hvis vi vælger at balancere begge vinger, kan enneagrammet give os indsigt i de spændinger og påvirkninger, et individ oplever, når de føler sig fastlåst, og skabe mulighed for at se deres dilemma i et nyt lys som en udviklingsmulighed.

Fotovinger, fugl i flugt